462201519-2

Dostawa części do aparatów regeneracyjnych dla Polskiej Grupy Górniczej SA O/KWK Ruda Ruch Bielszowice - nr grupy mat. 285-11.
Typ aukcji:
Czas zakończenia ofertowania 28.11.2022 09:00:00
Czas rozpoczęcia aukcji 28.11.2022 09:05:00
Czas zakończenia aukcji 28.11.2022 09:25:00
Zmiana ceny 3min
Przedłużenie 2min

Pozycje

Lp Nazwa pozycji Grupy materiałowe Ilość JM Kryteria
1 WĄŻ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA ŻÓŁTY R33145 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4 PLUS 285-11 - Części do aparatów regeneracyjnych 15 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
2 SITO DO WAPNA SODOWANEGO-PRZESIEWANIA PODCZAS DOPEŁNIANIA WKŁADÓW R32618 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4 PLUS 285-11 - Części do aparatów regeneracyjnych 3 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
3 WĄŻ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA NIEBIESKI R33144 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4 PLUS 285-11 - Części do aparatów regeneracyjnych 15 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
4 POKRĘTŁO ZESTAW V11177 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4EP 285-11 - Części do aparatów regeneracyjnych 100 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
5 BATERIA DO BODYGUARDA 3338471=3355751 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4EP 285-11 - Części do aparatów regeneracyjnych 100 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
6 TORBA ODDECHOWA R33125 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4EP BG4 PLUS 285-11 - Części do aparatów regeneracyjnych 20 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
7 WĄŻ ODDECHOWY R33925 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4EP 285-11 - Części do aparatów regeneracyjnych 20 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
8 OBUDOWA-POKRYWA NOŚNA BG4 R34150 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4EP 285-11 - Części do aparatów regeneracyjnych 10 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
9 BODYGUARD II Z WĘŻEM R34230 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4; APARAT PDD BG4 PLUS 285-11 - Części do aparatów regeneracyjnych 10 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
10 POCHŁANIACZ WIELOKROTNEGO UŻYTKU SZARY R34277 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4EP 285-11 - Części do aparatów regeneracyjnych 20 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
11 ZAWÓR ODWADNIAJĄCY BG4 R34340 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4EP 285-11 - Części do aparatów regeneracyjnych 10 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
12 CZUJNIK WYSOKIEGO CIŚNIENIA R34396 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4 PLUS 285-11 - Części do aparatów regeneracyjnych 5 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
13 SWITCH-BOX EN ELEKTRONICZNE OSTRZEŻENIA NISKIEGO CIŚNIENIA R34397 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4EP 285-11 - Części do aparatów regeneracyjnych 10 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
14 FILTR PRZECIWPYŁOWY R35754 OPAKOWANIE 200SZTUK APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4EP 285-11 - Części do aparatów regeneracyjnych 3 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
15 ZAWÓR NADMIAROWY R34535 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4 PLUS 285-11 - Części do aparatów regeneracyjnych 15 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
16 POKRYWA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO R34179=R34702 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4EP 285-11 - Części do aparatów regeneracyjnych 10 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
17 ZAWÓR MINIMUM BG4 R34330 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4EP 285-11 - Części do aparatów regeneracyjnych 5 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
18 PAS NOŚNY KPL. R34152 APARAT REGENERACYJNO-RATOWNICZY PSS BG4EP 285-11 - Części do aparatów regeneracyjnych 10 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00

Dokumenty wymagane

Dokumenty żądane na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Organizatora PAR.DOK. 462201519.pdf

UWAGA:

1. Wymagane przez Zamawiającego i składane przez Wykonawcę dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim a dokumenty w innym języku przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski i złożone wraz z tłumaczeniem.

2. Oświadczenia Wykonawcy niezbędne do potwierdzenia spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego, dołączane do oferty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

3. Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej PGG S.A. w zakładce RODO.

Dodatkowe informacje dotyczące aukcji

Nazwa specyfikacji Wartość końcowa
1. Termin realizacji dostaw od dnia dostarczenia zamówienia do 90
2. Termin płatności od daty wpływu faktury do Kupującego 30 dni
3. Okres gwarancji od daty dostarczenia do magazynu Kupującego 12
4. Przewidywany okres obowiązywania umowy na czas określony od 28.11.2022 do 28.02.2023

Uwaga

Wykonawca zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. i który posiada status Kwalifikowanego Dostawcy lecz nie zadeklarował w Portalu Dostawcy PGG zgłoszenia w zakresie grupy asortymentowej, której przedmiot niniejszego postępowania (aukcji) dotyczy a jest zainteresowany złożeniem oferty w tym postępowaniu, to po zalogowaniu do Portalu Aukcji Niepublicznych ma możliwość zgłoszenia udziału w aukcji za pomocną przycisku „+” i „+ Zgłoś udział” na liście aukcji spotowych lub na formatce poszczególnych aukcji.
Jeżeli Wykonawca nie jest zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. a jest zainteresowany ubieganiem się o zamówienia udzielane w trybie aukcji "spotowych" winien dokonać rejestracji do Centralnej Bazy Kwalifikowanych Dostawców na zasadach określonych w Portalu Dostawcy PGG dostępnym poprzez stronę internetową Organizatora www.pgg.pl - Zakładka Dostawcy, menu Portal Dostawcy (przycisk Centralna Baza Kwalifikowanych Dostawców) lub bezpośrednio na stronie internetowej Portalu Dostawcy PGG pod adresem: https://dostawca-pgg.coig.biz/