522100114-2

Dostawa osprzętu i części zamiennych do oczyszczarki strumieniowej DBS-100-10RC dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych - gr. mater. 294-6
Typ aukcji:
Czas zakończenia ofertowania 29.11.2021 09:00:00
Czas rozpoczęcia aukcji 29.11.2021 12:00:00
Czas zakończenia aukcji 29.11.2021 12:15:00
Przedłużenie 3min

Lista kontaktów

Imię i nazwisko Telefon E-mail
Mariusz Puch 032 716 46 56 m.puch@pgg.pl

Pozycje

Lp Nazwa pozycji Grupy materiałowe Ilość JM Kryteria
1 USZCZELKA ZAWORU ZASYPU ŚCIERNIWA 10950 URZĄDZENIE-OCZYSZCZARKA STRUMIENIOWO-ŚCIERNA DBS-200RC; DBS-100RC 294-6 - Części obrabiarek oraz maszyn i urządządzeń do obróbki metali 2 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
2 ZAWÓR ZASYPU ŚCIERNIWA 10960 URZĄDZENIE-OCZYSZCZARKA STRUMIENIOWO-ŚCIERNA DBS-200RC; DBS-100RC 294-6 - Części obrabiarek oraz maszyn i urządządzeń do obróbki metali 2 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
3 USZCZELKA GUMOWA DO CFT/CQT 10980 URZĄDZENIE-OCZYSZCZARKA STRUMIENIOWO-ŚCIERNA DBS-200RC; DBS-100RC 294-6 - Części obrabiarek oraz maszyn i urządządzeń do obróbki metali 10 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
4 DYSZA VENTURI RTC-6,5 6,5X130MM 12062 URZĄDZENIE-OCZYSZCZARKA STRUMIENIOWO-ŚCIERNA DBS-200RC; DBS-100RC 294-6 - Części obrabiarek oraz maszyn i urządządzeń do obróbki metali 6 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
5 WĄŻ DO CZYSZCZENIA STRUMIENIOWO-ŚCIERNEGO EXTRA BLAST -25 25X39 ROLKA 20M 12113 URZĄDZENIE-OCZYSZCZARKA STRUMIENIOWO-ŚCIERNA DBS-200RC; DBS-100RC 294-6 - Części obrabiarek oraz maszyn i urządządzeń do obróbki metali 2 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
6 UCHWYT NYLONOWY NA DYSZE DO WĘŻY 25X39 NHP-1 12201 URZĄDZENIE-OCZYSZCZARKA STRUMIENIOWO-ŚCIERNA DBS-200RC; DBS-100RC 294-6 - Części obrabiarek oraz maszyn i urządządzeń do obróbki metali 4 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
7 USZCZELKA GUMOWA DO UCHWYTU NA DYSZE DO WĘŻY 25X39 NHP-1 12203 URZĄDZENIE-OCZYSZCZARKA STRUMIENIOWO-ŚCIERNA DBS-200RC; DBS-100RC 294-6 - Części obrabiarek oraz maszyn i urządządzeń do obróbki metali 2 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
8 ZŁĄCZKA NYLONOWA DO WĘŻY CQP-1 25X39MM 12301 URZĄDZENIE-OCZYSZCZARKA STRUMIENIOWO-ŚCIERNA DBS-200RC; DBS-100RC 294-6 - Części obrabiarek oraz maszyn i urządządzeń do obróbki metali 4 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
9 USZCZELKA GUMOWA DO ZŁĄCZEK CQP-1/CQP-2 12303 URZĄDZENIE-OCZYSZCZARKA STRUMIENIOWO-ŚCIERNA DBS-200RC; DBS-100RC 294-6 - Części obrabiarek oraz maszyn i urządządzeń do obróbki metali 2 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
10 LINKA BEZPIECZEŃSTWA ŚREDNICA WEWNĘTRZNA 1 1/4"-3" 12322 URZĄDZENIE-OCZYSZCZARKA STRUMIENIOWO-ŚCIERNA DBS-200RC; DBS-100RC 294-6 - Części obrabiarek oraz maszyn i urządządzeń do obróbki metali 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
11 HEŁM DO CZYSZCENIA STRUMIENIOWEGO Z WYTRZYMAŁĄ NYLONOWĄ PELERYNĄ COMFORT 30000 URZĄDZENIE-OCZYSZCZARKA STRUMIENIOWO-ŚCIERNA DBS-200RC; DBS-100RC 294-6 - Części obrabiarek oraz maszyn i urządządzeń do obróbki metali 2 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
12 UZDATNIACZ CIEPŁEGO/ZIMNEGO POWIETRZA CCT DO HEŁMÓW COMFORT I ASPECT 30305 URZĄDZENIE-OCZYSZCZARKA STRUMIENIOWO-ŚCIERNA DBS-200RC; DBS-100RC 294-6 - Części obrabiarek oraz maszyn i urządządzeń do obróbki metali 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
13 FILTR POWIETRZA BAF 30400 URZĄDZENIE-OCZYSZCZARKA STRUMIENIOWO-ŚCIERNA DBS-200RC; DBS-100RC 294-6 - Części obrabiarek oraz maszyn i urządządzeń do obróbki metali 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
14 WKŁAD DO FILTRA ACF 30401 URZĄDZENIE-OCZYSZCZARKA STRUMIENIOWO-ŚCIERNA DBS-200RC; DBS-100RC 294-6 - Części obrabiarek oraz maszyn i urządządzeń do obróbki metali 3 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
15 WĄŻ POWIETRZA BAH 9X15MM ZWÓJ 20M WRAZ Z ELEMENTAMI INSTALACYJNYMI 30909 URZĄDZENIE-OCZYSZCZARKA STRUMIENIOWO-ŚCIERNA DBS-200RC; DBS-100RC 294-6 - Części obrabiarek oraz maszyn i urządządzeń do obróbki metali 2 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
16 OPASKA ZACISKOWA WĘŻA 1"X(32-40MM) 50012 URZĄDZENIE-OCZYSZCZARKA STRUMIENIOWO-ŚCIERNA DBS-200RC; DBS-100RC 294-6 - Części obrabiarek oraz maszyn i urządządzeń do obróbki metali 4 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
17 ZŁĄCZKA SPRĘŻONEGO POWIETRZA DO WĘŻY O ŚREDNICY WEWN. 10MM SKG-10 50017 URZĄDZENIE-OCZYSZCZARKA STRUMIENIOWO-ŚCIERNA DBS-200RC; DBS-100RC 294-6 - Części obrabiarek oraz maszyn i urządządzeń do obróbki metali 4 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
18 ZŁĄCZKA SPRĘŻONEGO POWIETRZA DO WĘŻY O ŚREDNICY WEWN. 25MM SKG-25 50020 URZĄDZENIE-OCZYSZCZARKA STRUMIENIOWO-ŚCIERNA DBS-200RC; DBS-100RC 294-6 - Części obrabiarek oraz maszyn i urządządzeń do obróbki metali 4 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
19 KOŃCÓWKA Z MĘSKIM GWINTEM 1 1/4" DLA WĘŻY O ŚREDNICY WEWN. 32MM 50024 URZĄDZENIE-OCZYSZCZARKA STRUMIENIOWO-ŚCIERNA DBS-200RC; DBS-100RC 294-6 - Części obrabiarek oraz maszyn i urządządzeń do obróbki metali 4 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00

Dokumenty wymagane

Dokumenty żądane na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Organizatora Wymagane parametry techniczno użytkowe - oczyszczarka strumieniowa.pdf

UWAGA:

1. Wymagane przez Zamawiającego i składane przez Wykonawcę dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim a dokumenty w innym języku przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski i złożone wraz z tłumaczeniem.

2. Oświadczenia Wykonawcy niezbędne do potwierdzenia spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego, dołączane do oferty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

3. Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej PGG S.A. w zakładce RODO.

Dodatkowe informacje dotyczące aukcji

Nazwa specyfikacji Wartość końcowa
1. Termin realizacji dostaw od dnia dostarczenia zamówienia do 30
2. Termin płatności od daty wpływu faktury do Kupującego zgodnie z oświadczeniem
3. Okres gwarancji od daty dostarczenia do magazynu Kupującego 12
4. Przewidywany okres obowiązywania umowy na czas określony od 29.11.2021 do 28.02.2022

Uwaga

Wykonawca zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. i który posiada status Kwalifikowanego Dostawcy lecz nie zadeklarował w Portalu Dostawcy PGG zgłoszenia w zakresie grupy asortymentowej, której przedmiot niniejszego postępowania (aukcji) dotyczy a jest zainteresowany złożeniem oferty w tym postępowaniu, to po zalogowaniu do Portalu Aukcji Niepublicznych ma możliwość zgłoszenia udziału w aukcji za pomocną przycisku „+” i „+ Zgłoś udział” na liście aukcji spotowych lub na formatce poszczególnych aukcji.
Jeżeli Wykonawca nie jest zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. a jest zainteresowany ubieganiem się o zamówienia udzielane w trybie aukcji "spotowych" winien dokonać rejestracji do Centralnej Bazy Kwalifikowanych Dostawców na zasadach określonych w Portalu Dostawcy PGG dostępnym poprzez stronę internetową Organizatora www.pgg.pl - Zakładka Dostawcy, menu Portal Dostawcy (przycisk Centralna Baza Kwalifikowanych Dostawców) lub bezpośrednio na stronie internetowej Portalu Dostawcy PGG pod adresem: https://dostawca-pgg.coig.biz/