Lista aukcji ogłoszonych

Typ Kod aukcji Nazwa aukcji Data zak. ofer. Data rozp. Data zak. Zgłoszenie
542100183-1 Dostawa siatki ogrodzeniowej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Elektrociepłownie - nr grupy 284-7 21.06.2021 06:00:00 21.06.2021 08:30:00 21.06.2021 08:35:00
602100496-1 Dostawa rozpór rurowych niesymetrycznych L-750 dla Polskiej Grupy górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła nr grupy 285-6 21.06.2021 08:00:00 21.06.2021 09:00:00 21.06.2021 09:01:00
542100198-1 Dostawa rur i elementów złącznych oraz armatury sieci wodociągowej wykonanych z tworzyw sztucznych do PGG S. A. Oddział Zakład Elektrociepłownie nr grupy 252-15 21.06.2021 06:00:00 21.06.2021 09:00:00 21.06.2021 09:06:00
502100312-2 Dostawa części do odwadniarek typu NAEL-3A lub równoważnych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddz. KWK ROW Ruch Rydułtowy - grupa nr 295-5 21.06.2021 08:00:00 21.06.2021 09:15:00 21.06.2021 09:21:00
612100150-1 Dostawa złącz stalowych elektroprzewodzących dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek Ruch Wujek w roku2021; nr gr 272-6 21.06.2021 08:00:00 21.06.2021 10:00:00 21.06.2021 10:01:00
492100508-1 Dostawa przyrządów do pomiaru składu oraz analiz substancji do PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel nr grupy 332-7 18.06.2021 12:20:00 21.06.2021 10:00:00 21.06.2021 10:10:00
492100269-1 Dostawa części zamiennych do kruszarek-ARTECH dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel - nr grupy 295-28-10 21.06.2021 08:00:00 21.06.2021 10:00:00 21.06.2021 10:15:00
622100543-1 Dostawa zgrzebeł do przenośników zgrzebłowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic - nr gr. mat. 292-2. 21.06.2021 08:00:00 21.06.2021 10:00:00 21.06.2021 10:15:00
642100093-2 Dostawa złączy do mechanicznego łączenia taśm przenośnikowych dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej S.A O/ ZAKŁAD PRODUKCJI EKOPALIWA grupa materiałowa 284-11 18.06.2021 13:30:00 21.06.2021 10:00:00 21.06.2021 10:15:00
442100472-1 Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych - RYFAMA dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK RUDA Ruch Halemba - nr grupy 292-10-01 21.06.2021 08:00:00 21.06.2021 11:00:00 21.06.2021 11:01:00
542100191-1 Dostawa tulei montażowej zaciskowej do sprężarki powietrznej ERS-250 dla Polskiej Grupy Górniczej Oddział Zakład Elektrociepłownie - gr. mater. 291-5 21.06.2021 09:45:00 21.06.2021 11:00:00 21.06.2021 11:05:00
482100692-1 Dostawa filtrów przeciwpyłowych P3 dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice gr. mat. 292-5 21.06.2021 07:00:00 21.06.2021 11:00:00 21.06.2021 11:10:00
512100406-1 Dostawa elementów hydrauliki siłowej do obudów typu Tagor dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny nr grupy 295-27-03 21.06.2021 07:00:00 21.06.2021 11:00:00 21.06.2021 11:10:00
522100057-1 Dostawa części zamiennych urządzeń do spawania gazowego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych w Bieruniu, nr grupy 294-24 21.06.2021 09:00:00 21.06.2021 11:00:00 21.06.2021 11:10:00
502100333-2 Dostawa nitów do łączenia taśm przenośnikowych dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy. nr grupy asortymentowej 284-11. 18.06.2021 13:00:00 21.06.2021 11:00:00 21.06.2021 11:15:00
AUK-SW/2021/2328 KWK Sośnica_Miał II_ kl.20; kl.21_wagony 21.06.2021 11:00:00 21.06.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/2329 KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit_Miał II_kl.18_samochody 21.06.2021 11:00:00 21.06.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/2330 KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit_Miał II_kl.18_wagony 21.06.2021 11:00:00 21.06.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/2331 KWK ROW Ruch Chwałowice_Miał II kl.20_samochody 21.06.2021 11:00:00 21.06.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/2332 KWK ROW Ruch Chwałowice_Miał II kl.20_wagony 21.06.2021 11:00:00 21.06.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/2333 KWK ROW Ruch Jankowice_Miał II kl.20_wagony 21.06.2021 11:00:00 21.06.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/2334 KWK ROW Ruch Rydułtowy_Miał II kl.25_samochody 21.06.2021 11:00:00 21.06.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/2335 KWK ROW Ruch Rydułtowy_Miał II kl.25_wagony 21.06.2021 11:00:00 21.06.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/2412 KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast_Ekomiał M I_kl.24_27t_oraz 54t_samochody 21.06.2021 11:00:00 21.06.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/2469 ZPE Wola_Greenpal Ekomiał luz_27t_samochody 21.06.2021 11:00:00 21.06.2021 11:30:00
432100626-1 Dostawa zgarniacza gumowego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit w 2021 roku - nr grupy 251-11 18.06.2021 12:00:00 21.06.2021 12:00:00 21.06.2021 12:01:00
472100330-1 Dostawa części zamiennych do wozów urobkowych i osobowych - MONTANA dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch „Chwałowice” - grupa 352-02-01 21.06.2021 09:00:00 21.06.2021 12:00:00 21.06.2021 12:01:00
442100253-2 Dostawa wkładów(wężownic) do podgrzewaczy PP-10-7000 i PP-10-5000 dla Polskiej Grupy Górniczej spółka akcyjna Oddziału KWK Ruda Ruch Halemba - gr. mater. 298-3 21.06.2021 08:00:00 21.06.2021 12:00:00 21.06.2021 12:02:00
512100182-1 Dostawa opraw oświetleniowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział ZRP w 2021r, nr grupy 315-1 21.06.2021 07:00:00 21.06.2021 12:00:00 21.06.2021 12:02:00
602100386-1 Dostawa koca gaśniczego z tkaniny szklanej 1400X1800MM (nr grupy 285-5) sprzęt gaśniczy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice - Wesoła w 2021roku. 21.06.2021 09:00:00 21.06.2021 12:00:00 21.06.2021 12:02:00
422100329-1 Dostawa górniczego spoiwa mineralnego zbrojonego włóknami polimerowymi do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast nr grupy 288-10. 21.06.2021 07:00:00 21.06.2021 12:00:00 21.06.2021 12:03:00
502001050-1 Dostawa części zamiennych do kolejki podwieszanej typu Ferrit dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy - nr grupy 295-22-03 21.06.2021 08:30:00 21.06.2021 12:00:00 21.06.2021 12:05:00
622100479-1 Dostawa silikonu wysokotemperaturowego dla PGG S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic - nr grupy 241 21.06.2021 07:00:00 21.06.2021 12:00:00 21.06.2021 12:10:00
482100527-1 Dostawa strzemion kabłąkowych do wzmacniania obudowy chodnikowej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2021r. - Oddział KWK ROW Ruch Jankowice, nr grupy 288-8 21.06.2021 09:00:00 21.06.2021 12:00:00 21.06.2021 12:15:00
422100460-1 Dostawa "Przyrządy i pomoce obrabiarkowe: oprawki, tuleje, trzpienie, imadła, itp." dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast. Nr gr. 294-10 21.06.2021 09:00:00 21.06.2021 12:00:00 21.06.2021 12:30:00
402100212-1 Dostawa zespołów i elementów wykonawczych i sterujących hydrauliki sterowniczej do sekcji obudów zmechanizowanych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK "Bolesław Śmiały"- grupa 295-15 21.06.2021 09:00:00 21.06.2021 13:00:00 21.06.2021 13:01:00
622100466-3 Dostawa części zamiennych do lokomotyw dołowych FERRIT (filtry i zawory) dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic - gr. mater. 352-01-02 21.06.2021 09:00:00 21.06.2021 13:00:00 21.06.2021 13:03:00
482100332-1 Dostawa zabezpieczeń centralno-blokujących do ognioszczelnej stacji transformatorowej dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice nr grupy 317-1. 18.06.2021 13:00:00 21.06.2021 13:00:00 21.06.2021 13:10:00
462100405-1 Dostawa śrub specjalnych do strzemion dwujarzmowych V36 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2021r. - Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice, nr grupy 288-1 21.06.2021 10:00:00 21.06.2021 13:00:00 21.06.2021 13:15:00
512100421-1 Dostawa prętów ze stali specjalnych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo Produkcyjny, grupa mat. 271-3 21.06.2021 12:10:00 21.06.2021 13:30:00 21.06.2021 13:40:00
602100375-2 Dostawa przewodów zasilających z wtyczką hermetyczną (nr grupy 294 - 9) dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice - Wesoła w 2021roku. 21.06.2021 08:00:00 21.06.2021 13:30:00 21.06.2021 13:40:00
472100542-1 Dostawa rozpór rurowych niesymetrycznych V32/V36 L-800 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice. grupa 285-6 22.06.2021 08:00:00 22.06.2021 09:00:00 22.06.2021 09:01:00
622100444-1 Dostawa węży zbrojonych do freonu w urządzeniach chłodniczych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A KWK Staszic -Wujek Ruch Murcki- Staszic w roku 2021 nr grupy 292-13 21.06.2021 08:40:00 22.06.2021 09:00:00 22.06.2021 09:05:00
472100261-2 Dostawa wózka elektrycznego podnośnikowego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice grupa materiałowa 354. 21.06.2021 08:00:00 22.06.2021 09:00:00 22.06.2021 09:10:00
532100204-1 Dostawa czytników RCP do Oddziału Zakład Informatyki i Telekomunikacji. Nr grupy 324-3. 21.06.2021 09:00:00 22.06.2021 09:00:00 22.06.2021 09:10:00
462100320-1 Dostawa części zamiennych do lokomotyw dołowych - PIOMA dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK RUDA Ruch Bielszowice nr grupy 352-01-03 21.06.2021 08:45:00 22.06.2021 09:30:00 22.06.2021 09:38:00
472100528-1 Dostawa tulei z brązu dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice - nr grupy 285-18. 22.06.2021 08:00:00 22.06.2021 09:30:00 22.06.2021 09:45:00
482100642-1 Dostawa gazów wzorcowych dla Polskiej Grupy Górniczej SA O/KWK ROW Ruch Jankowice w 2021r. Nr grupy 244-3 21.06.2021 12:00:00 22.06.2021 10:00:00 22.06.2021 10:02:00
482100667-1 Dostawa części zamiennych do obudów ścianowych Pioma/Becker-Warkop dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice - nr grupy 295-27-16 21.06.2021 10:00:00 22.06.2021 10:00:00 22.06.2021 10:10:00
422100530-2 Dostawa noży kombajnowych obrotowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast grupa mat. 295-9 21.06.2021 11:00:00 22.06.2021 10:00:00 22.06.2021 10:15:00
442100521-2 Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych zakładu przeróbczego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba - nr grupy 295-49. 21.06.2021 11:00:00 22.06.2021 10:00:00 22.06.2021 10:15:00
482100684-2 Dostawa zgrzebeł do przenośników zgrzebłowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice. Grupa asortymentowa -292-2. 22.06.2021 08:00:00 22.06.2021 10:30:00 22.06.2021 10:45:00
542100184-1 Dostawa drutu ocynkowanego powlekanego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A.Oddział Zakład Elektrociepłownie nr grupy 273-7 22.06.2021 10:02:00 22.06.2021 11:00:00 22.06.2021 11:01:00
622100570-1 Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych - NIWKA dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK STASZIC-WUJEK Ruch Murcki - Staszic - nr grupy 292-10-08 22.06.2021 08:00:00 22.06.2021 11:00:00 22.06.2021 11:01:00
412100417-1 Dostawa czujników temperatury i wyłączników termicznych do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica - nr grupy 316-1 21.06.2021 09:00:00 22.06.2021 11:00:00 22.06.2021 11:05:00
442100430-1 Dostawa części zamienne do pomp odwadniających stacjonarnych średnio i wysokociśnieniowych wody czystej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba numer grupy 291-8 21.06.2021 10:00:00 22.06.2021 11:00:00 22.06.2021 11:10:00
472100391-1 Dostawa mat sitowych do maszyn i urządzeń z tworzyw sztucznych dla KWK ROW Ruch Chwałowice - nr grupy 252-14 21.06.2021 13:00:00 22.06.2021 11:00:00 22.06.2021 11:10:00
AUK-SW/2021/2336 KWK Sośnica_Miał II_ kl.20; kl.21_wagony 22.06.2021 11:00:00 22.06.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/2337 KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit_Miał II_kl.18_samochody 22.06.2021 11:00:00 22.06.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/2338 KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit_Miał II_kl.18_wagony 22.06.2021 11:00:00 22.06.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/2339 KWK ROW Ruch Chwałowice_Miał II kl.20_samochody 22.06.2021 11:00:00 22.06.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/2340 KWK ROW Ruch Chwałowice_Miał II kl.20_wagony 22.06.2021 11:00:00 22.06.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/2341 KWK ROW Ruch Jankowice_Miał II kl.20_wagony 22.06.2021 11:00:00 22.06.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/2342 KWK ROW Ruch Rydułtowy_Miał II kl.25_samochody 22.06.2021 11:00:00 22.06.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/2343 KWK ROW Ruch Rydułtowy_Miał II kl.25_wagony 22.06.2021 11:00:00 22.06.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/2413 KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast_Ekomiał M I_kl.24_27t_oraz 54t_samochody 22.06.2021 11:00:00 22.06.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/2470 ZPE Wola_Greenpal Ekomiał luz_27t_samochody 22.06.2021 11:00:00 22.06.2021 11:30:00
472100451-3 Dostawa osprzętu do iniekcyjnego wzmacniania górotworu dla Polskiej Grupy Górniczej spółka akcyjna Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice - gr. mater. 295-18 22.06.2021 08:00:00 22.06.2021 12:00:00 22.06.2021 12:03:00
622100447-2 Dostawa części zamiennych do kołowrotów - NIWKA dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. dla Oddziału KWK STASZIC - WUJEK Ruch Murcki-Staszic - nr grupy 292-12-02 22.06.2021 10:00:00 22.06.2021 12:00:00 22.06.2021 12:04:00
412100425-1 Dostawa chłodnicy do sprężarki Airpol-55G do Polskiej Grupy Górniczej SA Oddział KWK Sośnica - grup. mater.291-5 22.06.2021 09:00:00 22.06.2021 13:00:00 22.06.2021 13:02:00
442100097-1 Dostawa przekaźników separujących iskrobezpiecznych dla PGG S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba. Nr grupy 317-1. 21.06.2021 10:00:00 22.06.2021 13:00:00 22.06.2021 13:10:00
472100483-1 Dostawa obejm wraz z odejściem 2" dla potrzeb PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice. Grupa 291-6. 21.06.2021 11:00:00 22.06.2021 13:00:00 22.06.2021 13:10:00
622100351-1 Dostawa części zamiennych do sprzęgieł dla Oddziału KWK Staszic-Wujek w roku 2021 nr. grupy 291-22 18.06.2021 13:40:00 22.06.2021 13:00:00 22.06.2021 13:10:00
432100716-1 Dostawa rozpór rurowych niesymetrycznych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit nr grupy 285-6 23.06.2021 08:00:00 23.06.2021 09:00:00 23.06.2021 09:01:00
472100440-1 Dostawa tablic emaliowanych metanowych kontrolnych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice - nr grupy 285-14 23.06.2021 08:00:00 23.06.2021 09:00:00 23.06.2021 09:01:00
512100364-1 Dostawa osłon gładzi stojaka dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział ZRP w 2021 roku. Grupa mat. 251-18 22.06.2021 09:00:00 23.06.2021 09:00:00 23.06.2021 09:01:00
602100463-2 Dostawa sprzętu laboratoryjnego szklanego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. O/KWK Mysłowice-Wesoła w 2021r Nr grupy 261-1 22.06.2021 12:00:00 23.06.2021 09:00:00 23.06.2021 09:02:00
602100376-2 Dostawa pojemników termicznych do przechowywania elektrod dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice - Wesoła, nr grupy 294-23 - II post. 22.06.2021 13:30:00 23.06.2021 09:00:00 23.06.2021 09:05:00
532100222-1 Dostawa monitorów dotykowych do Oddziału Zakład Informatyki i Telekomunikacji nr grupy 302-10 22.06.2021 09:00:00 23.06.2021 09:00:00 23.06.2021 09:10:00
482100578-5 Dostawa prowadników szybowych sosnowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice w 2021 roku, grupa 201-1 23.06.2021 06:30:00 23.06.2021 09:00:00 23.06.2021 09:15:00
512100414-1 Dostawa prętów ze stali specjalnych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo Produkcyjny, nr grupy 271-3 23.06.2021 08:00:00 23.06.2021 10:00:00 23.06.2021 10:10:00
622100574-2 Dostawa części zamiennych do pomp typu 0S-150,OS-100 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic - nr grupy 291-8 22.06.2021 12:00:00 23.06.2021 11:00:00 23.06.2021 11:10:00
AUK-SW/2021/2344 KWK Sośnica_Miał II_ kl.20; kl.21_wagony 23.06.2021 11:00:00 23.06.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/2345 KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit_Miał II_kl.18_samochody 23.06.2021 11:00:00 23.06.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/2346 KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit_Miał II_kl.18_wagony 23.06.2021 11:00:00 23.06.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/2347 KWK ROW Ruch Chwałowice_Miał II kl.20_samochody 23.06.2021 11:00:00 23.06.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/2348 KWK ROW Ruch Chwałowice_Miał II kl.20_wagony 23.06.2021 11:00:00 23.06.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/2349 KWK ROW Ruch Jankowice_Miał II kl.20_wagony 23.06.2021 11:00:00 23.06.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/2350 KWK ROW Ruch Rydułtowy_Miał II kl.25_samochody 23.06.2021 11:00:00 23.06.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/2351 KWK ROW Ruch Rydułtowy_Miał II kl.25_wagony 23.06.2021 11:00:00 23.06.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/2414 KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast_Ekomiał M I_kl.24_27t_oraz 54t_samochody 23.06.2021 11:00:00 23.06.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/2471 ZPE Wola_Greenpal Ekomiał luz_27t_samochody 23.06.2021 11:00:00 23.06.2021 11:30:00
512100420-1 Dostawa prętów ze stali specjalnych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo Produkcyjny, nr grupy 271-3 23.06.2021 10:00:00 23.06.2021 12:00:00 23.06.2021 12:10:00
622100399-1 Dostawa silników elektrycznych 7,5kW 500/1000V dla Oddziału KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic - nr grupy 311-1 22.06.2021 09:00:00 23.06.2021 12:00:00 23.06.2021 12:10:00
512100408-1 Dostawa preparatów antyodpryskowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny, gr. mat. 248-4 23.06.2021 09:00:00 23.06.2021 12:15:00 23.06.2021 12:17:00
482100647-1 Dostawa filtrów i wkładów filtrów przemysłowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice - grupa 291-10 23.06.2021 09:00:00 23.06.2021 13:00:00 23.06.2021 13:01:00
512100177-1 Dostawa liny stalowej nośnej do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny, gr. mat. 284-1 23.06.2021 09:00:00 23.06.2021 13:00:00 23.06.2021 13:02:00
512100360-1 Dostawa płytek podłogowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. O/ Zakład Remontowo-Produkcyjny w 2021r. Nr grupy 262 23.06.2021 11:00:00 24.06.2021 09:00:00 24.06.2021 09:02:00
502100382-1 Dostawa sprzętu laboratoryjnego porcelanowego dla Polskiej Grupy Górniczej SA O/ Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy w 2021r. Nr grupy 262-3 23.06.2021 10:00:00 24.06.2021 10:00:00 24.06.2021 10:02:00
432100603-2 Dostawa różnego sprzętu transportowego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit nr grupy 354 23.06.2021 08:00:00 24.06.2021 10:00:00 24.06.2021 10:10:00
702100483-3 Dostawa lutni wentylacyjnych elastycznych, redukcji, trójników oraz złączy dla Oddziałów: KWK Sośnica, KWK ROW Ruch Jankowice i Marcel - nr grupy 252-5 22.06.2021 14:00:00 24.06.2021 11:00:00 24.06.2021 11:10:00
AUK-SW/2021/2352 KWK Sośnica_Miał II_ kl.20; kl.21_wagony 24.06.2021 11:00:00 24.06.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/2353 KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit_Miał II_kl.18_samochody 24.06.2021 11:00:00 24.06.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/2354 KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit_Miał II_kl.18_wagony 24.06.2021 11:00:00 24.06.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/2355 KWK ROW Ruch Chwałowice_Miał II kl.20_samochody 24.06.2021 11:00:00 24.06.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/2356 KWK ROW Ruch Chwałowice_Miał II kl.20_wagony 24.06.2021 11:00:00 24.06.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/2357 KWK ROW Ruch Jankowice_Miał II kl.20_wagony 24.06.2021 11:00:00 24.06.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/2358 KWK ROW Ruch Rydułtowy_Miał II kl.25_samochody 24.06.2021 11:00:00 24.06.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/2359 KWK ROW Ruch Rydułtowy_Miał II kl.25_wagony 24.06.2021 11:00:00 24.06.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/2415 KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast_Ekomiał M I_kl.24_27t_oraz 54t_samochody 24.06.2021 11:00:00 24.06.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/2472 ZPE Wola_Greenpal Ekomiał luz_27t_samochody 24.06.2021 11:00:00 24.06.2021 11:30:00
622100496-1 Dostawa wstawek pod zabudowę czujników temperatury i przetworników ciśnienia dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic - gr. mater. 288-3 24.06.2021 08:00:00 24.06.2021 12:00:00 24.06.2021 12:02:00
532100224-1 Dostawa kabli światłowodowych dołowych dla Oddziału Zakład Informatyki i Telekomunikacji - nr grupy 325-6 23.06.2021 09:00:00 24.06.2021 12:00:00 24.06.2021 12:10:00
432100548-1 Dostawa części zamiennych do kotwiarek powietrznych dla Oddziału KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit - w roku 2021 nr grupy 294-1. 22.06.2021 09:00:00 24.06.2021 13:00:00 24.06.2021 13:10:00
442100091-2 Dostawa przekaźników elektronicznych oraz układu sztucznego zera dla Oddziału KWK Ruda Ruch Halemba. Nr grupy 317-1. 23.06.2021 11:00:00 24.06.2021 13:00:00 24.06.2021 13:10:00
422100517-1 Dostawa części do pomp przenośnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast numer grupy 291-7 24.06.2021 08:00:00 25.06.2021 08:00:00 25.06.2021 08:15:00
482100681-1 Dostawa rynien ściekowych trapezowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice nr grupy 288-12 25.06.2021 08:00:00 25.06.2021 09:00:00 25.06.2021 09:01:00
502100389-1 Dostawa materiałów laboratoryjnych z tworzyw sztucznych dla Polskiej Grupy Górniczej SA O/ KWK ROW Ruch Rydułtowy w 2021r. Nr grupy 252-18 24.06.2021 12:00:00 25.06.2021 09:00:00 25.06.2021 09:02:00
AUK-SW/2021/2360 KWK Sośnica_Miał II_ kl.20; kl.21_wagony 25.06.2021 11:00:00 25.06.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/2361 KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit_Miał II_kl.18_samochody 25.06.2021 11:00:00 25.06.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/2362 KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit_Miał II_kl.18_wagony 25.06.2021 11:00:00 25.06.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/2363 KWK ROW Ruch Chwałowice_Miał II kl.20_samochody 25.06.2021 11:00:00 25.06.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/2364 KWK ROW Ruch Chwałowice_Miał II kl.20_wagony 25.06.2021 11:00:00 25.06.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/2365 KWK ROW Ruch Jankowice_Miał II kl.20_wagony 25.06.2021 11:00:00 25.06.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/2366 KWK ROW Ruch Rydułtowy_Miał II kl.25_samochody 25.06.2021 11:00:00 25.06.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/2367 KWK ROW Ruch Rydułtowy_Miał II kl.25_wagony 25.06.2021 11:00:00 25.06.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/2416 KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast_Ekomiał M I_kl.24_27t_oraz 54t_samochody 25.06.2021 11:00:00 25.06.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/2473 ZPE Wola_Greenpal Ekomiał luz_27t_samochody 25.06.2021 11:00:00 25.06.2021 11:30:00
432100393-1 Dostawa części zamiennych do sprzęgieł i układów hamulcowych dla Oddziału KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit – nr grupy 291-22 w roku 2021. 22.06.2021 08:30:00 25.06.2021 13:00:00 25.06.2021 13:10:00
AUK-SW/2021/2368 KWK Sośnica_Miał II_ kl.20; kl.21_wagony 28.06.2021 11:00:00 28.06.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/2369 KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit_Miał II_kl.18_samochody 28.06.2021 11:00:00 28.06.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/2370 KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit_Miał II_kl.18_wagony 28.06.2021 11:00:00 28.06.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/2371 KWK ROW Ruch Chwałowice_Miał II kl.20_samochody 28.06.2021 11:00:00 28.06.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/2372 KWK ROW Ruch Chwałowice_Miał II kl.20_wagony 28.06.2021 11:00:00 28.06.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/2373 KWK ROW Ruch Jankowice_Miał II kl.20_wagony 28.06.2021 11:00:00 28.06.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/2374 KWK ROW Ruch Rydułtowy_Miał II kl.25_samochody 28.06.2021 11:00:00 28.06.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/2375 KWK ROW Ruch Rydułtowy_Miał II kl.25_wagony 28.06.2021 11:00:00 28.06.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/2417 KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast_Ekomiał M I_kl.24_27t_oraz 54t_samochody 28.06.2021 11:00:00 28.06.2021 11:30:00
442100445-1 Dostawa generatora drgań UE-65-6F FRIEDRICH lub równoważnego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba nr grupy 291 28.06.2021 08:00:00 28.06.2021 13:00:00 28.06.2021 13:10:00
AUK-SW/2021/2376 KWK Sośnica_Miał II_ kl.20; kl.21_wagony 29.06.2021 11:00:00 29.06.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/2377 KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit_Miał II_kl.18_samochody 29.06.2021 11:00:00 29.06.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/2378 KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit_Miał II_kl.18_wagony 29.06.2021 11:00:00 29.06.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/2379 KWK ROW Ruch Chwałowice_Miał II kl.20_samochody 29.06.2021 11:00:00 29.06.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/2380 KWK ROW Ruch Chwałowice_Miał II kl.20_wagony 29.06.2021 11:00:00 29.06.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/2381 KWK ROW Ruch Jankowice_Miał II kl.20_wagony 29.06.2021 11:00:00 29.06.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/2382 KWK ROW Ruch Rydułtowy_Miał II kl.25_samochody 29.06.2021 11:00:00 29.06.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/2383 KWK ROW Ruch Rydułtowy_Miał II kl.25_wagony 29.06.2021 11:00:00 29.06.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/2384 KWK Sośnica_Miał II_ kl.20; kl.21_wagony 30.06.2021 11:00:00 30.06.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/2385 KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit_Miał II_kl.18_samochody 30.06.2021 11:00:00 30.06.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/2386 KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit_Miał II_kl.18_wagony 30.06.2021 11:00:00 30.06.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/2387 KWK ROW Ruch Chwałowice_Miał II kl.20_samochody 30.06.2021 11:00:00 30.06.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/2388 KWK ROW Ruch Chwałowice_Miał II kl.20_wagony 30.06.2021 11:00:00 30.06.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/2389 KWK ROW Ruch Jankowice_Miał II kl.20_wagony 30.06.2021 11:00:00 30.06.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/2390 KWK ROW Ruch Rydułtowy_Miał II kl.25_samochody 30.06.2021 11:00:00 30.06.2021 11:30:00
AUK-SW/2021/2391 KWK ROW Ruch Rydułtowy_Miał II kl.25_wagony 30.06.2021 11:00:00 30.06.2021 11:30:00
Ostatnia aktualizacja: | Następne odświeżenie za s

O PORTALU AUKCJI NIEPUBLICZNYCH

Portal obsługuje procesy związane z przeprowadzaniem aukcji elektronicznych, w tym wieloparametrowych, wraz z kryteriami poza cenowymi, zarówno zdarzeń samodzielnych, jak i stanowiących część postępowania przetargowego. Funkcjonalność portalu pozwala również przeprowadzać jedno lub wieloetapowe aukcje z wcześniejszym ofertowaniem.
Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Polskiej Grupy Górniczej S.A. w zakładce RODO.

KONTAKT Z POMOCĄ TECHNICZNĄ

COIG S.A.
ul. Mikołowska 100
40-065 Katowice
Tel. +48 32 757 4444
Email: zgloszenie@coig.pl