Kod 612200503-2
Opis Dostawa części zamiennych do czyszczenia taśm dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Staszic - Wujek Ruch Wujek - grupa 292-18
Typ spotowa, japońska
Data ogłoszenia 24.11.2022 13:33:00
Czas zakończenia ofertowania 29.11.2022 09:00:00
Czas rozpoczęcia aukcji 29.11.2022 09:05:00
Czas zakończenia aukcji 29.11.2022 09:12:20
Odstęp czasu między zmianami ceny 1min
Sposób rozstrzygnięcia aukcji Dogrywka (aukcja angielska)
Czas licytacji w dogrywce 1min
Przedłużenie 2min

Pozycje

Lp Nazwa pozycji Grupy materiałowe Ilość JM Kryteria
1 PRZEKŁADNIA REAKCYJNA S 00MN-000S-0000 ZGARNIACZ CZOŁOWY I PODTAŚMOWY MAS 830 NG1 292-18 - Urządzenia i części zamienne do czyszczenia taśm 4 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Najniższa oferta do licytacji
Cena [26,50 zł / -] 2 650,00
2 ŁOŻYSKO REAKCYJNE S 0LMN-000S-0000 ZGARNIACZ CZOŁOWY I PODTAŚMOWY MAS 830 NG1 292-18 - Urządzenia i części zamienne do czyszczenia taśm 4 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Najniższa oferta do licytacji
Cena [15,00 zł / -] 1 500,00
3 PODPORA REAKCYJNA HD L-1940 1PR1-0000-00CW ZGARNIACZ CZOŁOWY I PODTAŚMOWY MAS 830 NG1 292-18 - Urządzenia i części zamienne do czyszczenia taśm 4 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Najniższa oferta do licytacji
Cena [23,50 zł / -] 2 350,00
4 PRZEKŁADNIA REAKCYJNA 00MN-000K-0000 ZGARNIACZ CZOŁOWY I PODTAŚMOWY MAS 830 NG1 292-18 - Urządzenia i części zamienne do czyszczenia taśm 4 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Najniższa oferta do licytacji
Cena [16,40 zł / -] 1 640,00
5 RAMIĘ REAKCYJNE PRZEKŁADNI 0LMN-0000-0002 ZGARNIACZ CZOŁOWY I PODTAŚMOWY MAS 830 NG1 292-18 - Urządzenia i części zamienne do czyszczenia taśm 4 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Najniższa oferta do licytacji
Cena [12,50 zł / -] 1 250,00
6 PODPORA REAKCYJNA 1PR1-0000-000W ZGARNIACZ CZOŁOWY I PODTAŚMOWY MAS 830 NG1 292-18 - Urządzenia i części zamienne do czyszczenia taśm 4 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Najniższa oferta do licytacji
Cena [18,20 zł / -] 1 820,00

Dokumenty wymagane

Dokumenty żądane na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Organizatora Grupa kapitałowa.docx
oświadczenie o stosowaniu w podziemnych wyrobiskach.doc
Oświadczenie_status Wykonawcy_SPOT.docx
Wymagania_292-18_61200503.pdf

Uwaga!

1. Wymagane przez Zamawiającego i składane przez Wykonawcę dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim a dokumenty w innym języku przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski i złożone wraz z tłumaczeniem.
2. Oświadczenia Wykonawcy niezbędne do potwierdzenia spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego, dołączane do oferty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
3. Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej PGG S.A. w zakładce RODO.

Dodatkowe informacje dotyczące aukcji

Nazwa specyfikacji Wartość końcowa
1. Termin realizacji dostaw od dnia dostarczenia zamówienia do 30
2. Termin płatności od daty wpływu faktury do Kupującego 30 dni
3. Okres gwarancji od daty dostarczenia do magazynu Kupującego 12
4. Przewidywany okres obowiązywania umowy na czas określony od 30.11.2022 do 28.02.2023

Uwaga!

1. Wykonawca zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. i który posiada status Kwalifikowanego Dostawcy lecz nie zadeklarował w Portalu Dostawcy PGG zgłoszenia w zakresie grupy asortymentowej, której przedmiot niniejszego postępowania (aukcji) dotyczy a jest zainteresowany złożeniem oferty w tym postępowaniu, to po zalogowaniu do Portalu Aukcji Niepublicznych ma możliwość zgłoszenia udziału w aukcji za pomocną przycisku „+” i „+ Zgłoś udział” na liście aukcji spotowych lub na formatce poszczególnych aukcji.
2. Jeżeli Wykonawca nie jest zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. a jest zainteresowany ubieganiem się o zamówienia udzielane w trybie aukcji "spotowych" winien dokonać rejestracji do Centralnej Bazy Kwalifikowanych Dostawców na zasadach określonych w Portalu Dostawcy PGG dostępnym poprzez stronę internetową Organizatora www.pgg.pl - Zakładka Dostawcy, menu Portal Dostawcy(przycisk Centralna Baza Kwalifikowanych Dostawców) lub bezpośrednio na stronie internetowej Portalu Dostawcy PGG pod adresem: https://dostawca-pgg.coig.biz/