462100912-2

Dostawa części zamiennych do czyszczenia taśm dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice nr grupy 292-18
Typ aukcji:
Czas zakończenia ofertowania 30.11.2021 11:00:00
Czas rozpoczęcia aukcji 01.12.2021 11:00:00
Czas zakończenia aukcji 01.12.2021 11:15:00
Zmiana ceny 3min
Przedłużenie 2min

Lista kontaktów

Imię i nazwisko Telefon E-mail
Edyta Czylok (32) 716 1074 e.czylok@pgg.pl

Pozycje

Lp Nazwa pozycji Grupy materiałowe Ilość JM Kryteria
1 PODPORA REAKCYJNA HD L-1740 0PR9-0000-00CW ZGARNIACZ CZOŁOWY I PODTAŚMOWY MAS 830 NG1 292-18 - Urządzenia i części zamienne do czyszczenia taśm 10 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
2 PRZEKŁADNIA REAKCYJNA 00MN-000K-0000 ZGARNIACZ CZOŁOWY I PODTAŚMOWY MAS 830 NG1 292-18 - Urządzenia i części zamienne do czyszczenia taśm 10 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
3 RAMIĘ REAKCYJNE PRZEKŁADNI 0LMN-0000-0002 ZGARNIACZ CZOŁOWY I PODTAŚMOWY MAS 830 NG1 292-18 - Urządzenia i części zamienne do czyszczenia taśm 10 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
4 WKŁAD KOMPLETNY HD1 0SCZ-P00M-0WB1 ZGARNIACZ PODTAŚMOWY MAS 830 NG1 292-18 - Urządzenia i części zamienne do czyszczenia taśm 25 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
5 WKŁAD KOMPLETNY HD2 0SCZ-P00M-0WB2 ZGARNIACZ PODTAŚMOWY MAS 830 NG1 292-18 - Urządzenia i części zamienne do czyszczenia taśm 20 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
6 WKŁAD KOMPLETNY T 0SCZ-0000-0WT0 ZGARNIACZ CZOŁOWY MAS 830 NG1 292-18 - Urządzenia i części zamienne do czyszczenia taśm 45 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00

Dokumenty wymagane

Dokumenty żądane na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Organizatora Parametry techniczno-użytkowe_292-18.pdf
Oświadczenia do wniosku 462100912.pdf

UWAGA:

1. Wymagane przez Zamawiającego i składane przez Wykonawcę dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim a dokumenty w innym języku przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski i złożone wraz z tłumaczeniem.

2. Oświadczenia Wykonawcy niezbędne do potwierdzenia spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego, dołączane do oferty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

3. Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej PGG S.A. w zakładce RODO.

Dodatkowe informacje dotyczące aukcji

Nazwa specyfikacji Wartość końcowa
1. Termin realizacji dostaw od dnia dostarczenia zamówienia do 30
2. Termin płatności od daty wpływu faktury do Kupującego zgodnie z oświadczeniem
3. Okres gwarancji od daty dostarczenia do magazynu Kupującego 12
4. Przewidywany okres obowiązywania umowy na czas określony od 01.12.2021 do 28.02.2022

Uwaga

Wykonawca zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. i który posiada status Kwalifikowanego Dostawcy lecz nie zadeklarował w Portalu Dostawcy PGG zgłoszenia w zakresie grupy asortymentowej, której przedmiot niniejszego postępowania (aukcji) dotyczy a jest zainteresowany złożeniem oferty w tym postępowaniu, to po zalogowaniu do Portalu Aukcji Niepublicznych ma możliwość zgłoszenia udziału w aukcji za pomocną przycisku „+” i „+ Zgłoś udział” na liście aukcji spotowych lub na formatce poszczególnych aukcji.
Jeżeli Wykonawca nie jest zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. a jest zainteresowany ubieganiem się o zamówienia udzielane w trybie aukcji "spotowych" winien dokonać rejestracji do Centralnej Bazy Kwalifikowanych Dostawców na zasadach określonych w Portalu Dostawcy PGG dostępnym poprzez stronę internetową Organizatora www.pgg.pl - Zakładka Dostawcy, menu Portal Dostawcy (przycisk Centralna Baza Kwalifikowanych Dostawców) lub bezpośrednio na stronie internetowej Portalu Dostawcy PGG pod adresem: https://dostawca-pgg.coig.biz/