492000051-2

Dostawa klimatyzatorów przenośnych dla Oddziału KWK ROW Ruch Marcel. nr grupy 297-1
Typ aukcji:
Czas zakończenia ofertowania 18.02.2020 11:00:00
Czas rozpoczęcia aukcji 19.02.2020 13:00:00
Czas zakończenia aukcji 19.02.2020 13:10:00
Zmiana ceny 2min
Przedłużenie 3min

Lista kontaktów

Imię i nazwisko Telefon E-mail
Leszek Roezner 32 7163592 l.roezner@pgg.pl

Pozycje

Lp Nazwa pozycji Grupy materiałowe Ilość JM Kryteria
1 KLIMATYZATOR CHŁODZĄCY PRZENOŚNY KLC-9000 1000W WYDAJNOŚĆ CHŁODZENIA 2,6KW PRZEPŁYW POWIETRZA 360 M3/H ZAKRES TEMPERATUR 17-30 ST.C lub równoważny 297-1 - Sprzęt AGD i RTV oraz części zamienne 4 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00

Dokumenty wymagane

Dokumenty żądane na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Organizatora KLIMATYZATOR przenośny KWK M-EL 2020.pdf

UWAGA:

1. Wymagane przez Zamawiającego i składane przez Wykonawcę dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim a dokumenty w innym języku przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski i złożone wraz z tłumaczeniem.

2. Oświadczenia Wykonawcy niezbędne do potwierdzenia spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego, dołączane do oferty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

3. Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej PGG S.A. w zakładce RODO.

Dodatkowe informacje dotyczące aukcji

Nazwa specyfikacji Wartość końcowa
1. Termin realizacji dostaw od dnia dostarczenia zamówienia do 21
2. Termin płatności od daty wpływu faktury do Kupującego wg załączonego oświadczenia
3. Okres gwarancji od daty dostarczenia do magazynu Kupującego 24
4. Termin obowiązywania umowy do dnia 31.03.2020

Uwaga

Jeżeli Wykonawca jest zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. i posiada status Kwalifikowanego Dostawcy lecz nie zadeklarował w Portalu Dostawcy PGG zgłoszenia w zakresie grupy asortymentowej, której przedmiot niniejszego postępowania (aukcji) dotyczy a jest zainteresowany złożeniem oferty w tym postępowaniu, powinien zalogować się na swoje konto w Portalu Dostawcy PGG i dokonać wyboru w/w grupy asortymentowej. Jest to warunek niezbędny do złożenia oferty w Portalu Aukcyjnym.
Jeżeli Wykonawca nie jest zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. a jest zainteresowany ubieganiem się o zamówienia udzielane w trybie aukcji "spotowych" winien dokonać rejestracji do Centralnej Bazy Kwalifikowanych Dostawców na zasadach określonych w Portalu Dostawcy PGG dostępnym poprzez stronę internetową Organizatora www.pgg.pl (przycisk Centralna Baza Kwalifikowanych Dostawców) lub bezpośrednio na stronie internetowej Portalu Dostawcy PGG pod adresem: https://dostawca-pgg.coig.biz/