Lista aukcji ogłoszonych

Typ Kod aukcji Nazwa aukcji Data zak. ofer. Data rozp. Data zak. Zgłoszenie
482300035-1 Dostawa kotew stalowych do kotwienia górotworu dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice - gr.mat. 281-1 07.02.2023 09:55:00 07.02.2023 10:00:00 07.02.2023 10:01:00
612200636-1 Dostawa zaworów kulowych mosiężnych dla PGG S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek Ruch Wujek - nr grupy 285-4 07.02.2023 09:55:00 07.02.2023 10:00:00 07.02.2023 10:10:00
482300120-1 Dostawa wyrobów z tworzyw sztucznych do budownictwa dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice, numer grupy materiałowej 252-17 07.02.2023 10:00:00 07.02.2023 10:05:00 07.02.2023 10:06:00
402201931-1 Dostawa części zamiennych urządzeń przekładkowych przenośników zgrzebłowych – SIGMA dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK „Bolesław Śmiały”, gr. materiałowa 292-19-01 07.02.2023 10:00:00 07.02.2023 10:05:00 07.02.2023 10:10:00
462201657-2 Dostawa zasuw i zaworów przemysłowych dla PGG S.A. Oddział KWK RUDA Ruch Bielszowice - grupa materiałowa 291-6. 07.02.2023 10:00:00 07.02.2023 10:05:00 07.02.2023 10:10:00
492201988-1 Dostawa złącz mechanicznych do łączenia taśm przenośnikowych oraz iglica NILOS dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel - nr grupy 284-11. 07.02.2023 10:00:00 07.02.2023 10:05:00 07.02.2023 10:10:00
412300087-2 Dostawa obuwia ochronnego dla PGG S.A. Oddział KWK Sośnica nr grupy 193-2 07.02.2023 10:00:00 07.02.2023 10:05:00 07.02.2023 10:15:00
432300135-1 Dostawa gwoździ budowlanych dla Oddziału KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit Polskiej Grupy Górniczej S.A., nr grupy 284-17 07.02.2023 10:00:00 07.02.2023 10:05:00 07.02.2023 10:15:00
412201864-1 Dostawa noży kombajnowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica grupa mat. 295-9 07.02.2023 10:00:00 07.02.2023 10:05:00 07.02.2023 10:20:00
512300052-2 Dostawa blachy ze stali specjalnej dla PGG S.A. Zakład Remontowo - Produkcyjny grupa mat. 273-4. 07.02.2023 10:00:00 07.02.2023 10:05:00 07.02.2023 10:20:00
472201763-1 Dostawa kształtowników stalowych dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice - gr.mat.273-6. 07.02.2023 10:55:00 07.02.2023 11:00:00 07.02.2023 11:01:00
432300108-1 Dostawa narzędzi warsztatowych ręcznych dla PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit - nr grupy 286-3 07.02.2023 10:55:00 07.02.2023 11:00:00 07.02.2023 11:10:00
472202113-2 Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych - RYFAMA (zespół wałka, tuleja, pierścień) dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice - nr grupy 292-10-01 - kopia 07.02.2023 11:00:00 07.02.2023 11:05:00 07.02.2023 11:10:00
482300199-1 Dostawa obuwia ochronnego do PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice nr grupy 193-2 07.02.2023 11:00:00 07.02.2023 11:05:00 07.02.2023 11:15:00
622200494-1 Dostawa wkładek elastomerowych SE-100 do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic, nr grupy 291-22 07.02.2023 11:00:00 07.02.2023 11:05:00 07.02.2023 11:15:00
622202184-1 Dostawa osprzętu do łączenia taśm przenośnikowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK STASZIC - WUJEK Ruch Murcki - Staszic - nr grupy 284-11 07.02.2023 12:00:00 07.02.2023 12:05:00 07.02.2023 12:10:00
702300192-1 Dostawa przyrządów warsztatowych do pomiarów geometrycznych dla PGG S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek nr grupy 332-13 07.02.2023 12:00:00 07.02.2023 12:05:00 07.02.2023 12:15:00
422300054-1 Dostawa części zamiennych do sprzęgieł i układów hamulcowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast. nr grupy 291-22 07.02.2023 12:30:00 07.02.2023 12:35:00 07.02.2023 12:45:00
462201440-1 Dostawa części zamiennych do przenośników taśmowych produkcji PIOMA dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice - nr grupy 292-11-01 08.02.2023 08:00:00 08.02.2023 08:05:00 08.02.2023 08:08:00
482300193-1 Dostawa części zamiennych do kolejek SMT Scharf ( napęd) dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice - grupa 295-22-02 08.02.2023 08:30:00 08.02.2023 08:35:00 08.02.2023 08:36:00
492300023-1 Dostawa części zamiennych do przenośników taśmowych typu Pioma dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel - nr grupy 292-11-01 08.02.2023 09:00:00 08.02.2023 09:05:00 08.02.2023 09:07:00
502300057-1 Dostawa lutni wentylacyjnych elastycznych oraz osprzętu dla KWK ROW Ruch Rydułtowy - nr grupy 252-5 08.02.2023 09:00:00 08.02.2023 09:05:00 08.02.2023 09:15:00
482300051-1 Dostawa przekładek podtorowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział ROW Ruch Jankowice. Grupa materiałowa 252-17 08.02.2023 10:00:00 08.02.2023 10:05:00 08.02.2023 10:06:00
612300013-2 Dostawa środka chemicznego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. O/KWK Staszic - Wujek Ruch Wujek w 2023r Nr grupy 248-6 08.02.2023 10:00:00 08.02.2023 10:05:00 08.02.2023 10:06:00
482300314-1 Dostawa części zamiennych do indywidualnych stojaków hydraulicznych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice – gr. mat. 295-2 09.02.2023 08:00:00 09.02.2023 08:05:00 09.02.2023 08:07:00
462201644-1 Dostawa elementów komunikacji budowlanej dla PGG S.A. Oddział KWK RUDA Ruch Bielszowice - nr grupy 285-13 09.02.2023 08:55:00 09.02.2023 09:00:00 09.02.2023 09:10:00
502300191-1 Dostawa części zamiennych do indywidualnych stojaków hydraulicznych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. KWK ROW Ruch Rydułtowy - gr. mater. 295-2 09.02.2023 09:00:00 09.02.2023 09:05:00 09.02.2023 09:07:00
472300017-1 Dostawa części zamiennych do przenośnika zgrzebłowego - RYFAMA (zwrotnia, rynny) dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice nr grupy 292-10-01 09.02.2023 09:00:00 09.02.2023 09:05:00 09.02.2023 09:10:00
702300222-1 Dostawa rur tkano-gumowych z kołnierzem RTG dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy - nr grupy 251-16 09.02.2023 09:00:00 09.02.2023 09:05:00 09.02.2023 09:20:00
482202480-1 Dostawa wyrobów z papieru dla Polskiej Grupy Górniczej SA Oddział KWK ROW Ruch Jankowice gr. mat. 212 09.02.2023 09:15:00 09.02.2023 09:20:00 09.02.2023 09:21:00
462300205-1 Dostawa preparatów wielofunkcyjnych do Oddziału KWK RUDA Ruch Bielszowice Polskiej Grupy Górniczej S.A., nr grupy 248-5 09.02.2023 09:30:00 09.02.2023 09:35:00 09.02.2023 09:50:00
442300027-1 Dostawa spoiwa mineralno- cementowego do wykonywania tam izolacyjnych przeciwwybuchowych do Oddziału KWK Ruda Ruch Halemba Polskiej Grupy Górniczej S.A., nr grupy 288-10 09.02.2023 09:45:00 09.02.2023 09:50:00 09.02.2023 10:05:00
462201751-2 Dostawa narzędzi mechanicznych, ręcznych do kucia i ubijania z napędem elektrycznym dla PGG S.A. Oddział KWK RUDA Ruch Bielszowice- nr grupy 294-16-01 09.02.2023 09:55:00 09.02.2023 10:00:00 09.02.2023 10:10:00
502300060-1 Dostawa elementów muru oporowego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy nr grupy materiałowej 288-12 09.02.2023 10:00:00 09.02.2023 10:05:00 09.02.2023 10:06:00
512300096-1 Dostawa elementów hydrauliki złącznej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział ZRP. Grupa mat. 295-17 09.02.2023 10:00:00 09.02.2023 10:05:00 09.02.2023 10:07:00
422300114-1 Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych - NIWKA dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK PIAST-ZIEMOWIT Ruch Piast - nr grupy 292-10-08 09.02.2023 10:00:00 09.02.2023 10:05:00 09.02.2023 10:10:00
442300130-1 Dostawa emalii ftalowych spray do Oddziału KWK Ruda Ruch Halemba Polskiej Grupy Górniczej S.A., nr grupy 243-1 09.02.2023 10:00:00 09.02.2023 10:05:00 09.02.2023 10:20:00
472300088-1 Dostawa węża gumowego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. KWK ROW Ruch Chwałowice nr grupy 251-9 09.02.2023 10:00:00 09.02.2023 10:05:00 09.02.2023 10:20:00
702300223-1 Dostawa cementu portlandzkiego workowanego i papy asfaltowej dla PGG S.A. Oddział KWK R. Ziemowit, KWK ROW R. Jankowice i KWK Mysłowice - Wesoła gr materiałowa 288-6 09.02.2023 10:15:00 09.02.2023 10:20:00 09.02.2023 10:21:00
432300150-1 Dostawa części zamiennych do lokomotyw dołowych PIOMA dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit - grupa 352-01-03 09.02.2023 10:30:00 09.02.2023 10:35:00 09.02.2023 10:36:00
442201896-1 Dostawa gwoździ budowlanych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A Oddział KWK Ruda Ruch Halemba – grupa mat. 284-17. 09.02.2023 10:30:00 09.02.2023 10:35:00 09.02.2023 10:39:00
432300110-1 Dostawa drutu do spawania dla PGG S.A Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit - gr.mat. 273-5. 09.02.2023 10:55:00 09.02.2023 11:00:00 09.02.2023 11:01:00
532200648-1 Dostawa serwerów do oddziału Zakład Informatyki i Telekomunikacji - grupa 324-4 09.02.2023 11:00:00 09.02.2023 11:05:00 09.02.2023 11:10:00
422300139-1 Dostawa osprzętu wiertniczego, żerdzie i łącznik oraz pozostałe elementy przewodu wiertniczego lub równoważnego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2023r. - Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast, nr grupy 295-6 09.02.2023 11:00:00 09.02.2023 11:05:00 09.02.2023 11:20:00
412201848-1 Dostawa akcesoriów kolejowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica. Grupa Asortymentowa 273-1. 09.02.2023 12:00:00 09.02.2023 12:05:00 09.02.2023 12:07:00
412201845-1 Dostawa uszczelnień z tworzyw sztucznych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. O/ KWK Sośnica w 2023r. nr grupy 252-11 09.02.2023 12:00:00 09.02.2023 12:05:00 09.02.2023 12:10:00
502201282-1 Dostawa pipet szklanych z kranikiem teflonowym do pobierania prób gazowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. O/ KWK ROW Ruch Rydułtowy w 2023r nr grupy 261-1 09.02.2023 12:00:00 09.02.2023 12:05:00 09.02.2023 12:10:00
432300119-1 Dostawa zgrzebeł do przenośników zgrzebłowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit grupa mat. 292-2. 09.02.2023 12:00:00 09.02.2023 12:05:00 09.02.2023 12:20:00
542300035-1 Dostawa łańcucha tnącego dla PGG S. A. Oddział Zakład Elektrociepłownie - nr grupy 294-18 09.02.2023 12:05:00 09.02.2023 12:10:00 09.02.2023 12:15:00
532200651-1 Dostawa narzędzi zmechanizowanych, ręcznych do oddziału Zakład Informatyki i Telekomunikacji - grupa 294-16-01 09.02.2023 13:00:00 09.02.2023 13:05:00 09.02.2023 13:10:00
462300124-1 Dostawa czujników wystąpienia prądu dwustanowych do PGG S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice nr grupy 332-2 09.02.2023 13:00:00 09.02.2023 13:05:00 09.02.2023 13:15:00
622202183-1 Dostawa baterii stacjonarnych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek ; nr gr. 314-1 09.02.2023 13:00:00 09.02.2023 13:05:00 09.02.2023 13:15:00
492300026-1 Dostawa zamków bocznych kutych lub równoważnych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2023r. - Oddział KWK ROW Ruch Marcel, nr grupy 292-2 09.02.2023 13:00:00 09.02.2023 13:05:00 09.02.2023 13:20:00
402300024-2 Dostawa śrub hakowych z nakrętkami i dociskami do naprawy opinki wyrobisk chodnikowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały - nr grupy 281-8 10.02.2023 08:00:00 10.02.2023 08:05:00 10.02.2023 08:06:00
622300104-1 Dostawa emalii ftalowych oraz farb geodezyjnych fluorescencyjnych spray do Oddziału KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic Polskiej Grupy Górniczej S.A., nr grupy 243-1 10.02.2023 08:00:00 10.02.2023 08:05:00 10.02.2023 08:20:00
422300019-3 Dostawa urządzeń samojezdnych montażowych dla PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast - nr grupy 292-20-04 - kopia 10.02.2023 08:55:00 10.02.2023 09:00:00 10.02.2023 09:10:00
402201822-1 Dostawa kołków rozporowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały gr. mat. 252-17 10.02.2023 09:00:00 10.02.2023 09:05:00 10.02.2023 09:06:00
472201877-1 Dostawa rur z tworzywa sztucznego do instalacji kopalnianych przeznaczonych do zabudowy w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny dla Polskiej Grupy Górniczej SA O/ KWK ROW Ruch Chwałowice w 2023r. Nr grupy 252-12 10.02.2023 09:00:00 10.02.2023 09:05:00 10.02.2023 09:10:00
482300038-1 Dostawa zespołów pomocniczych trasowych przenośników taśmowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice nr grupy 292-24 10.02.2023 09:00:00 10.02.2023 09:05:00 10.02.2023 09:15:00
472201825-1 Dostawa części do ładowarki ZPP-1, krążek linowy 50 KN lub równoważny dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2023r. - Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice, nr grupy 295-26-06 10.02.2023 09:00:00 10.02.2023 09:05:00 10.02.2023 09:20:00
432300182-1 Dostawa elementów komunikacji budowlanej dla PGG S.A. Oddział KWK Piast Ziemowit Ruch Ziemowit – nr grupy 285-13 10.02.2023 09:55:00 10.02.2023 10:00:00 10.02.2023 10:10:00
402200833-1 Dostawa elektronicznych czujników ciśnienia dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Odział KWK Bolesław Śmiały nr grupy 316-1 10.02.2023 10:00:00 10.02.2023 10:05:00 10.02.2023 10:09:00
442300022-1 Dostawa zaworów kulowych mosiężnych dla PGG S.A. Oddziału KWK Ruda Ruch Halemba - nr grupy 285-4 10.02.2023 10:25:00 10.02.2023 10:30:00 10.02.2023 10:40:00
402201865-1 Dostawa kluczy grzechotkowych do rozdzielnicy ognioszczelnej kopalnianej - ROK dla PGG S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały - nr grupy 286-3 10.02.2023 10:55:00 10.02.2023 11:00:00 10.02.2023 11:10:00
502201186-1 Dostawa lamp rtęciowych LRF dla Oddziału KWK ROW Ruch Rydułtowy - nr grupy 315-2. 10.02.2023 11:00:00 10.02.2023 11:05:00 10.02.2023 11:09:00
432300116-1 Dostawa kłódek dla PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast i Ruch Ziemowit - nr grupy 286-5 10.02.2023 11:25:00 10.02.2023 11:30:00 10.02.2023 11:40:00
462300123-1 Dostawa anemometrów stacjonarnych do PGG S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice nr grupy 332-9 10.02.2023 12:00:00 10.02.2023 12:05:00 10.02.2023 12:15:00
622201935-2 Dostawa rozruszników stycznikowych ognioszczelnych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A Oddział KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki - Staszic. Nr grupy 312-2. 10.02.2023 14:00:00 10.02.2023 14:05:00 10.02.2023 14:15:00
492300242-1 Dostawa części zamiennych do stojaków SHC dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel - gr. mater. 295-2 13.02.2023 08:00:00 13.02.2023 08:05:00 13.02.2023 08:07:00
462201461-1 Dostawa armatury i elementów złącznych sieci wodno-kanalizacyjnej dla PGG S.A Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice - nr grupy 285-4 13.02.2023 08:55:00 13.02.2023 09:00:00 13.02.2023 09:10:00
702300229-1 Dostawa narzędzi warsztatowych dla PGG S.A. Oddział KWK RUDA Ruch Bielszowice - nr grupy 286-3 13.02.2023 09:55:00 13.02.2023 10:00:00 13.02.2023 10:10:00
532200689-1 Dostawa urządzeń monitoringu wizyjnego dołowego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji - nr grupy 323-1 13.02.2023 10:00:00 13.02.2023 10:05:00 13.02.2023 10:09:00
Ostatnia aktualizacja: | Następne odświeżenie za s

O PORTALU AUKCJI NIEPUBLICZNYCH

Portal obsługuje procesy związane z przeprowadzaniem aukcji elektronicznych, w tym wieloparametrowych, wraz z kryteriami poza cenowymi, zarówno zdarzeń samodzielnych, jak i stanowiących część postępowania przetargowego. Funkcjonalność portalu pozwala również przeprowadzać jedno lub wieloetapowe aukcje z wcześniejszym ofertowaniem.
Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Polskiej Grupy Górniczej S.A. w zakładce RODO.

KONTAKT Z POMOCĄ TECHNICZNĄ

COIG S.A.
ul. Mikołowska 100
40-065 Katowice
Tel. +48 32 757 4444
Email: zgloszenie@coig.pl