Lista aukcji ogłoszonych (AUKCJE NA SPRZEDAŻ WĘGLA)

Typ Kod aukcji Nazwa aukcji Data zak. ofer. Data rozp. Data zak. Zgłoszenie
AUK-SW/2021/1171 KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast_Miał II_kl.23_54t_samochody 21.04.2021 11:00:00 21.04.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/1172 KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast_Miał II_kl.23_27t_samochody 21.04.2021 11:00:00 21.04.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/1173 KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast_Ekomiał M I_kl. 24_samochody 21.04.2021 11:00:00 21.04.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/1268 KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast_Miał II_kl.18_samochody 21.04.2021 11:00:00 21.04.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/1269 KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit_Miał II_kl.18_samochody 21.04.2021 11:00:00 21.04.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/1270 KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit_Miał II_kl.18_wagony 21.04.2021 11:00:00 21.04.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/1271 KWK ROW Ruch Marcel_Miał II kl.25 oraz kl.26_samochody 21.04.2021 11:00:00 21.04.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/1272 KWK ROW Ruch Marcel_Miał II kl.25 oraz kl.26_wagony 21.04.2021 11:00:00 21.04.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/1273 KWK ROW Ruch Rydułtowy_Miał II kl.25_samochody 21.04.2021 11:00:00 21.04.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/1274 KWK ROW Ruch Rydułtowy_Miał II kl.25_wagony 21.04.2021 11:00:00 21.04.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/1275 KWK RUDA Ruch Halemba_Miał II kl.23_wagony 21.04.2021 11:00:00 21.04.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/1276 KWK ROW Ruch Chwałowice_Miał II kl.20_wagony 21.04.2021 11:00:00 21.04.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/1277 KWK ROW Ruch Jankowice_Miał II kl.20_wagony 21.04.2021 11:00:00 21.04.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/1278 KWK Mysłowice-Wesoła_M II kl.21 oraz kl.22_wagony 21.04.2021 11:00:00 21.04.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/1279 KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic_Miał II_kl.21_samochody 21.04.2021 11:00:00 21.04.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/1280 KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic_Miał II kl.21_wagony 21.04.2021 11:00:00 21.04.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/1281 KWK Bolesław Śmiały_Miał I kl.25_wagony 21.04.2021 11:00:00 21.04.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/1328 KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit_Miał kl. 18_290 t_wagony 21.04.2021 11:00:00 21.04.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/1174 KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast_Miał II_kl.23_54t_samochody 22.04.2021 11:00:00 22.04.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/1175 KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast_Miał II_kl.23_27t_samochody 22.04.2021 11:00:00 22.04.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/1176 KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast_Ekomiał M I_kl. 24_samochody 22.04.2021 11:00:00 22.04.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/1282 KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast_Miał II_kl.18_samochody 22.04.2021 11:00:00 22.04.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/1283 KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit_Miał II_kl.18_samochody 22.04.2021 11:00:00 22.04.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/1284 KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit_Miał II_kl.18_wagony 22.04.2021 11:00:00 22.04.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/1285 KWK ROW Ruch Marcel_Miał II kl.25 oraz kl.26_samochody 22.04.2021 11:00:00 22.04.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/1286 KWK ROW Ruch Marcel_Miał II kl.25 oraz kl.26_wagony 22.04.2021 11:00:00 22.04.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/1287 KWK ROW Ruch Rydułtowy_Miał II kl.25_samochody 22.04.2021 11:00:00 22.04.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/1288 KWK ROW Ruch Rydułtowy_Miał II kl.25_wagony 22.04.2021 11:00:00 22.04.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/1289 KWK RUDA Ruch Halemba_Miał II kl.23_wagony 22.04.2021 11:00:00 22.04.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/1290 KWK ROW Ruch Chwałowice_Miał II kl.20_wagony 22.04.2021 11:00:00 22.04.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/1291 KWK ROW Ruch Jankowice_Miał II kl.20_wagony 22.04.2021 11:00:00 22.04.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/1292 KWK Mysłowice-Wesoła_M II kl.21 oraz kl.22_wagony 22.04.2021 11:00:00 22.04.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/1293 KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic_Miał II_kl.21_samochody 22.04.2021 11:00:00 22.04.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/1294 KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic_Miał II kl.21_wagony 22.04.2021 11:00:00 22.04.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/1295 KWK Bolesław Śmiały_Miał I kl.25_wagony 22.04.2021 11:00:00 22.04.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/1177 KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast_Miał II_kl.23_54t_samochody 23.04.2021 11:00:00 23.04.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/1178 KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast_Miał II_kl.23_27t_samochody 23.04.2021 11:00:00 23.04.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/1179 KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast_Ekomiał M I_kl. 24_samochody 23.04.2021 11:00:00 23.04.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/1296 KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast_Miał II_kl.18_samochody 23.04.2021 11:00:00 23.04.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/1297 KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit_Miał II_kl.18_samochody 23.04.2021 11:00:00 23.04.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/1298 KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit_Miał II_kl.18_wagony 23.04.2021 11:00:00 23.04.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/1299 KWK ROW Ruch Marcel_Miał II kl.25 oraz kl.26_samochody 23.04.2021 11:00:00 23.04.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/1300 KWK ROW Ruch Marcel_Miał II kl.25 oraz kl.26_wagony 23.04.2021 11:00:00 23.04.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/1301 KWK ROW Ruch Rydułtowy_Miał II kl.25_samochody 23.04.2021 11:00:00 23.04.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/1302 KWK ROW Ruch Rydułtowy_Miał II kl.25_wagony 23.04.2021 11:00:00 23.04.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/1303 KWK RUDA Ruch Halemba_Miał II kl.23_wagony 23.04.2021 11:00:00 23.04.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/1304 KWK ROW Ruch Chwałowice_Miał II kl.20_wagony 23.04.2021 11:00:00 23.04.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/1305 KWK ROW Ruch Jankowice_Miał II kl.20_wagony 23.04.2021 11:00:00 23.04.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/1306 KWK Mysłowice-Wesoła_M II kl.21 oraz kl.22_wagony 23.04.2021 11:00:00 23.04.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/1307 KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic_Miał II_kl.21_samochody 23.04.2021 11:00:00 23.04.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/1308 KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic_Miał II kl.21_wagony 23.04.2021 11:00:00 23.04.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/1309 KWK Bolesław Śmiały_Miał I kl.25_wagony 23.04.2021 11:00:00 23.04.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/1180 KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast_Miał II_kl.23_54t_samochody 26.04.2021 11:00:00 26.04.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/1181 KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast_Miał II_kl.23_27t_samochody 26.04.2021 11:00:00 26.04.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/1182 KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast_Ekomiał M I_kl. 24_samochody 26.04.2021 11:00:00 26.04.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/1183 KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast_Miał II_kl.23_27t_samochody 27.04.2021 11:00:00 27.04.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/1184 KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast_Ekomiał M I_kl. 24_samochody 27.04.2021 11:00:00 27.04.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/1185 KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast_Miał II_kl.23_27t_samochody 28.04.2021 11:00:00 28.04.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/1186 KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast_Ekomiał M I_kl. 24_samochody 28.04.2021 11:00:00 28.04.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/1187 KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast_Ekomiał M I_kl. 24_samochody 29.04.2021 11:00:00 29.04.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/1188 KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast_Ekomiał M I_kl. 24_samochody 30.04.2021 11:00:00 30.04.2021 11:30:00
Ostatnia aktualizacja: | Następne odświeżenie za s

O PORTALU AUKCJI NIEPUBLICZNYCH

Portal obsługuje procesy związane z przeprowadzaniem aukcji elektronicznych, w tym wieloparametrowych, wraz z kryteriami poza cenowymi, zarówno zdarzeń samodzielnych, jak i stanowiących część postępowania przetargowego. Funkcjonalność portalu pozwala również przeprowadzać jedno lub wieloetapowe aukcje z wcześniejszym ofertowaniem.
Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Polskiej Grupy Górniczej S.A. w zakładce RODO.

KONTAKT Z POMOCĄ TECHNICZNĄ

COIG S.A.
ul. Mikołowska 100
40-065 Katowice
Tel. +48 32 757 4444
Email: zgloszenie@coig.pl