Organizator aukcji informuje o możliwości zgłaszania przez Dostawców wszelkich uwag i wniosków dotyczących aukcji spotowych drogą elektroniczną na adres clm.aukcjespotowe@pgg.pl

Lista aukcji ogłoszonych (AUKCJE SPOTOWE)

Typ Kod aukcji Nazwa aukcji Data zak. ofer. Data rozp. Data zak. Zgłoszenie
442000043-1 Dostawa złączy do mechanicznego sztywnego łączenia taśm przenośnikowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. KWK RUDA Ruch Halemba. w gr. mat.284-11. 20.01.2020 07:15:00 20.01.2020 08:15:00 20.01.2020 08:17:00
622000032-1 Dostawa siatki ogrodzeniowej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Murcki -Staszic w 2020 roku - nr grupy 284-7. 20.01.2020 08:30:00 20.01.2020 09:00:00 20.01.2020 09:01:00
462000023-1 Dostawa węży hydraulicznych wysokociśnieniowych trudnopalnych, antyelektrostatycznych do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice - nr grupy 251-8 20.01.2020 08:00:00 20.01.2020 09:00:00 20.01.2020 09:02:00
401901839-1 Dostawa preparatu do zwilżania pyłu węglowego w laskach / substancja stała/ dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały gr. mat. 248-1. 20.01.2020 08:00:00 20.01.2020 09:00:00 20.01.2020 09:05:00
621904348-1 Dostawa KLIPSÓW DO DŹWIGARÓW dla Polskiej Grupy Górniczej S. A. Oddział KWK Murcki Staszic w 2020 roku - nr grupy 285-14 20.01.2020 09:00:00 20.01.2020 09:30:00 20.01.2020 09:31:00
461903770-1 Dostawa części zamiennych do przekładni PPL-14/22 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK RUDA Ruch Bielszowice - nr grupy 291-12 20.01.2020 07:35:00 20.01.2020 10:00:00 20.01.2020 10:02:00
462000035-1 Dostawa środka antypirogennego do zwalczania zagrożenia i aktywnego gaszenia pożarów dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice gr. mat. 246-14. 20.01.2020 08:00:00 20.01.2020 10:00:00 20.01.2020 10:05:00
492000027-2 „Dostawę węży gumowych ssawno-tłocznych do przesyłania materiałów ściernych" dla Polska Grupa Górnicza S.A. Odział KWK ROW Ruch „Marcel” (gr materiałowa 251-9) 20.01.2020 08:00:00 20.01.2020 10:00:00 20.01.2020 10:05:00
421903534-3 Dostawa "Meble biurowe" dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast ; Grupa materiałowa 361-1. 17.01.2020 11:00:00 20.01.2020 10:00:00 20.01.2020 10:10:00
441903776-1 Dostawa materiału instalacyjnego składająca się z zaworów kulowych mosiężnych i ocynkowanych, złączek mosiężnych, automatu spłukującego mosiężnego i wężyków przyłączeniowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba.Grupa mat. 285-4 20.01.2020 09:00:00 20.01.2020 10:00:00 20.01.2020 10:30:00
441903595-1 Dostawa elementów i części zamiennych zespołów transportowych kolejek podwieszanych i spągowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. dla Oddziału KWK Ruda ruch Halemba- 285-29 20.01.2020 09:00:00 20.01.2020 10:30:00 20.01.2020 10:31:00
461903665-1 Dostawa stojaków stalowych podporowych ciernych kpl. dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK RUDA Ruch Bielszowice - nr grupy 285-2 20.01.2020 07:45:00 20.01.2020 10:30:00 20.01.2020 10:32:00
501902042-2 Dostawa noży monterskich składanych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy, nr grupy 286-3 -II post. 20.01.2020 07:00:00 20.01.2020 11:00:00 20.01.2020 11:05:00
472000029-1 Dostawa spoiwa anhydrytowego dla Oddziału KWK ROW Ruch Chwałowice - nr grupy 288-14 17.01.2020 11:20:00 20.01.2020 11:00:00 20.01.2020 11:10:00
492000021-1 Dostawa nożyc do cięcia dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel, nr grupy 286-3 20.01.2020 07:00:00 20.01.2020 11:00:00 20.01.2020 11:10:00
492000060-1 Dostawa krzeseł obrotowych tapicerowanych dla Oddziału KWK ROW Ruch Marcel - nr grupy 361-1 20.01.2020 07:00:00 20.01.2020 11:00:00 20.01.2020 11:10:00
501902096-1 Dostawa części zamiennych do przenośnika zgrzebłowego produkcji RYFAMA dla Oddziału KWK ROW Ruch Rydułtowy. nr grupy materiałowej 292-10-01 20.01.2020 09:00:00 20.01.2020 11:00:00 20.01.2020 11:10:00
701903731-3 Dostawa części zamiennych do narzędzi zmechanizowanych ręcznych z napędem pneumatycznym dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2020r. Oddział KWK Murcki-Staszic i KWK Wujek -nr grupy 294-12 20.01.2020 08:00:00 20.01.2020 11:00:00 20.01.2020 11:10:00
441902590-2 Dostawa części zamiennych do kotwiarki hydraulicznej UW-1 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK RUDA Ruch Halemba - grupa nr 294-1 20.01.2020 10:00:00 20.01.2020 11:00:00 20.01.2020 11:20:00
512000021-1 Dostawa wkładów do filtra powierza dla Polskiej Grupy Górniczej Oddział ZRP, gr. mat. 291-10 20.01.2020 09:00:00 20.01.2020 11:15:00 20.01.2020 11:25:00
621904393-1 Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych typu PATENTUS (zespół płyty) dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Murcki-Staszic w 2020 roku - nr grupy 292-10-07 20.01.2020 11:00:00 20.01.2020 11:30:00 20.01.2020 11:31:00
512000022-1 Dostawa kół zębatych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział ZRP, gr. mat. 294-6 20.01.2020 09:00:00 20.01.2020 11:45:00 20.01.2020 11:55:00
481902860-3 Dostawa zabezpieczenia wkręcanego drutowego noża kombajnowego obrotowego S243472 na uchwyt nożowy R58.38 EB lub równoważny dla POLSKIEJ GRUPY WĘGLOWEJ S.A.ODDZIAŁ KWK ROW RUCH JANKOWICE w 2019r.grupa mat. 295-10 20.01.2020 08:00:00 20.01.2020 12:00:00 20.01.2020 12:01:00
442000023-1 Dostawa rur stalowych kołnierzowych 159,0x5,0x3000 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK RUDA Ruch Halemba w 2020r. nr grupy 272-1 17.01.2020 13:00:00 20.01.2020 12:00:00 20.01.2020 12:02:00
621904392-1 Dostawa butów wodochronnych poliuretanowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddziału KWK Murcki Staszic w 2020 roku - nr gr. mat. 193-1. 20.01.2020 08:00:00 20.01.2020 12:00:00 20.01.2020 12:05:00
501902295-1 Dostawa koszy z sit zgrzewanych S-0,5mm z drutów profilowanych 34SB, poprzeczka Ø55 oraz kierownicy z sit zgrzewanych S-0,5 z drutów profilowanych 34SB, poprzeczka Ø55 sito odśrodkowe odwadniające OSO Ø2000.Grupa 295-42 17.01.2020 12:00:00 20.01.2020 12:00:00 20.01.2020 12:10:00
502000010-1 Dostawa strzemion kątowych walcowanych (łączników) ŁKWH V-29/29 „D” L-325 ze śrubami hakowymi dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy. Gr. mat.:288-13 17.01.2020 12:00:00 20.01.2020 12:00:00 20.01.2020 12:10:00
511902837-3 Dostawa smaru plastycznego wapniowego WSA NLGI-2 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział ZRP w 2019 roku nr grupy 246-11 20.01.2020 08:00:00 20.01.2020 12:00:00 20.01.2020 12:10:00
511902855-2 Dostawa części zamiennych do obudów ścianowych Glinik - zaworów zwrotnych rabujących - dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny w 2020 r. - nr grupy 295-27-02 20.01.2020 07:00:00 20.01.2020 12:00:00 20.01.2020 12:10:00
621904152-1 Dostawa przewodów wielokanałowych wysokociśnieniowych okutych dla Polskiej Grupy Górniczej spółka akcyjna Oddział KWK Murcki Staszic w 2020 rok, nr grupy 251-17 20.01.2020 08:00:00 20.01.2020 12:00:00 20.01.2020 12:10:00
492000024-3 Dostawa części zamiennych do przenośnika zgrzebłowego AR-PZ 1/440 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel. grupa asortymentowa 292-10-19 20.01.2020 10:00:00 20.01.2020 12:00:00 20.01.2020 12:20:00
512000031-1 Dostawa płyt OSB dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział ZRP, gr. mat. 202 20.01.2020 09:00:00 20.01.2020 12:15:00 20.01.2020 12:25:00
622000023-1 Dostawa LAKIERU AKRYLOWEGO FLUORESCENCYJNEGO W SPRAYU dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Murcki-Staszic w 2020 roku - nr grupy 243-1 20.01.2020 12:00:00 20.01.2020 12:30:00 20.01.2020 12:31:00
511902885-2 Dostawa regałów metalowych magazynowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział ZRP nr grupy 285 20.01.2020 08:00:00 20.01.2020 12:30:00 20.01.2020 12:45:00
411901984-1 Dostawa części do sprężarek dla Oddziału KWK Sośnica. nr grupy 291-5 17.01.2020 13:50:00 20.01.2020 13:00:00 20.01.2020 13:01:00
511902895-1 Dostawa Szaf metalowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział ZRP w 2020 roku gr. mat. 361-1 20.01.2020 09:00:00 20.01.2020 13:00:00 20.01.2020 13:01:00
601903397-1 Dostawa Kleju organiczno-mineralnego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddziału KWK Mysłowice-Wesoła w 2020 roku - nr grupy 246-9 20.01.2020 08:00:00 20.01.2020 13:00:00 20.01.2020 13:01:00
441903758-1 Dostawa oleju silnikowego dopuszczonego wg DTR do ciągników spalinowych typu Ferrit oraz Famur/Pioma FMS – urządzenia w okresie gwarancji dla Polskiej Grupy Górniczej SA w 2020 nr grupy 231-3 17.01.2020 13:00:00 20.01.2020 13:00:00 20.01.2020 13:02:00
512000017-1 "Dostawa łożysk dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział ZRP w 2019 roku, (gr. mat. 285-7)" 20.01.2020 09:00:00 20.01.2020 13:00:00 20.01.2020 13:05:00
432000049-1 Dostawa noży kombajnowych obrotowych z węglikiem spiekanym o zwiększonej grubości ziarna do organów urabiających kombajnów ścianowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit nr grupy 295-9 20.01.2020 09:00:00 20.01.2020 13:00:00 20.01.2020 13:10:00
431903768-2 Dostawa zasuw i zaworów przemysłowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019r. - Oddział KWK ”Piast-Ziemowit” Ruch Ziemowit, nr grupy 291-6 20.01.2020 09:00:00 20.01.2020 13:00:00 20.01.2020 13:15:00
482000014-1 Dostawa nowej górniczej okładziny żelbetowej do zastosowania w PGG S.A. Oddziału KWK ROW Ruch Jankowice, nr grupy 288-5 20.01.2020 12:09:00 20.01.2020 13:30:00 20.01.2020 13:35:00
622000026-1 Dostawa przecinaków do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Murcki-Staszic w roku 2020, gr. mat. 286-2 20.01.2020 09:00:00 20.01.2020 13:30:00 20.01.2020 13:40:00
422000072-1 Dostawa stropnic prostych stalowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A.Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast nr grupy 285-1. 20.01.2020 12:00:00 20.01.2020 13:30:00 20.01.2020 13:45:00
492000032-2 Dostawa iglicy Nilos 1000mm do łączenia taśm dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch MARCEL Grupa asortymentowa 284-11 20.01.2020 13:45:00 21.01.2020 08:00:00 21.01.2020 08:02:00
501901977-1 Dostawa narzędzi warsztatowych ręcznych dla Polskiej Grupy Górniczej Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy, nr grupy 286-3 20.01.2020 07:00:00 21.01.2020 08:00:00 21.01.2020 08:20:00
452000013-1 DOSTAWA ŻERDŹI RUROWO-PŁUCZKOWEJ Z ŁĄCZNIKIEM Q 42 CR42 L-1500 GWINT PŁASKI CR42 RODZAJ POŁĄCZENIA MUFA/CZOP dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. KWK RUDA Ruch Pokój w gr. mat. 295-6. 21.01.2020 07:30:00 21.01.2020 08:10:00 21.01.2020 08:12:00
462000038-1 Dostawa opasek zaciskowych do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddz. KWK Ruda Ruch Bielszowice - grupa nr 285-14 21.01.2020 09:00:00 21.01.2020 09:30:00 21.01.2020 09:32:00
702000036-1 Dostawa fartuchów roboczych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddziałów KWK Murcki-Staszic i KWK Wujek w 2020 r.-nr grupy 181-1 20.01.2020 13:30:00 21.01.2020 09:30:00 21.01.2020 09:35:00
462000083-1 Dostawa zamków bocznych 18x64 do przenośników zgrzebłowych SAMSON dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK RUDA Ruch Bielszowice - nr grupy 292-2 21.01.2020 07:40:00 21.01.2020 10:00:00 21.01.2020 10:01:00
471902637-2 Dostawa czujnika zegarowego i statywu magnetycznego dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice, nr grupy 332-13 - II post. 20.01.2020 13:00:00 21.01.2020 10:00:00 21.01.2020 10:01:00
462000071-1 Dostawa spoiwa cementowo mineralnego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice 288-10 21.01.2020 08:00:00 21.01.2020 10:00:00 21.01.2020 10:05:00
611901426-1 Dostawa źródeł światła dla dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. O/ KWK Wujek w 2020r. Nr grup 315-2 20.01.2020 10:00:00 21.01.2020 10:00:00 21.01.2020 10:10:00
461903898-1 Dostawa reduktora kątowego 132 kW i=21,25 - Ryfama dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK RUDA Ruch Bielszowice - nr grupy 291-2 21.01.2020 07:45:00 21.01.2020 10:45:00 21.01.2020 10:47:00
442000011-1 Dostawa kleju organiczno-mineralnego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba gr. mat. 246-9. 21.01.2020 09:30:00 21.01.2020 11:00:00 21.01.2020 11:05:00
622000015-1 Dostawa wapna hydratyzowanego suchogaszonego w workach dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. O/KWK Murcki-Staszic w 2020r. Nr grupy 141-1 20.01.2020 12:30:00 21.01.2020 11:00:00 21.01.2020 11:10:00
501902203-1 Dostawa „ PASÓW KLINOWYCH” dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy”. Nr grupy 251-13 21.01.2020 08:40:00 21.01.2020 11:10:00 21.01.2020 11:20:00
511902860-3 Dostawa termohigrometrów do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny w 2019 roku, gr. mat. 332-14. 21.01.2020 09:00:00 21.01.2020 11:30:00 21.01.2020 11:34:00
421903460-2 Dostawa kamery przeciwwybuchowej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast w 2020 roku, nr grupy 323-1 21.01.2020 08:00:00 21.01.2020 11:30:00 21.01.2020 11:40:00
512000035-1 Dostawa mebli biurowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział ZRP w 2020 roku, (gr. mat. 361-1) 21.01.2020 08:07:00 21.01.2020 11:45:00 21.01.2020 11:46:00
481902853-1 Dostawa wentylatora oddymiającego KOBRA H34 na kółkach lub równoważnego dla Oddziału KWK ROW Ruch Jankowice - nr grupy 285-5 21.01.2020 07:00:00 21.01.2020 12:00:00 21.01.2020 12:10:00
482000009-2 Dostawa siarczanu sodu bezwodnego technicznego dla Oddziału KWK ROW Ruch Jankowice - nr grupy 244-1 21.01.2020 09:00:00 21.01.2020 12:00:00 21.01.2020 12:10:00
492000015-1 Dostawa ZAWORÓW GÓRNICZYCH AUTOMATYCZNYCH REDUKUJĄCYCH CIŚNIENIE dla PGG SA KWK ROW Ruch Marcel. grupa materiałowa: 291-6 20.01.2020 12:00:00 21.01.2020 12:00:00 21.01.2020 12:10:00
522000006-1 Dostawa pianki poliuretanowej jednoskładnikowej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych w 2020 roku, nr grupy 241 21.01.2020 06:30:00 21.01.2020 12:00:00 21.01.2020 12:15:00
512000030-1 Dostawa drutów nawojowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział ZRP w 2020 roku, gr. mat. 313-1 21.01.2020 09:00:00 21.01.2020 12:15:00 21.01.2020 12:25:00
512000041-1 Dostawa przewodów z dyszą i zaworem do przesyłu chłodziwa dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. oddział ZRP w 2020 roku. 21.01.2020 08:18:00 21.01.2020 12:20:00 21.01.2020 12:21:00
512000042-1 Dostawa osłon gładzi stojaka dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. oddział ZRP w 2020 roku, gr. mat. 251-8. 21.01.2020 08:14:00 21.01.2020 12:30:00 21.01.2020 12:31:00
421903411-2 Dostawa kabla sygnalizacyjnego/magistralnego typu YKGSLYuyn 2x6+1x1,5eksn+2x1+2x1,5eksn dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast w 2020 roku, nr grupy 284-4 21.01.2020 08:30:00 21.01.2020 12:30:00 21.01.2020 12:40:00
472000023-1 Dostawa: sprzęgieł elastycznych dla Oddziału KWK ROW Ruch Chwałowice. nr grupy 291-4 20.01.2020 10:00:00 21.01.2020 13:00:00 21.01.2020 13:01:00
482000008-2 Dostawa betonu towarowego zwykłego cementowego C-20/25 dla PGG S.A ODDZIAŁ KWK ROW RUCH JANKOWICE w 2020r. Nr. grupy:288-6 21.01.2020 11:20:00 21.01.2020 13:00:00 21.01.2020 13:05:00
421903330-2 Dostawa kabla YOTKGTSFTLYN 12J - światłowodowego jednomodowego lub równoważnego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast w 2020 roku, nr grupy 325-6 21.01.2020 08:30:00 21.01.2020 13:20:00 21.01.2020 13:30:00
512000023-1 "Dostawa części do agregatu malarskiego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. oddział ZRP w 2020 roku gr. mat. 286-6" 21.01.2020 08:24:00 21.01.2020 13:25:00 21.01.2020 13:26:00
702000043-1 Dostawa obuwia profilaktycznego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddziałów KWK Murcki-Staszic i KWK Wujek w 2020 roku - nr grupy 193-2 21.01.2020 10:15:00 21.01.2020 13:30:00 21.01.2020 13:35:00
452000020-1 Dostawa papieru do plotera do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Pokój - nr grupy 211-2. 21.01.2020 08:00:00 21.01.2020 13:31:00 21.01.2020 13:32:00
482000070-1 Dostawa półmasek filtrujących cząsteczki stałe i ciekłe do Oddziału KWK ROW Ruch Jankowice nr grupy 292-3 21.01.2020 12:00:00 22.01.2020 08:00:00 22.01.2020 08:10:00
492000026-1 „Dostawę złącz dźwignicowych łączących węże gumowe do przesyłania materiałów ściernych dla Polska Grupa Górnicza S.A. Odział KWK ROW Ruch „Marcel” (gr asort. 352-02-03) 21.01.2020 09:00:00 22.01.2020 09:00:00 22.01.2020 09:01:00
441903674-2 Dostawa okładzin górniczych żelbetowych do obudowy chodnikowej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK RUDA Ruch Halemba- nr grupy 288-5 22.01.2020 09:00:00 22.01.2020 09:30:00 22.01.2020 09:35:00
601903401-2 Dostawa części zamiennych zespołów transportowych kolejek podwieszanych i spągowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła - nr grupy 295-29 22.01.2020 08:00:00 22.01.2020 09:35:00 22.01.2020 09:45:00
421903487-2 Dostawa transparentu dołowego iskrobezpiecznego i tablicy świetlnej alfanumerycznej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast w 2020 roku, nr grupy 316-3. 21.01.2020 10:00:00 22.01.2020 10:00:00 22.01.2020 10:10:00
472000028-1 Dostawa: elementów przewodu wiertniczego – rura stalowa obsadowa wiertnicza bez szwu Q80 L-3000 rodzaj łączenia kołnierz dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice. grupa materiałowa 295-6 21.01.2020 09:00:00 22.01.2020 10:00:00 22.01.2020 10:10:00
481902857-1 Dostawa odczynników chemicznych dla Oddziału KWK ROW Ruch Jankowice - nr grupy 244-1 22.01.2020 07:00:00 22.01.2020 10:00:00 22.01.2020 10:10:00
621904350-1 Dostawa pulpitów sterowniczych i łączników krzywkowych dla Polskiej Grupy Górniczej spółka akcyjna Oddział KWK Murcki Staszic w 2020 rok, nr grupy 312-9 21.01.2020 10:00:00 22.01.2020 10:00:00 22.01.2020 10:10:00
622000011-1 Dostawa taśmy kablowej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Murcki Staszic - nr grupy 284-26 21.01.2020 10:00:00 22.01.2020 10:00:00 22.01.2020 10:10:00
401901742-2 Dostawa części zamiennych do przesiewaczy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK "Bolesław Śmiały" - grupa 295-12. 22.01.2020 09:00:00 22.01.2020 11:00:00 22.01.2020 11:06:00
501902188-4 Dostawa części zamiennych do urządzeń przekładkowych przenośników zgrzebłowych – RYFAMA KOPEX dla PGG S. A. Oddział KWK „ROW” Ruch Rydułtowy. nr grupy 292-19-07 22.01.2020 08:00:00 22.01.2020 11:00:00 22.01.2020 11:10:00
601903166-1 Dostawa rozruszników stycznikowych dla Polskiej Grupy Górniczej spółka akcyjna Oddział KWK Mysłowice-Wesoła w 2020 rok, nr grupy 312-2 21.01.2020 12:00:00 22.01.2020 11:00:00 22.01.2020 11:10:00
462000045-2 Dostawa pulpitów sterowniczych dla Polskiej Grupy Górniczej spółka akcyjna Oddział KWK Ruda Ruch Bielszzowice w 2020r. - gr. mater. 312-9 22.01.2020 08:00:00 22.01.2020 12:00:00 22.01.2020 12:02:00
611901199-2 Dostawa zestawów dołowych wizualizacyjnych dla Polskiej Grupy Górniczej spółka akcyjna Oddział KWK Wujek w 2020 rok, nr grupy 316-4 21.01.2020 14:00:00 22.01.2020 12:00:00 22.01.2020 12:10:00
612000009-1 Dostawa osprzętu do klejenia górotworu dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddziału KWK Wujek w 2020r. nr grupy 295-18. 22.01.2020 08:00:00 22.01.2020 12:30:00 22.01.2020 12:31:00
431903746-2 Dostawa części do sprężarek dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit grupa 291-5 22.01.2020 08:00:00 22.01.2020 13:00:00 22.01.2020 13:10:00
621903840-2 Dostawa pędzli dla Polskiej Grupy Górniczej S.A O/KWK Murcki- Staszic w 2020r. Nr grupy 366-1. 22.01.2020 13:00:00 23.01.2020 10:00:00 23.01.2020 10:10:00
481902690-1 Dostawa zaworów odcinających do hydrauliki sterowniczej do sekcji obudów zmechanizowanych dla KWK ROW Ruch Jankowice - nr grupy 295-15 22.01.2020 12:00:00 23.01.2020 11:00:00 23.01.2020 11:10:00
412000042-1 Dostawa części zamiennych do sprzęgieł i układów hamulcowych dla Oddziału KWK Sośnica. nr grupy 291-22. 22.01.2020 10:00:00 23.01.2020 12:30:00 23.01.2020 12:31:00
622000025-2 Dostawa obudowy chodnikowej specjalnej ze stali o podwyższonej jakości dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. dla Oddziału Murcki-Staszic w roku 2020; nr gr. 281-10 27.01.2020 09:00:00 27.01.2020 10:00:00 27.01.2020 10:01:00
621904412-1 Dostawa źródeł światła dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. O/ KWK Murcki Staszic w 2020r. Nr grupy 315-2 24.01.2020 10:00:00 27.01.2020 10:00:00 27.01.2020 10:10:00
622000033-1 Dostawa drutu stalowego do Polskiej Grupy Górniczej S.A. dla Oddziału Murcki-Staszic w 2020 roku, nr gr. 273-7 27.01.2020 09:00:00 27.01.2020 11:00:00 27.01.2020 11:01:00
Ostatnia aktualizacja: | Następne odświeżenie za s

O PORTALU AUKCJI NIEPUBLICZNYCH

Portal obsługuje procesy związane z przeprowadzaniem aukcji elektronicznych, w tym wieloparametrowych, wraz z kryteriami poza cenowymi, zarówno zdarzeń samodzielnych, jak i stanowiących część postępowania przetargowego. Funkcjonalność portalu pozwala również przeprowadzać jedno lub wieloetapowe aukcje z wcześniejszym ofertowaniem.

KONTAKT Z POMOCĄ TECHNICZNĄ

COIG SA
ul. Mikołowska 100
40-065 Katowice
Tel. +48 32 757 4444
Email: zgloszenie@coig.pl