27.09.2019

Wszystkim użytkownikom, którzy wypełnili dane w aktualnie funkcjonującym Portalu LAIN2 w tabeli UZUPEŁNIENIE DANYCH - konta do Nowego Portalu LAIN3 zostaną utworzone automatycznie w dniu 30.09.2019r. w godzinach popołudniowych. Nowe imienne konta użytkowników będą tworzone w oparciu o unikalny kod Kontrahenta nadany Państwu w systemie informatycznym PGG S.A., podkreślnik dolny oraz trzy pierwsze litery imienia i nazwiska np. 12345_jankow . Przy pierwszym logowaniu należy skorzystać z opcji „Nie pamiętam hasła” i utworzyć własne hasło do nowego Portalu LAIN3 postępując zgodnie z instrukcjami przesłanymi na adres e-mail zarejestrowany w nowym portalu.

24.09.2019

Wdrożenie nowego Portalu wymusza okres przejściowy, w którym będą funkcjonowały równocześnie dwa Portale:
•    dotychczasowy Portal Aukcji Niepublicznych (LAIN2) - w zakresie postępowań (aukcji) ogłoszonych do dnia 30.09.2019r.;
•    nowy Portal Aukcji Niepublicznych LAIN3 - w zakresie postępowań (aukcji) ogłaszanych od dnia 01.10.2019r.

Dodatkowo prosimy o zapoznanie się z instrukcją elektroniczną w dziale Pomoc.

23.09.2019

Przed przystąpieniem do właściwej aukcji zalecamy zapoznanie się z mechanizmami składania ofert i licytacji w aukcjach testowych, do których dostęp możliwy jest po zalogowaniu. Jednocześnie informujemy, że dostęp do właściwej aukcji przydzielany jest przez Organizatora aukcji.

O PORTALU AUKCJI NIEPUBLICZNYCH

Portal obsługuje procesy związane z przeprowadzaniem aukcji elektronicznych, w tym wieloparametrowych, wraz z kryteriami poza cenowymi, zarówno zdarzeń samodzielnych, jak i stanowiących część postępowania przetargowego. Funkcjonalność portalu pozwala również przeprowadzać jedno lub wieloetapowe aukcje z wcześniejszym ofertowaniem.
Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Polskiej Grupy Górniczej S.A. w zakładce RODO.

KONTAKT Z POMOCĄ TECHNICZNĄ

COIG S.A.
ul. Mikołowska 100
40-065 Katowice
Tel. +48 32 757 4444
Email: zgloszenie@coig.pl