Kod 622101326-1
Opis Dostawa obudowy chodnikowej specjalnej ze stali o podwyższonej jakości dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. dla KWK Staszic Wujek Ruch Murcki-Staszic w roku 2021, nr gr. mat. 281-10
Typ spotowa, japońska
Data ogłoszenia 25.11.2021 06:11:00
Czas zakończenia ofertowania 29.11.2021 08:00:00
Czas rozpoczęcia aukcji 29.11.2021 08:30:00
Czas zakończenia aukcji 29.11.2021 08:31:08
Odstęp czasu między zmianami ceny 1min
Sposób rozstrzygnięcia aukcji Dogrywka (aukcja angielska)
Czas licytacji w dogrywce 1min
Przedłużenie 2min

Lista kontaktów

Imię i nazwisko Telefon E-mail
EMANUEL PTAK 32 7161421 e.ptak@pgg.pl

Pozycje

Lp Nazwa pozycji Grupy materiałowe Ilość JM Kryteria
1 OBUDOWA KPL. ŁPSPA V32/4 RYS.43 KO+KS L1-3335 L2-3585 L3-4310 L4-2605 S-7200 W-2800 4XCZĘŚCIOWA ŁUKOWA PODATNA SPŁASZCZONA ASYMETRYCZNA W GATUNKU S480W TYPOSZEREG ODRZWI 73XELEMENTOWY 281-10 - Odrzwia obudowy chodnikowej specjalnej ze stali o podwyższonej jakości 17,781 t
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 5 890,00

Dokumenty wymagane

Dokumenty żądane na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Organizatora Wymagane oświadczenia .pdf
obudowa specjalna 7,2x2,8.pdf
Oświadczenie mikoprzedsiębiorcy.docx

Uwaga!

1. Wymagane przez Zamawiającego i składane przez Wykonawcę dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim a dokumenty w innym języku przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski i złożone wraz z tłumaczeniem.
2. Oświadczenia Wykonawcy niezbędne do potwierdzenia spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego, dołączane do oferty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
3. Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej PGG S.A. w zakładce RODO.

Dodatkowe informacje dotyczące aukcji

Nazwa specyfikacji Wartość końcowa
1. Termin realizacji dostaw od dnia dostarczenia zamówienia do 14
2. Termin płatności od daty wpływu faktury do Kupującego zgodnie z oświadczeniem
3. Okres gwarancji od daty dostarczenia do magazynu Kupującego 12
4. Przewidywany okres obowiązywania umowy na czas określony od 29.11.2021 do 31.12.2021

Uwaga!

1. Wykonawca zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. i który posiada status Kwalifikowanego Dostawcy lecz nie zadeklarował w Portalu Dostawcy PGG zgłoszenia w zakresie grupy asortymentowej, której przedmiot niniejszego postępowania (aukcji) dotyczy a jest zainteresowany złożeniem oferty w tym postępowaniu, to po zalogowaniu do Portalu Aukcji Niepublicznych ma możliwość zgłoszenia udziału w aukcji za pomocną przycisku „+” i „+ Zgłoś udział” na liście aukcji spotowych lub na formatce poszczególnych aukcji.
2. Jeżeli Wykonawca nie jest zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. a jest zainteresowany ubieganiem się o zamówienia udzielane w trybie aukcji "spotowych" winien dokonać rejestracji do Centralnej Bazy Kwalifikowanych Dostawców na zasadach określonych w Portalu Dostawcy PGG dostępnym poprzez stronę internetową Organizatora www.pgg.pl - Zakładka Dostawcy, menu Portal Dostawcy(przycisk Centralna Baza Kwalifikowanych Dostawców) lub bezpośrednio na stronie internetowej Portalu Dostawcy PGG pod adresem: https://dostawca-pgg.coig.biz/