462000153-1

Dostawa gniazd i wtyczek siłowych dla Polskiej Grupy Górniczej spółka akcyjna Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice w 2020r. - gr. mater. 312-13
Typ aukcji:
Czas zakończenia ofertowania 18.02.2020 08:00:00
Czas rozpoczęcia aukcji 18.02.2020 12:00:00
Czas zakończenia aukcji 18.02.2020 12:02:00
Zmiana ceny 2min
Przedłużenie 2min

Lista kontaktów

Imię i nazwisko Telefon E-mail
Mariusz Puch 032 716 46 56 m.puch@pgg.pl

Pozycje

Lp Nazwa pozycji Grupy materiałowe Ilość JM Kryteria
1 GNIAZDO SIŁOWE PRZENOŚNE 4X125A 400V 3P+Z IP-67 50/60HZ NR.244-6 OBUDOWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH 312-13 - Sprzęt instalacyjny łącznikowy i bezpiecznikowy: gniazda, wtyczki, wkładki topikowe, przedłużacze itp. 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
2 WTYCZKA SIŁOWA PRZENOŚNA 4X125A 3P+Z 400V 50/60HZ IP-67 OKRĄGŁA NR.044-6 OBUDOWA Z TWORZYWA 312-13 - Sprzęt instalacyjny łącznikowy i bezpiecznikowy: gniazda, wtyczki, wkładki topikowe, przedłużacze itp. 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00

Dokumenty wymagane

Dokumenty żądane na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Organizatora Oświadczenie.pdf
Wymagania gniazdo+wtyczka.pdf
Załącznik do aukcji nr 1.pdf
Aukcja zał. nr 2.pdf

UWAGA:

1. Wymagane przez Zamawiającego i składane przez Wykonawcę dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim a dokumenty w innym języku przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski i złożone wraz z tłumaczeniem.

2. Oświadczenia Wykonawcy niezbędne do potwierdzenia spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego, dołączane do oferty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

3. Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej PGG S.A. w zakładce RODO.

Dodatkowe informacje dotyczące aukcji

Nazwa specyfikacji Wartość końcowa
1. Termin realizacji dostaw od dnia dostarczenia zamówienia do 30
2. Termin płatności od daty wpływu faktury do Kupującego zgodnie z oświadczeniem
3. Okres gwarancji od daty dostarczenia do magazynu Kupującego 12
4. Termin obowiązywania umowy do dnia 30.04.2020

Uwaga

Jeżeli Wykonawca jest zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. i posiada status Kwalifikowanego Dostawcy lecz nie zadeklarował w Portalu Dostawcy PGG zgłoszenia w zakresie grupy asortymentowej, której przedmiot niniejszego postępowania (aukcji) dotyczy a jest zainteresowany złożeniem oferty w tym postępowaniu, powinien zalogować się na swoje konto w Portalu Dostawcy PGG i dokonać wyboru w/w grupy asortymentowej. Jest to warunek niezbędny do złożenia oferty w Portalu Aukcyjnym.
Jeżeli Wykonawca nie jest zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. a jest zainteresowany ubieganiem się o zamówienia udzielane w trybie aukcji "spotowych" winien dokonać rejestracji do Centralnej Bazy Kwalifikowanych Dostawców na zasadach określonych w Portalu Dostawcy PGG dostępnym poprzez stronę internetową Organizatora www.pgg.pl (przycisk Centralna Baza Kwalifikowanych Dostawców) lub bezpośrednio na stronie internetowej Portalu Dostawcy PGG pod adresem: https://dostawca-pgg.coig.biz/