432000695-2

Dostawa naramienników, nakolanników oraz pasów wielofunkcyjnych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit; Grupa asortymentowa: 185-2.
Typ aukcji:
Czas zakończenia ofertowania 26.05.2020 07:00:00
Czas rozpoczęcia aukcji 26.05.2020 10:00:00
Czas zakończenia aukcji 26.05.2020 10:10:00
Zmiana ceny 2min
Przedłużenie 2min

Lista kontaktów

Imię i nazwisko Telefon E-mail
Ewelina Gumulak 32 717 79 46 e.gumulak@pgg.pl

Pozycje

Lp Nazwa pozycji Grupy materiałowe Ilość JM Kryteria
1 PAS OCHRONNY BIODROWY PRZECIWPRZECIĄŻENIOWY WIELOFUNKCYJNY SKÓRA-PODSZYTY FILCEM WYROBY OCHRONNE ANTYELEKTROSTATYCZNE ZGODNE Z KATALOGIEM 185-2 - Wyroby ochronne rąk,nóg i tułowia 15 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
2 NARAMIENNIK SKÓRZANY WYROBY OCHRONNE ANTYELEKTROSTATYCZNE ZGODNE Z KATALOGIEM 185-2 - Wyroby ochronne rąk,nóg i tułowia 20 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
3 OCHRANIACZ KOLANA SKÓRZANY NAKOLANNIK MIN.23,5X27,5CM Z WEWNĘTRZNĄ PODKŁADKĄ Z FILCU OBUWNICZEGO WYROBY OCHRONNE ANTYELEKTROSTATYCZNE ZGODNE Z KATALOGIEM 185-2 - Wyroby ochronne rąk,nóg i tułowia 17 kompl.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00

Dokumenty wymagane

Dokumenty żądane na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Organizatora PAR.DOK. 432000695.pdf

UWAGA:

1. Wymagane przez Zamawiającego i składane przez Wykonawcę dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim a dokumenty w innym języku przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski i złożone wraz z tłumaczeniem.

2. Oświadczenia Wykonawcy niezbędne do potwierdzenia spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego, dołączane do oferty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

3. Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej PGG S.A. w zakładce RODO.

Dodatkowe informacje dotyczące aukcji

Nazwa specyfikacji Wartość końcowa
1. Termin realizacji dostaw od dnia dostarczenia zamówienia do 14
2. Termin płatności od daty wpływu faktury do Kupującego wg oświadczenia o statusie przedsiębiorcy
3. Okres gwarancji od daty dostarczenia do magazynu Kupującego 12
4. Termin obowiązywania umowy do dnia 31.07.2020

Uwaga

Jeżeli Wykonawca jest zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. i posiada status Kwalifikowanego Dostawcy lecz nie zadeklarował w Portalu Dostawcy PGG zgłoszenia w zakresie grupy asortymentowej, której przedmiot niniejszego postępowania (aukcji) dotyczy a jest zainteresowany złożeniem oferty w tym postępowaniu, powinien zalogować się na swoje konto w Portalu Dostawcy PGG i dokonać wyboru w/w grupy asortymentowej. Jest to warunek niezbędny do złożenia oferty w Portalu Aukcyjnym.
Jeżeli Wykonawca nie jest zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. a jest zainteresowany ubieganiem się o zamówienia udzielane w trybie aukcji "spotowych" winien dokonać rejestracji do Centralnej Bazy Kwalifikowanych Dostawców na zasadach określonych w Portalu Dostawcy PGG dostępnym poprzez stronę internetową Organizatora www.pgg.pl (przycisk Centralna Baza Kwalifikowanych Dostawców) lub bezpośrednio na stronie internetowej Portalu Dostawcy PGG pod adresem: https://dostawca-pgg.coig.biz/