432000667-3

Dostawa części zamiennych do sprężarek dla Oddziałów Polskiej Grupy S.A. Oddział KWKPiast-Ziemowit Ruch Ziemowit w 2020 r. grupa materiałowa 291-5.
Typ aukcji:
Czas zakończenia ofertowania 26.05.2020 09:00:00
Czas rozpoczęcia aukcji 27.05.2020 09:00:00
Czas zakończenia aukcji 27.05.2020 09:20:00
Zmiana ceny 2min
Przedłużenie 2min

Lista kontaktów

Imię i nazwisko Telefon E-mail
Lucyna Żak-Noworyta (32) 717 70 94 l.zak@pgg.pl

Pozycje

Lp Nazwa pozycji Grupy materiałowe Ilość JM Kryteria
1 AMORTYZATOR ZESPOŁU STOPNIA I SILNIKA 568-05-000=MCM3310 SPRĘŻARKA ŚRUBOWA AIRPOL-45G/N 291-5 - Części do sprężarek 4 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
2 WĄŻ DN6 PODCIŚNIENIOWY STEROWANIE PRZEPUSTNICĄ 763-506-000=MCM4105 SPRĘŻARKA ŚRUBOWA AIRPOL-45G/N 291-5 - Części do sprężarek 2 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
3 WĄŻ DN6 POŁĄCZENIE Z MANOMETREM 763-505-000=MCM4106 SPRĘŻARKA ŚRUBOWA AIRPOL-45G/N 291-5 - Części do sprężarek 2 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
4 WĄŻ DN19 IN POWROTNY Z CHŁODNICY OLEJU 763-504-000=MCM4104 SPRĘŻARKA ŚRUBOWA AIRPOL-45G/N 291-5 - Części do sprężarek 2 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
5 WENTYLATOR ZESPOŁU STOPNIA I SILNIKA 778-19-000=MCM4093 SPRĘŻARKA ŚRUBOWA AIRPOL-45G/N 291-5 - Części do sprężarek 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
6 UKŁAD STEROWANIA ZESPOŁU STOPNIA I SILNIKA MCM5441 SPRĘŻARKA ŚRUBOWA AIRPOL-45G/N 291-5 - Części do sprężarek 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
7 MANOMETR CIŚNIENIA MMA0036 SPRĘŻARKA ŚRUBOWA AIRPOL-45G/N 291-5 - Części do sprężarek 2 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
8 RAMA NOŚNA 781-181-000=MCM5436 SPRĘŻARKA ŚRUBOWA AIRPOL-45G/N 291-5 - Części do sprężarek 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
9 KOREK KRÓĆCA WLEWU OLEJU STOPNIA ŚRUBOWEGO+USZCZELKA MCA5463+CUS0462 SPRĘŻARKA ŚRUBOWA AIRPOL-45G/N 291-5 - Części do sprężarek 2 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00

Dokumenty wymagane

Dokumenty żądane na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Organizatora załączniki_doc.pdf
parametry techniczne.pdf

UWAGA:

1. Wymagane przez Zamawiającego i składane przez Wykonawcę dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim a dokumenty w innym języku przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski i złożone wraz z tłumaczeniem.

2. Oświadczenia Wykonawcy niezbędne do potwierdzenia spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego, dołączane do oferty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

3. Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej PGG S.A. w zakładce RODO.

Dodatkowe informacje dotyczące aukcji

Nazwa specyfikacji Wartość końcowa
1. Termin realizacji dostaw od dnia dostarczenia zamówienia do 56
2. Termin płatności od daty wpływu faktury do Kupującego zgodnie ze statusem przedsiębiorstwa
3. Okres gwarancji od daty dostarczenia do magazynu Kupującego 12
4. Termin obowiązywania umowy do dnia 30.09.2020

Uwaga

Jeżeli Wykonawca jest zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. i posiada status Kwalifikowanego Dostawcy lecz nie zadeklarował w Portalu Dostawcy PGG zgłoszenia w zakresie grupy asortymentowej, której przedmiot niniejszego postępowania (aukcji) dotyczy a jest zainteresowany złożeniem oferty w tym postępowaniu, powinien zalogować się na swoje konto w Portalu Dostawcy PGG i dokonać wyboru w/w grupy asortymentowej. Jest to warunek niezbędny do złożenia oferty w Portalu Aukcyjnym.
Jeżeli Wykonawca nie jest zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. a jest zainteresowany ubieganiem się o zamówienia udzielane w trybie aukcji "spotowych" winien dokonać rejestracji do Centralnej Bazy Kwalifikowanych Dostawców na zasadach określonych w Portalu Dostawcy PGG dostępnym poprzez stronę internetową Organizatora www.pgg.pl (przycisk Centralna Baza Kwalifikowanych Dostawców) lub bezpośrednio na stronie internetowej Portalu Dostawcy PGG pod adresem: https://dostawca-pgg.coig.biz/