Kod 422202265-1
Opis Dostawa dwuskładnikowej piany izolacyjnej fenolowej dla PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast - nr grupy 241-2
Typ spotowa, japońska
Data ogłoszenia 24.11.2022 09:13:00
Czas zakończenia ofertowania 29.11.2022 10:00:00
Czas rozpoczęcia aukcji 29.11.2022 10:05:00
Czas zakończenia aukcji 29.11.2022 10:15:19
Odstęp czasu między zmianami ceny 2min
Sposób rozstrzygnięcia aukcji Dogrywka (aukcja angielska)
Czas licytacji w dogrywce 10min
Przedłużenie 2min

Pozycje

Lp Nazwa pozycji Grupy materiałowe Ilość JM Kryteria
1 PIANA FENOLOWA O KROTNOŚCI SPIENIANIA Z ŻYWICĄ W PRZEDZIALE OD 31 DO 40 RAZY, KOMPONENT A - ŻYWICA 241-2 - Piany izolacyjne fenolowe 19200 kg
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Najniższa oferta do licytacji
Cena [0,12 zł / -] 11,60
2 PIANA FENOLOWA O KROTNOŚCI SPIENIANIA Z ŻYWICĄ W PRZEDZIALE OD 31 DO 40 RAZY, KOMPONENT B - KATALIZATOR 241-2 - Piany izolacyjne fenolowe 5599,2 kg
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Najniższa oferta do licytacji
Cena [0,12 zł / -] 11,60

Dokumenty wymagane

Dokumenty żądane na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Organizatora Wymagane parametry + oświadczenia.pdf

Uwaga!

1. Wymagane przez Zamawiającego i składane przez Wykonawcę dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim a dokumenty w innym języku przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski i złożone wraz z tłumaczeniem.
2. Oświadczenia Wykonawcy niezbędne do potwierdzenia spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego, dołączane do oferty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
3. Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej PGG S.A. w zakładce RODO.

Dodatkowe informacje dotyczące aukcji

Nazwa specyfikacji Wartość końcowa
1. Termin realizacji dostaw od dnia dostarczenia zamówienia do 2
2. Termin płatności od daty wpływu faktury do Kupującego 30 dni
3. Okres gwarancji od daty dostarczenia do magazynu Kupującego składnik A (żywica) - min. 7 tygodni; składnik B (katalizator) - min. 11 miesięcy
4. Przewidywany okres obowiązywania umowy na czas określony od 29.11.2022 do 28.02.2023

Uwaga!

1. Wykonawca zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. i który posiada status Kwalifikowanego Dostawcy lecz nie zadeklarował w Portalu Dostawcy PGG zgłoszenia w zakresie grupy asortymentowej, której przedmiot niniejszego postępowania (aukcji) dotyczy a jest zainteresowany złożeniem oferty w tym postępowaniu, to po zalogowaniu do Portalu Aukcji Niepublicznych ma możliwość zgłoszenia udziału w aukcji za pomocną przycisku „+” i „+ Zgłoś udział” na liście aukcji spotowych lub na formatce poszczególnych aukcji.
2. Jeżeli Wykonawca nie jest zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. a jest zainteresowany ubieganiem się o zamówienia udzielane w trybie aukcji "spotowych" winien dokonać rejestracji do Centralnej Bazy Kwalifikowanych Dostawców na zasadach określonych w Portalu Dostawcy PGG dostępnym poprzez stronę internetową Organizatora www.pgg.pl - Zakładka Dostawcy, menu Portal Dostawcy(przycisk Centralna Baza Kwalifikowanych Dostawców) lub bezpośrednio na stronie internetowej Portalu Dostawcy PGG pod adresem: https://dostawca-pgg.coig.biz/