Organizator aukcji informuje o możliwości zgłaszania przez Dostawców wszelkich uwag i wniosków dotyczących aukcji spotowych drogą elektroniczną na adres clm.aukcjespotowe@pgg.pl

Lista aukcji ogłoszonych (AUKCJE SPOTOWE)

Typ Kod aukcji Nazwa aukcji Data zak. ofer. Data rozp. Data zak. Zgłoszenie
432200729-3 Dostawa pulsatorów pneumatycznych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit - nr grupy 292 24.05.2022 12:51:00 25.05.2022 08:00:00 25.05.2022 08:05:00
602200856-1 Dostawa strzemion kątowych dla PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice Wesoła, gr mat. 288-13 24.05.2022 13:00:00 25.05.2022 09:00:00 25.05.2022 09:01:00
462200644-1 Dostawa siatki okładzinowej łańcuchowo-węzłowej ŁW T-800 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK RUDA Ruch Bielszowice - nr grupy 281-8 25.05.2022 08:00:00 25.05.2022 09:00:00 25.05.2022 09:02:00
472200114-1 „Dostawa lin stalowych do Polskiej Grupy Górniczej S.A. oddział KWK ROW Ruch Chwałowice - nr grupy 284-1”. 24.05.2022 11:00:00 25.05.2022 09:00:00 25.05.2022 09:04:00
462200500-1 Dostawa ręcznych pompek depresyjnych ssąco-tłoczących do pobierania próbek gazu dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice w 2022 roku - nr grupy 291. 24.05.2022 11:00:00 25.05.2022 09:00:00 25.05.2022 09:10:00
612200150-1 Dostawa tulei noża obrotowego dla PGG S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek grupa mat. 295-10 24.05.2022 10:30:00 25.05.2022 09:00:00 25.05.2022 09:15:00
702200685-1 Dostawa strzemion kabłąkowych dla PGG S.A. Oddział KWK Sośnica gr mat. 288-2 24.05.2022 12:00:00 25.05.2022 09:30:00 25.05.2022 09:31:00
482200525-1 Dostawa drutu do napawania dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice nr. gr. mat. 273-5 24.05.2022 11:00:00 25.05.2022 10:00:00 25.05.2022 10:01:00
622200732-1 Dostawa ładunków klejowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. KWK Staszic - Wujek Ruch Murcki - Staszic w 2022 r. - nr grupy 246-7 24.05.2022 09:00:00 25.05.2022 10:00:00 25.05.2022 10:01:00
622200594-1 Dostawa odczynników i środków chemicznych dla PGG S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic - numer grupy 244-1 25.05.2022 07:00:00 25.05.2022 10:00:00 25.05.2022 10:02:00
422200647-1 Dostawa noży kombajnowych obrotowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast grupa mat. 295-9 24.05.2022 10:30:00 25.05.2022 10:00:00 25.05.2022 10:15:00
422200703-2 Dostawa elementów i części zamiennych do zespołów transportowych kolejek podwieszanych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast - nr grupy 295-29 25.05.2022 08:00:00 25.05.2022 10:30:00 25.05.2022 10:35:00
622200205-2 Dostawa części zamiennych do przenośnika taśmowego typu SIGMA dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic - nr grupy 292-11-03 25.05.2022 08:30:00 25.05.2022 10:30:00 25.05.2022 10:35:00
462200163-1 Dostawa sprzętu przeciwpożarowego dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice - grupa materiałowa 285-5. 25.05.2022 09:00:00 25.05.2022 11:00:00 25.05.2022 11:02:00
622200541-1 Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych - NIWKA (kadłub, zastawki) dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK STASZIC - WUJEK Ruch Murcki-Staszic - nr grupy 292-10-08 25.05.2022 08:00:00 25.05.2022 11:00:00 25.05.2022 11:05:00
602200419-3 Dostawa dętek z wężykiem do pomiarów gazowych dla KWK Mysłowice – Wesoła - nr grupy 251-11 24.05.2022 13:00:00 25.05.2022 11:00:00 25.05.2022 11:10:00
432200902-1 Dostawa opakowań z tworzyw sztucznych ( rękawów foliowych ) dla Polskiej Grupy Górniczej SA O/KWK Piast Ziemowit Ruch Ziemowit w 2022r. Nr grupy 252-16 25.05.2022 10:00:00 25.05.2022 12:00:00 25.05.2022 12:05:00
462200352-1 Dostawa aparatury rozdzielczej i łączeniowej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice – nr grupy 312-9 24.05.2022 08:00:00 25.05.2022 12:00:00 25.05.2022 12:05:00
612200122-2 Dostawa przepustnic międzykołnierzowych DN150 PN40 do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek Ruch Wujek (gr. mat. 291-6). - kopia 25.05.2022 09:15:00 25.05.2022 12:00:00 25.05.2022 12:05:00
402200135-1 Dostawa miary zwijanej 5m do PGG S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały nr grupy 332-13 24.05.2022 13:00:00 25.05.2022 12:00:00 25.05.2022 12:10:00
432201196-1 Dostawa zgarniacza gumowego dla KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit - nr grupy 251-11 24.05.2022 13:00:00 25.05.2022 12:00:00 25.05.2022 12:10:00
602200756-1 Zakup z funduszu prewencyjnego mierników do pomiaru wielkości elektrycznych do PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła nr grupy 332-2 24.05.2022 10:00:00 25.05.2022 12:00:00 25.05.2022 12:15:00
422200782-1 Dostawa części zamiennych do pomp dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast nr grupy 291-15 24.05.2022 12:00:00 25.05.2022 12:00:00 25.05.2022 12:20:00
462200294-1 Dostawa silników elektrycznych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice - nr grupy 311-1 24.05.2022 08:00:00 25.05.2022 13:00:00 25.05.2022 13:05:00
442200125-1 Dostawa Przekładni dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba. nr grupy 291-2. 24.05.2022 09:00:00 25.05.2022 13:30:00 25.05.2022 13:40:00
432200634-1 Dostawa elementów pneumatyki sterowniczej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A Oddział KWK Piast Ziemowit Ruch Ziemowit, grupa materiałowa 291-9. 25.05.2022 09:00:00 26.05.2022 09:00:00 26.05.2022 09:02:00
512200149-2 Dostawa uszczelnień z tworzyw sztucznych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny nr grupy 252-11 25.05.2022 07:00:00 26.05.2022 09:00:00 26.05.2022 09:15:00
602200008-1 Dostawa narzędzi zmechanizowanych ręcznych z napędem elektrycznym dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice Wesoła gr mat 294-17-01 25.05.2022 10:00:00 26.05.2022 10:00:00 26.05.2022 10:01:00
432201178-1 Dostawa worków kontenerowych typu BIG BAG wym 900x1100x1400mm dla Polskiej Grupy Górniczej SA O/ KWK Piast- Ziemowit Ruch Ziemowit w 2022r. Nr grupy 252-16 25.05.2022 07:00:00 26.05.2022 10:00:00 26.05.2022 10:05:00
492200509-1 Dostawa pianki do wykrywania nieszczelności w instalacjach chłodniczych do Oddziału KWK ROW Ruch Marcel Polskiej Grupy Górniczej S.A., nr grupy 248-5 26.05.2022 07:30:00 26.05.2022 10:00:00 26.05.2022 10:15:00
432201039-1 Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych - NOWOMAG dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK PIAST-ZIEMOWIT Ruch Ziemowit - nr grupy 292-10-03 26.05.2022 08:00:00 26.05.2022 11:00:00 26.05.2022 11:05:00
532200038-3 Dostawa zasilaczy i ładowarki akumulatorów dla Polskiej Grupy Górniczej S.A Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji. Nr grupy 311-5 25.05.2022 11:00:00 26.05.2022 11:00:00 26.05.2022 11:05:00
602200851-1 Dostawa lakieru epoksydowego impregnującego do Oddziału KWK Mysłowice-Wesoła Polskiej Grupy Górniczej S.A., nr grupy 243-1 26.05.2022 08:00:00 26.05.2022 11:15:00 26.05.2022 11:30:00
512200430-2 Dostawa opakowań drewnianych - palet dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny, nr grupy 204-1 26.05.2022 10:05:00 26.05.2022 12:00:00 26.05.2022 12:01:00
462200381-1 Dostawa części zamiennych do przenośników taśmowych produkcji PIOMA dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice - nr grupy 292-11-01 26.05.2022 08:00:00 26.05.2022 12:00:00 26.05.2022 12:02:00
412200226-1 Dostawa silnika 160kW indukcyjnego klatkowego przeciwwybuchowego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica - nr grupy 311-1 25.05.2022 08:00:00 26.05.2022 12:00:00 26.05.2022 12:05:00
622200433-1 Dostawa łańcuchów technicznych ogniwowych lub równoważnych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2022r. - Oddział KWK Staszic–Wujek Ruch Murcki-Staszic, nr grupy 287-8 26.05.2022 09:00:00 26.05.2022 12:00:00 26.05.2022 12:15:00
422200843-2 Dostawa „kształtowników stalowych” do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piastnr grupy 273-6 26.05.2022 09:30:00 26.05.2022 12:00:00 26.05.2022 12:20:00
422200684-1 Dostawa "Łożysk" dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast, nr grupy materiałowej 285-7 24.05.2022 09:00:00 26.05.2022 12:30:00 26.05.2022 12:40:00
462200075-1 Dostawa części zamiennych do dołowych urządzeń chłodniczych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK RUDA Ruch Bielszowice.Grupa mat.-292-13 26.05.2022 09:00:00 26.05.2022 12:30:00 26.05.2022 12:45:00
602200821-1 Dostawa tarcz półsprzęgła do przenośnika taśmowego Gwarek 1000 dla Polskiej Grupy Górniczej SA Oddział KWK Mysłowice Wesoła - gr. mater. 292-11-01 26.05.2022 09:00:00 26.05.2022 13:00:00 26.05.2022 13:02:00
432200209-1 Dostawa materiałów budowlanych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2022r. - Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit, nr grupy 288 26.05.2022 10:00:00 26.05.2022 13:00:00 26.05.2022 13:15:00
422200369-1 Dostawa łańcuchów gospodarczych ogniwowych lub równoważnych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2022r. - Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast, nr grupy 287-9 26.05.2022 11:00:00 26.05.2022 13:30:00 26.05.2022 13:45:00
542200223-1 Dostawa baterii dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Odział Zakład Elektrociepłownie nr grupy 314-1 27.05.2022 06:00:00 27.05.2022 08:30:00 27.05.2022 08:34:00
502200408-3 Dostawa silnika wysokoprężnego do wózka widłowego dla PGG S.A Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy, grupa asortymentowa 343. 26.05.2022 09:00:00 27.05.2022 09:00:00 27.05.2022 09:02:00
432201009-1 Dostawa olejów hydraulicznych dla KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit – nr grupy 231-3 26.05.2022 12:00:00 27.05.2022 09:00:00 27.05.2022 09:10:00
422200806-1 Dostawa części zamiennych do pomp iniekcyjnych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast - grupa 291-19 27.05.2022 08:00:00 27.05.2022 11:00:00 27.05.2022 11:01:00
402200315-1 Dostawa części zamiennych do lokomotyw dołowych PIOMA dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Bolesław-Śmiały - grupa 352-01-03 27.05.2022 08:00:00 27.05.2022 11:00:00 27.05.2022 11:02:00
702200586-2 Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych – NOWOMAG dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK SOŚNICA - nr grupy 292-10-03 27.05.2022 08:00:00 27.05.2022 11:00:00 27.05.2022 11:05:00
442200426-1 Dostawa noży tarczowych dla PGG S.A. Oddział KWK RUDA Ruch Halemba - nr grupy 286-3 27.05.2022 07:00:00 27.05.2022 11:00:00 27.05.2022 11:10:00
432201152-1 Dostawa żarówek dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. oddział KWK Piast –Ziemowit Ruch Ziemowit (nr grupy asortymentowej 315-2) 27.05.2022 09:15:00 27.05.2022 11:15:00 27.05.2022 11:16:00
422200287-1 Dostawa części zamiennych do przesiewaczy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast - grupa 295-12 27.05.2022 08:00:00 27.05.2022 11:30:00 27.05.2022 11:31:00
462200669-1 Dostawa węży przeciwpożarowych dla PGG S.A. Oddział KWK RUDA Ruch Bielszowice w 2022 roku - nr grupy251-6. 27.05.2022 10:15:00 27.05.2022 12:00:00 27.05.2022 12:01:00
482200559-1 „Dostawa filtrów i wkładów filtrów przemysłowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice.” grupa 291-10 27.05.2022 09:00:00 27.05.2022 12:00:00 27.05.2022 12:01:00
622200498-2 Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych - RYFAMA (bęben łańcuchowy) dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział STASZIC-WUJEK Ruch Murcki-Staszic - nr grupy 292-10-01 27.05.2022 10:00:00 27.05.2022 12:00:00 27.05.2022 12:05:00
462101284-2 Dostawa mierników strumienia objętości do PGG S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice nr grupy 332-3 26.05.2022 13:00:00 27.05.2022 12:00:00 27.05.2022 12:10:00
602200512-1 Dostawa przepływomierza ultradźwiękowego bezinwazyjnego do PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła nr grupy 332-3 26.05.2022 12:00:00 27.05.2022 12:00:00 27.05.2022 12:10:00
612200269-1 Zakup z Funduszu Prewencyjnego wciągników łańcuchowych z napędem ręcznym dla PGG S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek Ruch Wujek - nr grupy 292-20-02 27.05.2022 07:00:00 27.05.2022 12:00:00 27.05.2022 12:10:00
402200356-1 Dostawa łańcucha gospodarczego ogniwowego lub równoważnego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2022r. - Oddział KWK Bolesław Śmiały, nr grupy 287-9 27.05.2022 09:00:00 27.05.2022 12:00:00 27.05.2022 12:15:00
542200224-1 Dostawa zespołów i części zamiennych maszyn i urządzeń energetyki cieplnej dla PGG SA Oddział Zakład Elektrociepłownie nr grupy 298-3 27.05.2022 08:00:00 27.05.2022 12:00:00 27.05.2022 12:15:00
422200340-3 Dostawa części zamiennych do przenośnika taśmowego typu PIAST dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast–Ziemowit Ruch Piast - nr grupy 292-11-12 27.05.2022 10:21:00 27.05.2022 12:15:00 27.05.2022 12:20:00
492200502-1 Dostawa narzędzi czarnych górniczych dla Oddziałów PGG S.A. KWK ROW Ruch Marcel. Kod grupy materiałowej 286-2 27.05.2022 09:00:00 27.05.2022 13:00:00 27.05.2022 13:01:00
622200694-1 Dostawa szakli kpl. i sworzni do PGG S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic. 27.05.2022 09:00:00 27.05.2022 13:00:00 27.05.2022 13:02:00
442200552-1 Dostawa olejów hydraulicznych do kombajnów ścianowych i chodnikowych produkcji FAMUR S.A. dla KWK Ruda Ruch Halemba - nr grupy 231-3 26.05.2022 13:00:00 27.05.2022 13:00:00 27.05.2022 13:10:00
472200375-1 Dostawa płyt żelbetowych drogowych o wymiarach 3000x1500x180 lub równoważnych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2022r. - Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice, nr grupy 288 27.05.2022 11:00:00 27.05.2022 13:00:00 27.05.2022 13:15:00
602200667-1 Dostawa części zamiennych do spawania gazowego dla PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice - Wesoła . Grupa materiałowa 294-24. 27.05.2022 09:15:00 27.05.2022 13:15:00 27.05.2022 13:30:00
462200664-1 Dostawa strzemion do łączenia elementów obudowy chodnikowej typu V dla PGG S.A. Oddziału KWK Ruda Ruch Bielszowice gr mat 288-1 27.05.2022 13:01:00 27.05.2022 13:20:00 27.05.2022 13:21:00
602200857-1 Dostawa siatki okładzinowej łańcuchowo węzłowej ŁW T-800 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice–Wesoła numer grupy 281-8 30.05.2022 08:00:00 30.05.2022 09:00:00 30.05.2022 09:02:00
512200423-1 Dostawa części zamiennych do obudów ścianowych - TAGOR dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo - Produkcyjny - nr grupy 295-27-03 27.05.2022 12:00:00 30.05.2022 09:00:00 30.05.2022 09:10:00
482200761-1 Dostawa części zamiennych do urządzeń do spawania elektrycznego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział ROW Ruch Jankowice. Nr grupy asortymentowej 294-23 27.05.2022 10:00:00 30.05.2022 10:00:00 30.05.2022 10:01:00
702200663-2 Dostawa środków czystości dla Oddziałów KWK JANKOWICE oraz KWK BIELSZOWICE gr.mat. 245-3 30.05.2022 07:00:00 30.05.2022 10:00:00 30.05.2022 10:02:00
412200671-1 Dostawa podkładów kolejowych iglastych nasyconych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica, nr grupy 201-1 30.05.2022 07:00:00 30.05.2022 10:00:00 30.05.2022 10:15:00
482200403-1 Dostawa uszczelnień z tworzyw sztucznych dla Polskiej Grupy Górniczej SA O/ KWK ROW Ruch Jankowice w 2022r. Nr grupy 252-11 27.05.2022 08:00:00 30.05.2022 10:00:00 30.05.2022 10:15:00
432201154-1 Dostawa farb, lakierów i rozcieńczalników do Oddziału KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit Polskiej Grupy Górniczej S.A., nr grupy 243-1 30.05.2022 07:00:00 30.05.2022 10:30:00 30.05.2022 10:45:00
602200901-1 Dostawa strzemion kabłąkowych dla PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła, gr mat. 288-2 30.05.2022 09:00:00 30.05.2022 11:00:00 30.05.2022 11:01:00
622200685-1 Dostawa części zamiennych do przenośników taśmowych "Pioma" dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic - gr. mater. 292-11-01 30.05.2022 08:00:00 30.05.2022 11:00:00 30.05.2022 11:02:00
532100595-3 Dostawa tuszy do drukarek dla Oddziału Zakład Informatyki i Telekomunikacji PGG S.A. - kopia - kopia 27.05.2022 12:00:00 30.05.2022 11:00:00 30.05.2022 11:04:00
432200728-3 Dostawa wciągników z napędem elektrycznym dla PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit - nr grupy 292-20-03 30.05.2022 06:30:00 30.05.2022 11:00:00 30.05.2022 11:10:00
702200707-1 Materiały eksploatacyjne pozostałe do urządzeń biurowych (bęben światłoczuły, pas transmisyjny, pojemnik na zużyty toner i tusz itp..) gr 301-6, Tonery,głowice i taśmy do urządzeń biurowych gr 301-1 30.05.2022 09:00:00 30.05.2022 11:30:00 30.05.2022 11:35:00
472200720-1 Dostawa strzemion kabłąkowych do łączenia elementów obudowy chodnikowej o profilu V dla PGG S.A. Oddział KWK "ROW" Ruch Chwałowice, nr grupy mat. 288-2 30.05.2022 09:15:00 30.05.2022 12:00:00 30.05.2022 12:01:00
622200735-1 Dostawa krążników do przenośników taśmowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Staszic - Wujek Ruch Murcki-Staszic - nr grupy 292-1. 30.05.2022 09:00:00 30.05.2022 12:00:00 30.05.2022 12:01:00
432200979-1 Dostawa suchej mieszanki betonowej dla Polskiej Grupy Górniczej SA O/ KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit w 2022r. Nr grupy 262-1 27.05.2022 06:30:00 30.05.2022 12:00:00 30.05.2022 12:10:00
622200808-1 Dostawa butów wodochronnych poliuretanowych dla PGG S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek Ruch Wujek nr grupy 193-1 Zakup z Funduszu Prewencyjnego 30.05.2022 07:00:00 30.05.2022 12:00:00 30.05.2022 12:10:00
462200594-1 Dostawa części zamiennych do wiertarek udarowo - pneumatycznych oraz podpory dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice - nr grupy 294-12. 27.05.2022 09:45:00 30.05.2022 12:30:00 30.05.2022 12:45:00
462200393-3 Dostawa kabla koncentrycznego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice. Nr grupy 325-3. 27.05.2022 10:00:00 30.05.2022 13:00:00 30.05.2022 13:10:00
502200250-1 Dostawa wału głównego do wentylatora WPK 3,3 dla PGG S.A Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy.Grupa Materiałowa 292-8 30.05.2022 09:00:00 31.05.2022 08:00:00 31.05.2022 08:02:00
402200693-1 Dostawa siatki okładzinowej łańcuchowo węzłowej ŁW T-1000 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały numer grupy 281-8 31.05.2022 08:00:00 31.05.2022 09:00:00 31.05.2022 09:02:00
492200358-1 Dostawa koncentratu cieczy hydraulicznej do hydrauliki agregatu hydraulicznego komory montażowej typu HMK TDS dla KWK ROW Ruchu Marcel - nr grupy 246-4. 27.05.2022 14:00:00 31.05.2022 10:00:00 31.05.2022 10:10:00
612200182-1 Dostawa kasztów podpornościowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. - Oddział KWK Staszic-Wujek Ruch Wujek nr grupy 205-1 31.05.2022 07:00:00 31.05.2022 10:00:00 31.05.2022 10:15:00
472200171-1 Dostawa materiałów izolacyjnych i elektroizolacyjnych do Polskiej Grupy Górniczej S.A. oddział KWK ROW Ruch Chwałowice - nr grupy 252-10 30.05.2022 08:00:00 31.05.2022 11:00:00 31.05.2022 11:05:00
422200861-1 Dostawa filtrów do półmasek wielokrotnego użytku dla PGG S.A. Oddział KWK Piast -Ziemowit Ruch Piast nr grupy 292-5 31.05.2022 07:00:00 31.05.2022 11:00:00 31.05.2022 11:10:00
512200350-1 Dostawa części zamiennych do spawania plazmowego dla PGG S.A. Oddział ZRP w 2022 roku. Grupa materiałowa 294-25 31.05.2022 08:00:00 31.05.2022 12:00:00 31.05.2022 12:02:00
512200377-1 Dostawa narzędzi metalowych do skrawania metali dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział ZRP Grupa materiałowa 294-4 31.05.2022 08:00:00 31.05.2022 12:00:00 31.05.2022 12:02:00
422200313-1 Dostawa czujników indukcyjnych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast - nr grupy 316-1 30.05.2022 08:00:00 31.05.2022 12:00:00 31.05.2022 12:05:00
402200450-1 Dostawa zacisków do lin kabłąkowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały - grupa materiałowa 285-17. 31.05.2022 07:00:00 31.05.2022 12:00:00 31.05.2022 12:10:00
432201043-1 Dostawa przewodu elektroenergetycznego oponowego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit - nr grupy 284-6 30.05.2022 08:00:00 31.05.2022 13:00:00 31.05.2022 13:05:00
602200546-2 Dostawa kula ostrzegawczej linii wysokiego napięcia do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła gr. mat. 316-3. 30.05.2022 10:00:00 31.05.2022 13:00:00 31.05.2022 13:10:00
432201044-1 Dostawa sprzętu oświetleniowego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit nr grupy 315-1. 01.06.2022 07:00:00 01.06.2022 10:00:00 01.06.2022 10:03:00
492200547-1 Dostawa akcesoriów kolejowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel, nr grupy 273-1 01.06.2022 08:00:00 01.06.2022 10:00:00 01.06.2022 10:08:00
622200564-1 Dostawa zaworów kulowych mosiężnych 40mm 1 1/2" armatura metalowa gazowa dla Polskiej Grupy Górniczej S.A Oddziału Murcki-Staszic w roku 2022 grupa materiałowa 285-4. 01.06.2022 09:00:00 01.06.2022 11:00:00 01.06.2022 11:02:00
472200362-1 Dostawa przewodu komputerowego (skrętki) dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice Nr grupy 325 01.06.2022 08:00:00 01.06.2022 11:00:00 01.06.2022 11:03:00
462200389-1 Dostawa elementów automatyki dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice – grupa 316-4. 01.06.2022 07:30:00 01.06.2022 12:00:00 01.06.2022 12:03:00
502200343-1 Dostawa zestawów naprawczych kabli i przewodów dla Polskiej Grupy Górniczej S.A Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy. Nr grupy 284-15 01.06.2022 07:45:00 01.06.2022 13:30:00 01.06.2022 13:32:00
402200284-1 Dostawa kondensatorów mocy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały - gr. mat. 311-3 02.06.2022 07:00:00 02.06.2022 12:30:00 02.06.2022 12:33:00
442200243-1 Dostawa złączek, końcówek i opończy kablowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A Oddział KWK Ruda Ruch Halemba, grupa materiałowa 284-28. 02.06.2022 07:30:00 02.06.2022 13:00:00 02.06.2022 13:03:00
512200361-1 Dostawa pulpitów radiowych do sterowania suwnicą dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział ZRP (gr. mat. 316-4) 02.06.2022 08:00:00 02.06.2022 13:30:00 02.06.2022 13:33:00
442200240-1 Dostawa elementów do łączenia kabli i przewodów dla Polskiej Grupy Górniczej S.A Oddział KWK Ruda Ruch Halemba, grupa materiałowa 284-15. 03.06.2022 07:00:00 03.06.2022 11:30:00 03.06.2022 11:33:00
432200331-1 Dostawa części zamiennych do systemu monitorowania ciśnienia w obudowach zmechanizowanych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast – Ziemowit Ruch Ziemowit. Grupa materiałowa 316-4 03.06.2022 07:30:00 03.06.2022 12:00:00 03.06.2022 12:03:00
Ostatnia aktualizacja: | Następne odświeżenie za s

O PORTALU AUKCJI NIEPUBLICZNYCH

Portal obsługuje procesy związane z przeprowadzaniem aukcji elektronicznych, w tym wieloparametrowych, wraz z kryteriami poza cenowymi, zarówno zdarzeń samodzielnych, jak i stanowiących część postępowania przetargowego. Funkcjonalność portalu pozwala również przeprowadzać jedno lub wieloetapowe aukcje z wcześniejszym ofertowaniem.
Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Polskiej Grupy Górniczej S.A. w zakładce RODO.

KONTAKT Z POMOCĄ TECHNICZNĄ

COIG S.A.
ul. Mikołowska 100
40-065 Katowice
Tel. +48 32 757 4444
Email: zgloszenie@coig.pl