492000147-1

Dostawa elementów tras kolejek podwieszanych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel. gr. mat. 295-20
Typ aukcji:
Czas zakończenia ofertowania 17.02.2020 14:00:00
Czas rozpoczęcia aukcji 18.02.2020 09:50:00
Czas zakończenia aukcji 18.02.2020 10:00:00
Zmiana ceny 2min
Przedłużenie 2min

Lista kontaktów

Imię i nazwisko Telefon E-mail
Jarosław Kamiński 032 716 3666 jar.kaminski@pgg.pl

Pozycje

Lp Nazwa pozycji Grupy materiałowe Ilość JM Kryteria
1 ZAWIESIE SZYNY Z TRAWERSĄ BEZ WIESZAKA Z ŁAŃCUCHEM 18X90 V/KS L-170 50KN WS-02.00-1 (ŚRUBA HAKOWA Z NAKRĘTKĄ TRAWERSA WIESZAK ŚRUBA I NAKRĘTKA TRAWERSY BEZ ZABEZP.ANTYKOROZ) KOLEJKA PODWIESZONA SCHARF KSP WOSTAL 295-20 - Elementy tras kolejek podwieszanych 520 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
2 ZAWIESIE SZYNY Z TRAWERSĄ BEZ WIESZAKA Z ŁAŃCUCHEM 18X90 V/KS L-208 50KN WS-02.00-1 (ŚRUBA HAKOWA Z NAKRĘTKĄ TRAWERSA WIESZAK ŚRUBA I NAKRĘTKA TRAWERSY BEZ ZABEZP.ANTYKOROZ) KOLEJKA PODWIESZONA SCHARF KSP WOSTAL 295-20 - Elementy tras kolejek podwieszanych 150 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
3 ZAWIESIE SZYNY ŁAPOWE ST40/SP41 Z ŁAŃCUCHEM 18X64 KL.B 40KN N=4 PROFIL V21-V44 KOLEJKA PODWIESZANA STALPOL 295-20 - Elementy tras kolejek podwieszanych 100 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00

Dokumenty wymagane

Dokumenty żądane na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Organizatora Parametry techniczne elementów tras kolejek podwieszanych (zawiesia)..pdf

UWAGA:

1. Wymagane przez Zamawiającego i składane przez Wykonawcę dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim a dokumenty w innym języku przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski i złożone wraz z tłumaczeniem.

2. Oświadczenia Wykonawcy niezbędne do potwierdzenia spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego, dołączane do oferty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

3. Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej PGG S.A. w zakładce RODO.

Dodatkowe informacje dotyczące aukcji

Nazwa specyfikacji Wartość końcowa
1. Termin realizacji dostaw od dnia dostarczenia zamówienia do 14
2. Termin płatności od daty wpływu faktury do Kupującego Zgodnie z oświadczeniem
3. Okres gwarancji od daty dostarczenia do magazynu Kupującego 12
4. Termin obowiązywania umowy do dnia 30.04.2020r.

Uwaga

Jeżeli Wykonawca jest zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. i posiada status Kwalifikowanego Dostawcy lecz nie zadeklarował w Portalu Dostawcy PGG zgłoszenia w zakresie grupy asortymentowej, której przedmiot niniejszego postępowania (aukcji) dotyczy a jest zainteresowany złożeniem oferty w tym postępowaniu, powinien zalogować się na swoje konto w Portalu Dostawcy PGG i dokonać wyboru w/w grupy asortymentowej. Jest to warunek niezbędny do złożenia oferty w Portalu Aukcyjnym.
Jeżeli Wykonawca nie jest zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. a jest zainteresowany ubieganiem się o zamówienia udzielane w trybie aukcji "spotowych" winien dokonać rejestracji do Centralnej Bazy Kwalifikowanych Dostawców na zasadach określonych w Portalu Dostawcy PGG dostępnym poprzez stronę internetową Organizatora www.pgg.pl (przycisk Centralna Baza Kwalifikowanych Dostawców) lub bezpośrednio na stronie internetowej Portalu Dostawcy PGG pod adresem: https://dostawca-pgg.coig.biz/