Organizator aukcji informuje o możliwości zgłaszania przez Dostawców wszelkich uwag i wniosków dotyczących aukcji spotowych drogą elektroniczną na adres clm.aukcjespotowe@pgg.pl

Lista aukcji ogłoszonych (AUKCJE SPOTOWE)

Typ Kod aukcji Nazwa aukcji Data zak. ofer. Data rozp. Data zak. Zgłoszenie
402201160-1 Dostawa przewodów wysokociśnieniowych okutych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK BOLESŁAW ŚMIAŁY - nr grupy 251-1 06.10.2022 09:00:00 06.10.2022 09:05:00 06.10.2022 09:10:00
432202164-1 Dostawa płytek podłogowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. O/ KWK Piast - Ziemowit Ruch Ziemowit w 2022r. Nr grupy 262 06.10.2022 09:00:00 06.10.2022 09:05:00 06.10.2022 09:10:00
602201008-1 Dostawa sprzętu instalacyjnego, łącznikowego i bezpiecznikowego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła - grupa materiałowa 312-13 06.10.2022 09:00:00 06.10.2022 09:05:00 06.10.2022 09:11:00
602201741-2 Dostawa lutni wentylacyjnych elastycznych oraz złącz dla KWK Mysłowice-Wesoła - nr grupy 252-5 06.10.2022 09:00:00 06.10.2022 09:05:00 06.10.2022 09:15:00
612200434-1 Dostawa strzemion kątowych dla PGG S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek Ruch Wujek, nr grupy 288-13 06.10.2022 09:55:00 06.10.2022 10:00:00 06.10.2022 10:01:00
512200806-1 Dostawa preparatów chemicznych do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny, gr. mat. 248-5 06.10.2022 09:55:00 06.10.2022 10:00:00 06.10.2022 10:03:00
462200310-4 Dostawa sterownika modułowego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice - nr grupy 316-1 06.10.2022 10:00:00 06.10.2022 10:05:00 06.10.2022 10:08:00
462200915-1 Dostawa tras łańcuchowych kompletnych do przenośników zgrzebłowych lub równoważnych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2022r. - Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice, nr grupy 287-12 06.10.2022 10:00:00 06.10.2022 10:05:00 06.10.2022 10:20:00
602201751-1 Dostawa tkaniny podsadzkowej technicznej szer. 2,70cm polipropylenowej antyelektrostatycznej do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice Wesoła gr. 173-1 06.10.2022 10:01:00 06.10.2022 10:06:00 06.10.2022 10:07:00
512200764-3 Dostawa elementów automatyki przemysłowej od Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny, gr. mat. 316-1 06.10.2022 10:55:00 06.10.2022 11:00:00 06.10.2022 11:03:00
442201488-1 Dostawa żerdzi rurowo – płuczkowych dla PGG S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba - gr. mat. nr 295-6. 06.10.2022 10:55:00 06.10.2022 11:00:00 06.10.2022 11:05:00
602201577-1 Dostawa części zamiennych do kolejki podwieszanej typu Becker-Warkop dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła - nr grupy 295-22-06 06.10.2022 11:08:00 06.10.2022 11:15:00 06.10.2022 11:20:00
422201547-1 Dostawa części zamiennych do lokomotywy dołowej typu PIOMA dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast - nr grupy 352-01-03 06.10.2022 11:14:00 06.10.2022 11:20:00 06.10.2022 11:25:00
462201238-1 Dostawa łańcuchów gospodarczych 10mm lub równoważnych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2022r. - Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice, nr grupy 287-9 06.10.2022 11:30:00 06.10.2022 11:35:00 06.10.2022 11:50:00
512200833-1 Dostawa papieru toaletowego oraz ręczników papierowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział ZRP. Grupa mat. 212 06.10.2022 11:42:00 06.10.2022 11:47:00 06.10.2022 11:48:00
512200827-1 Dostawa regałów metalowych dla Polskiej Grupy Górniczej Oddział ZRP. Grupa mat. 285 06.10.2022 12:00:00 06.10.2022 12:05:00 06.10.2022 12:06:00
422201199-1 Dostawa części zamiennych do obudowy sekcji zmechanizowanej Glinik 16/34 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast, grupa materiałowa 295-27-02 06.10.2022 12:00:00 06.10.2022 12:05:00 06.10.2022 12:15:00
512200843-1 Dostawa pojemników warsztatowych do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny, gr. mat. 252-16 06.10.2022 12:55:00 06.10.2022 13:00:00 06.10.2022 13:03:00
622201424-1 Dostawa osprzętu wiertniczego dla PGG S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic - nr gr.mat. 295-6. 06.10.2022 12:55:00 06.10.2022 13:00:00 06.10.2022 13:06:00
442201322-1 Dostawa przyrządów do pomiaru składu oraz analiz substancji do PGG S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba nr grupy 332-7 06.10.2022 13:00:00 06.10.2022 13:05:00 06.10.2022 13:15:00
482201627-1 Dostawa śrub hakowych z nakrętką do TR lub równoważnych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2022r. - Oddział KWK ROW Ruch Jankowice, nr grupy 288-7 06.10.2022 13:00:00 06.10.2022 13:05:00 06.10.2022 13:20:00
432202373-1 Dostawa wyrobów stolarskich - klin bukowy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A.Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit w 2022 roku - nr grupy 205-1 07.10.2022 08:00:00 07.10.2022 08:05:00 07.10.2022 08:20:00
622201230-1 Dostawa ręcznych wciągników łańcuchowych dla PGG S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic – nr grupy 292-20-02 07.10.2022 08:55:00 07.10.2022 09:00:00 07.10.2022 09:10:00
442201237-1 Dostawa części zamiennych do przesiewaczy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba - grupa 295-12 07.10.2022 09:00:00 07.10.2022 09:05:00 07.10.2022 09:06:00
442200838-1 Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych - NOWOMAG (drabinki) dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. KWK RUDA Ruch Halemba - nr grupy 292-10-03 07.10.2022 09:00:00 07.10.2022 09:05:00 07.10.2022 09:10:00
702201751-1 Dostawa lutni wentylacyjnych elastycznych oraz złącz dla KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast oraz KWK Ruda Ruch Halemba - nr grupy 252-5 07.10.2022 09:00:00 07.10.2022 09:05:00 07.10.2022 09:15:00
422200290-1 Dostawa drutu do spawania lub równoważnego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2022r. - Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast, nr grupy 273-5 07.10.2022 09:00:00 07.10.2022 09:05:00 07.10.2022 09:20:00
432202032-1 Dostawa części zamiennych do czyszczenia taśm dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast - Ziemowit Ruch Ziemowit - grupa 292-18 07.10.2022 09:30:00 07.10.2022 09:35:00 07.10.2022 09:36:00
492201206-1 Dostawa tkaniny i siatki filtracyjne dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel, nr grupy 172-4 07.10.2022 10:00:00 07.10.2022 10:05:00 07.10.2022 10:06:00
442200847-1 Dostawa silników dla Polskiej Grupy Górniczej S.A Oddział KWK Ruda Ruch Halemba - nr grupy 311-1 07.10.2022 10:00:00 07.10.2022 10:05:00 07.10.2022 10:09:00
432202254-1 Dostawa koła napędowe cierne do napędów lokomotyw spalinowych kolejek podwieszanych oraz wciągników hydraulicznych do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit grupa 295-51 07.10.2022 10:12:00 07.10.2022 10:17:00 07.10.2022 10:18:00
512200836-1 Dostawa osłon gładzi stojaka hydraulicznego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział ZRP Grupa mat. 251-18 07.10.2022 10:15:00 07.10.2022 10:20:00 07.10.2022 10:21:00
442201357-1 Dostawa wykładziny gumowo-ebonitowa do kół linowych górniczego wyciągu szybowego dla KWK Ruda Ruch Halemba - nr grupy 251-14 07.10.2022 11:00:00 07.10.2022 11:05:00 07.10.2022 11:15:00
612200472-1 Dostawa kleju do łączenia taśm na zimno dla Oddział KWK Staszic -Wujek, nr gr. mat. 246-6. 07.10.2022 12:00:00 07.10.2022 12:05:00 07.10.2022 12:06:00
482201511-2 „Dostawa części zamiennych do przecinarki plazmowej Thor 123 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice. Nr grupy asortymentowej 294-25” 07.10.2022 12:00:00 07.10.2022 12:05:00 07.10.2022 12:07:00
492201045-2 Dostawa zespołów pomocniczych tras oraz podzespołów do stabilizacji i naprowadzania taśmy na przenośniku taśmowym dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. KWK ROW Ruch Marcel nr grupy 292-24 07.10.2022 12:00:00 07.10.2022 12:05:00 07.10.2022 12:10:00
492201455-1 Dostawa przyrządów do pomiaru składu oraz analiz substancji do PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel nr grupy 332-7 07.10.2022 12:00:00 07.10.2022 12:05:00 07.10.2022 12:20:00
432201634-1 Dostawa przewodów górniczych dla Polskiej Grupy Górniczej Oddział KWK Piast - Ziemowit Ruch Ziemowit - nr grupy 284-6 07.10.2022 12:30:00 07.10.2022 12:35:00 07.10.2022 12:39:00
402200743-1 Dostawa akcesoriów kolejowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK „Bolesław Śmiały” grupa materiałowa: 273 – 1. 07.10.2022 12:30:00 07.10.2022 12:35:00 07.10.2022 12:41:00
432201603-1 Dostawa ,,Sprzęgła i układy hamulcowe do maszyn i urządzeń'' do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit nr grupy 291-4. 07.10.2022 12:30:00 07.10.2022 12:35:00 07.10.2022 12:45:00
702201757-1 Dostawa acetylenu technicznego rozpuszczonego wraz z dzierżawą butli, koszy dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel - nr grupy 241-1 07.10.2022 10:30:00 07.10.2022 13:00:00 07.10.2022 13:10:00
532200556-1 Dostawa taśmy laminowanej dla Oddziału Zakład Informatyki i Telekomunikacji - grupa 284-28 07.10.2022 13:00:00 07.10.2022 13:05:00 07.10.2022 13:06:00
442200657-1 Dostawa termometru elektronicznego cyfrowego z sondą zewnętrzną pomiarową do PGG S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba nr grupy 332-8 07.10.2022 13:00:00 07.10.2022 13:05:00 07.10.2022 13:15:00
542200425-3 Dostawa piasku naturalnego kopanego do Oddziału Zakład Elektrociepłownie Polskiej Grupy Górniczej S.A., nr grupy 142-2 - kopia - kopia 08.10.2022 13:46:00 08.10.2022 13:51:00 08.10.2022 13:52:00
432201827-1 Dostawa uszczelnień gumowych dla KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit - nr grupy 251-10 10.10.2022 08:00:00 10.10.2022 08:05:00 10.10.2022 08:15:00
492201292-4 Dostawa prowadników szybowych modrzewiowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel - nr grupy 201-1 10.10.2022 08:00:00 10.10.2022 08:05:00 10.10.2022 08:20:00
622201417-1 Dostawa węża gumowego do kwasów i zasad dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK STASZIC-WUJEK RUCH MURCKI – STASZIC, nr grupy 251-9 10.10.2022 08:00:00 10.10.2022 08:05:00 10.10.2022 08:20:00
442201283-2 Dostawa wiertarek hydraulicznych górniczych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Halemba . Kod grupy materiałowej 294-13-04 10.10.2022 09:00:00 10.10.2022 09:05:00 10.10.2022 09:06:00
512200840-1 Dostawa wyrobów szczotkarskich do Polskiej Grupy Górniczej S.A Oddział ZRP ( grupa materiałowa 366-1 ) 10.10.2022 09:00:00 10.10.2022 09:05:00 10.10.2022 09:06:00
432201959-1 Dostawa części zamiennych do sprzęgieł i układów hamulcowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A Oddział KWK Piast - Ziemowit Ruch Ziemowit w 2022 roku, grupa materiałowa 291-22. 10.10.2022 09:00:00 10.10.2022 09:05:00 10.10.2022 09:07:00
472201077-2 Dostawa przewodów wysokociśnieniowych okutych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice - nr grupy 251-1 10.10.2022 09:00:00 10.10.2022 09:05:00 10.10.2022 09:10:00
432202128-1 Dostawa: „Blach ze stali specjalnej” dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit nr grupy 273-4. 10.10.2022 09:00:00 10.10.2022 09:05:00 10.10.2022 09:15:00
542200437-2 Dostawa kwasu solnego dla PGG S.A. Oddział Zakład Elektrociepłownie - nr grupy 244-1 10.10.2022 09:00:00 10.10.2022 09:05:00 10.10.2022 09:15:00
622201156-2 Dostawa przekładni KB-315 lub równoważnej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. oddział Staszic-Wujek w roku 2022 nr grupy 291-2 - kopia 10.10.2022 09:00:00 10.10.2022 09:05:00 10.10.2022 09:15:00
472201085-1 Dostawa noży obrotowych do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK "ROW" Ruch Chwałowice, grupa mat. 295-9 10.10.2022 09:00:00 10.10.2022 09:05:00 10.10.2022 09:20:00
482201406-1 Dostawa części zamiennych do aparatów regeneracyjnych PSS BG4 plus dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice , nr grupy 285-11. 10.10.2022 09:00:00 10.10.2022 09:05:00 10.10.2022 09:20:00
512200621-1 Dostawa części do wciągnika pneumatycznego YALE dla PGG S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny - nr grupy 292-7 10.10.2022 09:55:00 10.10.2022 10:00:00 10.10.2022 10:10:00
412201435-2 Dostawa środków czystości dla Polskiej Grupy Górniczej S.A.Oddział KWK Sośnica Gr. mat. 245-3 10.10.2022 10:00:00 10.10.2022 10:05:00 10.10.2022 10:06:00
622201464-1 Dostawa węży p/pożarowych dla PGG S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic - nr grupy 251-6 10.10.2022 10:00:00 10.10.2022 10:05:00 10.10.2022 10:15:00
622201483-1 Dostawa blach ze stali węglowej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Staszic -Wujek, Ruch Murcki -Staszic w roku 2022, nr gr. mat. 273-3. 10.10.2022 10:00:00 10.10.2022 10:05:00 10.10.2022 10:15:00
442201316-1 Dostawa przyrządów do pomiaru składu oraz analiz substancji do PGG S.A. KWK Ruda Ruch Halemba nr grupy 332-7 10.10.2022 10:00:00 10.10.2022 10:05:00 10.10.2022 10:20:00
462201150-2 Dostawa szyn kolejowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice - nr grupy 271-1. 10.10.2022 10:00:00 10.10.2022 10:05:00 10.10.2022 10:20:00
422201210-1 Dostawa silników elektrycznych dla Polskiej Grupy Górniczej Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast. Nr. grupy 311-1. 10.10.2022 11:00:00 10.10.2022 11:05:00 10.10.2022 11:15:00
422201908-1 Dostawa części zamiennych do masek twarzowych dla PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast nr grupy 292-28 10.10.2022 11:00:00 10.10.2022 11:05:00 10.10.2022 11:15:00
622201277-1 Dostawa wałków skrętnych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. KWK Staszic-Wujek grupa mat. 295-24-01 10.10.2022 11:00:00 10.10.2022 11:05:00 10.10.2022 11:20:00
432201969-1 Dostawa produktów z tworzyw sztucznych dla KWK Piast–Ziemowit Ruch Ziemowit - nr grupy 252-14 10.10.2022 12:00:00 10.10.2022 12:05:00 10.10.2022 12:15:00
602201677-2 Dostawa termometrów cyfrowych do PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła nr grupy 332-8 - kopia 10.10.2022 12:00:00 10.10.2022 12:05:00 10.10.2022 12:15:00
472201347-1 Dostawa opakowań z tworzyw sztucznych ( folii stretch kapturowej ) dla Polskiej Grupy Górniczej S.A O/ KWK ROW Ruch Chwałowice w 2022r. Nr grupy 252-16. 11.10.2022 08:00:00 11.10.2022 08:05:00 11.10.2022 08:10:00
402201223-2 Dostawa rynny kątowej dolnej i rynien pomostowych zamkniętych do przenośnika zgrzebłowego PPZ-850/1x650/200 NOWOMAG dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK BOLESŁAW ŚMIAŁY - nr grupy 292-10-03 11.10.2022 09:00:00 11.10.2022 09:05:00 11.10.2022 09:10:00
622201301-1 Dostawa sit oraz listew z tworzyw sztucznych do przesiewaczy dla KWK Staszic -Wujek, Ruch Murcki -Staszic - nr grupy 252-14 11.10.2022 09:00:00 11.10.2022 09:05:00 11.10.2022 09:15:00
432202286-2 Dostawa obuwia ochronnego dla PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast i Ruch Ziemowitnr grupy 193-1 11.10.2022 11:00:00 11.10.2022 11:05:00 11.10.2022 11:15:00
482201580-1 Dostawa uszczelnień z tworzyw sztucznych dla Polskiej Grupy Górniczej SA O/ KWK ROW Ruch Jankowice w 2022r. Nr grupy 252-11 12.10.2022 08:00:00 12.10.2022 08:05:00 12.10.2022 08:15:00
Ostatnia aktualizacja: | Następne odświeżenie za s

O PORTALU AUKCJI NIEPUBLICZNYCH

Portal obsługuje procesy związane z przeprowadzaniem aukcji elektronicznych, w tym wieloparametrowych, wraz z kryteriami poza cenowymi, zarówno zdarzeń samodzielnych, jak i stanowiących część postępowania przetargowego. Funkcjonalność portalu pozwala również przeprowadzać jedno lub wieloetapowe aukcje z wcześniejszym ofertowaniem.
Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Polskiej Grupy Górniczej S.A. w zakładce RODO.

KONTAKT Z POMOCĄ TECHNICZNĄ

COIG S.A.
ul. Mikołowska 100
40-065 Katowice
Tel. +48 32 757 4444
Email: zgloszenie@coig.pl