542200530-1

Dostawa pudełek tekturowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Elektrociepłownie nr grupy 301-4.
Typ aukcji:
Czas zakończenia ofertowania 28.11.2022 10:00:00
Czas rozpoczęcia aukcji 28.11.2022 10:05:00
Czas zakończenia aukcji 28.11.2022 10:06:00
Zmiana ceny 1min
Przedłużenie 2min

Pozycje

Lp Nazwa pozycji Grupy materiałowe Ilość JM Kryteria
1 PUDEŁKO TEKTUROWE DO ARCHIWIZACJI DOKUMENTÓW A-4 353X250X150MM ZE ŚCIANAMI OPISOWYMI Z OTWOREM NA GRZBIECIE SZER.GRZBIETU 150MM Z TEKTURY FALISTEJ BEZKWASOWEJ RÓŻNE KOLORY 301-4 - Materiały biurowe 20 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
2 PUDEŁKO TEKTUROWE DO ARCHIWIZACJI DOKUMENTÓW A-4 353X250X200MM ZE ŚCIANAMI OPISOWYMI Z OTWOREM NA GRZBIECIE SZER.GRZBIETU 200MM Z TEKTURY FALISTEJ BEZKWASOWEJ RÓŻNE KOLORY 301-4 - Materiały biurowe 20 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00

Dokumenty wymagane

Dokumenty żądane na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Organizatora WPTU pudło archiwizacji.pdf

UWAGA:

1. Wymagane przez Zamawiającego i składane przez Wykonawcę dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim a dokumenty w innym języku przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski i złożone wraz z tłumaczeniem.

2. Oświadczenia Wykonawcy niezbędne do potwierdzenia spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego, dołączane do oferty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

3. Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej PGG S.A. w zakładce RODO.

Dodatkowe informacje dotyczące aukcji

Nazwa specyfikacji Wartość końcowa
1. Termin realizacji dostaw od dnia dostarczenia zamówienia do 21
2. Termin płatności od daty wpływu faktury do Kupującego 30 dni
3. Okres gwarancji od daty dostarczenia do magazynu Kupującego 12
4. Przewidywany okres obowiązywania umowy na czas określony od 28.11.2022 do 30.12.2022

Uwaga

Wykonawca zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. i który posiada status Kwalifikowanego Dostawcy lecz nie zadeklarował w Portalu Dostawcy PGG zgłoszenia w zakresie grupy asortymentowej, której przedmiot niniejszego postępowania (aukcji) dotyczy a jest zainteresowany złożeniem oferty w tym postępowaniu, to po zalogowaniu do Portalu Aukcji Niepublicznych ma możliwość zgłoszenia udziału w aukcji za pomocną przycisku „+” i „+ Zgłoś udział” na liście aukcji spotowych lub na formatce poszczególnych aukcji.
Jeżeli Wykonawca nie jest zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. a jest zainteresowany ubieganiem się o zamówienia udzielane w trybie aukcji "spotowych" winien dokonać rejestracji do Centralnej Bazy Kwalifikowanych Dostawców na zasadach określonych w Portalu Dostawcy PGG dostępnym poprzez stronę internetową Organizatora www.pgg.pl - Zakładka Dostawcy, menu Portal Dostawcy (przycisk Centralna Baza Kwalifikowanych Dostawców) lub bezpośrednio na stronie internetowej Portalu Dostawcy PGG pod adresem: https://dostawca-pgg.coig.biz/