Lista aukcji ogłoszonych

Typ Kod aukcji Nazwa aukcji Data zak. ofer. Data rozp. Data zak. Zgłoszenie
422000611-1 Dostawa elementów złącznych hydrauliki sterowniczej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast - nr grupy 295-17. 12.08.2020 08:00:00 13.08.2020 08:00:00 13.08.2020 09:20:00
492000708-1 Dostawa druków różnych do Oddziału KWK ROW Ruch Marcel nr grupy 229-1 13.08.2020 07:00:00 13.08.2020 10:00:00 13.08.2020 10:30:00
612000324-1 Dostawa okularów ochronnych korekcyjnych do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Wujek w 2020 roku - nr grupy 334-1 13.08.2020 08:30:00 13.08.2020 11:00:00 13.08.2020 11:01:00
482000724-2 Dostawa silnika wysokoprężnego do kolejek - FERRIT dla KWK ROW Ruch Jankowice - nr grupy 295-22-03 11.08.2020 13:00:00 13.08.2020 11:00:00 13.08.2020 11:10:00
532000234-2 Dostawa kart identyfikacyjnych mifare do Oddziału Zakład Informatyki i Telekomunikacji - nr grupy 324-3 12.08.2020 11:00:00 13.08.2020 11:00:00 13.08.2020 11:10:00
512000505-1 Dostawa osprzętu do instalacji elektrycznych niskonapięciowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział ZRP w 2020 roku, nr grupy 284-26 13.08.2020 09:30:00 13.08.2020 12:00:00 13.08.2020 12:10:00
AUK-SW/2020/0815 KWK Bolesław-Śmiały_M II kl.23_1800 ton_wagony 13.08.2020 12:00:00 13.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/0816 KWK Bolesław-Śmiały_M I kl.26_1800 ton_wagony 13.08.2020 12:00:00 13.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/0817 KWK Sośnica_M II_kl.19_2300 ton_wagony, samochody 13.08.2020 12:00:00 13.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/0818 KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast_M II_kl.18_2300 ton_samochody, wagony 13.08.2020 12:00:00 13.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/0819 KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast_M II_kl.19_2300 ton_wagony 13.08.2020 12:00:00 13.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/0820 KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit_M II_kl.18_2300 ton_wagony, samochody 13.08.2020 12:00:00 13.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/0821 KWK RUDA Ruch Halemba_kl 21_2300 ton_wagon, samochód 13.08.2020 12:00:00 13.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/0822 KWK RUDA Ruch. Bielszowice_M I_kl.19_2300 ton_wagony 13.08.2020 12:00:00 13.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/0823 KWK ROW Ruch Chwałowice_M II_kl.20_1500 ton_wagony 13.08.2020 12:00:00 13.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/0824 KWK ROW Ruch Rydułtowy_M II_kl.25_1500 ton_wagony 13.08.2020 12:00:00 13.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/0825 KWK Mysłowice-Wesoła_M II_kl. 20_1500 ton_wagony, samochody 13.08.2020 12:00:00 13.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/0826 KWK Wujek_M II_kl.20_1500 ton_wagony, samochody 13.08.2020 12:00:00 13.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/0827 KWK Murcki-Staszic_M II_kl.19_2300 ton_wagony, samochody 13.08.2020 12:00:00 13.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/0828 ZPE Wola_M III_kl.17_1500 ton_wagony, samochody 13.08.2020 12:00:00 13.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/0869 KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast_M II_kl.23_27 ton_samochód 13.08.2020 12:00:00 13.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/0870 KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast_M II_kl.23_54 tony_samochód 13.08.2020 12:00:00 13.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/0871 KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast_M II_kl.23_1044 tony_wagony 13.08.2020 12:00:00 13.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/0908 KWK RUDA Ruch Halemba_kl 28_1400 ton_wagon 13.08.2020 12:00:00 13.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/0909 KWK RUDA Ruch. Bielszowice_M I_kl.29_1400 ton_wagony 13.08.2020 12:00:00 13.08.2020 12:30:00
402000522-1 Dostawa rur stalowych kołnierzowych 219,1x6,3x6000 mm dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały - nr grupy 272-1. 13.08.2020 07:50:00 13.08.2020 12:15:00 13.08.2020 12:17:00
482000547-1 Dostawa drutów do spawania dla Oddziału KWK ROW Ruch Jankowice - nr grupy 273-5 13.08.2020 09:00:00 13.08.2020 13:00:00 13.08.2020 13:10:00
622000709-1 Dostawa wtyczek siłowych przenośnych skręcanych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Murcki Staszic w 2020 roku - nr grupy 312-13 13.08.2020 09:00:00 13.08.2020 13:00:00 13.08.2020 13:10:00
432000948-1 Dostawa strzemion dwujarzmowych do łączenia elementów obudowy chodnikowej o profilu V dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit, nr grupy 288-1. 13.08.2020 12:00:00 13.08.2020 13:00:00 13.08.2020 13:15:00
702000608-1 Dostawa farb i rozcieńczalnika dla KWK HALEMBA gr. mat 243-1 13.08.2020 12:30:00 13.08.2020 13:30:00 13.08.2020 13:32:00
512000506-1 Dostawa przyrządów warsztatowych do pomiarów geometrycznych dla PGG S.A. Oddział ZRP w 2020 r.(gr. mat. 332-13) 13.08.2020 09:41:00 13.08.2020 13:30:00 13.08.2020 13:40:00
492000656-1 Dostawa taczek dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel.Grupa materiałowa numer 354 13.08.2020 11:00:00 14.08.2020 10:00:00 14.08.2020 10:15:00
472000683-1 DOSTAWA ZŁĄCZ DO MECHANICZNEGO PRZEGUBOWEGO ŁĄCZENIA TAŚM PRZENOŚNIKOWYCH WYTRZYMAŁOŚĆ 1000KN SZER.1000MM dla Oddziału KWK ROW RUCH CHWAŁOWICE.Nr grupy materiałowej 284-11. 13.08.2020 11:15:00 17.08.2020 08:00:00 17.08.2020 08:04:00
482000745-1 Dostawa klinów korekcyjnych prowadników drewnianych oraz siatek przepierzeniowych przedziału drabinowego szybu dla PGG SA Oddział KWK ROW Ruch Jankowice – nr grupy 292-9 13.08.2020 12:00:00 17.08.2020 08:00:00 17.08.2020 08:10:00
432000921-2 Dostawa kotew stalowych do kotwienia górotworu dla PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit- nr grupy 281-1. 17.08.2020 07:00:00 17.08.2020 09:00:00 17.08.2020 09:10:00
602000549-1 Dostawa druków różnych do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła gr. 229-1 17.08.2020 09:00:00 17.08.2020 10:00:00 17.08.2020 10:01:00
452000200-1 Dostawa części zamiennych narzędzi zmechanizowanych ręcznych z napędem hydraulicznym, na rzecz Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Pokój grupa 294-11 17.08.2020 09:00:00 17.08.2020 10:00:00 17.08.2020 10:02:00
422000769-1 Dostawa kotew strunowych do kotwienia górotworu dla Polskiej Grupy Górniczej S.A Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast ; nr grupy 281-1 17.08.2020 07:00:00 17.08.2020 10:00:00 17.08.2020 10:05:00
622000698-1 Dostawa elementów złącznych rur stalowych - kolana gięte Ø 159; dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Murcki-Staszic - nr grupy 272-6. 17.08.2020 10:00:00 17.08.2020 10:30:00 17.08.2020 10:31:00
602000595-1 Dostawa toreb narzędziowych nieskórzanych usztywnianych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła w 2020 roku - nr grupy 192-2 17.08.2020 08:00:00 17.08.2020 11:00:00 17.08.2020 11:01:00
422000755-1 Dostawa narzędzi warsztatowych ręcznych dla PGG S.A. O/KWK Piast - Ziemowit Ruch Piast gr. mat. 286-3 17.08.2020 08:00:00 17.08.2020 11:00:00 17.08.2020 11:10:00
432001020-1 Dostawa części zamiennych do hełmów ochronnych górniczych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit.Grupa asortymentowa: 252-3 17.08.2020 07:00:00 17.08.2020 11:00:00 17.08.2020 11:10:00
512000514-1 Dostawa wypełniaczy komór stojaków hydraulicznych w spągnicy dla Polskiej Grupy Górniczej S. A. Oddział ZRP w 2020 roku, nr grupy 252-14 17.08.2020 06:30:00 17.08.2020 11:00:00 17.08.2020 11:15:00
472000027-1 Dostawa szczotek elektrografitowych dla KWK ROW Ruch Chwałowice. nr grupy 311-2 13.08.2020 11:30:00 17.08.2020 12:00:00 17.08.2020 12:10:00
492000679-1 Dostawa osprzętu wiertniczego: żerdzi i łączników dla Oddziału KWK ROW Ruch Marcel - nr grupy 295-6 17.08.2020 08:00:00 17.08.2020 12:00:00 17.08.2020 12:10:00
432000922-1 Dostawa taśmy przenośnikowej tkaninowo-gumowej do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2020 roku Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit nr grupy 251-5. 17.08.2020 07:00:00 17.08.2020 12:00:00 17.08.2020 12:15:00
502000404-1 Dostawa papieru do plotera dla Oddziału KWK ROW Ruch Rydułtowy - nr grupy 211-2 17.08.2020 07:00:00 17.08.2020 12:00:00 17.08.2020 12:15:00
AUK-SW/2020/0910 KWK Bolesław-Śmiały_M II kl.23_1800 ton_wagony 17.08.2020 12:00:00 17.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/0911 KWK Bolesław-Śmiały_M I kl.26_1800 ton_wagony 17.08.2020 12:00:00 17.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/0912 KWK Sośnica_M II_kl.19_2300 ton_wagony, samochody 17.08.2020 12:00:00 17.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/0913 KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast_M II_kl.18_2300 ton_samochody, wagony 17.08.2020 12:00:00 17.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/0914 KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast_M II_kl.19_2300 ton_wagony 17.08.2020 12:00:00 17.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/0915 KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit_M II_kl.18_2300 ton_wagony, samochody 17.08.2020 12:00:00 17.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/0916 KWK RUDA Ruch Halemba_kl 21_2300 ton_wagon, samochód 17.08.2020 12:00:00 17.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/0917 KWK RUDA Ruch. Bielszowice_M I_kl.19_2300 ton_wagony 17.08.2020 12:00:00 17.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/0918 KWK ROW Ruch Chwałowice_M II_kl.20_1500 ton_wagony 17.08.2020 12:00:00 17.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/0919 KWK ROW Ruch Rydułtowy_M II_kl.25_1500 ton_wagony 17.08.2020 12:00:00 17.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/0920 KWK Mysłowice-Wesoła_M II_kl. 20_1500 ton_wagony, samochody 17.08.2020 12:00:00 17.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/0921 KWK Wujek_M II_kl.20_1500 ton_wagony, samochody 17.08.2020 12:00:00 17.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/0922 KWK Murcki-Staszic_M II_kl.19_2300 ton_wagony, samochody 17.08.2020 12:00:00 17.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/0923 ZPE Wola_M III_kl.17_1500 ton_wagony, samochody 17.08.2020 12:00:00 17.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/0924 KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast_M II_kl.23_27 ton_samochód 17.08.2020 12:00:00 17.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/0925 KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast_M II_kl.23_54 tony_samochód 17.08.2020 12:00:00 17.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/0926 KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast_M II_kl.23_1044 tony_wagony 17.08.2020 12:00:00 17.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/0927 KWK RUDA Ruch Halemba_M I_kl 28_1400 ton_wagon 17.08.2020 12:00:00 17.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/0928 KWK RUDA Ruch. Bielszowice_M I_kl.29_1400 ton_wagony 17.08.2020 12:00:00 17.08.2020 12:30:00
602000458-3 Dostawa kombinezonów ochronnych dla Polskiej Grupy Górniczej SA oddział KWK Mysłowice-Wesoła w 2020 roku - nr grupy 181-4 17.08.2020 10:00:00 17.08.2020 13:00:00 17.08.2020 13:01:00
492000636-1 Dostawa klimatyzatorów przenośnych dla Oddziału KWK ROW Ruch Marcel.nr grupy 297-1 13.08.2020 13:30:00 17.08.2020 13:00:00 17.08.2020 13:10:00
422000754-1 Dostawa osprzętu wiertniczego-żerdzi rurowo-płuczkowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A . Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast- nr grupy 295-6. 17.08.2020 07:30:00 18.08.2020 08:00:00 18.08.2020 08:05:00
472000697-1 Dostawa: elementy hydrauliki złącznej dla PGG Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice. grupa mat. 295-17 17.08.2020 11:00:00 18.08.2020 08:00:00 18.08.2020 09:00:00
432000939-3 Dostawa źródeł światła - żarówki, świetlówki dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast - Ziemowit Ruch Ziemowit w 2020 roku, nr grupy 315-2. 17.08.2020 09:00:00 18.08.2020 09:00:00 18.08.2020 09:15:00
492000710-1 Dostawa noży obrotowych jednostopniowych ø 25 147/75/58/38 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch „MARCEL”. grupa mat. 295-9 17.08.2020 09:00:00 18.08.2020 09:00:00 18.08.2020 09:15:00
482000787-1 Dostawa półmasek do Oddziału KWK ROW Ruch Jankowice nr grupy 292-5 18.08.2020 07:00:00 18.08.2020 10:00:00 18.08.2020 10:10:00
512000439-1 Dostawa akumulatorów i baterii dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział ZRP w 2020 roku. (nr grupy asortymentowej 314-1) 17.08.2020 11:00:00 18.08.2020 10:00:00 18.08.2020 10:10:00
502000483-2 Dostawa śrub specjalnych do strzemion SD V-36 M24x100 + nakrętek kl. 10,9 do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy. Gr.mat.: 288-1 17.08.2020 10:00:00 18.08.2020 10:00:00 18.08.2020 10:15:00
642000098-1 Dostawa mebli biurowych dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej S.A ODDZIAŁ ZAKŁAD PRODUKCJI EKOPALIWA grupa materiałowa 361-1 18.08.2020 07:00:00 18.08.2020 11:00:00 18.08.2020 11:10:00
432000950-1 Dostawa osprzętu wodno kanalizacyjnego - syfon umywalkowy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit w 2020 roku, nr grupy 252-17 18.08.2020 06:30:00 18.08.2020 11:00:00 18.08.2020 11:15:00
502000460-1 Dostawa noży obrotowych 2xstopniowych Ø25 140/65/65/38/30/PS dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy. Grupa mat. 295-9. 17.08.2020 11:00:00 18.08.2020 11:00:00 18.08.2020 11:15:00
602000611-1 Dostawa odzieży roboczej do Polskiej Grupy Górniczej SA Oddział KWK Mysłowice-Wesoła w 2020 roku - nr grupy 181-1 18.08.2020 08:00:00 18.08.2020 11:30:00 18.08.2020 11:31:00
642000088-3 Dostawa radiowego łącza sygnałowego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2020r. - Oddział Zakład Produkcji Ekopaliwa, nr grupy 316-1 18.08.2020 07:00:00 18.08.2020 12:00:00 18.08.2020 12:15:00
AUK-SW/2020/0929 KWK Bolesław-Śmiały_M II kl.23_1800 ton_wagony 18.08.2020 12:00:00 18.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/0930 KWK Bolesław-Śmiały_M I kl.26_1800 ton_wagony 18.08.2020 12:00:00 18.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/0931 KWK Sośnica_M II_kl.19_2300 ton_wagony, samochody 18.08.2020 12:00:00 18.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/0932 KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast_M II_kl.18_2300 ton_samochody, wagony 18.08.2020 12:00:00 18.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/0933 KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast_M II_kl.19_2300 ton_wagony 18.08.2020 12:00:00 18.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/0934 KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit_M II_kl.18_2300 ton_wagony, samochody 18.08.2020 12:00:00 18.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/0935 KWK RUDA Ruch Halemba_kl 21_2300 ton_wagon, samochód 18.08.2020 12:00:00 18.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/0936 KWK RUDA Ruch. Bielszowice_M I_kl.19_2300 ton_wagony 18.08.2020 12:00:00 18.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/0937 KWK ROW Ruch Chwałowice_M II_kl.20_1500 ton_wagony 18.08.2020 12:00:00 18.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/0938 KWK ROW Ruch Rydułtowy_M II_kl.25_1500 ton_wagony 18.08.2020 12:00:00 18.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/0939 KWK Mysłowice-Wesoła_M II_kl. 20_1500 ton_wagony, samochody 18.08.2020 12:00:00 18.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/0940 KWK Wujek_M II_kl.20_1500 ton_wagony, samochody 18.08.2020 12:00:00 18.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/0941 KWK Murcki-Staszic_M II_kl.19_2300 ton_wagony, samochody 18.08.2020 12:00:00 18.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/0942 ZPE Wola_M III_kl.17_1500 ton_wagony, samochody 18.08.2020 12:00:00 18.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/0943 KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast_M II_kl.23_27 ton_samochód 18.08.2020 12:00:00 18.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/0944 KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast_M II_kl.23_54 tony_samochód 18.08.2020 12:00:00 18.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/0945 KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast_M II_kl.23_1044 tony_wagony 18.08.2020 12:00:00 18.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/0946 KWK RUDA Ruch Halemba_MI_kl 28_1400 ton_wagon 18.08.2020 12:00:00 18.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/0947 KWK RUDA Ruch. Bielszowice_M I_kl.29_1400 ton_wagony 18.08.2020 12:00:00 18.08.2020 12:30:00
412000483-1 Dostawa skrzyni wydechowej lokomotywy spalinowej do kolejek - FERRIT dla KWK Sośnica - nr grupy 295-22-03 17.08.2020 14:00:00 18.08.2020 13:00:00 18.08.2020 13:10:00
482000732-1 Dostawa elementów i części zamiennych zespołów transportowych kolejek podwieszanych i spągowych dla KWK ROW Ruch Jankowice - nr grupy 295-29 17.08.2020 12:00:00 18.08.2020 13:00:00 18.08.2020 13:10:00
502000487-2 Dostawa zasuw odcinających płaskich nożowych Ø 100, Ø 150, Ø 200, Ø 400 dla PGG S.A. O/KWK ROW Ruch Rydułtowy (nr. gr. 291-6) 17.08.2020 10:00:00 18.08.2020 13:00:00 18.08.2020 13:10:00
422000793-1 Dostawa środka osuszającego dla Oddziału KWK Piast -Ziemowit Ruch Piast Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2020 roku, nr grupy 248-4 18.08.2020 08:00:00 18.08.2020 13:00:00 18.08.2020 13:15:00
482000738-1 Dostawa pomp skrzydełkowych ręcznych dla PGG S. A. Oddział KWK „ROW” Ruch „Jankowice” nr grupy 291 18.08.2020 10:00:00 19.08.2020 10:00:00 19.08.2020 10:04:00
432001009-1 Dostawa części zamiennych do kolejek - SMT SCHARF (filtrów) dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit w 2020 r. grupa materiałowa 295-22-02 18.08.2020 08:00:00 19.08.2020 10:00:00 19.08.2020 10:10:00
422000736-1 Dostawa odczynników i środków chemicznych dla Oddziału KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2020 roku, nr grupy 244-1 19.08.2020 06:30:00 19.08.2020 11:00:00 19.08.2020 11:15:00
502000459-1 Dostawa „Taśmy przenośnikowej do stosowania na powierzchni” dla Zakładu Przeróbczego Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy.Nr grupy 251-7. 18.08.2020 09:00:00 19.08.2020 11:00:00 19.08.2020 11:15:00
492000607-1 Dostawa części zamiennych agregatorów zasilających i zespołów pompowych dla Oddziału Polskiej Grupy Górniczej S.A. KWK ROW Ruch Marcel - nr grupy 291-16. 18.08.2020 11:50:00 19.08.2020 11:50:00 19.08.2020 11:54:00
482000808-1 Dostawa stojaków hydraulicznych centralnie zasilanych dla KWK ROW Ruch Jankowice. nr grupy 295-1 18.08.2020 10:00:00 19.08.2020 12:00:00 19.08.2020 12:10:00
502000501-1 Dostawa sprzętu ochronnego twarzy i oczu do Oddziału KWK ROW Ruch Rydułtowy nr grupy 334-1 19.08.2020 07:00:00 19.08.2020 12:00:00 19.08.2020 12:10:00
492000661-2 Dostawa taśmy z progami skośnymi dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel.Grupa materiałowa numer 251-7 18.08.2020 09:00:00 19.08.2020 12:00:00 19.08.2020 12:20:00
AUK-SW/2020/0948 KWK Bolesław-Śmiały_M II kl.23_1800 ton_wagony 19.08.2020 12:00:00 19.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/0949 KWK Bolesław-Śmiały_M I kl.26_1800 ton_wagony 19.08.2020 12:00:00 19.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/0950 KWK Sośnica_M II_kl.19_2300 ton_wagony, samochody 19.08.2020 12:00:00 19.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/0951 KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast_M II_kl.18_2300 ton_samochody, wagony 19.08.2020 12:00:00 19.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/0952 KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast_M II_kl.19_2300 ton_wagony 19.08.2020 12:00:00 19.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/0953 KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit_M II_kl.18_2300 ton_wagony, samochody 19.08.2020 12:00:00 19.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/0954 KWK RUDA Ruch Halemba_kl 21_2300 ton_wagon, samochód 19.08.2020 12:00:00 19.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/0955 KWK RUDA Ruch. Bielszowice_M I_kl.19_2300 ton_wagony 19.08.2020 12:00:00 19.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/0956 KWK ROW Ruch Chwałowice_M II_kl.20_1500 ton_wagony 19.08.2020 12:00:00 19.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/0957 KWK ROW Ruch Rydułtowy_M II_kl.25_1500 ton_wagony 19.08.2020 12:00:00 19.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/0958 KWK Mysłowice-Wesoła_M II_kl. 20_1500 ton_wagony, samochody 19.08.2020 12:00:00 19.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/0959 KWK Wujek_M II_kl.20_1500 ton_wagony, samochody 19.08.2020 12:00:00 19.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/0960 KWK Murcki-Staszic_M II_kl.19_2300 ton_wagony, samochody 19.08.2020 12:00:00 19.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/0961 ZPE Wola_M III_kl.17_1500 ton_wagony, samochody 19.08.2020 12:00:00 19.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/0962 KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast_M II_kl.23_27 ton_samochód 19.08.2020 12:00:00 19.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/0963 KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast_M II_kl.23_54 tony_samochód 19.08.2020 12:00:00 19.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/0964 KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast_M II_kl.23_1044 tony_wagony 19.08.2020 12:00:00 19.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/0965 KWK RUDA Ruch Halemba_M I_kl 28_1400 ton_wagon 19.08.2020 12:00:00 19.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/0966 KWK RUDA Ruch. Bielszowice_M I_kl.29_1400 ton_wagony 19.08.2020 12:00:00 19.08.2020 12:30:00
482000788-1 Dostawa silnika spalinowego do kolejek podwieszanych - BECKER WARKOP dla KWK ROW Ruch Jankowice - nr grupy 295-22-06 18.08.2020 12:00:00 19.08.2020 13:00:00 19.08.2020 13:10:00
422000629-2 Dostawa opinki segmentowej zgrzewanej L – 1500x800mm, oczko 50x100mm, oraz siatki łańcuchowo – węzłowej „ ŁW” przegubowej L-1500x400 oczko 50x100 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast – Ziemowit Ruch Piast nr grupy 281-8. - kopia 19.08.2020 08:00:00 19.08.2020 13:00:00 19.08.2020 13:15:00
422000428-1 Dostawa części zamiennych urządzeń do spawania elektrycznego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast - gr.mat. 294-23 19.08.2020 08:00:00 20.08.2020 08:00:00 20.08.2020 08:30:00
AUK-SW/2020/0967 KWK Bolesław-Śmiały_M II kl.23_1800 ton_wagony 20.08.2020 12:00:00 20.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/0968 KWK Bolesław-Śmiały_M I kl.26_1800 ton_wagony 20.08.2020 12:00:00 20.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/0969 KWK Sośnica_M II_kl.19_2300 ton_wagony, samochody 20.08.2020 12:00:00 20.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/0970 KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast_M II_kl.18_2300 ton_samochody, wagony 20.08.2020 12:00:00 20.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/0971 KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast_M II_kl.19_2300 ton_wagony 20.08.2020 12:00:00 20.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/0972 KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit_M II_kl.18_2300 ton_wagony, samochody 20.08.2020 12:00:00 20.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/0973 KWK RUDA Ruch Halemba_kl 21_2300 ton_wagon, samochód 20.08.2020 12:00:00 20.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/0974 KWK RUDA Ruch. Bielszowice_M I_kl.19_2300 ton_wagony 20.08.2020 12:00:00 20.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/0975 KWK ROW Ruch Chwałowice_M II_kl.20_1500 ton_wagony 20.08.2020 12:00:00 20.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/0976 KWK ROW Ruch Rydułtowy_M II_kl.25_1500 ton_wagony 20.08.2020 12:00:00 20.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/0977 KWK Mysłowice-Wesoła_M II_kl. 20_1500 ton_wagony, samochody 20.08.2020 12:00:00 20.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/0978 KWK Wujek_M II_kl.20_1500 ton_wagony, samochody 20.08.2020 12:00:00 20.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/0979 KWK Murcki-Staszic_M II_kl.19_2300 ton_wagony, samochody 20.08.2020 12:00:00 20.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/0980 ZPE Wola_M III_kl.17_1500 ton_wagony, samochody 20.08.2020 12:00:00 20.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/0981 KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast_M II_kl.23_27 ton_samochód 20.08.2020 12:00:00 20.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/0982 KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast_M II_kl.23_54 tony_samochód 20.08.2020 12:00:00 20.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/0983 KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast_M II_kl.23_1044 tony_wagony 20.08.2020 12:00:00 20.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/0984 KWK RUDA Ruch Halemba_M I_kl 28_1400 ton_wagon 20.08.2020 12:00:00 20.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/0985 KWK RUDA Ruch. Bielszowice_M I_kl.29_1400 ton_wagony 20.08.2020 12:00:00 20.08.2020 12:30:00
482000700-2 Dostawa gniazd zespołu krążków odchylnych do kolejek - BECKER WARKOP dla KWK ROW Ruch Jankowice - nr grupy 295-22-06 19.08.2020 14:00:00 20.08.2020 13:00:00 20.08.2020 13:10:00
432000957-2 Dostawa drutu oporowego KANTHAL -D dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast - Ziemowit Ruch Ziemowit, nr grupy. 273-7 - kopia 20.08.2020 08:00:00 20.08.2020 13:00:00 20.08.2020 13:15:00
492000646-2 Dostawa elementów sterowania pilotowego obudową zmechanizowaną dla KWK ROW Ruch Marcel - nr grupy 295-30 19.08.2020 14:00:00 21.08.2020 12:00:00 21.08.2020 12:10:00
AUK-SW/2020/0986 KWK Bolesław-Śmiały_M II kl.23_1800 ton_wagony 21.08.2020 12:00:00 21.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/0987 KWK Bolesław-Śmiały_M I kl.26_1800 ton_wagony 21.08.2020 12:00:00 21.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/0988 KWK Sośnica_M II_kl.19_2300 ton_wagony, samochody 21.08.2020 12:00:00 21.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/0989 KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast_M II_kl.18_2300 ton_samochody, wagony 21.08.2020 12:00:00 21.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/0990 KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast_M II_kl.19_2300 ton_wagony 21.08.2020 12:00:00 21.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/0991 KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit_M II_kl.18_2300 ton_wagony, samochody 21.08.2020 12:00:00 21.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/0992 KWK RUDA Ruch Halemba_kl 21_2300 ton_wagon, samochód 21.08.2020 12:00:00 21.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/0993 KWK RUDA Ruch. Bielszowice_M I_kl.19_2300 ton_wagony 21.08.2020 12:00:00 21.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/0994 KWK ROW Ruch Chwałowice_M II_kl.20_1500 ton_wagony 21.08.2020 12:00:00 21.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/0995 KWK ROW Ruch Rydułtowy_M II_kl.25_1500 ton_wagony 21.08.2020 12:00:00 21.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/0996 KWK Mysłowice-Wesoła_M II_kl. 20_1500 ton_wagony, samochody 21.08.2020 12:00:00 21.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/0997 KWK Wujek_M II_kl.20_1500 ton_wagony, samochody 21.08.2020 12:00:00 21.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/0998 KWK Murcki-Staszic_M II_kl.19_2300 ton_wagony, samochody 21.08.2020 12:00:00 21.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/0999 ZPE Wola_M III_kl.17_1500 ton_wagony, samochody 21.08.2020 12:00:00 21.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/1000 KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast_M II_kl.23_27 ton_samochód 21.08.2020 12:00:00 21.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/1001 KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast_M II_kl.23_54 tony_samochód 21.08.2020 12:00:00 21.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/1002 KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast_M II_kl.23_1044 tony_wagony 21.08.2020 12:00:00 21.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/1003 KWK RUDA Ruch Halemba_M I_kl 28_1400 ton_wagon 21.08.2020 12:00:00 21.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/1004 KWK RUDA Ruch. Bielszowice_M I_kl.29_1400 ton_wagony 21.08.2020 12:00:00 21.08.2020 12:30:00
482000730-1 Dostawa Części zamiennych do sprzęgieł i układów hamulcowych dla Oddziału KWK ROW Ruch Jankowice. nr grupy : 291-22" 18.08.2020 12:00:00 21.08.2020 13:00:00 21.08.2020 13:10:00
532000233-1 Dostawa etui na kartę identyfikacyjną do Oddziału Zakład Informatyki i Telekomunikacji - nr grupy 301-4 03.08.2020 09:00:00 24.08.2020 10:00:00 24.08.2020 10:10:00
AUK-SW/2020/1005 KWK Bolesław-Śmiały_M II kl.23_1800 ton_wagony 24.08.2020 12:00:00 24.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/1006 KWK Bolesław-Śmiały_M I kl.26_1800 ton_wagony 24.08.2020 12:00:00 24.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/1007 KWK Sośnica_M II_kl.19_2300 ton_wagony, samochody 24.08.2020 12:00:00 24.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/1008 KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast_M II_kl.18_2300 ton_samochody, wagony 24.08.2020 12:00:00 24.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/1009 KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast_M II_kl.19_2300 ton_wagony 24.08.2020 12:00:00 24.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/1010 KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit_M II_kl.18_2300 ton_wagony, samochody 24.08.2020 12:00:00 24.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/1011 KWK RUDA Ruch Halemba_kl 21_2300 ton_wagon, samochód 24.08.2020 12:00:00 24.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/1012 KWK RUDA Ruch. Bielszowice_M I_kl.19_2300 ton_wagony 24.08.2020 12:00:00 24.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/1013 KWK ROW Ruch Chwałowice_M II_kl.20_1500 ton_wagony 24.08.2020 12:00:00 24.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/1014 KWK ROW Ruch Rydułtowy_M II_kl.25_1500 ton_wagony 24.08.2020 12:00:00 24.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/1015 KWK Mysłowice-Wesoła_M II_kl. 20_1500 ton_wagony, samochody 24.08.2020 12:00:00 24.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/1016 KWK Wujek_M II_kl.20_1500 ton_wagony, samochody 24.08.2020 12:00:00 24.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/1017 KWK Murcki-Staszic_M II_kl.19_2300 ton_wagony, samochody 24.08.2020 12:00:00 24.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/1018 ZPE Wola_M III_kl.17_1500 ton_wagony, samochody 24.08.2020 12:00:00 24.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/1019 KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast_M II_kl.23_27 ton_samochód 24.08.2020 12:00:00 24.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/1020 KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast_M II_kl.23_54 tony_samochód 24.08.2020 12:00:00 24.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/1021 KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast_M II_kl.23_1044 tony_wagony 24.08.2020 12:00:00 24.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/1022 KWK RUDA Ruch Halemba_M I_kl 28_1400 ton_wagon 24.08.2020 12:00:00 24.08.2020 12:30:00
AUK-SW/2020/1023 KWK RUDA Ruch. Bielszowice_M I_kl.29_1400 ton_wagony 24.08.2020 12:00:00 24.08.2020 12:30:00
Ostatnia aktualizacja: | Następne odświeżenie za s

O PORTALU AUKCJI NIEPUBLICZNYCH

Portal obsługuje procesy związane z przeprowadzaniem aukcji elektronicznych, w tym wieloparametrowych, wraz z kryteriami poza cenowymi, zarówno zdarzeń samodzielnych, jak i stanowiących część postępowania przetargowego. Funkcjonalność portalu pozwala również przeprowadzać jedno lub wieloetapowe aukcje z wcześniejszym ofertowaniem.
Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Polskiej Grupy Górniczej S.A. w zakładce RODO.

KONTAKT Z POMOCĄ TECHNICZNĄ

COIG S.A.
ul. Mikołowska 100
40-065 Katowice
Tel. +48 32 757 4444
Email: zgloszenie@coig.pl