Organizator aukcji informuje o możliwości zgłaszania przez Dostawców wszelkich uwag i wniosków dotyczących aukcji spotowych drogą elektroniczną na adres clm.aukcjespotowe@pgg.pl

Lista aukcji ogłoszonych (AUKCJE SPOTOWE)

Typ Kod aukcji Nazwa aukcji Data zak. ofer. Data rozp. Data zak. Zgłoszenie
492000743-1 Dostawa osprzętu do lin stalowych dla Oddziału KWK ROW Ruch Marcel.Grupa materiałowa numer 285-17 25.09.2020 13:45:00 28.09.2020 08:00:00 28.09.2020 08:10:00
402000696-1 Dostawa druków różnych dla KWK BOLESŁAW ŚMIAŁY grupa-mat 229-1 28.09.2020 08:00:00 28.09.2020 08:30:00 28.09.2020 08:31:00
602000675-1 Dostawa przekaźników oraz zabezpieczeń elektrycznych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice Wesoła w 2020 roku – nr grupy 317-1 25.09.2020 09:00:00 28.09.2020 09:00:00 28.09.2020 09:01:00
542000253-2 Dostawa gablotki wiszącej oszklonej dla PGG SA Oddział Zakład Elektrociepłownie nr grupy 203-1 28.09.2020 06:00:00 28.09.2020 09:00:00 28.09.2020 09:10:00
462000718-1 Dostawa nowych elementów mocowania noży kombajnowych do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice gr 295-10 28.09.2020 09:00:00 28.09.2020 09:30:00 28.09.2020 09:35:00
442000703-1 Dostawa worków filtracyjnych z siatki poliamidowej PA-6.0 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A.Oddział KWK Ruda Ruch Halemba. Grupa mat 172-6. 28.09.2020 09:00:00 28.09.2020 10:00:00 28.09.2020 10:01:00
622000818-1 Dostawa przyrządu do pomiaru napięcia łańcucha fi 38mm dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Murcki - Staszic - nr grupy 295 28.09.2020 09:00:00 28.09.2020 10:00:00 28.09.2020 10:01:00
462000732-1 Dostawa opon do ładowarki kołowej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice w 2020r . (gr. materiałowa 251-15) 28.09.2020 09:00:00 28.09.2020 10:00:00 28.09.2020 10:02:00
622000876-1 Dostawa elementów mocujących noże kombajnowe /pierścieni saegera / dla Polskiej Grupy Górniczej SA O/KWK Murcki - Staszic w 2020r. Nr grupy 295-10 28.09.2020 08:00:00 28.09.2020 10:00:00 28.09.2020 10:05:00
532000301-1 Dostawa narzędzi ręcznych do serwisu klimatyzacji do Oddziału Zakład Informatyki i Telekomunikacji. Nr grupy 286-3. 25.09.2020 10:00:00 28.09.2020 10:00:00 28.09.2020 10:10:00
472000754-1 Dostawa rozpór rurowych niesymetrycznych V-32/V-36 L-400 dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice. grupa mat. 285-6 25.09.2020 11:30:00 28.09.2020 10:00:00 28.09.2020 10:15:00
492000828-1 Dostawa odzieży roboczej do Oddziału KWK ROW Ruch Marcel nr grupy 181-1 28.09.2020 07:00:00 28.09.2020 10:00:00 28.09.2020 10:15:00
612000355-1 Dostawa części zamiennych do spągoładowarki typu COMPENSUS dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Wujek - nr grupy 295-26-09 28.09.2020 09:23:00 28.09.2020 10:30:00 28.09.2020 10:40:00
512000273-1 Dostawa wody mineralnej gazowanej 0,50 l dla PGG S.A. oddział ZRP na rok 2020 (nr grupy 159-1) 28.09.2020 09:00:00 28.09.2020 11:00:00 28.09.2020 11:01:00
512000588-1 Zakup odzieży roboczej dla PGG S.A. oddział ZRP na rok 2020 (nr grupy 181-1) 28.09.2020 09:00:00 28.09.2020 11:00:00 28.09.2020 11:01:00
492000446-1 Dostawa pił tnących (brzeszczotów) do piły taśmowej PPP-140 dla PGG SA Oddział KWK ROW RUCH MARCEL, nr grupy 294-4 28.09.2020 08:00:00 28.09.2020 11:00:00 28.09.2020 11:05:00
492000804-1 Dostawa przewodów wysokociśnieniowych okutych dla potrzeb PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel - grupa materiałowa 251-1 28.09.2020 08:00:00 28.09.2020 11:00:00 28.09.2020 11:05:00
472000783-2 Dostawa lutni wentylacyjnych elastycznych dla Oddziału KWK ROW Ruch Chwałowice - nr grupy 252-5 28.09.2020 07:00:00 28.09.2020 11:00:00 28.09.2020 11:10:00
422000826-3 Dostawa sznurka galerunka (przędzy wędliniarskiej) dla Polskiej Grupy Górniczej S.A., Oddział KWK Piast-Ziemowit, Ruch Piast w 2020 roku, nr grupy 172-7 28.09.2020 06:30:00 28.09.2020 11:00:00 28.09.2020 11:15:00
512000590-1 Dostawa akumulatorów, baterii dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział ZRP (nr grupy asortymentowej 314-1) 28.09.2020 09:00:00 28.09.2020 11:30:00 28.09.2020 11:40:00
402000712-1 Dostawa noży kombajnowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały. Grupa materiałowa 295-9. 28.09.2020 11:00:00 28.09.2020 11:45:00 28.09.2020 11:50:00
512000596-1 Dostawa części zamiennych do spawania plazmowego dla PGG S.A. Oddział ZRP w 2020 roku. Grupa materiałowa 294-25 28.09.2020 09:00:00 28.09.2020 12:00:00 28.09.2020 12:01:00
512000607-1 Dostawa płyt plexi dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział ZRP w 2020 roku. Gr. mat. 252 28.09.2020 09:00:00 28.09.2020 12:00:00 28.09.2020 12:01:00
492000321-1 Dostawa luksomierzy wraz z programem dla PGG KWK ROW Ruch Marcel, nr grupy 334-2. 28.09.2020 08:00:00 28.09.2020 12:00:00 28.09.2020 12:05:00
412000791-1 Dostawa półmasek filtrujących cząsteczki stałe i ciekłe do Oddziału KWK Sośnica nr grupy 292-3 28.09.2020 07:00:00 28.09.2020 12:00:00 28.09.2020 12:15:00
432001214-2 Dostawa akumulatora do defibrylatora dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. O/KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit nr grupy 331-1 28.09.2020 08:00:00 28.09.2020 12:00:00 28.09.2020 12:15:00
512000601-1 Dostawa łożysk dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział ZRP w 2020 roku. Gr. mat. 285-7 28.09.2020 09:00:00 28.09.2020 12:15:00 28.09.2020 12:16:00
512000591-1 Dostawa czujników ciśnienia dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział ZRP, gr. mat. 316-1 28.09.2020 09:00:00 28.09.2020 12:15:00 28.09.2020 12:25:00
442000656-1 Dostawa części zamiennych do przesiewacza do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba - grupa 292-12. 28.09.2020 09:00:00 28.09.2020 12:30:00 28.09.2020 12:31:00
462000584-1 Dostawa łożysk tocznych dla Polskiej Grupy Górniczej Oddział KWK RUDA R. Bielszowice w 2020r. nr grupy 285-7 28.09.2020 08:30:00 28.09.2020 12:30:00 28.09.2020 12:31:00
412000785-2 dostawa kleju organiczno-mineralnego do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica. Grupa materiałowa 246-9 28.09.2020 08:00:00 28.09.2020 13:00:00 28.09.2020 13:10:00
492000763-1 Dostawa kolan rurowych do rurociągu magistralnego dla KWK ROW Ruch Marcel. Nr grupy 288-3. 25.09.2020 13:30:00 28.09.2020 13:00:00 28.09.2020 13:10:00
512000595-1 Dostawa tlenu sprężonego technicznego wraz z dzierżawa dla PGG oddział ZRP na rok 2020 (nr grupy 241-5) 28.09.2020 09:00:00 28.09.2020 13:00:00 28.09.2020 13:15:00
512000604-1 Dostawa rur stalowych przewodowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2020 roku - Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny, nr grupy 272-2 28.09.2020 09:00:00 28.09.2020 13:00:00 28.09.2020 13:15:00
642000175-1 Dostawa gniazd i wtyczek siłowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A O/ ZAKŁAD PRODUKCJI EKOPALIWA nr grupy 312-13 28.09.2020 08:00:00 28.09.2020 13:00:00 28.09.2020 13:15:00
442000662-1 Dostawa kołnierzy luźnych oraz pierścieni do przyspawania dla Polskiej Grupy Górniczej SA Oddz. KWK RUDA Ruch Halemba w 2020r. nr grupy 291-6 28.09.2020 13:30:00 29.09.2020 09:00:00 29.09.2020 09:01:00
402000600-1 Dostawa przyrządów warsztatowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A Oddział KWK Bolesław Śmiały gr. 312-13. 29.09.2020 07:00:00 29.09.2020 09:00:00 29.09.2020 09:02:00
472000650-2 Dostawa benzyny ekstrakcyjnej oraz nafty-zmywacza antykorozyjnej dla KWK ROW Ruch Chwałowice - nr grupy 231-4 25.09.2020 14:10:00 29.09.2020 09:00:00 29.09.2020 09:10:00
502000618-1 Dostawa narzędzi do obróbki drewna dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy, nr grupy 286-4 28.09.2020 12:30:00 29.09.2020 09:00:00 29.09.2020 09:10:00
482000799-1 Dostawa przyrządów i urządzeń do prac mierniczo-geologicznych dla PGG SA Oddział KWK ROW Ruch Jankowice nr grupy 332-12 28.09.2020 11:15:00 29.09.2020 09:00:00 29.09.2020 09:15:00
442000704-1 Zakup fartuchów damskich bawełnianych dla KWK RUDA ruch HALEMBA gr. mat 181-1 29.09.2020 09:15:00 29.09.2020 10:00:00 29.09.2020 10:01:00
402000599-1 Dostawa taśm mierniczych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A Oddział KWK Bolesław Śmiały gr. 332-12 29.09.2020 08:00:00 29.09.2020 10:00:00 29.09.2020 10:02:00
442000672-1 Dostawa pompy hydraulicznej skośnej do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK RUDA Ruch Halemba grupa mat. 291-14 29.09.2020 08:00:00 29.09.2020 10:00:00 29.09.2020 10:03:00
482000559-1 Dostawa uszczelnień z tworzyw sztucznych dla Oddziału KWK ROW Ruch Jankowice - nr grupy 252-11 29.09.2020 08:00:00 29.09.2020 10:00:00 29.09.2020 10:03:00
492000786-1 Dostawa opalarek elektrycznych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel. nr grupy 286-6. 28.09.2020 13:00:00 29.09.2020 10:00:00 29.09.2020 10:05:00
602000694-1 Dostawa baterii akumulatorowych dla Polskiej Grupy Górniczej spółka akcyjna Oddział KWK Mysłowice Wesoła w 2020 rok, nr grupy 314-1 28.09.2020 10:00:00 29.09.2020 10:00:00 29.09.2020 10:10:00
492000638-2 Dostawa śrub z nakrętkami do łączenia strzemion dwujarzmowych V-29, M 24 x 95 kl.10.9 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel – grupa mat. 288-1. 28.09.2020 10:30:00 29.09.2020 10:00:00 29.09.2020 10:15:00
492000770-3 Dostawa części zamiennych do urządzenia przekładkowego UPP dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel. Grupa materiałowa 292-19-02. 28.09.2020 10:00:00 29.09.2020 10:00:00 29.09.2020 10:15:00
502000538-1 Dostawa wspornika łukowego z obejmą do obudowy V-32 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy. Gr. mat.:285-1 28.09.2020 10:00:00 29.09.2020 10:00:00 29.09.2020 10:15:00
612000378-2 Dostawa farby geodezyjnej fluorescencyjnej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Wujek - nr grupy 243-1 29.09.2020 10:00:00 29.09.2020 10:30:00 29.09.2020 10:31:00
452000155-1 Dostawa złączy do mechanicznego sztywnego łączenia taśm przenośnikowych na rzecz Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK RUDA Ruch Pokój w gr. mat. 284-11. 29.09.2020 10:00:00 29.09.2020 10:45:00 29.09.2020 10:46:00
462000757-1 Dostawa noży kombajnowych na rzecz Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddziału KWK Ruda Ruch Bielszowice gr mat. 295-9 29.09.2020 10:00:00 29.09.2020 10:45:00 29.09.2020 10:50:00
512000602-1 Zakup wyrobów papierowych dla PGG S.A. oddział ZRP na rok 2020 (nr grupy 212) 29.09.2020 09:00:00 29.09.2020 11:00:00 29.09.2020 11:01:00
612000399-1 Dostawa wyrobów ochronnych rąk, nóg i tułowia dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Wujek w 2020 roku - nr grupy 185-2 29.09.2020 08:00:00 29.09.2020 11:00:00 29.09.2020 11:01:00
482000905-1 Dostawa noży obrotowych kombajnowych Q20 217/110/65/38/29/KR dla Oddziału KWK ROW Ruch JANKOWICE grupa mat. 295-9. 28.09.2020 09:00:00 29.09.2020 11:00:00 29.09.2020 11:15:00
492000738-2 Dostawa śrub hakowych z nakrętką dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel. Grupa mat. 288-7. 28.09.2020 11:00:00 29.09.2020 11:00:00 29.09.2020 11:15:00
442000698-1 Dostawa elementów automatyki przemysłowej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba - grupa 316-1 29.09.2020 09:00:00 29.09.2020 12:00:00 29.09.2020 12:01:00
512000593-1 Dostawa kantówek dla PGG S.A. Oddział ZRP w 2020 roku. Grupa materiałowa 201-1. 28.09.2020 09:00:00 29.09.2020 12:00:00 29.09.2020 12:01:00
622000735-2 Dostawa części zamiennych do przenośnika zgrzebłowego typu GLINIK dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Murcki - Staszic - nr grupy 292-10-02 29.09.2020 10:30:00 29.09.2020 12:00:00 29.09.2020 12:02:00
472000877-1 Dostawa części zamiennych do obudów ścianowych - GLINIK KWK ROW Ruch Chwałowice - nr grupy 295-27-02. 28.09.2020 13:00:00 29.09.2020 12:00:00 29.09.2020 12:10:00
492000349-3 Dostawa sprzętu AGD - bojlerów dla Oddziału KWK ROW Ruch Marcel.numer grupy 297-1 25.09.2020 10:00:00 29.09.2020 12:00:00 29.09.2020 12:10:00
512000581-1 Dostawa sprzętu pomiarowego dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2020 roku – nr grupy 332-12. 29.09.2020 09:20:00 29.09.2020 12:00:00 29.09.2020 12:10:00
492000873-1 Dostawa kombinezonów z kapturem do ochrony przed substancjami chemicznymi i klejami do Oddziału KWK ROW Ruch Marcel nr grupy 181-4 29.09.2020 07:00:00 29.09.2020 12:00:00 29.09.2020 12:15:00
512000471-1 Dostawa elementów do produkcji szyn kolejek podwieszanych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział ZRP -nr grupy 295-23. 29.09.2020 09:30:00 29.09.2020 12:30:00 29.09.2020 13:00:00
512000594-1 Dostawa uszczelnień z tworzyw sztucznych dla PGG S.A. Oddział ZRP. Grupa materiałowa 251-10 29.09.2020 08:00:00 29.09.2020 13:00:00 29.09.2020 13:01:00
472000865-1 Dostawa obejm z odejściem 2" dla potrzeb PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice. Grupa 291-6. 28.09.2020 09:00:00 29.09.2020 13:00:00 29.09.2020 13:10:00
472000876-1 Dostawa baterii aparatu klatkowego dla KWK ROW Ruch Chwałowice. Nr. grupy 314-1 28.09.2020 11:30:00 29.09.2020 13:00:00 29.09.2020 13:10:00
492000814-1 Dostawa wykładzin do napędów kolejek spągowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel (nr grupy 295-43). 28.09.2020 09:00:00 29.09.2020 13:00:00 29.09.2020 13:10:00
482000899-2 Dostawa zakrętaka pneumatycznego ze wzmacniaczem momentu dla Oddziału KWK ROW Ruch Jankowice - nr grupy 294-17-02 29.09.2020 09:00:00 29.09.2020 13:00:00 29.09.2020 13:15:00
512000570-1 Dostawa gazu propan - butan do wózków widłowych butla 11 kg wraz z dzierżawą dla PGG S.A. Oddział ZRP na rok 2020 (nr grupy 241-6). 29.09.2020 09:00:00 29.09.2020 13:00:00 29.09.2020 13:15:00
642000174-3 Dostawa szyny nośnej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A O/ZAKŁAD PRODUKCJI EKOPALIWA nr grupy 312-11 29.09.2020 08:00:00 29.09.2020 13:00:00 29.09.2020 13:15:00
702000707-1 Dostawa urządzeń i sprzętu medycznego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2020r. - Oddział KWK "Piast-Ziemowit", nr grupy 332-8 29.09.2020 09:00:00 29.09.2020 13:00:00 29.09.2020 13:15:00
402000668-1 Zakup zestawu pomiarowego bezprzewodowego przenośnego w ramach funduszu prewencyjnego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A Oddział KWK Bolesław Śmiały gr.332-2 29.09.2020 08:30:00 29.09.2020 13:30:00 29.09.2020 13:32:00
412000649-1 Dostawa przekładni stożkowo planetarnych dla Oddziału KWK Sośnica - nr grupy 291-2 25.09.2020 14:00:00 29.09.2020 13:55:00 29.09.2020 14:05:00
402000548-1 Dostawa zaprawy iniekcyjnej - kotwy chemicznej winyloestrowej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK „Bolesław Śmiały” 29.09.2020 10:00:00 30.09.2020 09:00:00 30.09.2020 09:01:00
532000187-2 Dostawa butli do odzysku oraz adapterów do Oddziału Zakład Informatyki i Telekomunikacji. Nr grupy 282-1. 29.09.2020 09:00:00 30.09.2020 09:00:00 30.09.2020 09:10:00
512000592-1 Dostawa uszczelnień z tworzyw sztucznych dla PGG S.A. Oddział ZRP w 2020 roku. Grupa materiałowa 252-11. 28.09.2020 09:00:00 30.09.2020 09:00:00 30.09.2020 09:15:00
702000697-1 Dostawa narzędzi warsztatowych ręcznych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit. Grupa przetargowa 286-3 29.09.2020 08:00:00 30.09.2020 09:00:00 30.09.2020 09:20:00
442000575-2 Dostawa pompy hydraulicznej zębatej do agregatów hamulcowych MW do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba - grupa nr 291-14 30.09.2020 08:00:00 30.09.2020 10:00:00 30.09.2020 10:03:00
502000488-1 Dostawa Części urządzeń przetokowych - cięgien łańcuchowych z napinaczem 3,5M dla Oddz. KWK ROW Ruch Rydułtowy nr grupy 292-22. 29.09.2020 10:00:00 30.09.2020 10:00:00 30.09.2020 10:04:00
512000614-1 Dostawa butów skórzanych spawalniczych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. oddział ZRP (nr grupy 193-2) na rok 2020. 30.09.2020 07:00:00 30.09.2020 10:00:00 30.09.2020 10:05:00
512000610-1 Dostawa akumulatorów i baterii dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział ZRP w 2020 roku. (nr grupy asortymentowej 314-1) 29.09.2020 12:00:00 30.09.2020 10:00:00 30.09.2020 10:10:00
532000209-3 Dostawa odzieży roboczej do Oddziału Zakład Informatyki i Telekomunikacji nr grupy 181-4 29.09.2020 10:00:00 30.09.2020 10:00:00 30.09.2020 10:10:00
432001293-1 Dostawa odzieży dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit.grupa asortymentowa :181-1. 30.09.2020 07:00:00 30.09.2020 11:00:00 30.09.2020 11:10:00
492000757-1 Dostawa lamp ognioszczelnych ledowych dla KWK ROW Ruch Marcel. nr grupy 315-1 28.09.2020 10:00:00 30.09.2020 11:00:00 30.09.2020 11:10:00
502000485-4 Dostawa części zamiennych do wózka widłowego FD80T-MWL3 dla Oddziału KWK ROW Ruch Rydułtowy nr grupy 292-23-01. - kopia 29.09.2020 11:00:00 30.09.2020 11:10:00 30.09.2020 11:14:00
482000817-1 Dostawa węży wysokociśnieniowych hydraulicznych nieokutych dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice.” Grupa materiałowa: 251-8 29.09.2020 11:00:00 30.09.2020 13:00:00 30.09.2020 13:03:00
482000734-1 Dostawa sprzęgieł dla Oddziału KWK ROW Ruch Jankowice, gr. mat. 291-4 28.09.2020 11:00:00 30.09.2020 13:00:00 30.09.2020 13:10:00
482000889-1 Dostawa części zamiennych do systemów automatyki przemysłowej dla KWK ROW Ruch Jankowice. Nr grupy 316-4 29.09.2020 10:00:00 30.09.2020 13:00:00 30.09.2020 13:10:00
482000894-1 Dostawa oleju (koncentratu) emulgującego do obróbki metali dla KWK ROW Ruch Jankowice - nr grupy 246-16 29.09.2020 14:00:00 30.09.2020 13:00:00 30.09.2020 13:10:00
532000304-2 Dostawa akumulatora do kamery dla Oddziału Zakład Informatyki i Telekomunikacji. Nr grupy 314-1. - kopia 30.09.2020 09:00:00 01.10.2020 09:00:00 01.10.2020 09:10:00
442000487-2 Dostawa pasa klinowego normalno profilowego 20X12,5X2120 dla Oddziału KWK Ruda ruch Halemba - grupa 251-13 01.10.2020 09:00:00 01.10.2020 11:00:00 01.10.2020 11:01:00
512000611-1 Dostawa ubrań ochronnych spawalniczych dla PGG S.A. oddział ZRP na rok 2020 ( nr grupy 181-4). 01.10.2020 09:00:00 01.10.2020 12:00:00 01.10.2020 12:01:00
622000820-2 Dostawa osprzętu wiertniczego tj. koronek do Polskiej Grupy Górniczej S.A. dla Oddziału Murcki-Staszic w 2020r. nr gr. 295-8 - kopia 01.10.2020 08:00:00 01.10.2020 12:00:00 01.10.2020 12:01:00
512000576-1 Dostawa dwutlenku węgla ciekłego technicznego kl. czystości 2.5 BUTLA wraz z dzierżawą dla PGG S.A. Oddział ZRP (nr grupy 241-6). 01.10.2020 09:00:00 01.10.2020 13:00:00 01.10.2020 13:15:00
512000620-1 Dostawy wyrobów ochronnych rąk i tułowia Dla PGG oddział ZRP na rok 2020 ( nr grupy 185-2) 02.10.2020 09:00:00 02.10.2020 11:00:00 02.10.2020 11:01:00
402000645-2 Dostawa elektrycznego podgrzewacza wody - bojlera dla Polskiej Grupy Górniczej spółka akcyjna Oddział KWK "Bolesław Śmiały" w 2020r. - gr. mater. 297-1 06.10.2020 08:00:00 06.10.2020 12:00:00 06.10.2020 12:02:00
Ostatnia aktualizacja: | Następne odświeżenie za s

O PORTALU AUKCJI NIEPUBLICZNYCH

Portal obsługuje procesy związane z przeprowadzaniem aukcji elektronicznych, w tym wieloparametrowych, wraz z kryteriami poza cenowymi, zarówno zdarzeń samodzielnych, jak i stanowiących część postępowania przetargowego. Funkcjonalność portalu pozwala również przeprowadzać jedno lub wieloetapowe aukcje z wcześniejszym ofertowaniem.
Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Polskiej Grupy Górniczej S.A. w zakładce RODO.

KONTAKT Z POMOCĄ TECHNICZNĄ

COIG S.A.
ul. Mikołowska 100
40-065 Katowice
Tel. +48 32 757 4444
Email: zgloszenie@coig.pl