Pomoc

Prosimy o zapoznanie się z dostępnymi instrukcjami obsługi systemu

 

Aukcje do protokołu konieczności.pdf

Pobierz Podgląd

Aukcje samodzielne.pdf

Pobierz Podgląd

Aukcje z przetargów japońskie, angielskie jednokryterialne i wielokryterialne.pdf

Pobierz Podgląd

Aukcje spotowe angielskie oraz japońskie.pdf

Pobierz Podgląd

Aukcje na sprzedaż węgla.pdf

Pobierz Podgląd

Aukcje na sprzedaż złomu.pdf

Pobierz Podgląd

Aukcje na szkody górnicze.pdf

Pobierz Podgląd

Aukcje z umów ramowych.pdf

Pobierz Podgląd

Zmiana hasła, rejestracja, logowanie.pdf

Pobierz Podgląd

Ogólna instrukcja użytkownika.pdf

Pobierz Podgląd

O PORTALU AUKCJI NIEPUBLICZNYCH

Portal obsługuje procesy związane z przeprowadzaniem aukcji elektronicznych, w tym wieloparametrowych, wraz z kryteriami poza cenowymi, zarówno zdarzeń samodzielnych, jak i stanowiących część postępowania przetargowego. Funkcjonalność portalu pozwala również przeprowadzać jedno lub wieloetapowe aukcje z wcześniejszym ofertowaniem.
Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Polskiej Grupy Górniczej S.A. w zakładce RODO.

KONTAKT Z POMOCĄ TECHNICZNĄ

COIG S.A.
ul. Mikołowska 100
40-065 Katowice
Tel. +48 32 757 4444
Email: zgloszenie@coig.pl