Kod 522200267-1
Opis Dostawa narzędzi zmechanizowanych ręcznych z napędem elektrycznym: wkrętarki, wiertarko-wkrętarki, zakrętaki, klucze udarowe, itp. dla PGG S.A. Oddział Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych na 2022, nr grupy 294-17-01 r
Typ spotowa, japońska
Data ogłoszenia 23.11.2022 08:51:00
Czas zakończenia ofertowania 28.11.2022 09:50:00
Czas rozpoczęcia aukcji 28.11.2022 09:55:00
Czas zakończenia aukcji 28.11.2022 10:01:10
Odstęp czasu między zmianami ceny 1min
Sposób rozstrzygnięcia aukcji Dogrywka (aukcja angielska)
Czas licytacji w dogrywce 1min
Przedłużenie 2min

Pozycje

Lp Nazwa pozycji Grupy materiałowe Ilość JM Kryteria
1 Klucz akumulatorowy z momentem obrotowym min. 200NM 294-17-01 - Narzędzia zmechanizowane ręczne montażowe z napędem elektrycznym: wkrętarki, wiertarko-wkrętarki, zakrętaki, klucze udarowe, itp. 9 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Najniższa oferta do licytacji
Cena [- / -] 1 999,00
2 Klucz udarowy elektryczny akumulatorowy z momentem obrotowym min. 1600 NM 294-17-01 - Narzędzia zmechanizowane ręczne montażowe z napędem elektrycznym: wkrętarki, wiertarko-wkrętarki, zakrętaki, klucze udarowe, itp. 2 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Najniższa oferta do licytacji
Cena [- / -] 2 439,00

Dokumenty wymagane

Dokumenty żądane na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Organizatora Wymagania tech. 294--17-01 ZGRI 522200267.pdf

Uwaga!

1. Wymagane przez Zamawiającego i składane przez Wykonawcę dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim a dokumenty w innym języku przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski i złożone wraz z tłumaczeniem.
2. Oświadczenia Wykonawcy niezbędne do potwierdzenia spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego, dołączane do oferty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
3. Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej PGG S.A. w zakładce RODO.

Dodatkowe informacje dotyczące aukcji

Nazwa specyfikacji Wartość końcowa
1. Termin realizacji dostaw od dnia dostarczenia zamówienia do 21
2. Termin płatności od daty wpływu faktury do Kupującego 30 dni
3. Okres gwarancji od daty dostarczenia do magazynu Kupującego 12
4. Przewidywany okres obowiązywania umowy 3 mies. od dnia zawarcia umowy

Uwaga!

1. Wykonawca zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. i który posiada status Kwalifikowanego Dostawcy lecz nie zadeklarował w Portalu Dostawcy PGG zgłoszenia w zakresie grupy asortymentowej, której przedmiot niniejszego postępowania (aukcji) dotyczy a jest zainteresowany złożeniem oferty w tym postępowaniu, to po zalogowaniu do Portalu Aukcji Niepublicznych ma możliwość zgłoszenia udziału w aukcji za pomocną przycisku „+” i „+ Zgłoś udział” na liście aukcji spotowych lub na formatce poszczególnych aukcji.
2. Jeżeli Wykonawca nie jest zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. a jest zainteresowany ubieganiem się o zamówienia udzielane w trybie aukcji "spotowych" winien dokonać rejestracji do Centralnej Bazy Kwalifikowanych Dostawców na zasadach określonych w Portalu Dostawcy PGG dostępnym poprzez stronę internetową Organizatora www.pgg.pl - Zakładka Dostawcy, menu Portal Dostawcy(przycisk Centralna Baza Kwalifikowanych Dostawców) lub bezpośrednio na stronie internetowej Portalu Dostawcy PGG pod adresem: https://dostawca-pgg.coig.biz/