Organizator aukcji informuje o możliwości zgłaszania przez Dostawców wszelkich uwag i wniosków dotyczących aukcji spotowych drogą elektroniczną na adres clm.aukcjespotowe@pgg.pl

Lista aukcji ogłoszonych (AUKCJE SPOTOWE)

Typ Kod aukcji Nazwa aukcji Data zak. ofer. Data rozp. Data zak. Zgłoszenie
512100022-1 Dostawa uszczelnień z tworzyw sztucznych dla PGG S.A. Oddział ZRP w 2021 roku. Grupa materiałowa 252-11 21.01.2021 09:00:00 22.01.2021 09:00:00 22.01.2021 09:01:00
502000771-1 Dostawa części zamiennych pistoletów zasilających oraz baterii zaworowych do indywidualnych stojaków hydraulicznych dla Oddziału KWK ROW Ruch Rydułtowy. grupa 295-2 19.01.2021 10:00:00 22.01.2021 09:00:00 22.01.2021 09:10:00
622001373-1 Dostawa podkładów staroużytecznych kolejowych dł. 2,5m dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Staszic - Wujek, w roku 2021, gr. mat. nr 201-2. 22.01.2021 08:00:00 22.01.2021 09:00:00 22.01.2021 09:15:00
512000837-3 Dostawa druków A4 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A Oddział ZRP w 2021 roku. 21.01.2021 13:45:00 22.01.2021 10:00:00 22.01.2021 10:01:00
502100026-1 Dostawa pyłu kamienno-wapiennego zwykłego do hamowania wybuchów pyłu węglowego do PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy. Grupa: 142-1. 22.01.2021 08:00:00 22.01.2021 10:00:00 22.01.2021 10:02:00
422100007-2 Dostawa: "Kurtka + Spodnie trudnopalne wodoodporne antyelektrostatyczne” dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast, grupa materiałowa 181-4. 22.01.2021 07:00:00 22.01.2021 10:00:00 22.01.2021 10:05:00
512000836-2 Dostawa narzędzi warsztatowych ręcznych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział ZRP (nr grupy asortymentowej 286-3) - kopia 21.01.2021 13:30:00 22.01.2021 10:30:00 22.01.2021 10:55:00
532100005-1 Dostawa aparatów przemysłowych oraz gniazd telefonicznych do Oddziału Zakład Informatyki i Telekomunikacji - nr grupy 325-4 21.01.2021 11:00:00 22.01.2021 11:00:00 22.01.2021 11:10:00
462000914-2 Dostawa kabla koncentrycznego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice - gr. 325-3 . 22.01.2021 09:00:00 22.01.2021 11:30:00 22.01.2021 11:32:00
402100007-1 Dostawa części zamiennych do przenośnika taśmowego FAMUR dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. oddział KWK "Bolesław Śmiały" (grupa materiałowa 292-11-14) 22.01.2021 11:00:00 22.01.2021 11:45:00 22.01.2021 11:47:00
602001145-1 Dostawa stojaków ciernych do Polskiej Grupy Górniczej S.A. dla Oddziału KWK Mysłowice-Wesoła w roku 2021; nr gr. 285-2 22.01.2021 08:00:00 22.01.2021 12:00:00 22.01.2021 12:01:00
402100024-1 Dostawa części zamiennych do lamp akumulatorowych nahełmnych dla Polskiej Grupy Górniczej spółka akcyjna Oddział KWK Bolesław śmiały w 2021r. - gr. mater. 315-4 22.01.2021 08:00:00 22.01.2021 12:00:00 22.01.2021 12:02:00
472100005-2 Dostawa lutni wentylacyjnych elastycznych oraz osprzętu dla Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice - nr grupy 252-5 22.01.2021 09:00:00 22.01.2021 12:00:00 22.01.2021 12:10:00
442100026-1 Dostawa spoiwa cementowo-mineralnego do budowy tam izolacyjnych przeciwwybuchowych dla Oddziału Polskiej Grupy Górniczej S.A. KWK Ruda Ruch Halemba gr. mat. 288-10. 22.01.2021 11:00:00 22.01.2021 12:30:00 22.01.2021 12:33:00
442100030-1 Dostawa rękawic ocieplanych dzianinowych 5xpalcowych dla KWK HALEMBA gr. mat 181-2 22.01.2021 12:00:00 22.01.2021 13:00:00 22.01.2021 13:01:00
462001153-1 Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych - PATENTUS Polskiej Grupy Górniczej S.A.KWK Ruda Ruch Bielszowice (gr materiałowa 292-10-07) 22.01.2021 12:00:00 22.01.2021 13:00:00 22.01.2021 13:01:00
412100023-1 Dostawa półmasek filtrujących cząsteczki stałe i ciekłe do Oddziału KWK Sośnica nr grupy 292-3 22.01.2021 10:30:00 22.01.2021 13:00:00 22.01.2021 13:10:00
502000876-1 Dostawa iskrobezpiecznego konwertera sygnałów dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy. Nr grupy 316-4. 21.01.2021 14:11:00 22.01.2021 13:00:00 22.01.2021 13:10:00
532100023-1 Dostawa głośników USB do Oddziału Zakład Informatyki i Telekomunikacji. Nr grupy 323. 21.01.2021 13:00:00 22.01.2021 13:00:00 22.01.2021 13:10:00
542100013-1 Dostawa taśmy ostrzegawczej żółto-czarnej dla PGG SA Oddział Zakład Elektrociepłownie nr grupy 252-17 22.01.2021 12:23:00 22.01.2021 13:15:00 22.01.2021 13:20:00
542100012-1 Dostawa taśmy antypoślizgowej dla PGG SA Oddział Zakład Elektrociepłownie nr grupy 251-11 22.01.2021 12:27:00 22.01.2021 13:30:00 22.01.2021 13:35:00
612000579-4 Dostawa kompresora olejowego tłokowego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Wujek - nr grupy 291-1 22.01.2021 13:02:00 22.01.2021 13:40:00 22.01.2021 13:50:00
442100021-1 Dostawa odzieży roboczej dla KWK Ruda Ruch Halemba gr. mat. 181-1 25.01.2021 08:00:00 25.01.2021 09:00:00 25.01.2021 09:01:00
542100009-2 Dostawa kwasu solnego gat.I 33% w autocysternie dla Oddziału Zakład Elektrociepłownie - nr grupy 244-1 25.01.2021 07:00:00 25.01.2021 09:00:00 25.01.2021 09:05:00
542100014-1 Dostawa szczotek elektrografitowych dla PGG SA Oddział Zakład Elektrociepłownie nr grupy 311-2 25.01.2021 06:39:00 25.01.2021 09:00:00 25.01.2021 09:05:00
532100022-1 Dostawa kamer internetowych do Oddziału Zakład Informatyki i Telekomunikacji nr grupy 302-10 22.01.2021 09:00:00 25.01.2021 09:00:00 25.01.2021 09:10:00
462001070-1 Dostawa węża specjalnego przeznaczenia górniczy ssawny do wody Q80 1,0/3MPA - 25+60C do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddz. KWK Ruda Ruch Bielszowice - grupa nr 251-9 25.01.2021 08:00:00 25.01.2021 09:15:00 25.01.2021 09:17:00
402100025-1 Dostawa części zamiennych do przenośników taśmowych produkcji MIFAMA do Polskiej Grupy Górniczej Oddział KWK Bolesław Śmiały w 2021 roku. - gr. mat. 292-11-02. 25.01.2021 09:00:00 25.01.2021 10:00:00 25.01.2021 10:01:00
602100022-3 Dostawa wykrywaczy rurkowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła gr. 244-3 25.01.2021 09:00:00 25.01.2021 10:00:00 25.01.2021 10:01:00
492100013-1 Dostawa zaprawy cementowej KL w pierwszej połowie 2021 roku dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel – nr grupy materiałowej 262-1. 25.01.2021 08:00:00 25.01.2021 10:00:00 25.01.2021 10:02:00
542100010-1 Dostawa pomp zatapialnych dla PGG SA Oddział Zakład Elektrociepłownie nr grupy 291 25.01.2021 07:20:00 25.01.2021 10:00:00 25.01.2021 10:05:00
702100029-1 Dostawa części zamiennych do dołowych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. O/KWK STASZIC-WUJEK w 2021r. Nr grupy 292-13 22.01.2021 12:30:00 25.01.2021 10:00:00 25.01.2021 10:05:00
432100042-1 Dostawa papieru w rolkach do plotera dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit ;grupa materiałowa 211-1. 25.01.2021 07:00:00 25.01.2021 10:00:00 25.01.2021 10:10:00
512100037-1 Dostawa narzędzi i pomocy murarskich dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział ZRP (nr grupy asortymentowej 286-6) 23.01.2021 12:00:00 25.01.2021 10:00:00 25.01.2021 10:10:00
622001158-1 Dostawa narzędzi metalowych do skrawania metali dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2021r. Oddział KWK Staszic-Wujek - ruch Murcki-Staszic , nr grupy 294-4 25.01.2021 08:00:00 25.01.2021 10:00:00 25.01.2021 10:10:00
442000932-1 Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A Oddział KWK Ruda Ruch Halemba gr.332-8 25.01.2021 08:00:00 25.01.2021 10:30:00 25.01.2021 10:32:00
602100035-1 Dostawa pasów klinowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła - nr grupy 251-13 25.01.2021 10:00:00 25.01.2021 10:30:00 25.01.2021 10:32:00
522100002-1 Dostawa osprzętu wiertniczego dla Polskiej Grupy Górniczej Oddział ZGRI - nr grupy 295-6 25.01.2021 09:00:00 25.01.2021 11:00:00 25.01.2021 11:01:00
432100018-1 Dostawa części zamiennych do kolejek - SMT SCHARF (filtrów) dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit w 2021 r. nr grupy 295-22-02 25.01.2021 06:30:00 25.01.2021 11:00:00 25.01.2021 11:10:00
492001132-4 Dostawa mebli biurowych dla Oddziału KWK ROW Ruch Marcel - nr grupy 361-1 25.01.2021 08:00:00 25.01.2021 11:00:00 25.01.2021 11:10:00
492100009-3 Dostawa siatki ogrodzeniowej 1500 x 35 x 35 x 2,5 dla Oddziału KWK ROW Marcel - nr grupy 284-7 25.01.2021 07:00:00 25.01.2021 11:00:00 25.01.2021 11:10:00
512100038-1 Zakup masek ochronnych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział ZRP . Grupa materiałowa 292-3. 25.01.2021 09:00:00 25.01.2021 11:00:00 25.01.2021 11:10:00
532100008-1 Dostawa przełącznic światłowodowych dołowych dla Oddziału Zakład Informatyki i Telekomunikacji. nr grupy 312-9 22.01.2021 09:00:00 25.01.2021 11:00:00 25.01.2021 11:10:00
622100021-1 Dostawa części zamiennych do narzędzi zmechanizowanych ręcznych z napędem pneumatycznym dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2021r. Oddział KWK Staszic-Wujek - nr grupy 294-12. 25.01.2021 08:00:00 25.01.2021 11:00:00 25.01.2021 11:10:00
432100078-1 Dostawa papieru do dyplomów dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit grupa materiałowa 211-2. 25.01.2021 07:00:00 25.01.2021 11:00:00 25.01.2021 11:15:00
492100048-1 Dostawa odzieży roboczej do Oddziału KWK ROW Ruch Marcel nr grupy 181-1 25.01.2021 07:00:00 25.01.2021 11:00:00 25.01.2021 11:15:00
602001085-2 Dostawa drutu stalowego do Polska Grupa Górnicza S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła w roku 2021, gr. mat. 273-7 25.01.2021 09:30:00 25.01.2021 11:00:00 25.01.2021 11:30:00
502000953-1 Dostawa części zamiennych do wzbogacalnika DISA dla Oddziału KWK ROW Ruch Rydułtowy - nr grupy 252-14 25.01.2021 09:00:00 25.01.2021 12:00:00 25.01.2021 12:10:00
522000118-2 Dostawa narzędzi warsztatowych ręcznych dla PGG S.A Oddział Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych - nr grupy 286-3 25.01.2021 08:00:00 25.01.2021 12:00:00 25.01.2021 12:14:00
512100032-1 Dostawa rur stalowych precyzyjnych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2021 roku - Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny, nr grupy 272-3 22.01.2021 12:00:00 25.01.2021 12:00:00 25.01.2021 12:15:00
512100003-1 Dostawa elementów pneumatyki sterowniczej- filtrów - regulatorów ciśnienia dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział ZRP, nr grupy 291-9 291-9 25.01.2021 08:00:00 25.01.2021 12:00:00 25.01.2021 12:20:00
462001151-1 Dostawa siatki z tworzywa sztucznego do opinki wyrobisk górniczych o wym.oczka 40x35mm dla potrzeb PGG S.A. KWK RUDA Ruch Bielszowice w 2021r. gr. mat.281-8. 22.01.2021 07:15:00 25.01.2021 13:00:00 25.01.2021 13:01:00
422001278-1 Dostawa uchwytów kablowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast w 2021 roku, nr grupy 284-26 25.01.2021 08:00:00 25.01.2021 13:00:00 25.01.2021 13:10:00
532100009-1 Dostawa zasilaczy iskrobezpiecznych do Oddziału Zakład Informatyki i Telekomunikacji. Nr grupy 311-5. 22.01.2021 10:00:00 25.01.2021 13:00:00 25.01.2021 13:10:00
432100047-1 Dostawa lakieru akrylowego profesjonalnego fluorescencyjnego oraz farby akrylowej zewnętrznej dla Oddziału KWK Piast- Ziemowit Ruch Ziemowit Polskiej Grupy Górniczej S.A., nr grupy 243-1 25.01.2021 07:00:00 25.01.2021 13:00:00 25.01.2021 13:15:00
602100052-1 Dostawa listew bukowych do przesiewacza dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice- Wesoła w 2021 roku - gr. mat. 205-1. 25.01.2021 12:00:00 25.01.2021 13:00:00 25.01.2021 13:15:00
492000781-4 Dostawa prostowarki ręcznej dla Oddziału KWK ROW Ruch Marcel nr grupy:294-5 21.01.2021 08:00:00 25.01.2021 13:30:00 25.01.2021 13:40:00
542100020-1 Dostawa urządzenia łagodnego rozruchu i zatrzymania silnika dla PGG SA Oddział Zakład Elektrociepłownie nr grupy 311-3 26.01.2021 06:00:00 26.01.2021 09:00:00 26.01.2021 09:05:00
602100027-1 Dostawa nadajników sejsmicznych dołowych, sond pomiarowych i uchwytów do mocowania sond geofonowych dla Polskiej Grupy Górniczej spółka akcyjna Oddział KWK Mysłowice Wesoła, nr grupy 332-16 25.01.2021 09:00:00 26.01.2021 09:00:00 26.01.2021 09:10:00
402100016-2 Dostawa masek ochronna jednorazowego użytku dla KWK BOLESŁAW ŚMIAŁY gr. mat 292-3 26.01.2021 08:00:00 26.01.2021 10:00:00 26.01.2021 10:02:00
472100016-1 Dostawa przewodów wysokociśnieniowych okutych dla PGG S.A.Oddział KWK ROW Ruch ChwałowiceNr grupy materiałowej : 251-1. 26.01.2021 08:00:00 26.01.2021 10:00:00 26.01.2021 10:02:00
412000752-1 Dostawa części zamiennych do przenośników taśmowych - PIOMA dla Oddziału KWK Sośnica - nr grupy 292-11-01 25.01.2021 10:00:00 26.01.2021 10:00:00 26.01.2021 10:15:00
492100008-1 Dostawa tulei noża obrotowego dla PGG S.A Oddział KWK ROW Ruch Marcel. Nr grupy asortymentowej: 295-10 25.01.2021 10:00:00 26.01.2021 10:00:00 26.01.2021 10:15:00
512000802-2 Dostawa farby podkładowo - nawierzchniowej i rozcieńczalnika do farb ftalowych akrylowych alkidowych dla Oddziału Zakład Remontowo- Produkcyjny Polskiej Grupy Górniczej S.A., nr grupy 243-1 25.01.2021 09:00:00 26.01.2021 10:00:00 26.01.2021 10:15:00
412001141-1 Dostawa koła łańcuchowego zębatego napędu dozownika skipu dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica - nr grupy asortymentowej 292-9. 25.01.2021 12:00:00 26.01.2021 11:00:00 26.01.2021 11:06:00
512000806-1 Dostawa narzędzi metalowych do skrawania metali dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział ZRP -nr grupy 294-4 25.01.2021 08:00:00 26.01.2021 11:00:00 26.01.2021 12:30:00
622100013-1 Dostawa części zamiennych do obudów ścianowych BECKER WARKOP do Polskiej Grupy Górniczej S.A. dla Oddziału KWK Staszic-Wujek w 2021 rok; nr gr. 295-27-09 26.01.2021 09:00:00 26.01.2021 12:00:00 26.01.2021 12:01:00
412000908-2 zakupu i dostawa wału do pompy OWH-200 dla Polskiej Grupy Górniczej SA, Oddział KWK Sośnica nr grupy 291-8 26.01.2021 08:00:00 26.01.2021 12:00:00 26.01.2021 12:04:00
412001046-1 Dostawa części zamiennych do sprzęgieł i układów hamulcowych dla Oddziału KWK Sośnica. nr grupy 291-22. 22.01.2021 12:00:00 26.01.2021 12:00:00 26.01.2021 12:10:00
472100030-1 Dostawa lutni wentylacyjnych elastycznych dla Oddziału KWK ROW Ruch Chwałowice - nr grupy 252-5 26.01.2021 07:00:00 26.01.2021 12:00:00 26.01.2021 12:10:00
482001407-1 Dostawa części zamiennych do sprzęgieł i układów hamulcowych dla KWK ROW Ruch Jankowice. Nr grupy 291-22 25.01.2021 14:00:00 26.01.2021 12:00:00 26.01.2021 12:10:00
422100028-1 Dostawa osprzętu do klejenia górotworu dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK „Piast-Ziemowit” Ruch Piast- nr grupy 295-18 26.01.2021 08:00:00 26.01.2021 12:00:00 26.01.2021 12:30:00
412001121-2 Dostawa akumulatorów oraz baterii do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica. Nr grupy 314-1. 25.01.2021 11:30:00 26.01.2021 13:00:00 26.01.2021 13:10:00
492100026-1 Dostawa preparatu do zwalczania zapylenia - roztwór wodny dla Oddziału KWK ROW Ruch Marcel - nr grupy 248-1 26.01.2021 09:00:00 26.01.2021 13:00:00 26.01.2021 13:10:00
502000873-2 „Dostawa butli do odzysku freonu dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK „ROW” Ruch Rydułtowy w roku 2020/2021”.(nr grupy 282-1 opakowania metalowe)". 26.01.2021 09:00:00 27.01.2021 09:00:00 27.01.2021 09:04:00
532100016-1 Dostawa odzieży ochronnej do Oddziału Zakład Informatyki i Telekomunikacji nr grupy 181-1 25.01.2021 09:00:00 27.01.2021 09:00:00 27.01.2021 09:10:00
622001436-1 Dostawa krążników do przenośnika stalowo członowego dla Polskiej Grupy Górniczej spółka akcyjna Oddział KWK Staszic Wujek Ruch Murcki Stzszic, nr grupy 295-40 26.01.2021 09:00:00 27.01.2021 09:00:00 27.01.2021 09:10:00
502000764-1 Dostawa urządzeń i części zamiennych do samoczynnego gaszenia pożarów przy przenośnikach taśmowych dla Oddziału KWK ROW Ruch Rydułtowy– nr grupy 295-47 26.01.2021 09:00:00 27.01.2021 09:00:00 27.01.2021 09:20:00
482100023-1 Dostawa produktów z tworzyw sztucznych dla PGG SA Oddział KWK ROW Ruch Jankowice gr. mat. 252 27.01.2021 08:00:00 27.01.2021 10:00:00 27.01.2021 10:03:00
492100012-2 Dostawa jarzm górnych V-29 do dla Polskiej Grupy Górniczej S A. Oddział KWK ROW Ruch „MARCEL" grupa mat. 288-1 26.01.2021 10:00:00 27.01.2021 10:00:00 27.01.2021 10:15:00
412000960-1 Dostawa wkładek bezpiecznikowych nożowych o charakterystyce aM dla Oddziału KWK Sośnica. nr grupy 312-7 26.01.2021 10:00:00 27.01.2021 11:00:00 27.01.2021 11:01:00
412000962-1 Dostawa „Filtry i wkłady filtrów przemysłowe” do Oddziałów PGG SA Oddział KWK Sośnica nr grupy 291-10 26.01.2021 10:00:00 27.01.2021 11:00:00 27.01.2021 11:08:00
472100037-1 Dostawa materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych do przenośników i przesiewaczy dla Oddziału KWK ROW Ruch Chwałowice - nr grupy 252-14 27.01.2021 08:00:00 27.01.2021 11:00:00 27.01.2021 11:10:00
532100015-1 Dostawa monitorów do Oddziału Zakład Informatyki i Telekomunikacji nr grupy 302-10 25.01.2021 11:00:00 27.01.2021 11:00:00 27.01.2021 11:10:00
482100008-1 Dostawa silikonów dla Oddziału KWK ROW Ruch Jankowice - nr grupy 241 27.01.2021 09:00:00 27.01.2021 12:00:00 27.01.2021 12:10:00
482001161-1 Dostawa farb i rozcieńczalników dla Oddziału KWK ROW Ruch Jankowice gr. mat.243-1 25.01.2021 09:00:00 27.01.2021 13:15:00 27.01.2021 13:25:00
532100031-1 Dostawa dysków twardych do Oddziału Zakład Informatyki i Telekomunikacji nr grupy 302-11 26.01.2021 09:00:00 28.01.2021 09:00:00 28.01.2021 09:10:00
492100025-1 Dostawa części zamiennych do lokomotyw dołowych - PIOMA dla KWK ROW Ruch Marcel nr grupy 352-01-03. 27.01.2021 10:00:00 28.01.2021 10:00:00 28.01.2021 10:04:00
522100010-1 Dostawa kompresor tłokowy olejowy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych nr grupy 291-1 28.01.2021 08:40:00 29.01.2021 08:40:00 29.01.2021 08:41:00
472001145-1 Dostawa elementów złącznych do obróbki i łączenia kabli i przewodów dla Oddziału KWK ROW Ruch Chwałowice. nr grupy 284-28 27.01.2021 10:00:00 29.01.2021 10:00:00 29.01.2021 10:10:00
532000422-2 Dostawa etui na kartę identyfikacyjną do Oddziału Zakład Informatyki i Telekomunikacji - nr grupy 301-4 - kopia 28.01.2021 12:00:00 29.01.2021 12:00:00 29.01.2021 12:06:00
Ostatnia aktualizacja: | Następne odświeżenie za s

O PORTALU AUKCJI NIEPUBLICZNYCH

Portal obsługuje procesy związane z przeprowadzaniem aukcji elektronicznych, w tym wieloparametrowych, wraz z kryteriami poza cenowymi, zarówno zdarzeń samodzielnych, jak i stanowiących część postępowania przetargowego. Funkcjonalność portalu pozwala również przeprowadzać jedno lub wieloetapowe aukcje z wcześniejszym ofertowaniem.
Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Polskiej Grupy Górniczej S.A. w zakładce RODO.

KONTAKT Z POMOCĄ TECHNICZNĄ

COIG S.A.
ul. Mikołowska 100
40-065 Katowice
Tel. +48 32 757 4444
Email: zgloszenie@coig.pl