Kod 492100935-2
Opis Dostawa wkładów chłodniczych do układu chłodzenia przekładni przenośników taśmowych dla Oddziału KWK ROW Ruch Marcel. nr grupy: 291-12
Typ spotowa, japońska
Data ogłoszenia 24.11.2021 13:32:00
Czas zakończenia ofertowania 29.11.2021 09:00:00
Czas rozpoczęcia aukcji 01.12.2021 12:00:00
Czas zakończenia aukcji 01.12.2021 12:04:10
Odstęp czasu między zmianami ceny 2min
Sposób rozstrzygnięcia aukcji Dogrywka (aukcja angielska)
Czas licytacji w dogrywce 10min
Przedłużenie 2min

Lista kontaktów

Imię i nazwisko Telefon E-mail
Leszek Roezner 32 7163592 l.roezner@pgg.pl

Pozycje

Lp Nazwa pozycji Grupy materiałowe Ilość JM Kryteria
1 WKŁAD CHŁODNICZY PRZEKŁADNI 13264427 PRZEKŁADNIA STOŻKOWO-WALCOWA X3KR260 291-12 - Części zamienne do przekładni 12 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [57,79 zł / -] 5 779,00
2 WKŁAD CHŁODNICZY 13250191 PRZEKŁADNIA STOŻKOWA X3KR220/HU/B 291-12 - Części zamienne do przekładni 4 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [34,02 zł / -] 3 402,00

Dokumenty wymagane

Dokumenty żądane na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Organizatora Parametry techn. Wkłady chłodnicze KWK Marcel gr 291-12.pdf

Uwaga!

1. Wymagane przez Zamawiającego i składane przez Wykonawcę dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim a dokumenty w innym języku przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski i złożone wraz z tłumaczeniem.
2. Oświadczenia Wykonawcy niezbędne do potwierdzenia spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego, dołączane do oferty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
3. Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej PGG S.A. w zakładce RODO.

Dodatkowe informacje dotyczące aukcji

Nazwa specyfikacji Wartość końcowa
1. Termin realizacji dostaw od dnia dostarczenia zamówienia do 119
2. Termin płatności od daty wpływu faktury do Kupującego zgodnie z oświadczeniem
3. Okres gwarancji od daty dostarczenia do magazynu Kupującego 12
4. Przewidywany okres obowiązywania umowy na czas określony od 01.12.2021 do 31.12.2021

Uwaga!

1. Wykonawca zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. i który posiada status Kwalifikowanego Dostawcy lecz nie zadeklarował w Portalu Dostawcy PGG zgłoszenia w zakresie grupy asortymentowej, której przedmiot niniejszego postępowania (aukcji) dotyczy a jest zainteresowany złożeniem oferty w tym postępowaniu, to po zalogowaniu do Portalu Aukcji Niepublicznych ma możliwość zgłoszenia udziału w aukcji za pomocną przycisku „+” i „+ Zgłoś udział” na liście aukcji spotowych lub na formatce poszczególnych aukcji.
2. Jeżeli Wykonawca nie jest zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. a jest zainteresowany ubieganiem się o zamówienia udzielane w trybie aukcji "spotowych" winien dokonać rejestracji do Centralnej Bazy Kwalifikowanych Dostawców na zasadach określonych w Portalu Dostawcy PGG dostępnym poprzez stronę internetową Organizatora www.pgg.pl - Zakładka Dostawcy, menu Portal Dostawcy(przycisk Centralna Baza Kwalifikowanych Dostawców) lub bezpośrednio na stronie internetowej Portalu Dostawcy PGG pod adresem: https://dostawca-pgg.coig.biz/