Organizator aukcji informuje o możliwości zgłaszania przez Dostawców wszelkich uwag i wniosków dotyczących aukcji spotowych drogą elektroniczną na adres clm.aukcjespotowe@pgg.pl

Lista aukcji ogłoszonych (AUKCJE SPOTOWE)

Typ Kod aukcji Nazwa aukcji Data zak. ofer. Data rozp. Data zak. Zgłoszenie
442100957-1 Dostawa spienionego inhibitora górniczego dla Oddziału Polskiej Grupy Górniczej S.A. KWK Ruda Ruch Halemba gr. materiałowa 241-3. 18.10.2021 08:00:00 18.10.2021 10:00:00 18.10.2021 10:03:00
442100923-1 Dostawa pasa ochronnego-biodrowego przeciwprzeciążeniowego dla KWK Ruda Ruch Halemba oraz pasa wielofunkcyjnego dla KWK Ruda Ruch "Bielszowice" grupa materiałowa 185-2. 18.10.2021 07:00:00 18.10.2021 10:00:00 18.10.2021 10:05:00
472100968-2 Dostawa rur z tworzyw sztucznych do instalacji kopalnianych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. O/ KWK ROW Ruch Chwałowice w 2021r. Nr grupy 252-12 18.10.2021 08:00:00 18.10.2021 10:00:00 18.10.2021 10:05:00
612100312-2 Dostawa środka do uzdatniania wody dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. O/KWK Staszic-Wujek Ruch Wujek w 2021r. Nr grupy 248-6 15.10.2021 12:30:00 18.10.2021 10:00:00 18.10.2021 10:05:00
412100802-1 Dostawa rur bez szwu precyzyjna 16,0x4,0 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica 15.10.2021 13:45:00 18.10.2021 10:00:00 18.10.2021 10:15:00
492100982-1 Dostawa tkaniny jutowej dla Polskiej Grupy Górniczej Oddziału KWK ROW Ruch Marcel - nr grupy 171-1 18.10.2021 09:00:00 18.10.2021 11:00:00 18.10.2021 11:01:00
512100734-1 Dostawa części zamiennych do obudów ścianowych Glinik - zaworów zwrotnych rabujących - dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny w 2021 r. - nr grupy 295-27-02 18.10.2021 06:00:00 18.10.2021 11:00:00 18.10.2021 11:01:00
622100897-1 Dostawa elementów złącznych metalowych do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Staszic -Wujek, Ruch Murcki -Staszic w roku 2021, gr. mat. 285-4. 18.10.2021 08:00:00 18.10.2021 11:00:00 18.10.2021 11:02:00
462100839-1 Dostawa reduktorów do aparatów tlenowych PSS BG-4 Plus dla Polskiej grupy Górniczej spółka akcyjna Oddziału KWK Ruda Ruch Bielszowice - gr. mater. 285-11 18.10.2021 07:00:00 18.10.2021 11:00:00 18.10.2021 11:05:00
502100672-1 Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych - RYFAMA dla Oddziału KWK ROW Ruch Rydułtowy - nr grupy 292-10-01 18.10.2021 08:00:00 18.10.2021 11:00:00 18.10.2021 11:05:00
642100230-1 Dostawa opakowań z tworzyw sztucznych ( rękawów foliowych ) dla Polskiej Grupy Górniczej S.A O/ZAKŁAD PRODUKCJI EKOPALIWA w 2021r. Nr grupy 252-16 15.10.2021 13:10:00 18.10.2021 11:00:00 18.10.2021 11:05:00
472101000-2 Dostawa jezdni dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice - nr grupy 292-7 18.10.2021 06:30:00 18.10.2021 11:00:00 18.10.2021 11:10:00
512100684-1 Dostawa części zamiennych do obudów ścianowych - KW/ZRP dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo - Produkcyjny - nr grupy 295-27-17 18.10.2021 07:00:00 18.10.2021 11:00:00 18.10.2021 11:10:00
522100090-2 Dostawa różnego sprzętu transportowego (taczki budowlane) do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych - nr grupy 354 18.10.2021 09:00:00 18.10.2021 11:00:00 18.10.2021 11:10:00
432101298-1 Dostawa noży kombajnowych do organów urabiających dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit grupa mat. 295-9 15.10.2021 10:30:00 18.10.2021 11:00:00 18.10.2021 11:15:00
402100712-1 Dostawa części do przesiewaczy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. O/KWK "Bolesław Śmiały" - grupa 295-12 18.10.2021 09:00:00 18.10.2021 12:00:00 18.10.2021 12:01:00
412100898-1 Zakup z funduszu prewencyjnego PZU urządzeń małej mechanizacji: zakrętarka hydrauliczna do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica. nr grupy 294-17-03 18.10.2021 07:30:00 18.10.2021 12:00:00 18.10.2021 12:01:00
442100755-1 Dostawa papy asfaltowej nawierzchniowej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba W 2021 r. nr grupy 288-6 18.10.2021 09:00:00 18.10.2021 12:00:00 18.10.2021 12:01:00
512100686-1 Dostawa sprzętu przeciwpożarowego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział ZRP w 2021 roku. Grupa mat. 285-5 18.10.2021 09:00:00 18.10.2021 12:00:00 18.10.2021 12:01:00
512100697-1 Dostawa narzędzi metalowych do skrawania metali dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział ZRP w 2021 roku. Grupa materiałowa 294-4 18.10.2021 09:00:00 18.10.2021 12:00:00 18.10.2021 12:02:00
622100874-1 Dostawa krążników do przenośników taśmowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. KWK Staszic - Wujek Ruch Murcki - Staszic w 2021 roku - gr. mat. 292-1 18.10.2021 08:00:00 18.10.2021 12:00:00 18.10.2021 12:02:00
512100648-1 Dostawa chwytaków magnetycznych i zawiesi łańcuchowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny - nr grupy 284-24 18.10.2021 10:00:00 18.10.2021 12:00:00 18.10.2021 12:05:00
602101031-2 Dostawa benzyny ekstrakcyjnej-rozpuszczalnika oraz nafty zmywacza antykorozyjnego dla KWK Mysłowice-Wesoła - nr grupy 231-4 - kopia 15.10.2021 13:00:00 18.10.2021 12:00:00 18.10.2021 12:10:00
702101064-1 Dostawa obuwia specjalistycznego dla PGG S.A. Oddziały KWK ROW Ruch Chwałowice , Marcel oraz Rydułtowy nr grupy 193-2 18.10.2021 07:00:00 18.10.2021 12:00:00 18.10.2021 12:10:00
502100609-1 Dostawa śrub specjalnych M24x100 wraz z nakrętkami i nakrętek specjalnych M-24 do strzemion SD V-36 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2021r. - Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy, nr grupy 288-1 18.10.2021 09:00:00 18.10.2021 12:00:00 18.10.2021 12:15:00
622100955-1 Dostawa części zamiennych do narzędzi zmechanizowanych ręcznych z napędem pneumatycznym dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2021r. Oddział KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki - Staszic - nr grupy 294-12. 18.10.2021 07:00:00 18.10.2021 12:00:00 18.10.2021 12:15:00
442100708-3 Dostawa zespołów i elementów wykonawczych i sterujących hydrauliki sterowniczej do sekcji obudów zmechanizowanych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddziału KWK Ruda Ruch Halemba - grupa 295-15 18.10.2021 09:00:00 18.10.2021 12:15:00 18.10.2021 12:36:00
512100677-1 Dostawa zawleczek do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny, gr. mat. 284-17 18.10.2021 09:00:00 18.10.2021 12:30:00 18.10.2021 12:35:00
512100719-1 Dostawa drutu litego do spawania pod topnikiem do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny, gr. mat. 273-5 18.10.2021 09:00:00 18.10.2021 12:30:00 18.10.2021 12:35:00
512100651-1 Dostawa akcesoriów do wózków widłowych do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny, gr. mat. 292-23-01 18.10.2021 09:00:00 18.10.2021 13:00:00 18.10.2021 13:05:00
512100721-1 Dostawa topnika do spawania do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny, gr. mat. 284 18.10.2021 09:00:00 18.10.2021 13:00:00 18.10.2021 13:05:00
422101078-1 Dostawa podchlorynu sodu dla PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast - nr grupy 244-1 18.10.2021 08:00:00 18.10.2021 13:00:00 18.10.2021 13:10:00
622100782-1 Dostawa części do naprawy agregatów pompująco-mieszających PUMA M do zwalczania zagrożeń pożarowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic nr grupy 291. 18.10.2021 08:00:00 18.10.2021 13:00:00 18.10.2021 13:10:00
422101059-1 Dostawa części zamiennych do lokomotyw dołowych PIOMA dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit ruch Piast nr.grupy 352-01-03 18.10.2021 08:00:00 19.10.2021 08:00:00 19.10.2021 08:10:00
622100959-1 Dostawa części zamiennych do dołowych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic Nr grupy 292-13 18.10.2021 10:00:00 19.10.2021 09:00:00 19.10.2021 09:01:00
532100387-2 Dostawa skrętki z linką nośną do Oddziału Zakład Informatyki i Telekomunikacji. Nr grupy 325 18.10.2021 09:00:00 19.10.2021 09:00:00 19.10.2021 09:02:00
442100795-1 Dostawa części zamiennych do spawania gazowego dla Oddziału KWK Ruda Ruch Halemba - nr grupy 294-24 18.10.2021 13:00:00 19.10.2021 09:00:00 19.10.2021 09:10:00
512100644-1 Dostawa drutu do spawania G18 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział ZRP, nr grupy 273-5 19.10.2021 07:00:00 19.10.2021 09:00:00 19.10.2021 09:10:00
432101178-2 Dostawa wapna hydratyzowanego suchogaszonego budowlanego w workach dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast Ziemowit Ruch Ziemowit - nr grupy 141-1 19.10.2021 08:00:00 19.10.2021 10:00:00 19.10.2021 10:02:00
622100838-2 Dostawy górniczego spoiwa anhydrytowego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Staszic–Wujek Ruch Murcki–Staszic grupa mat. 288-14. 19.10.2021 08:00:00 19.10.2021 10:00:00 19.10.2021 10:03:00
402100713-2 Dostawa części zamiennych do przenośnika zgrzebłowego NOWOMAG dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK BOLESŁAW ŚMIAŁY - nr grupy 292-10-03 19.10.2021 08:00:00 19.10.2021 10:00:00 19.10.2021 10:05:00
432101296-2 Dostawa łańcuchów ogniwowych górniczych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2021r. - Oddział KWK "Piast-Ziemowit" Ruch Ziemowit, nr grupy 287-1 18.10.2021 10:00:00 19.10.2021 10:00:00 19.10.2021 10:15:00
502100757-1 Dostawa złącz mechanicznych do taśm przenośnikowych dla PGG S.A. Oddziału KWK ROW Ruch Rydułtowy nr grupy 284-11 18.10.2021 11:00:00 19.10.2021 10:00:00 19.10.2021 10:15:00
612100313-1 Dostawa filtrów i wkładów filtrów do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Wujek grupa 291-10 19.10.2021 08:00:00 19.10.2021 11:00:00 19.10.2021 11:01:00
432101202-1 Dostawa części zamiennych do spawania i cięcia plazmowego do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast - Ziemowit Ruch Ziemowit, nr grupy 294-25. 19.10.2021 08:00:00 19.10.2021 11:00:00 19.10.2021 11:05:00
462100373-2 Dostawa tablic informacyjnych metalowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK RUDA Ruch Bielszowice i Ruch Halemba - nr grupy 285-14 19.10.2021 10:00:00 19.10.2021 11:00:00 19.10.2021 11:05:00
642100231-1 Dostawa folii stretch kapturowej SMARTFLEX dla Polskiej Grupy Górniczej S.A O/ ZAKŁAD PRODUKCJI EKOPALIWA w 2021r. Nr grupy 252-16 18.10.2021 13:15:00 19.10.2021 11:00:00 19.10.2021 11:05:00
432101250-1 Dostawę części do przyrządów i urządzeń do wykonywania złącz taśm przenośników dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit nr grupy 284-11 18.10.2021 10:00:00 19.10.2021 11:00:00 19.10.2021 11:15:00
472100999-1 Dostawa pasów klinowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice, nr grupy 251-13 19.10.2021 07:00:00 19.10.2021 11:00:00 19.10.2021 11:15:00
492100960-1 Dostawa zwalniaków elektrohydraulicznych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A Oddział KWK ROW Ruch Marcel nr grupy 312-12 19.10.2021 07:00:00 19.10.2021 11:30:00 19.10.2021 11:33:00
462100571-1 Dostawa osłon gładzi stojaka hydraulicznego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice w 2021 r. nr grupy mat. 251-18 18.10.2021 13:00:00 19.10.2021 12:00:00 19.10.2021 12:01:00
402100546-3 Dostawa bębna wysięgnikowego wzmocnionego ogumowanego Ø830x1400 do przenośnika taśmowego typu Bogda-1200 dla Polskiej Grupy Górniczej Oddział KWK "Bolesław Śmiały" w 2021 roku - grupa materiałowa 292-11-01 19.10.2021 08:00:00 19.10.2021 12:00:00 19.10.2021 12:02:00
472100869-3 Dostawa Automatyczne Urządzenie Gaśnicze AUG-6 dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice. grupa materiałowa 292-6. - kopia - kopia 19.10.2021 09:00:00 19.10.2021 12:00:00 19.10.2021 12:02:00
702100984-1 Dostawa 12 szt. wolnostojących, bezdotykowych stacji do dezynfekcji dłoni dla Oddziałów PGG S.A. gr. mat 331-1 19.10.2021 08:00:00 19.10.2021 12:00:00 19.10.2021 12:02:00
432101228-1 Dostawa duplikatora napięcia dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast - Ziemowit Ruch Ziemowit nr grupy 312-13. 19.10.2021 07:30:00 19.10.2021 12:00:00 19.10.2021 12:03:00
462100472-3 Dostawa łożyska tocznego kulkowego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice.nr grupy - 285-7 w roku 2021. 15.10.2021 14:10:00 19.10.2021 12:00:00 19.10.2021 12:10:00
512100727-1 Dostawa części zamiennych do obudów ścianowych typu KW/ZRP dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo – Produkcyjny - nr grupy 295-27-17 19.10.2021 09:00:00 19.10.2021 12:00:00 19.10.2021 12:10:00
602100959-1 Dostawa części zamiennych do agregatu pompująco-mieszającego PuMa dla Polskiej Grupy Górniczej S.A.KWK Mysłowice-Wesoła nr grupy 291 19.10.2021 08:00:00 19.10.2021 12:00:00 19.10.2021 12:10:00
432101200-1 Dostawa wyrobów stolarskich dla Polskiej Grupy Górniczej S.A.Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit w 2021 roku - nr grupy 205-1. 19.10.2021 08:00:00 19.10.2021 12:00:00 19.10.2021 12:15:00
542100276-1 Dostawa worka papierowego do PGG S. A. Oddział Zakład Elektrociepłownie nr grupy 212. 19.10.2021 12:05:00 19.10.2021 12:30:00 19.10.2021 12:35:00
422101185-1 Dostawa osprzętu do klejenia górotworu dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast - gr. mater. 295-18 19.10.2021 09:00:00 19.10.2021 13:00:00 19.10.2021 13:02:00
472100871-1 Dostawa zaworów elektrohydraulicznych do instalacji wodnych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice - nr grupy 316-4. 19.10.2021 08:00:00 19.10.2021 13:00:00 19.10.2021 13:02:00
542100275-1 Dostawa filtrów do odkurzacza i węża do myjki do PGG S. A. Oddział Zakład Elektrociepłownie nr grupy 297-1. 19.10.2021 11:49:00 19.10.2021 13:00:00 19.10.2021 13:05:00
702100998-2 Dostawa taśm kablowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 284-26 19.10.2021 08:00:00 19.10.2021 13:00:00 19.10.2021 13:05:00
442100694-1 Dostawa wtyczek oraz gniazd do aparatów klatkowych ECHO/AK-P dla Oddziału KWK Ruda Ruch Halemba. , gr. mat. 325-4 19.10.2021 08:30:00 19.10.2021 13:20:00 19.10.2021 13:22:00
422101186-1 Dostawa odrzwi obudowy chodnikowej specjalnej ze stali o podwyższonej jakości do Polskiej Grupy Górniczej S.A. dla Oddziału KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast w roku 2021; nr gr. 281-10 19.10.2021 13:15:00 19.10.2021 13:30:00 19.10.2021 13:31:00
472101003-1 Dostawa gwoździ budowlanych dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice. grupa materiałowa 284-17 19.10.2021 13:45:00 20.10.2021 08:00:00 20.10.2021 08:10:00
512100658-2 Dostawa narzędzi metalowych do skrawania metali dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział ZRP w 2021 roku. Grupa materiałowa 294-4 - kopia 19.10.2021 09:00:00 20.10.2021 08:00:00 20.10.2021 10:00:00
602100601-1 Dostawa kołnierzy stalowych do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice Wesoła - grupa nr 291-6 19.10.2021 09:00:00 20.10.2021 09:00:00 20.10.2021 09:05:00
492100928-1 Dostawa liny stalowej 4,0 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel nr grupy 284-1 19.10.2021 13:30:00 20.10.2021 09:00:00 20.10.2021 09:06:00
482101126-1 Dostawa szybek do przyłbic spawalniczych samościemniających typu Speedglas 9100 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. KWK ROW Ruch Jankowice nr. grupy materiałowej 334-1 20.10.2021 08:00:00 20.10.2021 10:00:00 20.10.2021 10:01:00
422100559-1 Dostawa Oznakowania ewakuacyjnego dla Polskiej Grupy Górniczej Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast, gr. mat. 252-19 20.10.2021 08:00:00 20.10.2021 10:00:00 20.10.2021 10:02:00
502100696-2 Dostawa części do odwadniarki NAEL 3A dla PGG S.A. KWK ROW Ruch Rydułtowy Grupa materiałowa : 295-5 19.10.2021 09:00:00 20.10.2021 10:00:00 20.10.2021 10:05:00
502100715-1 Dostawa części do lokomotywy spalinowej DLP 140F dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. oddział ROW Ruch Rydułtowy nr grupy 352-01-02 19.10.2021 10:00:00 20.10.2021 10:00:00 20.10.2021 10:06:00
512100715-2 Dostawa rur stalowych przewodowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2021 roku - Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny, grupa mat. 272-2. 19.10.2021 10:00:00 20.10.2021 10:00:00 20.10.2021 10:15:00
462100566-1 Dostawa narzędzi ręcznych warsztatowych dla PGG S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice - nr grupy 286-3 19.10.2021 11:00:00 20.10.2021 11:00:00 20.10.2021 11:10:00
502100847-1 Dostawa zestawów naprawczych do kabli i przewodów dla Oddziału KWK ROW Ruch Rydułtowy - nr grupy 284-15. 19.10.2021 10:00:00 20.10.2021 11:00:00 20.10.2021 11:10:00
412100726-1 Dostawa pasów klinowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica. Grupa asortymentowa nr 251-13. 20.10.2021 07:00:00 20.10.2021 11:00:00 20.10.2021 11:15:00
432100245-1 „Dostawa części zamiennych do kombajnów ścianowych EICKHOFF dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit – grupa mat. 295-24-05. 19.10.2021 10:00:00 20.10.2021 11:00:00 20.10.2021 11:15:00
402100437-2 Dostawa wyrobów z tworzyw sztucznych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały w 2021 r. nr grupy 252 - 17 19.10.2021 13:00:00 20.10.2021 12:00:00 20.10.2021 12:01:00
402100835-1 Dostawa gaśnic proszkowych oraz pianowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały grupa materiałowa 292-6. Grupa materiałowa 292-6. 20.10.2021 09:00:00 20.10.2021 12:00:00 20.10.2021 12:02:00
622100942-3 Dostawa elementów komunikacji budowlanej, stalowe: rusztowania, kraty, podesty itp, dla Oddziału Polskiej Grupy Górniczej S.A. KWK Staszic - Wujek Ruch Murcki Staszic - nr grupy 285-13.Fundusz prewencyjny 20.10.2021 09:00:00 20.10.2021 12:00:00 20.10.2021 12:02:00
512100735-1 Dostawa części zamiennych do obudów ścianowych - BECKER WARKOP - zaworów dennych stojaków dwuteleskopowych - dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo - Produkcyjny - nr grupy 295-27-09 20.10.2021 07:00:00 20.10.2021 12:00:00 20.10.2021 12:10:00
412100781-2 Dostawa sit perforowanych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica - grupa 285-10 20.10.2021 09:00:00 20.10.2021 12:00:00 20.10.2021 12:12:00
512100718-1 Dostawa palet drewnianych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział ZRP, nr grupy 204-1 20.10.2021 08:00:00 20.10.2021 12:00:00 20.10.2021 12:15:00
432101323-1 Dostawa kombinezonów z kapturem do ochrony przed substancjami chemicznymi i klejami oraz kamizelek ostrzegawczych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit, Ruch Piast i Ruch Ziemowit- nr grupy 181-4. 20.10.2021 09:00:00 20.10.2021 12:30:00 20.10.2021 12:40:00
462100604-1 Dostawa aparatury rozdzielczej i łączeniowej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice - nr grupy 312-9 19.10.2021 08:00:00 20.10.2021 13:00:00 20.10.2021 13:05:00
422100447-1 Dostawa przekładni do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast w roku 2021 grupa mat 291-2. 18.10.2021 11:00:00 20.10.2021 13:00:00 20.10.2021 13:10:00
402100919-1 Dostawa obudowy chodnikowej specjalnej ze stali o podwyższonych parametrach technicznych do Polskiej Grupy Górniczej S.A. dla Oddziału Bolesław Śmiały w roku 2021; nr gr. 281-10 21.10.2021 08:00:00 21.10.2021 08:30:00 21.10.2021 08:31:00
422100588-1 Dostawa przesuwników elektrycznych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast. Grupa materiałowa 295 20.10.2021 09:00:00 21.10.2021 09:00:00 21.10.2021 09:05:00
642100221-1 Dostawa materiałów budowlanych z kamienia - płytek bazaltowych dla Polskiej Grupy Górniczej SA O/Zakład Produkcji Ekopaliwa w 2021r Nr grupy 141 21.10.2021 08:00:00 21.10.2021 10:00:00 21.10.2021 10:02:00
502100642-1 Dostawa części zamiennych do pomp odwadniających stacjonarnych średnio i wysokociśnieniowych typu OS wody czystej do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy nr grupy 291-8 20.10.2021 08:00:00 21.10.2021 10:00:00 21.10.2021 10:15:00
602100884-1 Dostawa elementów automatyki przemysłowej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła nr grupy 316-1 20.10.2021 08:00:00 21.10.2021 11:00:00 21.10.2021 11:05:00
532100365-2 Dostawa bramek VOIP i urządzeń sieciowych do Oddziału Zakład Informatyki i Telekomunikacji. Nr grupy 324-1 20.10.2021 09:00:00 21.10.2021 11:00:00 21.10.2021 11:10:00
622100977-1 Dostawa części zamienne do kolejek - PIOMA dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Staszic – Wujek Ruch Murcki-Staszic - grupa 295-21-01 21.10.2021 09:00:00 21.10.2021 11:30:00 21.10.2021 11:31:00
402100717-1 Dostawa narzędzi metalowych do skrawania metali dla PGG S.A. Oddziału KWK KWK Bolesław Śmiały nr grupy 294-4. 21.10.2021 09:00:00 21.10.2021 12:00:00 21.10.2021 12:02:00
622101039-1 Dostawa osprzętu do iniekcyjnego wzmacniania górotworu dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddziału KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki- Staszic - gr. mater. 295-18 21.10.2021 08:00:00 21.10.2021 12:00:00 21.10.2021 12:02:00
492100891-1 Dostawa taśm izolacyjnych 0,12mmx25mmx25m dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddziału KWK ROW Ruch Marcel - nr grupy 252-10 20.10.2021 09:00:00 21.10.2021 12:00:00 21.10.2021 12:05:00
512100636-2 Dostawa uszczelnień z tworzyw sztucznych dla PGG S.A. Oddział ZRP w 2021 roku. Grupa materiałowa 252-11. - kopia 21.10.2021 09:00:00 21.10.2021 13:00:00 21.10.2021 13:04:00
422100590-2 Dostawa części zamiennych do sprzęgieł i układów hamulcowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast w 2021 nr grupy 291-22 19.10.2021 09:00:00 21.10.2021 13:00:00 21.10.2021 13:10:00
512100729-1 Dostawa elementów hydrauliki siłowej do obudów typu Tagor dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny - nr grupy 295-27-03 21.10.2021 09:00:00 21.10.2021 13:00:00 21.10.2021 13:10:00
602100867-1 Dostawa przepływomierza elektromagnetycznego do PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła nr grupy 332-3 20.10.2021 09:00:00 21.10.2021 13:00:00 21.10.2021 13:15:00
422101063-1 Dostawa Oznakowania przeciwpożarowego dla Polskiej Grupy Górniczej Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast, gr. mat.252-19 22.10.2021 08:00:00 22.10.2021 10:00:00 22.10.2021 10:02:00
412100798-1 Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych - RYFAMA Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica - nr grupy 292-10-01 22.10.2021 08:00:00 22.10.2021 11:00:00 22.10.2021 11:05:00
482101220-1 Dostawa przewodów oponowych do urządzeń dźwigowych dla Oddziału KWK ROW Ruch Jankowice - nr grupy 284-25 21.10.2021 09:00:00 22.10.2021 11:00:00 22.10.2021 11:10:00
512100590-1 Dostawa aparatury rozdzielczej ,łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i średniego napięcia dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział ZRP, nr grupy 312-9 21.10.2021 08:00:00 22.10.2021 12:00:00 22.10.2021 12:10:00
462100429-1 Dostawa sprzęgieł jednowkładkowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK RUDA Ruch Bielszowice 2021 nr grupy 291-4 20.10.2021 09:00:00 25.10.2021 13:50:00 25.10.2021 14:00:00
Ostatnia aktualizacja: | Następne odświeżenie za s

O PORTALU AUKCJI NIEPUBLICZNYCH

Portal obsługuje procesy związane z przeprowadzaniem aukcji elektronicznych, w tym wieloparametrowych, wraz z kryteriami poza cenowymi, zarówno zdarzeń samodzielnych, jak i stanowiących część postępowania przetargowego. Funkcjonalność portalu pozwala również przeprowadzać jedno lub wieloetapowe aukcje z wcześniejszym ofertowaniem.
Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Polskiej Grupy Górniczej S.A. w zakładce RODO.

KONTAKT Z POMOCĄ TECHNICZNĄ

COIG S.A.
ul. Mikołowska 100
40-065 Katowice
Tel. +48 32 757 4444
Email: zgloszenie@coig.pl