Lista aukcji ogłoszonych

Typ Kod aukcji Nazwa aukcji Data zak. ofer. Data rozp. Data zak. Zgłoszenie
492200018-1 Dostawa zwrotników ręcznych do rozjazdu torowego 550-900L/S S-24 dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel, nr grupy 273-1. 21.01.2022 12:00:00 24.01.2022 08:00:00 24.01.2022 08:04:00
512100927-2 Dostawa uszczelnień z tworzyw sztucznych dla Polskiej Grupy Górniczej SA O/Zakład Remontowo-Produkcyjny - Nr grupy 252-11 20.01.2022 14:10:00 24.01.2022 09:00:00 24.01.2022 09:15:00
622200021-1 Dostawa klamer ciesielskich dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic numer grupy 281-9 24.01.2022 08:00:00 24.01.2022 10:00:00 24.01.2022 10:01:00
422200006-1 Dostawa przewodów wysokociśnieniowych okutych Q50(51) dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK PIAST - ZIEMOWIT Ruch Piast - nr grupy 251-1 24.01.2022 09:00:00 24.01.2022 10:00:00 24.01.2022 10:05:00
432200094-2 Dostawa środka do wytrącania radu z wody dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. O/KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit w 2022r. - Nr grupy 248-3 24.01.2022 07:00:00 24.01.2022 10:00:00 24.01.2022 10:05:00
442200029-1 Dostawa benzyny ekstrakcyjnej - rozcieńczalnika dla KWK Ruda Ruch Halemba - nr grupy 231-3 21.01.2022 13:00:00 24.01.2022 10:00:00 24.01.2022 10:10:00
502200016-1 Dostawa narzędzi czarnych górniczych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy, nr grupy 286-2 24.01.2022 07:00:00 24.01.2022 10:00:00 24.01.2022 10:10:00
512100930-1 Dostawa mierników do pomiaru wielkości elektrycznych do PGG S.A. Oddział Zakład Remontowo Produkcyjny nr grupy 332-2 21.01.2022 08:00:00 24.01.2022 10:00:00 24.01.2022 10:15:00
402100739-1 Dostawa elementów tras kolejek podwieszanych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Bolesław Śmiały - nr grupy 295-20 24.01.2022 08:00:00 24.01.2022 10:30:00 24.01.2022 10:35:00
432200131-1 Dostawa dolomitu surowego wielkopiecowego gr. 16-31,5 (32mm) do Oddziału KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit Polskiej Grupy Górniczej S.A., nr grupy 142-2 24.01.2022 07:30:00 24.01.2022 10:30:00 24.01.2022 10:45:00
502101099-1 Dostawa części zmiennych do przenośników zgrzebłowych - NIWKA dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy - nr grupy 292-10-08 24.01.2022 08:00:00 24.01.2022 11:00:00 24.01.2022 11:05:00
622101378-1 Dostawa elementów sterowania pilotowego obudową zmechanizowaną dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic, nr grupy 295-30. 21.01.2022 13:00:00 24.01.2022 11:00:00 24.01.2022 11:05:00
432200104-2 Dostawa systemu wypełniająco-podpornościowego z tkaniny polipropylenowej dla PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit - nr grupy 241 24.01.2022 07:00:00 24.01.2022 11:00:00 24.01.2022 11:10:00
602101376-2 Dostawa krzeseł obrotowych biurowych tapicerowanych z regulacją dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddziału KWK Mysłowice-Wesoła - nr grupy 361-1. 24.01.2022 07:00:00 24.01.2022 11:00:00 24.01.2022 11:10:00
482101334-3 Dostawa pierścieni uszczelniających dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice - nr grupy 251-10 24.01.2022 07:00:00 24.01.2022 11:10:00 24.01.2022 11:25:00
512100921-2 Dostawa mat filtracyjnych do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny, gr. mat. 172-4 24.01.2022 09:00:00 24.01.2022 11:45:00 24.01.2022 11:50:00
432200060-1 Dostawa filtrów i wkładów filtrów dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit grupa 291-10 24.01.2022 09:00:00 24.01.2022 12:00:00 24.01.2022 12:01:00
482101348-1 Dostawa obejm metalowych do mocowania rur na pochyłościach do rurociągów magistralnych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice - gr. mater. 288-3 24.01.2022 08:00:00 24.01.2022 12:00:00 24.01.2022 12:02:00
482200037-1 Dostawa klejów do wulkanizacji taśm przenośnikowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. oddział ROW Ruch Jankowice. Grupa materiałowa 246-6 24.01.2022 07:00:00 24.01.2022 12:00:00 24.01.2022 12:05:00
422101695-1 Dostawa kabla sygnalizacyjnego/magistralnego dla Oddziału KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast - nr grupy 284-4 21.01.2022 09:00:00 24.01.2022 12:00:00 24.01.2022 12:10:00
432200018-3 Dostawa narzędzi warsztatowych ręcznych dla PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit - nr grupy 286-3 24.01.2022 07:00:00 24.01.2022 12:00:00 24.01.2022 12:15:00
412101113-1 Dostawa części zamiennych do silników 2SGS-355 L-12/4 2SGS-400 S-12/4 dla Oddziału KWK Sośnica - nr grupy 311-1 21.01.2022 09:30:00 24.01.2022 12:30:00 24.01.2022 12:40:00
472200013-1 Dostawa przyrządów do pomiaru ciśnienia dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice, nr grupy: 332-4. 24.01.2022 10:00:00 24.01.2022 12:45:00 24.01.2022 12:46:00
492101122-2 Dostawa źródeł światła - żarówek, świetlówek dla PGG S.A. KWK ROW Ruch Marcel, numer grupy materiałowej 315-2. 24.01.2022 08:45:00 24.01.2022 12:45:00 24.01.2022 13:00:00
462101140-2 Dostawa obejm pełnych do montażu rur z laminatów poliestrowo-szklanych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice - gr. mater. 288-3 24.01.2022 09:00:00 24.01.2022 13:00:00 24.01.2022 13:02:00
602101393-2 Dostawa akumulatorów dla PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła. Nr grupy 314-1. 21.01.2022 10:00:00 24.01.2022 13:00:00 24.01.2022 13:10:00
402101192-1 Dostawa sprzętu geodezyjnego do PGG S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały nr grupy 332-12 21.01.2022 09:00:00 24.01.2022 13:00:00 24.01.2022 13:15:00
482101597-2 Dostawa nitów do połączeń mechanicznych taśm przenośnikowych dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice. Grupa 284-11 24.01.2022 09:00:00 24.01.2022 13:00:00 24.01.2022 13:15:00
442200020-2 Dostawa części zamiennych do ładowarek i spągoładowarek SIGMA dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba – gr nr 295-26-10 24.01.2022 08:00:00 24.01.2022 13:30:00 24.01.2022 14:00:00
482200014-2 Dostawa nakrętek, podkładek dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice nr grupy 287-3 24.01.2022 11:00:00 25.01.2022 08:00:00 25.01.2022 08:16:00
622200019-3 Dostawa siatki ogrodzeniowej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic - nr grupy 284-7. 25.01.2022 08:00:00 25.01.2022 08:30:00 25.01.2022 09:00:00
442200040-1 Dostawa oleju opałowego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddz. KWK RUDA R. HALEMBA w 2022 r. nr grupy mat 231-5 24.01.2022 12:00:00 25.01.2022 09:00:00 25.01.2022 09:01:00
472200023-1 Dostawa opakowań z tworzyw sztucznych ( rękawów foliowych) dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. O/ KWK ROW Ruch Chwałowice w 2022r. Nr grupy 252-16. 25.01.2022 06:40:00 25.01.2022 09:00:00 25.01.2022 09:05:00
542200024-1 Dostawa przetwornika ciśnienia do PGG S. A. Oddział Zakład Elektrociepłownie nr grupy 316-1. 25.01.2022 06:00:00 25.01.2022 09:00:00 25.01.2022 09:05:00
602200030-1 Dostawa narzędzi czarnych dla Polskiej Grupy Górniczej S. A. Oddział KWK Mysłowice Wesoła, nr grupy 286-2 25.01.2022 07:00:00 25.01.2022 09:00:00 25.01.2022 09:05:00
612100431-3 Dostawa środka chemicznego do uzdatniania wody dla Polskiej Grupy Górniczej S.A Oddział KWK Staszic-Wujek Ruch Wujek w 2022r. Nr gr. 248-6 24.01.2022 11:00:00 25.01.2022 09:00:00 25.01.2022 09:05:00
522100142-1 Dostawa przyrządów i osprzętu do łączenia taśm dla PGG S.A Oddział Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych na 2022 r. – nr gr. 284-11 24.01.2022 10:00:00 25.01.2022 09:00:00 25.01.2022 09:15:00
402101216-1 Dostawa rękawic jednorazowych nitrylowych dla PGG S.A. O/KWK Bolesław Śmiały, grupa materiałowa 331-1. Zakup z funduszu prewencyjnego PZU. 25.01.2022 08:00:00 25.01.2022 09:30:00 25.01.2022 09:35:00
412101048-1 Dostawa części zamiennych do urządzeń zmechanizowanych z napędem hydraulicznym do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica, nr grupy 294-11 25.01.2022 07:30:00 25.01.2022 09:30:00 25.01.2022 09:35:00
402200024-1 Dostawa uchwytów zaciskowych K1 do naprawy opinki wyrobisk chodnikowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały numer grupy 281-8 25.01.2022 08:00:00 25.01.2022 10:00:00 25.01.2022 10:01:00
472200005-2 Dostawa preparatu do dezynfekcji dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice - nr grupy asortymentowej 245-3 - kopia 25.01.2022 08:00:00 25.01.2022 10:00:00 25.01.2022 10:01:00
602200066-1 Dostawa piany izolacyjnej fenolowej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A Oddział KWK Mysłowice-Wesoła gr. mat. 241-2 25.01.2022 08:00:00 25.01.2022 10:00:00 25.01.2022 10:03:00
422101462-1 Dostawa narzędzi zmechanizowanych ręcznych do kucia i ubijania z napędem pneumatycznym dla PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast - nr grupy 294-16-02 24.01.2022 09:00:00 25.01.2022 10:00:00 25.01.2022 10:10:00
502200009-1 Dostawa nitów i złączy mechanicznych do przegubowego szybkiego łączenia taśm przenośnikowych dla Oddziału KWK ROW Ruch Rydułtowy, grupa asortymentowa 284-11 24.01.2022 09:00:00 25.01.2022 10:00:00 25.01.2022 10:15:00
612100417-1 Dostawa przyrządów do pomiarów cieplnych do PGG S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek Ruch Wujek nr grupy 332-8 24.01.2022 09:00:00 25.01.2022 10:00:00 25.01.2022 10:15:00
512200007-1 Dostawa części zamiennych do wózków widłowych do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny, gr. mat. 292-23-01 24.01.2022 08:00:00 25.01.2022 10:00:00 25.01.2022 10:30:00
522200001-1 Części do wiertnicy Diamec PHC 8 dla PGG S.A. Oddział Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych na 2022r. (Materiał finansowany w 50% z funduszu programu DD-MET) grupa materiałowa 295-13 24.01.2022 10:00:00 25.01.2022 10:00:00 25.01.2022 10:30:00
482200043-2 Dostawa wyrobów z papieru dla Polskiej Grupy Górniczej SA Oddział KWK ROW Ruch Jankowice gr. mat. 212 25.01.2022 08:15:00 25.01.2022 11:00:00 25.01.2022 11:01:00
622101451-3 Dostawa węży ssawno-tłocznych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Staszic – Wujek, Ruch Murcki-Staszic - nr grupy 251-9 25.01.2022 07:00:00 25.01.2022 11:00:00 25.01.2022 11:15:00
502100822-1 Dostawa kabli elektroenergetycznych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy. Grupa materiałowa 313-2. 25.01.2022 07:00:00 25.01.2022 11:30:00 25.01.2022 11:31:00
512200022-1 Dostawa akcesoriów do odkurzacza Karcher do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny, gr. mat. 297-1 25.01.2022 09:00:00 25.01.2022 11:45:00 25.01.2022 11:50:00
412101272-1 Dostawa osprzętu do klejenia górotworu dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica - gr. mater. 295-18 25.01.2022 08:00:00 25.01.2022 12:00:00 25.01.2022 12:02:00
432200057-1 Dostawa krążników do przenośników taśmowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit gr. mater. 292-1 25.01.2022 08:00:00 25.01.2022 12:00:00 25.01.2022 12:02:00
462100992-1 Dostawa części zamiennych do przenośnika taśmowego typu PPT-1200 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice - nr grupy 292-11-10 25.01.2022 09:22:00 25.01.2022 12:00:00 25.01.2022 12:05:00
432200034-1 Dostawa BLACH ŚCIERNYCH 10X980X990MM 16XOTWÓR Q 15 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A Odział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit gr materiałowa 292-9 25.01.2022 08:00:00 25.01.2022 12:00:00 25.01.2022 12:10:00
462200029-1 Dostawa papieru do plotera dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK RUDA Ruch Bielszowice - nr grupy 211-2 25.01.2022 07:00:00 25.01.2022 12:00:00 25.01.2022 12:10:00
482200002-1 Dostawa pompy hydraulicznej łopatkowej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice - nr grupy 291-14 24.01.2022 09:00:00 25.01.2022 12:00:00 25.01.2022 12:10:00
622200029-1 Dostawa smarownicy nożnej dla PGG Oddział KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic - nr grupy 286-3 25.01.2022 07:00:00 25.01.2022 12:00:00 25.01.2022 12:10:00
412101164-3 Dostawa druków różnych do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica nr grupy 229-1 25.01.2022 07:00:00 25.01.2022 12:00:00 25.01.2022 12:15:00
432200132-1 Dostawa palet drewnianych 1200x1000x144mm dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej S.A O/KWK PIAST-ZIEMOWIT RUCH ZIEMOWIT nr grupy 204-1 25.01.2022 08:00:00 25.01.2022 12:00:00 25.01.2022 12:15:00
602101092-2 Dostawa bloku fundamentowego FP2(F-100/43) 1000×430×300mm słup oświetleniowy CC 8M 60/148/3” lub równoważnego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2022r. - Oddział KWK Mysłowice-Wesoła, nr grupy 288 25.01.2022 09:00:00 25.01.2022 12:00:00 25.01.2022 12:15:00
512200006-1 Dostawa detektora do chropowatościomierza Mitutoyo Surftest do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny, gr. mat. 332-5 25.01.2022 09:00:00 25.01.2022 12:15:00 25.01.2022 12:20:00
412101212-1 Dostawa krążników do przenośników taśmowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica. Nr grupy asortymentowej 292-1. 24.01.2022 09:00:00 25.01.2022 13:00:00 25.01.2022 13:10:00
492101635-2 Dostawa certyfikowanych wieloskładnikowych wzorców do analizatora Eltra CHS-580 dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel nr grupy 332-7 24.01.2022 13:00:00 25.01.2022 13:00:00 25.01.2022 13:20:00
512200038-1 Dostawa rozcieńczalnika ftalowego do Oddziału Zakład Remontowo-Produkcyjny Polskiej Grupy Górniczej S.A., nr grupy 243-1 25.01.2022 10:40:00 25.01.2022 13:40:00 25.01.2022 13:55:00
472200022-1 Dostawa opakowań z tworzyw sztucznych ( folii stretch kapturowej ) dla Polskiej Grupy Górniczej S.A O/ KWK ROW Ruch Chwałowice w 2021r. Nr grupy 252-16. 25.01.2022 14:15:00 26.01.2022 09:00:00 26.01.2022 09:05:00
462200041-1 Dostawa rur stalowych kołnierzowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A Oddziału KWK Ruda Ruch Bielszowice. 25.01.2022 10:00:00 26.01.2022 09:00:00 26.01.2022 09:15:00
422200127-1 Dostawa pianki fenolowej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast grupa mat. 241-2 26.01.2022 08:00:00 26.01.2022 10:00:00 26.01.2022 10:03:00
422200014-1 Dostawa części zamiennych do przenośnika taśmowego typu PIAST dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK PIAST-ZIEMOWIT Ruch Piast - nr grupy 292-11-12 26.01.2022 08:15:00 26.01.2022 10:00:00 26.01.2022 10:05:00
432200105-1 Dostawa desek ortopedycznych ze środków Funduszu Prewencyjnego dla Oddziału KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit i Ruch Piast Grupa asortymentowa: 331-1 26.01.2022 08:00:00 26.01.2022 10:00:00 26.01.2022 10:05:00
422200029-1 Dostawa złączy do mechanicznego sztywnego łączenia taśm przenośnikowych dla Polskiej Grupy Górniczej Oddziału KWK PIAST-ZIEMOWIT RUCH PIAST nr grupy 284-11 25.01.2022 09:00:00 26.01.2022 10:00:00 26.01.2022 10:15:00
432200066-1 Dostawa górniczego spoiwa mineralnego zbrojonego włóknami z tworzywa sztucznego do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit nr grupy 288-10. 26.01.2022 09:00:00 26.01.2022 11:00:00 26.01.2022 11:03:00
502200030-1 Dostawa krążników do przenośnika taśmowego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy - nr grupy 292-1 26.01.2022 08:00:00 26.01.2022 11:00:00 26.01.2022 11:05:00
402101070-2 Dostawa kabla sygnalizacyjnego górniczego 9X1,5+1,5 dla Oddziału KWK Bolesław Śmiały - nr grupy 284-4 - kopia 24.01.2022 11:00:00 26.01.2022 11:00:00 26.01.2022 11:10:00
622200015-1 Dostawa części zamiennych z tworzyw sztucznych do przesiewaczy dla KWK Staszic -Wujek, Ruch Murcki -Staszic - nr grupy 252-14 25.01.2022 13:00:00 26.01.2022 11:00:00 26.01.2022 11:10:00
432200152-1 Dostawa rur stalowych kołnierzowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. O/KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit , grupa mat. 272-1. 25.01.2022 10:00:00 26.01.2022 11:00:00 26.01.2022 11:15:00
472200021-1 Dostawa palet drewnianych 1200X1000X144mm do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice nr grupy 204-1. 26.01.2022 07:00:00 26.01.2022 11:00:00 26.01.2022 11:15:00
482200004-1 „Dostawa rur stalowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW - Ruch Jankowice (grupa mat. 272-2)”. 25.01.2022 11:00:00 26.01.2022 11:00:00 26.01.2022 11:15:00
402101153-1 Dostawa warystorów do rozdzielń 500V dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały – gr. mat. 312-11 26.01.2022 07:00:00 26.01.2022 12:00:00 26.01.2022 12:01:00
442101077-1 Dostawa przewodów elektrycznych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba - nr grupy 284-5 25.01.2022 08:00:00 26.01.2022 12:00:00 26.01.2022 12:05:00
422200022-1 Dostawa zestawów naprawczych / muf kablowych dla oddziału KWK Piast –Ziemowit Ruch Piast - nr grupy 284-15 24.01.2022 09:00:00 26.01.2022 12:00:00 26.01.2022 12:10:00
512101007-2 Dostawa części zamiennych do obudów ścianowych - TAGOR dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo - Produkcyjny - nr grupy 295-27-03 26.01.2022 08:00:00 26.01.2022 12:00:00 26.01.2022 12:10:00
432200110-1 Dostawa uszczelniaczy silikonowych wysokotemperaturowych oraz klejów anaerobowych do Oddziału KWK Piast- Ziemowit Ruch Ziemowit Polskiej Grupy Górniczej S.A., nr grupy 248-4 26.01.2022 08:00:00 26.01.2022 12:00:00 26.01.2022 12:15:00
432200103-1 Dostawa drutu nawojowego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK PIAST–ZIEMOWIT RUCH ZIEMOWIT w 2022 roku, nr grupy 313-1 26.01.2022 07:30:00 26.01.2022 12:30:00 26.01.2022 12:31:00
472101185-1 Dostawa zaworu zwrotnego klapowego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice - nr grupy 291-6 25.01.2022 08:00:00 26.01.2022 13:00:00 26.01.2022 13:10:00
622101377-2 Dostawa kabli telekomunikacyjnych górniczych dla Oddziału KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic - nr grupy 325-1 - kopia 24.01.2022 11:30:00 26.01.2022 13:00:00 26.01.2022 13:10:00
622200011-1 Dostawa krążników gładkich do przenośników taśmowych do Polskiej Grupy Górniczej S.A. KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic w 2022 roku, gr. mat. 292-1. 25.01.2022 08:00:00 26.01.2022 13:00:00 26.01.2022 13:10:00
512100956-1 Dostawa uszczelnień z tworzyw sztucznych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział ZRP w 2022 roku. Grupa materiałowa 252-11. 26.01.2022 07:00:00 27.01.2022 10:00:00 27.01.2022 10:30:00
532100593-1 Dostawa części zamiennych do drukarek,kserokopiarek,ploterów,skanerów itp. dla Zakładu Informatyki i Telekomunikacji Polskiej Grupy Górniczej S.A. nr grupy materiałowej 302-8. 27.01.2022 08:00:00 27.01.2022 10:00:00 27.01.2022 10:30:00
482200071-1 Dostawa ognioszczelnych silników elektrycznych dla Oddziału KWK ROW Ruch Jankowice - nr grupy 311-1 25.01.2022 09:00:00 27.01.2022 12:00:00 27.01.2022 12:10:00
622200047-1 Dostawa bieżników gumowych krążków prowadnic tocznych dla KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic - nr grupy 251-12 26.01.2022 13:00:00 27.01.2022 12:00:00 27.01.2022 12:10:00
622100684-1 Dostawa sprzętu instalacyjnego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic w 2021 roku – nr grupy mat: 312-13 27.01.2022 07:00:00 27.01.2022 13:00:00 27.01.2022 13:01:00
462101282-1 Dostawa sprzętu oświetleniowego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice – gr. mat. 315-1. 28.01.2022 07:00:00 28.01.2022 11:00:00 28.01.2022 11:01:00
Ostatnia aktualizacja: | Następne odświeżenie za s

O PORTALU AUKCJI NIEPUBLICZNYCH

Portal obsługuje procesy związane z przeprowadzaniem aukcji elektronicznych, w tym wieloparametrowych, wraz z kryteriami poza cenowymi, zarówno zdarzeń samodzielnych, jak i stanowiących część postępowania przetargowego. Funkcjonalność portalu pozwala również przeprowadzać jedno lub wieloetapowe aukcje z wcześniejszym ofertowaniem.
Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Polskiej Grupy Górniczej S.A. w zakładce RODO.

KONTAKT Z POMOCĄ TECHNICZNĄ

COIG S.A.
ul. Mikołowska 100
40-065 Katowice
Tel. +48 32 757 4444
Email: zgloszenie@coig.pl