Kod 442101006-1
Opis Dostawa dolomitu surowego wielkopiecowego gr. 16 - 31,5(32)mm do Oddziału KWK Ruda Ruch Halemba Polskiej Grupy Górniczej S.A., nr grupy 142-2
Typ spotowa, japońska
Data ogłoszenia 25.11.2021 12:21:00
Czas zakończenia ofertowania 30.11.2021 08:00:00
Czas rozpoczęcia aukcji 30.11.2021 11:00:00
Czas zakończenia aukcji 30.11.2021 11:02:09
Odstęp czasu między zmianami ceny 2min
Sposób rozstrzygnięcia aukcji Dogrywka (aukcja angielska)
Czas licytacji w dogrywce 15min
Przedłużenie 2min

Lista kontaktów

Imię i nazwisko Telefon E-mail
Jolanta Milewska 32 716 1080 j.milewska@pgg.pl

Pozycje

Lp Nazwa pozycji Grupy materiałowe Ilość JM Kryteria
1 DOLOMIT SUROWY WIELKOPIECOWY GR.16-31,5 (32)MM PN-EN 13242+A1 142-2 - Kruszywa budowlane mineralne naturalne 160 t
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [0,48 zł / -] 48,00

Dokumenty wymagane

Dokumenty żądane na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Organizatora kpl.szcz.zakr. 442101006.pdf

Uwaga!

1. Wymagane przez Zamawiającego i składane przez Wykonawcę dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim a dokumenty w innym języku przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski i złożone wraz z tłumaczeniem.
2. Oświadczenia Wykonawcy niezbędne do potwierdzenia spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego, dołączane do oferty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
3. Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej PGG S.A. w zakładce RODO.

Dodatkowe informacje dotyczące aukcji

Nazwa specyfikacji Wartość końcowa
1. Termin realizacji dostaw od dnia dostarczenia zamówienia do 14
2. Termin płatności od daty wpływu faktury do Kupującego zgodnie z oświadczeniem o statusie Wykonawcy
3. Okres gwarancji od daty dostarczenia do magazynu Kupującego nie dotyczy
4. Przewidywany okres obowiązywania umowy na czas określony od 01.12.2021 do 28.02.2022

Uwaga!

1. Wykonawca zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. i który posiada status Kwalifikowanego Dostawcy lecz nie zadeklarował w Portalu Dostawcy PGG zgłoszenia w zakresie grupy asortymentowej, której przedmiot niniejszego postępowania (aukcji) dotyczy a jest zainteresowany złożeniem oferty w tym postępowaniu, to po zalogowaniu do Portalu Aukcji Niepublicznych ma możliwość zgłoszenia udziału w aukcji za pomocną przycisku „+” i „+ Zgłoś udział” na liście aukcji spotowych lub na formatce poszczególnych aukcji.
2. Jeżeli Wykonawca nie jest zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. a jest zainteresowany ubieganiem się o zamówienia udzielane w trybie aukcji "spotowych" winien dokonać rejestracji do Centralnej Bazy Kwalifikowanych Dostawców na zasadach określonych w Portalu Dostawcy PGG dostępnym poprzez stronę internetową Organizatora www.pgg.pl - Zakładka Dostawcy, menu Portal Dostawcy(przycisk Centralna Baza Kwalifikowanych Dostawców) lub bezpośrednio na stronie internetowej Portalu Dostawcy PGG pod adresem: https://dostawca-pgg.coig.biz/