Lista aukcji ogłoszonych

Typ Kod aukcji Nazwa aukcji Data zak. ofer. Data rozp. Data zak. Zgłoszenie
542000176-1 Dostawa kwasu solnego gat. I 33% dla Oddziału Zakład Elektrociepłownie - nr grupy 244-1 02.06.2020 07:00:00 02.06.2020 09:00:00 02.06.2020 09:01:00
472000518-2 Dostawa kół napędowych ciernych Q355 do kolejek podwieszonych spalinowych dla KWK ROW Ruch Chwałowice nr grupy 295-51 01.06.2020 09:00:00 02.06.2020 09:00:00 02.06.2020 09:08:00
502000147-1 Dostawa pistoletów zasilających z mostem przedłużającym do indywidualnych stojaków hydraulicznych dla KWK ROW Ruch Rydułtowy - nr grupy 295-2 01.06.2020 11:00:00 02.06.2020 09:00:00 02.06.2020 09:10:00
642000049-1 Dostawa wału pośredniczącego dla Polskiej Grupy Górniczej S. A. Oddział Zakład Produkcji Ekopaliwa. Grupa materiałowa 295-46-04. 01.06.2020 08:00:00 02.06.2020 09:00:00 02.06.2020 09:10:00
422000521-2 Dostawa węża tłocznego motopompowego Q 110 dł.20mb z łącznikiem 1,2MPa dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast w 2020 roku, nr grupy 251-6 01.06.2020 08:00:00 02.06.2020 09:00:00 02.06.2020 09:15:00
492000246-3 Dostawa części zamiennych do aparatów regeneracyjnych do Oddziału KWK ROW Ruch Marcel nr grupy 285-11 02.06.2020 07:00:00 02.06.2020 10:00:00 02.06.2020 10:10:00
422000540-1 Dostawa odzieży roboczej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast, grupa przetargowa 181-1. 02.06.2020 07:00:00 02.06.2020 10:00:00 02.06.2020 10:20:00
462000405-2 Dostawa kół napędowych ciernych do napędów lokomotyw spalinowych kolejek podwieszanych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK RUDA Ruch Bielszowice - 295-51 02.06.2020 09:00:00 02.06.2020 11:00:00 02.06.2020 11:01:00
432000667-4 Dostawa części zamiennych do sprężarek dla Oddziałów Polskiej Grupy S.A. Oddział KWKPiast-Ziemowit Ruch Ziemowit w 2020 r. grupa materiałowa 291-5. 01.06.2020 10:00:00 02.06.2020 11:00:00 02.06.2020 11:10:00
472000360-1 Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych NIWKA dla potrzeb PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice. Grupa 292-10-08 02.06.2020 08:00:00 02.06.2020 11:00:00 02.06.2020 11:15:00
502000306-2 Dostawa żerdzi śrubowych dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowynr grupy 295-6 01.06.2020 10:00:00 02.06.2020 11:00:00 02.06.2020 11:15:00
512000349-1 Dostawa odzieży ochronnej spawalniczej dla PGG S.A. Oddział ZRP na rok 2020 (nr gr. 181-4). 02.06.2020 09:00:00 02.06.2020 12:00:00 02.06.2020 12:01:00
502000326-1 Dostawa konsoli szybowej 1000X100X10MM ze stali nierdzewnej do mocowania uchwytów kablowych UKS dla Oddziału KWK ROW Ruch Rydułtowy - nr grupy 284-29 02.06.2020 07:00:00 02.06.2020 12:00:00 02.06.2020 12:10:00
512000293-4 Dostawa oleju maszynowego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział ZRP w 2020 roku. Gr. mat. 231-3 - kopia - kopia - kopia 02.06.2020 10:00:00 02.06.2020 12:30:00 02.06.2020 13:17:00
482000459-1 Dostawa iskrobezpiecznego urządzenia modułowego do sterowania przemienników częstotliwości dla KWK ROW Ruch Jankowice. Nr grupy 316-1 01.06.2020 10:00:00 02.06.2020 13:00:00 02.06.2020 13:10:00
422000342-3 Dostawa zawiesi pasowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A O/KWK Piast Ziemowit Ruch Piast nr grupy 284-24 02.06.2020 08:00:00 02.06.2020 13:00:00 02.06.2020 13:15:00
482000500-4 Dostawa zestawu ściągacza hydraulicznego dla Oddziału KWK ROW Ruch Jankowice - nr grupy 298-2 02.06.2020 06:00:00 02.06.2020 13:00:00 02.06.2020 13:15:00
642000050-1 Dostawa motoreduktora dla Polskiej Grupy Górniczej S.A Oddział Zakład Produkcji Ekopaliwa w Woli. Grupa materiałowa 291-2 02.06.2020 08:00:00 03.06.2020 09:00:00 03.06.2020 09:10:00
402000330-1 Dostawa tarcz odciążających pompy typu OW dla Polskiej Grupy Górniczej Oddział KWK "Bolesław Śmiały" - 291-8 03.06.2020 09:00:00 03.06.2020 11:00:00 03.06.2020 11:01:00
512000252-5 Dostawa odzieży ochronnej i zabezpieczającej dla PGG S.A. oddział ZRP na rok 2020 (nr grupy - 181-4). - kopia - kopia - kopia - kopia 03.06.2020 09:00:00 03.06.2020 12:00:00 03.06.2020 12:01:00
512000321-3 Zakup półmasek i pochłaniaczy dla PGG S.A. oddział ZRP na rok 2020 (nr grupy 292-5) - kopia - kopia 03.06.2020 09:00:00 03.06.2020 12:00:00 03.06.2020 12:01:00
482000085-4 Dostawa farb i rozcieńczalników dla Oddziału KWK ROW Ruch Jankowice - nr grupy 243-1 01.06.2020 09:00:00 03.06.2020 13:00:00 03.06.2020 13:10:00
502000295-2 Dostawa śrub hakowych do zawiesi Z1 lub równoważnych dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy. Grupa materiałowa 295-20. 02.06.2020 14:00:00 03.06.2020 13:00:00 03.06.2020 13:10:00
402000370-1 Dostawa złącz do szybkiego mechanicznego przegubowego łączenia taśm przenośnikowych o wytrzymałości 1400 kN i szerokości 1000 mm dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ,,Bolesław Śmiały’’. gr. mat. 284-11. 04.06.2020 09:20:00 04.06.2020 09:35:00 04.06.2020 09:36:00
442000455-1 Dostawa zawiesi pasowych poliestrowych (PES) 2,0T-2,5M PN-EN 1492-1 dwuwarstwowych 2xstronnie zakończone pętlami do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddz. KWK Ruda Ruch Halemba - nr grupy 284-24 04.06.2020 09:00:00 04.06.2020 10:00:00 04.06.2020 10:10:00
512000353-1 Dostawa fartuchów ochronnych spawalniczych dla PGG S.A. Odział ZRP na rok 2020 (nr gr. 185-2). 04.06.2020 09:00:00 04.06.2020 12:00:00 04.06.2020 12:01:00
472000571-1 Dostawa złączy do mechanicznego sztywnego łączenia taśm przenośnikowych, do połączeń jednostkowych pomocniczych oraz łączenia wzdłużnego dla potrzeb Oddziału KWK ROW Ruch Chwałowice. Grupa 284-11. 04.06.2020 10:09:00 04.06.2020 12:15:00 04.06.2020 12:21:00
542000179-1 Dostawa: Farba epoksydowa do gruntowania 2xskładnikowa dla Oddział Zakład Elektrociepłownie PGG S.A. nr grupy 243-1 04.06.2020 12:06:00 04.06.2020 13:00:00 04.06.2020 13:01:00
512000362-2 Dostawa części zamiennych do obudów ścianowych typu ZGE dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo - Produkcyjny w 2020 r. - nr grupy 295-27-06 04.06.2020 10:00:00 04.06.2020 13:00:00 04.06.2020 13:10:00
542000167-1 Dostawa: Zaprawy budowlane dla Oddział Zakład Elektrociepłownie PGG SA nr. grupy 262-1 04.06.2020 13:03:00 04.06.2020 13:30:00 04.06.2020 13:31:00
502000394-1 Dostawa spoiwa mineralno-cementowego dla Oddziału KWK ROW Ruch Rydułtowy - nr grupy 288-10 04.06.2020 11:00:00 05.06.2020 10:00:00 05.06.2020 10:10:00
412000427-1 Dostawa druków różnych do Oddziału KWK Sośnica nr grupy 229-1 08.06.2020 07:00:00 08.06.2020 10:00:00 08.06.2020 10:10:00
492000347-1 Dostawa zestawów komponentów do wykonywania połączeń taśm przenośnikowych metodą wulkanizacji na gorąco dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel, (Grupa materiałowa 246-6). 08.06.2020 08:00:00 08.06.2020 10:00:00 08.06.2020 10:10:00
482000489-1 Dostawa wyrobów włókienniczych do Oddziału KWK ROW Ruch Jankowice nr grupy 172 08.06.2020 07:00:00 08.06.2020 11:00:00 08.06.2020 11:10:00
612000079-2 Dostawa węży tłocznych hydrantowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. O/KWK Wujek w 2020r. Nr grupy 251-6 04.06.2020 12:00:00 08.06.2020 11:00:00 08.06.2020 11:10:00
472000490-1 Dostawa wapna hydratyzowanego sucho gaszonego, budowlane PN-EN-459 w workach dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice. Grupa 141-1. 08.06.2020 10:00:00 08.06.2020 12:00:00 08.06.2020 12:05:00
502000162-1 Dostawa liczarki do Oddziału KWK ROW Ruch Rydułtowy nr grupy 301-5 08.06.2020 07:00:00 08.06.2020 13:00:00 08.06.2020 13:10:00
642000065-1 Dostawa nagrzewnic elektrycznych i wodno-elektrycznych dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej S.A ODDZIAŁ ZAKŁAD PRODUKCJI EKOPALIWA w 2020 r. grupa materiałowa 297 08.06.2020 08:00:00 09.06.2020 09:00:00 09.06.2020 09:10:00
492000405-3 Dostawa urządzeń, sprzętu oraz materiałów pomocniczych do laboratorium dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel. Grupa Asortymentowa 332-11. 15.06.2020 08:00:00 15.06.2020 10:00:00 15.06.2020 10:15:00
Ostatnia aktualizacja: | Następne odświeżenie za s

O PORTALU AUKCJI NIEPUBLICZNYCH

Portal obsługuje procesy związane z przeprowadzaniem aukcji elektronicznych, w tym wieloparametrowych, wraz z kryteriami poza cenowymi, zarówno zdarzeń samodzielnych, jak i stanowiących część postępowania przetargowego. Funkcjonalność portalu pozwala również przeprowadzać jedno lub wieloetapowe aukcje z wcześniejszym ofertowaniem.
Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Polskiej Grupy Górniczej S.A. w zakładce RODO.

KONTAKT Z POMOCĄ TECHNICZNĄ

COIG S.A.
ul. Mikołowska 100
40-065 Katowice
Tel. +48 32 757 4444
Email: zgloszenie@coig.pl