Kod 402201627-1
Opis Dostawa krążników do przenośników taśmowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A Oddział KWK Bolesław Śmiały. Grupa nr 292-1.
Typ spotowa, japońska
Data ogłoszenia 24.11.2022 08:16:00
Czas zakończenia ofertowania 29.11.2022 09:00:00
Czas rozpoczęcia aukcji 29.11.2022 09:05:00
Czas zakończenia aukcji 29.11.2022 09:11:17
Odstęp czasu między zmianami ceny 1min
Sposób rozstrzygnięcia aukcji Dogrywka (aukcja angielska)
Czas licytacji w dogrywce 1min
Przedłużenie 2min

Pozycje

Lp Nazwa pozycji Grupy materiałowe Ilość JM Kryteria
1 KRĄŻNIK GŁADKI 1-108X380-1-25X9X14 6305 2Z C3 PN-M-46606 WZMOCNIONY PIASTA ŻELIWNA 292-1 - Krążniki do przenośników taśmowych 2000 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Najniższa oferta do licytacji
Cena [- / -] 168,50
2 KRĄŻNIK GŁADKI 1-108X530-1-25X9X14 6305 2Z C3 PN-M-46606 WZMOCNIONY PIASTA TŁOCZONA SPAWANA USZCZELNIENIE TYPU N 292-1 - Krążniki do przenośników taśmowych 350 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Najniższa oferta do licytacji
Cena [- / -] 131,50

Dokumenty wymagane

Dokumenty żądane na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Organizatora wym. Bolesław.pdf

Uwaga!

1. Wymagane przez Zamawiającego i składane przez Wykonawcę dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim a dokumenty w innym języku przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski i złożone wraz z tłumaczeniem.
2. Oświadczenia Wykonawcy niezbędne do potwierdzenia spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego, dołączane do oferty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
3. Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej PGG S.A. w zakładce RODO.

Dodatkowe informacje dotyczące aukcji

Nazwa specyfikacji Wartość końcowa
1. Termin realizacji dostaw od dnia dostarczenia zamówienia do 30
2. Termin płatności od daty wpływu faktury do Kupującego 30 dni
3. Okres gwarancji od daty dostarczenia do magazynu Kupującego 12
4. Przewidywany okres obowiązywania umowy na czas określony od 29.11.2022 do 28.02.2023

Uwaga!

1. Wykonawca zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. i który posiada status Kwalifikowanego Dostawcy lecz nie zadeklarował w Portalu Dostawcy PGG zgłoszenia w zakresie grupy asortymentowej, której przedmiot niniejszego postępowania (aukcji) dotyczy a jest zainteresowany złożeniem oferty w tym postępowaniu, to po zalogowaniu do Portalu Aukcji Niepublicznych ma możliwość zgłoszenia udziału w aukcji za pomocną przycisku „+” i „+ Zgłoś udział” na liście aukcji spotowych lub na formatce poszczególnych aukcji.
2. Jeżeli Wykonawca nie jest zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. a jest zainteresowany ubieganiem się o zamówienia udzielane w trybie aukcji "spotowych" winien dokonać rejestracji do Centralnej Bazy Kwalifikowanych Dostawców na zasadach określonych w Portalu Dostawcy PGG dostępnym poprzez stronę internetową Organizatora www.pgg.pl - Zakładka Dostawcy, menu Portal Dostawcy(przycisk Centralna Baza Kwalifikowanych Dostawców) lub bezpośrednio na stronie internetowej Portalu Dostawcy PGG pod adresem: https://dostawca-pgg.coig.biz/