Lista aukcji ogłoszonych

Typ Kod aukcji Nazwa aukcji Data zak. ofer. Data rozp. Data zak. Zgłoszenie
412400122-1 Dostawa zgrzebeł do przenośników zgrzebłowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica. Gr. mat. 292-2 26.02.2024 08:00:00 26.02.2024 08:05:00 26.02.2024 08:07:00
422400497-1 Dostawa elementów złącznych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast - nr grupy: 287-14 26.02.2024 08:00:00 26.02.2024 08:05:00 26.02.2024 08:07:00
492400125-1 Dostawa linek filarowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel-grupa materiałowej 284-3". 26.02.2024 08:00:00 26.02.2024 08:05:00 26.02.2024 08:07:00
402400210-2 Dostawa tłucznia do nawierzchni dróg do Oddziału KWK Bolesław Śmiały Polskiej Grupy Górniczej S.A., nr grupy 142-2 26.02.2024 08:00:00 26.02.2024 08:05:00 26.02.2024 08:20:00
442400179-1 Dostawa uszczelek gumowo metalowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. - Oddział KWK Ruda Ruch Halemba, nr grupy 251-10. 26.02.2024 08:00:00 26.02.2024 08:05:00 26.02.2024 08:20:00
422400161-1 Dostawa pozostałego sprzętu p/pożarowego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast - grupa materiałowa 285-5 26.02.2024 08:55:00 26.02.2024 09:00:00 26.02.2024 09:05:00
502400066-1 Dostawa osprzętu stosowanego w instalacjach elektrycznych niskonapięciowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy, nr grupy 312-13. 26.02.2024 08:55:00 26.02.2024 09:00:00 26.02.2024 09:10:00
412400141-1 Dostawa elementów pneumatyki sterowniczej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A Oddział KWK Sośnica. Grupa asortymentowa nr: 291-9 26.02.2024 09:00:00 26.02.2024 09:05:00 26.02.2024 09:06:00
462400076-1 Dostawa krążników gładkich przeznaczonych do przenośników taśmowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK RUDA Ruch Bielszowice - gr. mat 292-1. 26.02.2024 09:00:00 26.02.2024 09:05:00 26.02.2024 09:06:00
472302633-2 Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych - RYFAMA (drabinki T-125) dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice - nr grupy 292-10-01 26.02.2024 09:00:00 26.02.2024 09:05:00 26.02.2024 09:06:00
602400281-1 Dostawa nici lnianych surowych nabłyszczanych do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła. Grupa asortymentowa 173. 26.02.2024 09:00:00 26.02.2024 09:05:00 26.02.2024 09:06:00
702400210-1 Dostawa węża polietylenowego HDPE załadowczego do pneumatycznego ładowania materiałów wybuchowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddz. KWK Staszic - Wujek R. Murcki - Staszic i KWK Ruda R. Bielszowice w 2024 r. ; Nr grupy 252 26.02.2024 09:00:00 26.02.2024 09:05:00 26.02.2024 09:06:00
462400064-3 Dostawa pojemników laboratoryjnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej SA O/KWK Ruda Ruch Bielszowice ; Ruch Halemba w 2024 r. Nr grupy 252-18 26.02.2024 09:00:00 26.02.2024 09:05:00 26.02.2024 09:10:00
532400085-1 Dostawa kabli elektroenergetycznych do oddziału zakładu Informatyki i Telekomunikacji - grupa 313-2 26.02.2024 09:00:00 26.02.2024 09:05:00 26.02.2024 09:10:00
422400180-1 Dostawa tulejek rozprężnych do maszyn i urządzeń górniczych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast- nr grupy 287-13 26.02.2024 09:00:00 26.02.2024 09:05:00 26.02.2024 09:15:00
622400064-1 Dostawa części zamiennych do przenośnika taśmowego typu MIFAMA dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic - nr grupy 292-11-02 26.02.2024 09:15:00 26.02.2024 09:20:00 26.02.2024 09:25:00
402400156-1 Dostawa części zamiennych do wzbogacalnika zawiesinowego DISA 2KU-3000 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. O/KWK "Bolesław Śmiały", nr grupy 295-32. 26.02.2024 10:00:00 26.02.2024 10:05:00 26.02.2024 10:06:00
432400251-1 Dostawa betonu towarowego C-25/30 (B30) workowanego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit. Nr grupy 288-6. 26.02.2024 10:00:00 26.02.2024 10:05:00 26.02.2024 10:06:00
442400216-1 Dostawa części do dołowych urządzeń chłodniczych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba nr grupy 292-13. 26.02.2024 10:00:00 26.02.2024 10:05:00 26.02.2024 10:06:00
412400009-1 Dostawa mierników wielogazowych dla PGG S.A. Oddział KWK Sośnica - nr grupy 332-17 26.02.2024 10:00:00 26.02.2024 10:05:00 26.02.2024 10:15:00
412400187-1 Dostawa druków różnych do PGG S.A. Oddział KWK Sośnica nr grupy 229-1 26.02.2024 10:00:00 26.02.2024 10:05:00 26.02.2024 10:15:00
472400128-1 Dostawa filtrów do półmasek wielokrotnego użytku do PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice nr grupy 292-5 26.02.2024 10:00:00 26.02.2024 10:05:00 26.02.2024 10:15:00
462400103-1 Zakup rur stalowych kołnierzowych Ø 159 dla PGG S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice - grupa mat. 272-01. 26.02.2024 10:00:00 26.02.2024 10:05:00 26.02.2024 10:20:00
402400163-1 Dostawa urządzeń automatycznych gaśniczych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały Grupa - materiałowa 292-6 26.02.2024 10:55:00 26.02.2024 11:00:00 26.02.2024 11:05:00
412400150-1 Dostawa nagrzewnicy olejowej z odprowadzeniem spalin dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica. Grupa asortymentowa nr: 297. 26.02.2024 10:55:00 26.02.2024 11:00:00 26.02.2024 11:05:00
482400391-1 Dostawa części zamiennych do przecinarki plazmowej Thor 123 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice. Nr grupy asortymentowej 294-25 26.02.2024 10:55:00 26.02.2024 11:00:00 26.02.2024 11:05:00
AUK-SW/2024/0311 KWK Sośnica_ Ko 27t, Orz 27t_samochód 26.02.2024 11:00:00 26.02.2024 11:30:00
AUK-SW/2024/0312 KWK ROW Ruch Jankowice_Orz 27t_samochód 26.02.2024 11:00:00 26.02.2024 11:30:00
AUK-SW/2024/0313 KWK ROW Ruch Marcel_Orz 27t_samochód 26.02.2024 11:00:00 26.02.2024 11:30:00
512400131-1 Dostawa preparatów chemicznych przeznaczonych do czyszczenia i konserwacji części urządzeń dla polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział ZRP. Grupa mat. 248-5 26.02.2024 10:56:00 26.02.2024 11:01:00 26.02.2024 11:02:00
532400125-1 Dostawa oryginalnych tuszy do Oddziału Zakład Informatyki i Telekomunikacji PGGS.A. - Kod grupy 301-2 26.02.2024 11:00:00 26.02.2024 11:05:00 26.02.2024 11:06:00
602400075-1 Dostawa silników elektrycznych do wiertnic typu WD-02 EA dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła nr grupy 311-1 26.02.2024 11:00:00 26.02.2024 11:05:00 26.02.2024 11:08:00
412400041-1 Dostawa masek izolacyjnych do PGG S.A. Oddział KWK Sośnica nr grupy 292-28 26.02.2024 11:00:00 26.02.2024 11:05:00 26.02.2024 11:15:00
422400409-2 Dostawa siłowników hydraulicznych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast - grupa mat. 281. 26.02.2024 11:00:00 26.02.2024 11:05:00 26.02.2024 11:20:00
512400210-1 Dostawa obuwia ochronnego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział ZRP. Grupa mat. 193-2 26.02.2024 11:10:00 26.02.2024 11:15:00 26.02.2024 11:16:00
512400213-1 Dostawa ubrań roboczych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział ZRP. Grupa mat. 181-1 26.02.2024 11:25:00 26.02.2024 11:30:00 26.02.2024 11:31:00
542400064-1 Dostawa odzieży roboczej dla PGG S.A. Oddział Zakład Elektrociepłownie nr grupy 181-1 26.02.2024 11:30:00 26.02.2024 11:35:00 26.02.2024 11:36:00
AUK-SW/2024/0314 KWK Staszic-Wujek Ruch Staszic-Wujek_Miał_kl.19_ sam. 26.02.2024 12:00:00 26.02.2024 12:30:00
422400073-1 Dostawa części zamiennych urządzeń do spawania elektrycznego oraz osprzęt dla KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast - nr grupy: 294-23. 26.02.2024 12:00:00 26.02.2024 12:05:00 26.02.2024 12:06:00
512400103-1 Dostawa elastycznych barierek ochronnych dla PGG S.A. Zakład Remontowo - Produkcyjny (gr. mat. 316-3). 26.02.2024 12:00:00 26.02.2024 12:05:00 26.02.2024 12:15:00
492400006-1 Dostawa części zamiennych do przenośnika taśmowego typu VACAT dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. KWK ROW Ruch Marcel - nr grupy 292-11-08 26.02.2024 13:25:00 26.02.2024 13:30:00 26.02.2024 13:35:00
512400189-1 Dostawa uszczelnień do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo - Produkcyjny. Grupa materiałowa 252-11. 27.02.2024 08:00:00 27.02.2024 08:05:00 27.02.2024 08:06:00
602400126-2 Dostawa osprzętu do klejenia górotworu dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła – grupa materiałowa 295-18 27.02.2024 08:00:00 27.02.2024 08:05:00 27.02.2024 08:06:00
602400267-1 Dostawa zgrzebeł do przenośników zgrzebłowych dla Polska Grupa Górnicza S.A. – Oddział KWK Mysłowice-Wesoła. Gr. mat. 292-2 27.02.2024 08:00:00 27.02.2024 08:05:00 27.02.2024 08:07:00
422400368-1 Dostawa sprzętu laboratoryjnego szklanego dla Polskiej Grupy Górniczej SA O/ KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast w 2024r Nr grupy 261-1 27.02.2024 08:00:00 27.02.2024 08:05:00 27.02.2024 08:10:00
462400188-1 Dostawa linek filarowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice grupa mat. 284-3. 27.02.2024 08:30:00 27.02.2024 08:35:00 27.02.2024 08:37:00
512400197-1 Dostawa miar zwijanych do Polskiej Grupy Górniczej S.A.Oddział ZRP ( grupa materiałowa 332-13) 27.02.2024 08:35:00 27.02.2024 08:40:00 27.02.2024 08:41:00
512400172-1 Dostawa pasów klinowych do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny, gr. mat. 251-13 27.02.2024 08:55:00 27.02.2024 09:00:00 27.02.2024 09:03:00
422400339-1 Dostawa wkładek bębenkowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast - nr grupy 286-5 27.02.2024 08:55:00 27.02.2024 09:00:00 27.02.2024 09:05:00
442400054-1 Dostawa lamp diodowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A Oddział KWK Ruda Ruch Halemba - grupa materiałowa 315-1. 27.02.2024 08:55:00 27.02.2024 09:00:00 27.02.2024 09:05:00
422400234-1 Dostawa części do przesiewaczy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast - grupa 295-12 27.02.2024 09:00:00 27.02.2024 09:05:00 27.02.2024 09:06:00
422400311-1 Dostawa przewodów wysokociśnieniowych okutych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK PIAST-ZIEMOWIT Ruch Piast - nr grupy 251-1 27.02.2024 09:00:00 27.02.2024 09:05:00 27.02.2024 09:06:00
442400013-1 Dostawa fartuchów ochronnych do stojaków hydraulicznych do PGG S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba, gr. mat. 251-18 27.02.2024 09:00:00 27.02.2024 09:05:00 27.02.2024 09:06:00
482400233-1 „Dostawa filtrów i wkładów filtrów przemysłowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice.” Nr grupy 291-10. 27.02.2024 09:00:00 27.02.2024 09:05:00 27.02.2024 09:06:00
492400016-1 Dostawa części zamiennych do przenośników taśmowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel - nr grupy 292-11-01 27.02.2024 09:00:00 27.02.2024 09:05:00 27.02.2024 09:06:00
512400043-1 Dostawa hydrauliki siłowej do obudowy zmechanizowanej typu HYDROTECH dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny, gr. mat. 295-27-05. 27.02.2024 09:00:00 27.02.2024 09:05:00 27.02.2024 09:07:00
622302233-1 Dostawa Kołnierzy luźnych z pierścieniem płaskim do przyspawania DN Ø150, Ø300 i Ø400dla Polskiej Grupy Górniczej S.A Oddział KWK Staszic-Wujek w roku 2023 grupa materiałowa 291-6. 27.02.2024 09:00:00 27.02.2024 09:05:00 27.02.2024 09:10:00
442400127-1 Dostawa części zamiennych do przenośnika taśmowego typu VACAT do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba - nr grupy 292-11-08 27.02.2024 09:50:00 27.02.2024 09:55:00 27.02.2024 10:00:00
502400090-1 Dostawa prętów stalowych żebrowanych do zbrojenia betonu dla PGG S.A. KWK ROW Ruch Rydułtowy - nr grupy 271-3. 27.02.2024 09:55:00 27.02.2024 10:00:00 27.02.2024 10:01:00
512400178-1 Dostawa armatury wodnej do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny, gr. mat. 285-4 27.02.2024 09:55:00 27.02.2024 10:00:00 27.02.2024 10:03:00
402400137-1 Dostawa narzędzi warsztatowych ręcznych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały - grupa materiałowa 286-3. 27.02.2024 09:55:00 27.02.2024 10:00:00 27.02.2024 10:10:00
402400155-1 Dostawa części zamiennych do podnośnika kubełkowego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK "Bolesław Śmiały" - grupa 295-39 27.02.2024 10:00:00 27.02.2024 10:05:00 27.02.2024 10:06:00
422400031-1 Dostawa opasek zaciskowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK PIAST-ZIEMOWIT Ruch Piast - nr grupy 285-14 27.02.2024 10:00:00 27.02.2024 10:05:00 27.02.2024 10:06:00
442400237-1 Dostawa części zamiennych do sprężarek tłokowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba - gr. mat. 291-5 27.02.2024 10:00:00 27.02.2024 10:05:00 27.02.2024 10:06:00
532400127-1 Dostawa filtrów sieciowych ACAR 5Xgniazdkowych dla Oddziału Zakład Informatyki i Telekomunikacji PGG S.A. - grupa 312-13 27.02.2024 10:00:00 27.02.2024 10:05:00 27.02.2024 10:06:00
602400178-1 Dostawa wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa - bandaż do awaryjnej naprawy nieszczelnych rurociągów do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła. 27.02.2024 10:00:00 27.02.2024 10:05:00 27.02.2024 10:06:00
432400306-1 Dostawa uchwytów kablowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit nr grupy 284-26 27.02.2024 10:00:00 27.02.2024 10:05:00 27.02.2024 10:08:00
422400382-1 Dostawa masek wraz z częściami zamiennymi do PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit nr grupy 292-5 27.02.2024 10:00:00 27.02.2024 10:05:00 27.02.2024 10:15:00
512400143-1 Dostawa akcesorii do myjek Karcher HDS do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny, gr. mat. 297-1 27.02.2024 10:55:00 27.02.2024 11:00:00 27.02.2024 11:03:00
512400177-1 Dostawa narzędzi metalowych do skrawania metali dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział ZRP gr.mat. 294-4 27.02.2024 10:55:00 27.02.2024 11:00:00 27.02.2024 11:10:00
432400312-1 Dostawa wyłączników awaryjnego zatrzymania dla KWK Piast -Ziemowit Ruch Ziemowit nr grupy 316-1 27.02.2024 11:00:00 27.02.2024 11:05:00 27.02.2024 11:08:00
532400116-1 Dostawa walizek narzędziowych do Oddziału Zakład informatyki i Telekomunikacji - 286-3 27.02.2024 11:00:00 27.02.2024 11:05:00 27.02.2024 11:10:00
442400011-1 Dostawa części zamiennych do obudowy zmechanizowanej TAGOR 18/36 do PGG S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba, grupa mat. 295-27-03 27.02.2024 11:00:00 27.02.2024 11:05:00 27.02.2024 11:15:00
482400257-1 Dostawa masek izolacyjnych wraz z częściami zamiennymi dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice nr grupy 292-28 27.02.2024 11:00:00 27.02.2024 11:05:00 27.02.2024 11:15:00
512400168-1 Dostawa łożysk dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział ZRP. Grupa mat. 285-7 27.02.2024 11:04:00 27.02.2024 11:09:00 27.02.2024 11:10:00
512400193-2 Dostawa części zamiennych do narzędzi zmechanizowanych ręcznych z napędem elektrycznym dla PGG oddział ZRP grupa materiałowa 294-9 - kopia 27.02.2024 11:25:00 27.02.2024 11:30:00 27.02.2024 11:40:00
612300578-1 Dostawa napędów elektrycznych typu AUMA do Polskiej Grupy Górniczej S.A. KWK Staszic-Wujek Ruch Wujek (gr. mat. 291-6). 27.02.2024 11:30:00 27.02.2024 11:35:00 27.02.2024 11:40:00
512301333-1 Dostawa zespołów i elementów wykonawczych i sterujących hydrauliką sterowniczą do sekcji obudów zmechanizowanych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny - grupa materiałowa 295-15. 28.02.2024 08:00:00 28.02.2024 08:05:00 28.02.2024 08:15:00
402400085-1 Dostawa narzędzi metalowych do skrawania metali dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały - grupy materiałowej 294-4 28.02.2024 08:55:00 28.02.2024 09:00:00 28.02.2024 09:05:00
432400088-1 Dostawa podciągników zębatkowych dla Polskiej Grupy Górniczej S. A. Oddział KWK Piast–Ziemowit Ruch Ziemowit, nr grupy 292-20-06. 28.02.2024 08:55:00 28.02.2024 09:00:00 28.02.2024 09:10:00
412400138-1 Dostawa opasek naprawczych DN 300 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK SOŚNICA - nr grupy 285-14 28.02.2024 09:00:00 28.02.2024 09:05:00 28.02.2024 09:06:00
512400206-1 Dostawa elementów do produkcji szyn kolejek do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny - gr. mat. 295-23 28.02.2024 09:00:00 28.02.2024 09:05:00 28.02.2024 09:06:00
622400165-1 Dostawa części zamienne do lokomotyw dołowych - PIOMA dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Staszic – Wujek, Ruch Murcki-Staszic - grupa 352-01-03 28.02.2024 09:00:00 28.02.2024 09:05:00 28.02.2024 09:06:00
702400215-1 Dostawa papy asfaltowej nawierzchniowej, termozgrzewalnej dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice i R. Murcki - Staszic, nr grupy 288-6 28.02.2024 09:00:00 28.02.2024 09:05:00 28.02.2024 09:06:00
492400008-1 Dostawa części do zaworów przemysłowych dla PGG SA KWK ROW Ruch Marcel. grupa mat.: 291-6 28.02.2024 09:00:00 28.02.2024 09:05:00 28.02.2024 09:10:00
532400126-1 Dostawa macierzy dyskowych do oddziału Zakład Informatyki i Telekomunikacji - grupa 324-4 28.02.2024 09:00:00 28.02.2024 09:05:00 28.02.2024 09:10:00
622400254-1 Dostawa rękawic ochronnych 5xpalcowych chroniących przed przecięciem i zmiażdżeniem dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic w 2024 r. Nr gr. mat. 181-2. ZAKUP Z FUNDUSZU PREWENCYJNEGO PZU ŻYCIE S.A. 28.02.2024 09:00:00 28.02.2024 09:05:00 28.02.2024 09:10:00
432400229-1 Dostawa części zamiennych do kolejek SMT SCHARF dla Polskiej Grupy Górniczej S.A Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit-grupa 295-22-02 28.02.2024 09:30:00 28.02.2024 09:35:00 28.02.2024 09:36:00
512400209-1 Dostawa narzędzi metalowych do skrawania metali dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział ZRP gr. mat. 294-4 28.02.2024 09:55:00 28.02.2024 10:00:00 28.02.2024 10:10:00
702400219-1 Dostawa Tkaniny techniczne do podsadzki, oganianek dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. gr. 173-1 28.02.2024 10:00:00 28.02.2024 10:05:00 28.02.2024 10:06:00
602400211-1 Dostawa przewodu 3X35 oponowego górniczego do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła nr grupy 284-6 28.02.2024 10:00:00 28.02.2024 10:05:00 28.02.2024 10:08:00
512400087-1 Dostawa sprzętu oświetleniowego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. - Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny, nr grupy 315-1 28.02.2024 10:25:00 28.02.2024 10:30:00 28.02.2024 10:40:00
432400265-1 Dostawa grzałek do bojlerów dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit, gr. mat. 297-1. 28.02.2024 10:55:00 28.02.2024 11:00:00 28.02.2024 11:05:00
462400205-1 Dostawa węży przeciwpożarowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK RUDA Ruch Bielszowice - nr grupy 251-6 28.02.2024 10:55:00 28.02.2024 11:00:00 28.02.2024 11:05:00
502400069-1 Dostawa części do przesiewaczy (sprężyny) dla Polskiej grupy Górniczej S.A. KWK ROW Ruch Rydułtowy - grupa 295-12 28.02.2024 11:00:00 28.02.2024 11:05:00 28.02.2024 11:06:00
432400032-2 Dostawa urządzeń wyciągowych dla PGG S.A. Oddział KWK Piast - Ziemowit Ruch Ziemowit, numer grupy 292-9. 28.02.2024 11:00:00 28.02.2024 11:05:00 28.02.2024 11:10:00
532400108-1 Dostawa latarek czołowych dla Oddziału Zakład Informatyki i Telekomunikacji PGG S.A. - kod grupy 315 28.02.2024 11:00:00 28.02.2024 11:05:00 28.02.2024 11:10:00
482400239-1 Dostawa rur stalowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW - Ruch Jankowice (grupa mat. 272-2) 28.02.2024 11:00:00 28.02.2024 11:05:00 28.02.2024 11:20:00
602400208-1 Dostawa części zamiennych do przenośników taśmowych typu Pioma dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła - gr. mater. 292-11-01 29.02.2024 08:00:00 29.02.2024 08:05:00 29.02.2024 08:06:00
502400011-2 Dostawa rur z tworzyw sztucznych do klimatyzacji dla Polskiej Grupy Górniczej SA O/ KWK ROW Ruch Rydułtowy w 2024r. Nr grupy 252-12 29.02.2024 08:00:00 29.02.2024 08:05:00 29.02.2024 08:10:00
442400082-2 Dostawa części do przesiewaczy (rzeszoto i napęd bezwładnościowy) dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba – grupa 295-12 29.02.2024 08:30:00 29.02.2024 08:35:00 29.02.2024 08:36:00
432400249-1 Dostawa grzechotek do klucza dynamometrycznego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit – nr grupy 286-3. 29.02.2024 08:55:00 29.02.2024 09:00:00 29.02.2024 09:05:00
602400317-1 Dostawa węży hydraulicznych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła - grupa materiałowa - 298-2 29.02.2024 08:55:00 29.02.2024 09:00:00 29.02.2024 09:05:00
472400134-1 Dostawa przyrządów do pomiaru i analiz substancji - reduktorów dozujących dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice - gr. mater. 332-7 29.02.2024 09:00:00 29.02.2024 09:05:00 29.02.2024 09:06:00
702400220-1 Dostawa taśmy hamulcowej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. KWK Staszic - Wujek R. Murcki - Staszic i KWK RUDA R. Halemba ; nr gr. 241-8 29.02.2024 09:00:00 29.02.2024 09:05:00 29.02.2024 09:06:00
502400087-1 Dostawa cementu portlandzkiego workowanego dla kopalni ROW Ruch Rydułtowy. Grupa materiałowa 288-6. 29.02.2024 10:00:00 29.02.2024 10:05:00 29.02.2024 10:06:00
512400196-1 Dostawa części zamiennych do narzędzi zmechanizowanych ręcznych z napędem elektrycznym dla PGG oddział ZRP grupa materiałowa 294-9 29.02.2024 10:00:00 29.02.2024 10:05:00 29.02.2024 10:15:00
512400173-1 Dostawa przyrządów i pomocy obrabiarkowych: oprawki, tuleje, trzpienie, imadła, itp. dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział ZRP (gr. mat. 294-10) 29.02.2024 10:25:00 29.02.2024 10:30:00 29.02.2024 10:35:00
442400023-1 Dostawa samozamykaczy drzwiowych sprężynowych z tłumikiem hydraulicznym dla Polskiej Grupy Górniczej Oddział KWK RUDA Ruch Halemba - nr grupy 286-5 29.02.2024 10:55:00 29.02.2024 11:00:00 29.02.2024 11:05:00
622400019-1 Dostawa złączek prasowanych miedzianych do łączenia żył miedzianych kabli dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic, nr grupy 284-28. 29.02.2024 10:55:00 29.02.2024 11:00:00 29.02.2024 11:05:00
512400055-1 Dostawa przekaźników oraz zabezpieczeń elektrycznych i elektronicznych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział ZRP (nr grupy asortymentowej 317-1) 29.02.2024 11:25:00 29.02.2024 11:30:00 29.02.2024 11:40:00
622302249-1 Dostawa prętów stalowych gwintowanych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic - nr grupy - 286-5 01.03.2024 08:55:00 01.03.2024 09:00:00 01.03.2024 09:05:00
432400026-2 Dostawa kłódek dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit - grupa materiałowa - 286-5 01.03.2024 10:55:00 01.03.2024 11:00:00 01.03.2024 11:05:00
512400160-1 Dostawa elementów do produkcji szyn kolejek do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny - gr. mat. 295-23 04.03.2024 08:00:00 04.03.2024 08:05:00 04.03.2024 08:06:00
432400571-1 Dostawa przyrządów i pomocy obrabiarkowych: oprawki, tuleje, trzpienie, imadła, itp. dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit - grupa materiałowa - 294-10 04.03.2024 08:55:00 04.03.2024 09:00:00 04.03.2024 09:05:00
602400253-1 Dostawa haków do zawieszenia kabli oraz przewodów górniczych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice–Wesoła - gr. mater. 285-16 04.03.2024 09:00:00 04.03.2024 09:05:00 04.03.2024 09:06:00
492400028-1 Dostawa wózka paletowego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel - gr. mater. 354 06.03.2024 08:00:00 06.03.2024 08:05:00 06.03.2024 08:06:00
432400399-1 Dostawa pipety spalinowej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. O/ KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit w 2024r. Nr grupy 261-1 06.03.2024 09:00:00 06.03.2024 09:05:00 06.03.2024 09:10:00
Ostatnia aktualizacja: | Następne odświeżenie za s

O PORTALU AUKCJI NIEPUBLICZNYCH

Portal obsługuje procesy związane z przeprowadzaniem aukcji elektronicznych, w tym wieloparametrowych, wraz z kryteriami poza cenowymi, zarówno zdarzeń samodzielnych, jak i stanowiących część postępowania przetargowego. Funkcjonalność portalu pozwala również przeprowadzać jedno lub wieloetapowe aukcje z wcześniejszym ofertowaniem.
Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Polskiej Grupy Górniczej S.A. w zakładce RODO.

KONTAKT Z POMOCĄ TECHNICZNĄ

COIG S.A.
ul. Mikołowska 100
40-065 Katowice
Tel. +48 32 757 4444
Email: zgloszenie@gk.wasko.pl