512400671-1

Dostawa narzędzi metalowych do skrawania metali dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział ZRP gr. mat. 294-4
Typ aukcji:
Czas zakończenia ofertowania 30.07.2024 08:55:00
Czas rozpoczęcia aukcji 30.07.2024 09:00:00
Czas zakończenia aukcji 30.07.2024 09:05:00
Zmiana ceny 1min
Przedłużenie 2min
Dokumenty dotyczące aukcji

Pozycje

Lp Nazwa pozycji Grupy materiałowe Ilość JM Kryteria
1 NÓŻ TOKARSKI OPRAWKOWY KWADRAT 20X20X200 SK10V 294-4 - Narzędzia metalowe do skrawania metali 20 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
2 PODKŁADKA SVN-32N NÓŻ TOKARSKI SKŁADANY SVVBN 294-4 - Narzędzia metalowe do skrawania metali 5 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
3 GWINTOWNIK MASZYNOWY WYSOKOWYDAJNY DIN-376 C M-20 R40 HSSE-PM TC 420HB DO GWINTU METRYCZNEGO DO OTWORÓW NIEPRZELOTOWYCH 294-4 - Narzędzia metalowe do skrawania metali 20 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
4 NÓŻ TOKARSKI OPRAWKOWY KWADRAT 25X25X200 SK10V 294-4 - Narzędzia metalowe do skrawania metali 10 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
5 PŁYTKA WIELOOSTRZOWA DO NOŻY TOKARSKICH GY2M0400G040N-MS VP20RT MASZYNOWA OBRÓBKA METALI 294-4 - Narzędzia metalowe do skrawania metali 100 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
6 PŁYTKA WIELOOSTRZOWA DO FREZÓW SPMT 1806EDER-NB2 PR830 MASZYNOWA OBRÓBKA METALI 294-4 - Narzędzia metalowe do skrawania metali 100 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
7 PŁYTKA WIELOOSTRZOWA DO FREZÓW SPMT 1806EDER-NB3 PR830 MASZYNOWA OBRÓBKA METALI 294-4 - Narzędzia metalowe do skrawania metali 100 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
8 UCHWYT NARZĘDZIOWY (OPRAWKA LISTWY) KTKTB 32-32 NÓŻ TOKARSKI SKŁADANY DO PRZECINANIA I WYCINANIA 294-4 - Narzędzia metalowe do skrawania metali 2 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
9 UCHWYT NARZĘDZIOWY (OPRAWKA LISTWY) KTKTB 25-35 NÓŻ TOKARSKI SKŁADANY DO PRZECINANIA I WYCINANIA 294-4 - Narzędzia metalowe do skrawania metali 7 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
10 LISTWA KPKB 32-4 NÓŻ TOKARSKI SKŁADANY DO PRZECINANIA I WYCINANIA 294-4 - Narzędzia metalowe do skrawania metali 20 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
11 NÓŻ SKŁADANY PCLNL 25X25M-16 294-4 - Narzędzia metalowe do skrawania metali 3 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00

Dokumenty dotyczące aukcji

Dokumenty żądane na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Organizatora Parametry techniczne.pdf

UWAGA:

1. Wymagane przez Zamawiającego i składane przez Wykonawcę dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim a dokumenty w innym języku przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski i złożone wraz z tłumaczeniem.

2. Oświadczenia Wykonawcy niezbędne do potwierdzenia spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego, dołączane do oferty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

3. Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Polskiej Grupy Górniczej S.A. w zakładce RODO w załączniku Uczestnicy procesów zakupowych oraz sprzedażowych.

Dodatkowe informacje dotyczące aukcji

Nazwa specyfikacji Wartość końcowa
1. Termin realizacji dostaw od dnia dostarczenia zamówienia do 21
2. Termin płatności od daty wpływu faktury do Kupującego 30 dni
3. Okres gwarancji od daty dostarczenia do magazynu Kupującego minimum 12
4. Przewidywany okres obowiązywania umowy 90 dni od dnia zawarcia umowy

Uwaga

Wykonawca zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. i który posiada status Kwalifikowanego Dostawcy lecz nie zadeklarował w Portalu Dostawcy PGG zgłoszenia w zakresie grupy asortymentowej, której przedmiot niniejszego postępowania (aukcji) dotyczy a jest zainteresowany złożeniem oferty w tym postępowaniu, to po zalogowaniu do Portalu Aukcji Niepublicznych ma możliwość zgłoszenia udziału w aukcji za pomocną przycisku „+” i „+ Zgłoś udział” na liście aukcji spotowych lub na formatce poszczególnych aukcji.
Jeżeli Wykonawca nie jest zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. a jest zainteresowany ubieganiem się o zamówienia udzielane w trybie aukcji "spotowych" winien dokonać rejestracji do Centralnej Bazy Kwalifikowanych Dostawców na zasadach określonych w Portalu Dostawcy PGG dostępnym poprzez stronę internetową Organizatora www.pgg.pl - Zakładka Dostawcy, menu Portal Dostawcy (przycisk Centralna Baza Kwalifikowanych Dostawców) lub bezpośrednio na stronie internetowej Portalu Dostawcy PGG pod adresem: https://dostawca-pgg.coig.biz/