512000130-1

Dostawa prętów ze stali specjalnych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo Produkcyjny , nr grupy 271-3
Typ aukcji:
Czas zakończenia ofertowania 17.02.2020 08:00:00
Czas rozpoczęcia aukcji 17.02.2020 10:00:00
Czas zakończenia aukcji 17.02.2020 10:15:00
Zmiana ceny 3min
Przedłużenie 2min

Lista kontaktów

Imię i nazwisko Telefon E-mail
Bernardyna Wykręt 032 717 7480 b.wykret@pgg.pl

Pozycje

Lp Nazwa pozycji Grupy materiałowe Ilość JM Kryteria
1 PRĘT STALOWY OKRĄGŁY 140MM 18G2A=S355JR 271-3 - Pręty ze stali specjalnych 3000 kg
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
2 PRĘT STALOWY OKRĄGŁY 120MM 18G2A=S355JR 271-3 - Pręty ze stali specjalnych 500 kg
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
3 PRĘT STALOWY OKRĄGŁY 80MM 18G2A=S355JR 271-3 - Pręty ze stali specjalnych 500 kg
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
4 PRĘT STALOWY OKRĄGŁY 60MM 18G2A=S355JR 271-3 - Pręty ze stali specjalnych 500 kg
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
5 PRĘT STALOWY OKRĄGŁY 12MM 18G2A=S355JR 271-3 - Pręty ze stali specjalnych 1000 kg
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
6 PRĘT STALOWY OKRĄGŁY 125MM 40HM+QT=42CRMO4+QT STAL ULEPSZONA CIEPLNIE 271-3 - Pręty ze stali specjalnych 1500 kg
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
7 PRĘT STALOWY OKRĄGŁY 90MM 40H+QT=41CR4+QT=1.7035+QT STAL ULEPSZONA CIEPLNIE 271-3 - Pręty ze stali specjalnych 1000 kg
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
8 PRĘT STALOWY OKRĄGŁY 85MM 40H+QT=41CR4+QT=1.7035+QT STAL ULEPSZONA CIEPLNIE 271-3 - Pręty ze stali specjalnych 2000 kg
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00

Dokumenty wymagane

Dokumenty żądane na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Organizatora Parametry techniczno-użytkowe nr grupy 271-3.pdf

UWAGA:

1. Wymagane przez Zamawiającego i składane przez Wykonawcę dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim a dokumenty w innym języku przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski i złożone wraz z tłumaczeniem.

2. Oświadczenia Wykonawcy niezbędne do potwierdzenia spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego, dołączane do oferty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

3. Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej PGG S.A. w zakładce RODO.

Dodatkowe informacje dotyczące aukcji

Nazwa specyfikacji Wartość końcowa
1. Termin realizacji dostaw od dnia dostarczenia zamówienia do 14
2. Termin płatności od daty wpływu faktury do Kupującego zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy
3. Okres gwarancji od daty dostarczenia do magazynu Kupującego 12
4. Termin obowiązywania umowy do dnia 31.03.2020

Uwaga

Jeżeli Wykonawca jest zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. i posiada status Kwalifikowanego Dostawcy lecz nie zadeklarował w Portalu Dostawcy PGG zgłoszenia w zakresie grupy asortymentowej, której przedmiot niniejszego postępowania (aukcji) dotyczy a jest zainteresowany złożeniem oferty w tym postępowaniu, powinien zalogować się na swoje konto w Portalu Dostawcy PGG i dokonać wyboru w/w grupy asortymentowej. Jest to warunek niezbędny do złożenia oferty w Portalu Aukcyjnym.
Jeżeli Wykonawca nie jest zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. a jest zainteresowany ubieganiem się o zamówienia udzielane w trybie aukcji "spotowych" winien dokonać rejestracji do Centralnej Bazy Kwalifikowanych Dostawców na zasadach określonych w Portalu Dostawcy PGG dostępnym poprzez stronę internetową Organizatora www.pgg.pl (przycisk Centralna Baza Kwalifikowanych Dostawców) lub bezpośrednio na stronie internetowej Portalu Dostawcy PGG pod adresem: https://dostawca-pgg.coig.biz/