Organizator aukcji informuje o możliwości zgłaszania przez Dostawców wszelkich uwag i wniosków dotyczących aukcji spotowych drogą elektroniczną na adres clm.aukcjespotowe@pgg.pl

Lista aukcji ogłoszonych (AUKCJE SPOTOWE)

Typ Kod aukcji Nazwa aukcji Data zak. ofer. Data rozp. Data zak. Zgłoszenie
482300528-1 Dostawa preparatu do zwilżania pyłu węglowego w laskach dla Polskiej Grupy Górniczej SA O/ KWK ROW Ruch Jankowice w 2023r. Nr grupy 248-1 27.03.2023 07:30:00 27.03.2023 07:35:00 27.03.2023 07:40:00
602300394-1 Dostawa klamer ciesielskich dla Polskiej Grupy Górniczej S. A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła nr grupy 281-9 27.03.2023 08:00:00 27.03.2023 08:05:00 27.03.2023 08:06:00
472300289-1 Dostawa części do przenośników taśmowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice - gr mater. 292-11-01 27.03.2023 08:00:00 27.03.2023 08:05:00 27.03.2023 08:07:00
472300299-1 Dostawa sit, materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych maszyn i urządzeń wykonanych z tworzyw sztucznych dla Zakładu Przeróbczego PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch "Chwałowice". Grupa 252-14. 27.03.2023 08:00:00 27.03.2023 08:05:00 27.03.2023 08:08:00
502300115-1 Dostawa kabla elektroenergetycznego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. KWK ROW Ruch Rydułtowy nr grupy 313-2. 27.03.2023 08:00:00 27.03.2023 08:05:00 27.03.2023 08:08:00
482300560-1 Dostawa uszczelnień z tworzyw sztucznych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. O/ KWK ROW Ruch Jankowice nr grupy 252-11 27.03.2023 08:00:00 27.03.2023 08:05:00 27.03.2023 08:20:00
602300633-1 Dostawa taśmy ostrzegawczej biało-czerwonej do oznaczania miejsc niebezpiecznych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła. Grupa asortymentowa 252-17. 27.03.2023 08:00:00 27.03.2023 08:05:00 27.03.2023 08:20:00
612200418-2 Dostawa bezskorupowych zestawów naprawczych do łączenia kabli i przewodów oponowych do Polskiej Grupy Górniczej S. A. KWK Staszic-Wujek Ruch Wujek - grupa materiałowa 284-15. 27.03.2023 08:55:00 27.03.2023 09:00:00 27.03.2023 09:03:00
512300067-1 Dostawa narzędzi warsztatowych ręcznych dla PGG S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny - nr grupy 286-3 27.03.2023 08:55:00 27.03.2023 09:00:00 27.03.2023 09:10:00
442300398-1 Dostawa części do dołowych urządzeń chłodniczych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba nr grupy 292-13. 27.03.2023 09:00:00 27.03.2023 09:05:00 27.03.2023 09:06:00
442300376-1 Dostawa uszczelnień z tworzyw sztucznych dla Polskiej Grupy Górniczej SA O/ KWK RUDA Ruch Halemba w 2023r. Nr grupy 252-11 27.03.2023 09:00:00 27.03.2023 09:05:00 27.03.2023 09:10:00
442300610-1 Dostawa części zamiennych do hełmów typu GÓRNIK HO-1 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. KWK Ruda Ruch "Halemba" i Ruchu "Bielszowice" gr. mat. 252-3. 27.03.2023 09:00:00 27.03.2023 09:05:00 27.03.2023 09:10:00
472300321-1 Dostawa złącz mechanicznych do taśm przenośnikowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice - nr grupy 284-11 27.03.2023 09:00:00 27.03.2023 09:05:00 27.03.2023 09:10:00
482300328-1 Dostawa uszczelnień z tworzyw sztucznych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. O/ KWK ROW Ruch Jankowice w 2023r. Nr grupy 252-11 27.03.2023 09:00:00 27.03.2023 09:05:00 27.03.2023 09:10:00
502201046-3 „Dostawa zaworów kulowych kołnierzowych dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy”(grupa materiałowa: 291-6 Zasuwy i zawory przemysłowe). 27.03.2023 09:00:00 27.03.2023 09:05:00 27.03.2023 09:10:00
442300114-3 Dostawa wirników do pompy OS-150 do PGG S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba - grupa materiałowa 291-8. 27.03.2023 09:00:00 27.03.2023 09:05:00 27.03.2023 09:15:00
602300759-1 Dostawa antracytu wzorcowego dla PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła - nr grupy 244-1 27.03.2023 09:00:00 27.03.2023 09:05:00 27.03.2023 09:15:00
442201607-3 Dostawa siłowników hydraulicznych sterowania klap wylotu zbiornika wyrównawczego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddz. KWK Ruda Ruch Halemba grupa mat. 281 27.03.2023 09:00:00 27.03.2023 09:05:00 27.03.2023 09:20:00
432300306-2 Dostawa apteczki pierwszej pomocy turystycznej dla PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit - nr grupy 331-1. 27.03.2023 09:30:00 27.03.2023 09:35:00 27.03.2023 09:45:00
442300313-1 Dostawa żerdzi wiertniczych dla PGG S.A. KWK Ruda Ruch Halemba - gr.mat. 295-6. 27.03.2023 09:55:00 27.03.2023 10:00:00 27.03.2023 10:01:00
432300106-1 Dostawa sprzętu instalacyjnego łącznikowego i bezpiecznikowego: gniazda, wtyczki, wkładki topikowe dlaPolskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit - nr grupy 312-13. 27.03.2023 09:55:00 27.03.2023 10:00:00 27.03.2023 10:03:00
702300987-1 Dostawa szafek hydrantowych dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice, Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit - nr grupy - 285-5 27.03.2023 09:55:00 27.03.2023 10:00:00 27.03.2023 10:05:00
492300563-1 Dostawa części zamiennych do wciągników,podciągników i ciągarek ręcznych dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel - nr grupy 292-7 27.03.2023 09:55:00 27.03.2023 10:00:00 27.03.2023 10:10:00
442300453-1 Dostawa płyt z poliwęglanu komorowego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK RUDA Ruch Halemba nr grupy 252 27.03.2023 10:00:00 27.03.2023 10:05:00 27.03.2023 10:06:00
432300952-2 Dostawa odczynników i środków chemicznych dla PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit - nr grupy 244-1 27.03.2023 10:00:00 27.03.2023 10:05:00 27.03.2023 10:15:00
492300293-1 Dostawa elementów toru jezdnego z listwą zębatą kolejki szynowej podwieszonej typu BWTU dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel - numer grupy 295-20. 27.03.2023 10:00:00 27.03.2023 10:05:00 27.03.2023 10:15:00
602300617-1 Dostawa butów ciepłochronnych dla PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice - Wesoła nr grupy 193-1 27.03.2023 10:00:00 27.03.2023 10:05:00 27.03.2023 10:15:00
502300003-3 Dostawa elementów mocujących noży kombajnowych dla Oddziału KWK ROW Ruch KWK Rydułtowy grupa mat. 295-10. 27.03.2023 10:00:00 27.03.2023 10:05:00 27.03.2023 10:20:00
512300149-3 Dostawa elementów komunikacji budowlanej stalowej: rusztowania, kraty, podesty itp. do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział ZRP ( grupa materiałowa 285-13) - kopia - kopia 27.03.2023 10:40:00 27.03.2023 10:45:00 27.03.2023 10:46:00
512300247-1 Dostawa prętów ze stali specjalnych dla PGG S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny-gr. mat. 271-3. 27.03.2023 10:55:00 27.03.2023 11:00:00 27.03.2023 11:01:00
432300943-1 Dostawa kaloszy damskich dla PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit oraz Ruch Piast nr grupy 193-1 27.03.2023 11:00:00 27.03.2023 11:05:00 27.03.2023 11:15:00
422300023-1 Dostawa rur stalowych kołnierzowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast, grupa mat. 272-1 27.03.2023 11:00:00 27.03.2023 11:05:00 27.03.2023 11:20:00
462300473-1 Dostawa rur stalowych kołnierzowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice grupy mat. 272-1. 27.03.2023 11:00:00 27.03.2023 11:05:00 27.03.2023 11:20:00
702300988-1 Dostawa gaśnic p/pożarowych i środków pianotwórczych do gaśnic dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice, Oddział KWK Bolesław Śmiały - nr grupy - 292-6 27.03.2023 11:55:00 27.03.2023 12:00:00 27.03.2023 12:05:00
532300177-2 Dostawa części komputerowych do Oddziału Zakładu Informatyki i Telekomunikacji - grupa 302-11 27.03.2023 12:00:00 27.03.2023 12:05:00 27.03.2023 12:10:00
432202407-1 Dostawa stacji pogodowej mikroprocesorowej do PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit nr grupy 332-9 27.03.2023 12:00:00 27.03.2023 12:05:00 27.03.2023 12:15:00
512300293-1 Dostawa uszczelnień z tworzyw sztucznych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo Produkcyjny. Grupa materiałowa 252-11. 27.03.2023 12:10:00 27.03.2023 12:15:00 27.03.2023 12:16:00
602300785-1 Dostawa klińca dolomitowego granulacja 8(10) - 31,5(32) do Oddziału KWK Mysłowice - Wesoła Polskiej Grupy Górniczej S.A., nr grupy142-2 27.03.2023 12:20:00 27.03.2023 12:25:00 27.03.2023 12:40:00
512300199-2 Dostawa przyrządów warsztatowych do pomiarów geometrycznych dla PGG S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny nr grupy 332-13 27.03.2023 13:00:00 27.03.2023 13:05:00 27.03.2023 13:15:00
702301020-1 Dostawa cementu portlandzkiego, workowanego dla PGG S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały i KWK ROW Ruch Marcel nr grupy 288-6. 27.03.2023 14:00:00 27.03.2023 14:05:00 27.03.2023 14:06:00
482300420-2 Dostawa preparatu do dezynfekcyjnego na bazie alkoholu etylowego dla Oddziału KWK ROW Ruch Jankowice - nr grupy 245-3 28.03.2023 08:00:00 28.03.2023 08:05:00 28.03.2023 08:06:00
622300504-1 Dostawa śrub hakowych z nakrętkami i dociskami do naprawy opinki wyrobisk chodnikowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic nr grupy 281-8 28.03.2023 08:00:00 28.03.2023 08:05:00 28.03.2023 08:06:00
442200785-1 Dostawa silników elektrycznych trójfazowych budowy przeciwwybuchowej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A Oddział KWK Ruda Ruch Halemba nr grupy 311-1 28.03.2023 08:00:00 28.03.2023 08:05:00 28.03.2023 08:08:00
622201952-1 Dostawa części zamiennych do systemów automatyki przemysłowej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Staszic - Wujek Ruch Murcki-Staszic – nr grupy 316-4. 28.03.2023 08:00:00 28.03.2023 08:05:00 28.03.2023 08:08:00
502201209-1 Dostawa części zamiennych do zestawów transportowych typu PIOMA dla Polskiej Grupy Górniczej S.A Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy - nr grupy 295-29 28.03.2023 08:00:00 28.03.2023 08:05:00 28.03.2023 08:10:00
432300847-1 Dostawa uszczelnień z tworzyw sztucznych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A O/KWK Piast - Ziemowit Ruch Ziemowit nr grupy 252-11 28.03.2023 08:00:00 28.03.2023 08:05:00 28.03.2023 08:20:00
512300279-1 Dostawa sprzętu ochrony twarzy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział ZRP. Grupa mat. 334-1 28.03.2023 08:25:00 28.03.2023 08:30:00 28.03.2023 08:31:00
422300647-1 Dostawa kabla górniczego elektroenergetycznego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast w 2023 roku - nr.grupy 313-2 28.03.2023 08:30:00 28.03.2023 08:35:00 28.03.2023 08:36:00
422300511-1 Dostawa szczotek elektrografitowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast - nr grupy 311-2. 28.03.2023 08:55:00 28.03.2023 09:00:00 28.03.2023 09:03:00
472300181-1 Dostawa kluczy dynamometrycznych dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice - nr grupy 286-3 28.03.2023 08:55:00 28.03.2023 09:00:00 28.03.2023 09:10:00
492300579-1 Dostawa elementów hydrauliki siłowej (zawory) dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel - grupa 291-14 28.03.2023 09:00:00 28.03.2023 09:05:00 28.03.2023 09:06:00
512300062-1 Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział ZRP nr grupy 312-9 28.03.2023 09:00:00 28.03.2023 09:05:00 28.03.2023 09:08:00
492300202-1 Dostawa gwoździ budowlanych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel - Nr grupy 284-17 28.03.2023 09:00:00 28.03.2023 09:05:00 28.03.2023 09:09:00
432300698-1 Dostawa sprzętu laboratoryjnego szklanego dla Polskiej Grupy Górniczej SA O/ KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit w 2023r. Nr grupy 261-1 28.03.2023 09:00:00 28.03.2023 09:05:00 28.03.2023 09:10:00
502300514-1 Dostawa części zamiennych do hełmów dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. KWK ROW Ruch Rydułtowygr. mat. 252-3. 28.03.2023 09:00:00 28.03.2023 09:05:00 28.03.2023 09:10:00
532300198-1 Dostawa urządzeń monitoringu wizyjnego powierzchnia dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji - nr grupy 323-1 28.03.2023 09:00:00 28.03.2023 09:05:00 28.03.2023 09:10:00
602300764-1 Dostawa osprzętu do łączenia taśm przenośnikowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A Oddział KWK MYSŁOWICE - WESOŁA - nr grupy 284-11 28.03.2023 09:00:00 28.03.2023 09:05:00 28.03.2023 09:10:00
462201404-1 Dostawa osprzętu wiertniczego: rury stalowe obsadowe wiertnicze dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2023r. - Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice, nr grupy 295-6 28.03.2023 09:00:00 28.03.2023 09:05:00 28.03.2023 09:20:00
612300138-1 Dostawa tkaniny i folii wentylacyjnej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A O/KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic Ruch Wujek w 2023 - Nr grupy 252-4 28.03.2023 09:30:00 28.03.2023 09:35:00 28.03.2023 09:40:00
432300939-1 Dostawa specjalistycznego smaru silikonowego do zaworów kontrolnych i ciśnieniowych tlenowych do stosowania w aparatach tlenowych serii PSS BG 4 oraz w aparatach powietrznych butlowych serii PSS 7000 do Oddziału KWK Piast- Ziemowit Ruch Ziemowit Polskiej Grupy Górniczej S.A., nr grupy 248-5 28.03.2023 09:45:00 28.03.2023 09:50:00 28.03.2023 10:05:00
482300321-1 Dostawa strzemion kątowych dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice - gr.mat.288-13. 28.03.2023 09:55:00 28.03.2023 10:00:00 28.03.2023 10:01:00
402300431-1 Dostawa baterii dla Polskiej Grupy Górniczej S. A. Oddział KWK Bolesław Śmiały - gr. materiałowa 314-1 28.03.2023 09:55:00 28.03.2023 10:00:00 28.03.2023 10:03:00
442300119-1 Dostawa akumulatorów dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba - grupa mat. nr 314-1 28.03.2023 09:55:00 28.03.2023 10:00:00 28.03.2023 10:03:00
462300455-1 Dostawa przyrządów i pomocy obrabiarkowych: oprawki, tuleje, trzpienie, imadła, itp. dla Polskiej Grupy Górniczej S.A Oddział KWK Ruda - nr grupy 294-10 28.03.2023 09:55:00 28.03.2023 10:00:00 28.03.2023 10:05:00
512300264-1 Dostawa blachy ze stali specjalnej dla Zakładu Remontowo - Produkcyjnego PGG S.A. (gr. mat. 273-4). 28.03.2023 10:00:00 28.03.2023 10:05:00 28.03.2023 10:06:00
702300909-2 Dostawa części zamienne do przenośników taśmowych dla Oddziałów Polskiej Grupu Górniczej S.A. gr. 295-44 28.03.2023 10:00:00 28.03.2023 10:05:00 28.03.2023 10:06:00
702300989-1 Dostawa: Lutnie stalowe kołnierzowe oraz klapy sferyczne do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica gr 292-27 i 281 28.03.2023 10:00:00 28.03.2023 10:05:00 28.03.2023 10:06:00
502201173-1 Dostawa czujników poziomu cieczy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy nr grupy 316-1 28.03.2023 10:00:00 28.03.2023 10:05:00 28.03.2023 10:08:00
622202046-1 Dostawa zaworów regulacyjnych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. KWK Staszic-Wujek w roku 2023 ; nr gr. 291-6 28.03.2023 10:00:00 28.03.2023 10:05:00 28.03.2023 10:10:00
442300581-1 Dostawa odczynników analitycznych (testów) dla PGG S.A. Oddział KWK RUDA Ruch Halemba - nr grupy 244-1 28.03.2023 10:00:00 28.03.2023 10:05:00 28.03.2023 10:15:00
472201846-1 Dostawa foteli obrotowych i krzeseł dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice nr grupy 361-1 28.03.2023 10:00:00 28.03.2023 10:05:00 28.03.2023 10:15:00
622300065-1 Dostawa części zamiennych do sprzęgieł i układów hamulcowych dla Polskiej Grupy Górniczej oddział Staszic-Wujek w roku 2023 nr. grupy 291-22 28.03.2023 10:00:00 28.03.2023 10:05:00 28.03.2023 10:15:00
542300055-1 Dostawa przyrządów do pomiarów cieplnych, akustycznych i czasu dla PGG S.A. Oddział Zakład Elektrociepłownie nr grupy 332-8 28.03.2023 10:00:00 28.03.2023 10:05:00 28.03.2023 10:20:00
602300717-1 Dostawa jarzm do obudowy chodnikowej dla PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła - gr.mat. 288-1. 28.03.2023 10:55:00 28.03.2023 11:00:00 28.03.2023 11:01:00
472300004-1 Dostawa nagrzewnic elektrycznych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice nr grupy materiałowej 297 28.03.2023 10:55:00 28.03.2023 11:00:00 28.03.2023 11:03:00
402300637-1 Dostawa narzędzi warsztatowych ręcznych dla PGG S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały - nr grupy 286-3 28.03.2023 10:55:00 28.03.2023 11:00:00 28.03.2023 11:10:00
462300191-1 Dostawa filtrów i wkładów filtrów przemysłowych dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK RUDA Ruch Bielszowice nr grupy mat. 291-10. 28.03.2023 11:00:00 28.03.2023 11:05:00 28.03.2023 11:06:00
462300126-1 Dostawa elementów automatyki przemysłowej do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice nr grupy 316-1 28.03.2023 11:00:00 28.03.2023 11:05:00 28.03.2023 11:08:00
602300682-1 Dostawa obuwia ochronnego dla PGG S.A. Oddział Mysłowice - Wesoła nr grupy 193-2 28.03.2023 11:00:00 28.03.2023 11:05:00 28.03.2023 11:15:00
442300518-1 Dostawa noży kombajnowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba grupa mat. 295-9 28.03.2023 11:00:00 28.03.2023 11:05:00 28.03.2023 11:20:00
442300637-1 Dostawa preparatu antyodpryskowego do spawania technikami elektrycznymi do Oddziału KWK RUDA Ruch Halemba Polskiej Grupy Górniczej S.A., nr grupy 248-4 28.03.2023 11:00:00 28.03.2023 11:05:00 28.03.2023 11:20:00
482300005-1 Dostawa rur stalowych przewodowych dla Polskiej Grupy górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice grupy mat. 272-2 28.03.2023 11:00:00 28.03.2023 11:05:00 28.03.2023 11:20:00
622300451-1 Dostawa osprzętu wiertniczego dla PGG S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic - gr. mat. 295-6. 28.03.2023 11:55:00 28.03.2023 12:00:00 28.03.2023 12:01:00
502300416-1 Dostawa śrub specjalnych dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy - gr.mat. 288-1. 28.03.2023 12:55:00 28.03.2023 13:00:00 28.03.2023 13:01:00
502201125-1 Dostawa materiałów ściernych dla PGG S.A. KWK ROW Ruch Rydułtowy Grupa materiałowa : 269-1 28.03.2023 13:00:00 28.03.2023 13:05:00 28.03.2023 13:06:00
432300613-1 Dostawa okładzina górniczych betonowo-kompozytowych dla Polskiej Grupy Górniczej Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit nr grupy 288-5 29.03.2023 08:00:00 29.03.2023 08:05:00 29.03.2023 08:06:00
502300258-1 Dostawa osprzętu do klejenia górotworu dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy - gr. mat. 295-18 29.03.2023 08:00:00 29.03.2023 08:05:00 29.03.2023 08:07:00
492300125-1 Dostawa narzędzi i elementy złączne do obróbki i łączenia kabli i przewodów dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel - nr grupy 284-28. 29.03.2023 08:55:00 29.03.2023 09:00:00 29.03.2023 09:03:00
612300146-1 Dostawa palników acetylenowo-tlenowych dla PGG S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek Ruch Wujek - nr grupy 294-21 29.03.2023 08:55:00 29.03.2023 09:00:00 29.03.2023 09:10:00
502300284-1 Dostawa części zamiennych (wysięgnik Gwarek-1400) do przenośników taśmowych PIOMA dla Polskiej Grupy Górniczej S.A Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy - gr. mater. 292-11-01 29.03.2023 09:00:00 29.03.2023 09:05:00 29.03.2023 09:06:00
602300286-2 Dostawa części do przesiewaczy (sprężyny) dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła - grupa 295-12 29.03.2023 09:00:00 29.03.2023 09:05:00 29.03.2023 09:06:00
402200942-2 Dostawa liny stalowej dla Polskiej Grupy Górniczej Oddział KWK Bolesław Śmiały - gr.mat. 284-1 29.03.2023 09:00:00 29.03.2023 09:05:00 29.03.2023 09:07:00
462300184-1 Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych - ARTECH dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK RUDA Ruch Bielszowice - nr grupy 292-10-19 29.03.2023 09:00:00 29.03.2023 09:05:00 29.03.2023 09:10:00
602300503-1 Dostawa Przyłbic spawalniczych POWERWELD 8858D z filtrem automatycznym regulacją stopnia zaciemnienia DIN 3/5 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice - Wesoła (grupa materiałowa 334 - 1) w 2023 roku. 29.03.2023 09:00:00 29.03.2023 09:05:00 29.03.2023 09:10:00
702301042-1 Dostawa produktów ropopochodnych różnego przeznaczenia dla Oddziałów: KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit, KWK Ruda Ruch Halemba oraz KWK Mysłowice-Wesoła 29.03.2023 09:00:00 29.03.2023 09:05:00 29.03.2023 09:15:00
512300286-1 Dostawa oleju emulgującego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział ZRP. Grupa mat. 246-16 29.03.2023 09:55:00 29.03.2023 10:00:00 29.03.2023 10:01:00
502300192-1 Dostawa taśm kablowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy - grupa materiałowa 284-26 29.03.2023 09:55:00 29.03.2023 10:00:00 29.03.2023 10:03:00
462300197-1 Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych - RYFAMA dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK RUDA Ruch Bielszowice - nr grupy 292-10-01. 29.03.2023 10:00:00 29.03.2023 10:05:00 29.03.2023 10:06:00
442300001-1 Dostawa silników elektrycznych 105/315kW dla Polskiej Grupy Górniczej S.A Oddział KWK Ruda Ruch Halemba nr grupy 311-1 29.03.2023 10:00:00 29.03.2023 10:05:00 29.03.2023 10:08:00
602300551-1 Dostawa sprzętu bezpieczeństwa chroniącego przed upadkiem z wysokości dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice – Wesoła (gr. mat. 298-1) 29.03.2023 10:00:00 29.03.2023 10:05:00 29.03.2023 10:10:00
422300641-1 Dostawa systemu wypełniająco-podpornościowego z tkaniny polipropylenowej dla PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast - nr grupy 241 29.03.2023 10:00:00 29.03.2023 10:05:00 29.03.2023 10:15:00
432300230-1 Dostawa papieru do plotera dla PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit nr grupy 211-2 29.03.2023 10:00:00 29.03.2023 10:05:00 29.03.2023 10:15:00
702301044-1 Dostawa czynnika chłodniczego R-407C wraz z dzierżawą butli dla PGG S.A. Oddział KWK Sośnica - nr grupy 241-6 29.03.2023 10:00:00 29.03.2023 10:05:00 29.03.2023 10:15:00
472300491-2 Dostawa lin stalowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice - nr grupy 284-1 29.03.2023 10:30:00 29.03.2023 10:35:00 29.03.2023 10:39:00
412300425-1 Dostawa części zamiennych zespołów i elementów hydrauliki sterowniczej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica Grupa materiałowa; 295-16 29.03.2023 11:00:00 29.03.2023 11:05:00 29.03.2023 11:06:00
532300209-1 Dostawa urządzeń sieciowych aktywnych do Oddziału Zakład Informatyki i Telekomunikacji - grupa 324-1 29.03.2023 11:00:00 29.03.2023 11:05:00 29.03.2023 11:15:00
622300494-1 Dostawa trzewików dla spawaczy dla PGG S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic nr grupy 193-2 29.03.2023 11:00:00 29.03.2023 11:05:00 29.03.2023 11:15:00
512300229-1 Dostawa opakowań z tworzyw sztucznych - pojemników warsztatowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. O/ ZRP w 2023r. Nr grupy 252-16 29.03.2023 12:00:00 29.03.2023 12:05:00 29.03.2023 12:10:00
442300464-1 Dostawa pozostałego sprzętu przeciwpożarowego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba – grupa nr - 285-5 29.03.2023 12:55:00 29.03.2023 13:00:00 29.03.2023 13:05:00
442300593-1 Dostawa zapalarek kondensatorowych strzałowych do Oddziału KWK Ruda Ruch Halemba Polskiej Grupy Górniczej S.A., nr grupy 246-12 30.03.2023 08:00:00 30.03.2023 08:05:00 30.03.2023 08:20:00
512300280-1 Dostawa obuwia ochronnego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział ZRP. Grupa mat. 193-2 30.03.2023 08:55:00 30.03.2023 09:00:00 30.03.2023 09:01:00
442300282-1 Dostawa sprzętu laboratoryjnego szklanego - piknometrów dla Polskiej Grupy Górniczej SA O/KWK RUDA Ruch Halemba w 2023r. - Nr grupy 261-1 30.03.2023 09:00:00 30.03.2023 09:05:00 30.03.2023 09:10:00
402300440-1 Dostawa pozostałego sprzętu przeciwpożarowego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały - grupa nr - 285-5 30.03.2023 09:55:00 30.03.2023 10:00:00 30.03.2023 10:05:00
442300057-1 Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych – RYFAMA dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba, nr grupy 292-10-01. 30.03.2023 10:00:00 30.03.2023 10:05:00 30.03.2023 10:06:00
702301023-1 Dostawa części zamienne do dołowych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. gr. 292-13 30.03.2023 12:00:00 30.03.2023 12:05:00 30.03.2023 12:06:00
422301011-2 Dostawę węży p/pożarowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast - nr grupy 251-6 - kopia 30.03.2023 12:55:00 30.03.2023 13:00:00 30.03.2023 13:05:00
442300328-2 DOSTAWA ZAWORU ZWROTNEGO KLAPOWEGO DO ZABUDOWY MIĘDZY KOŁNIERZE DN250 PT-12,5 MPa, grupa mat. 291-6, dla PGG S.A KWK Ruda Ruch Halemba 31.03.2023 11:30:00 31.03.2023 11:35:00 31.03.2023 11:40:00
Ostatnia aktualizacja: | Następne odświeżenie za s

O PORTALU AUKCJI NIEPUBLICZNYCH

Portal obsługuje procesy związane z przeprowadzaniem aukcji elektronicznych, w tym wieloparametrowych, wraz z kryteriami poza cenowymi, zarówno zdarzeń samodzielnych, jak i stanowiących część postępowania przetargowego. Funkcjonalność portalu pozwala również przeprowadzać jedno lub wieloetapowe aukcje z wcześniejszym ofertowaniem.
Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Polskiej Grupy Górniczej S.A. w zakładce RODO.

KONTAKT Z POMOCĄ TECHNICZNĄ

COIG S.A.
ul. Mikołowska 100
40-065 Katowice
Tel. +48 32 757 4444
Email: zgloszenie@coig.pl