402000014-3

Dostawa części zamiennych do narzędzi zmechanizowanych ręcznych z napędem pneumatycznym - wiertarek udarowych WUP-22 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały. nr grupy 294-12
Typ aukcji:
Czas zakończenia ofertowania 17.02.2020 09:00:00
Czas rozpoczęcia aukcji 17.02.2020 10:00:00
Czas zakończenia aukcji 17.02.2020 10:30:00
Przedłużenie 2min

Lista kontaktów

Imię i nazwisko Telefon E-mail
Katarzyna Buk 32 716 4590 k.buk@pgg.pl

Pozycje

Lp Nazwa pozycji Grupy materiałowe Ilość JM Kryteria
1 SPRĘŻYNA ZAPADKI D13-96A9 WIERTARKA UDAROWA WUP-22 294-12 - Części zamienne narzędzi zmechanizowanych ręcznych z napędem pneumatycznym 30 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
2 SPRĘŻYNA D13-96A17 WIERTARKA UDAROWA WUP-22 294-12 - Części zamienne narzędzi zmechanizowanych ręcznych z napędem pneumatycznym 30 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
3 PROWADNICA WAŁKA D13-96B3/A WIERTARKA UDAROWA WUP-22 294-12 - Części zamienne narzędzi zmechanizowanych ręcznych z napędem pneumatycznym 10 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
4 ROZRZĄD KPL.NISKIEGO CIŚNIENIA D13-96BB WIERTARKA UDAROWA WUP-22 294-12 - Części zamienne narzędzi zmechanizowanych ręcznych z napędem pneumatycznym 5 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
5 SPRĘŻYNA ZAPADKI D13-96C2/B WIERTARKA UDAROWA WUP-22 294-12 - Części zamienne narzędzi zmechanizowanych ręcznych z napędem pneumatycznym 30 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
6 TRZYMAK DŁUTA 1" D13-96D2 WIERTARKA UDAROWA WUP-22 294-12 - Części zamienne narzędzi zmechanizowanych ręcznych z napędem pneumatycznym 10 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
7 ŚRUBA OCZKOWA D13-96D3/F WIERTARKA UDAROWA WUP-22 294-12 - Części zamienne narzędzi zmechanizowanych ręcznych z napędem pneumatycznym 10 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
8 SPRĘŻYNA ŚRUBY OCZKOWEJ D13-96D5 WIERTARKA UDAROWA WUP-22 294-12 - Części zamienne narzędzi zmechanizowanych ręcznych z napędem pneumatycznym 30 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
9 PROWADNICA DŁUTA D13-96DB2 WIERTARKA UDAROWA WUP-22 294-12 - Części zamienne narzędzi zmechanizowanych ręcznych z napędem pneumatycznym 10 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
10 PROWADNICA BIJAKA D13-96DB3 WIERTARKA UDAROWA WUP-22 294-12 - Części zamienne narzędzi zmechanizowanych ręcznych z napędem pneumatycznym 10 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
11 WAŁEK ZAPADKI D13-96EC1B WIERTARKA UDAROWA WUP-22 294-12 - Części zamienne narzędzi zmechanizowanych ręcznych z napędem pneumatycznym 10 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
12 BIJAK D13-96CB1 WIERTARKA UDAROWA WUP-22 294-12 - Części zamienne narzędzi zmechanizowanych ręcznych z napędem pneumatycznym 5 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
13 CYLINDER D13-96BA/K WIERTARKA UDAROWA WUP-22 294-12 - Części zamienne narzędzi zmechanizowanych ręcznych z napędem pneumatycznym 5 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00

Dokumenty wymagane

UWAGA:

1. Wymagane przez Zamawiającego i składane przez Wykonawcę dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim a dokumenty w innym języku przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski i złożone wraz z tłumaczeniem.

2. Oświadczenia Wykonawcy niezbędne do potwierdzenia spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego, dołączane do oferty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

3. Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej PGG S.A. w zakładce RODO.

Dodatkowe informacje dotyczące aukcji

Nazwa specyfikacji Wartość końcowa
1. Termin realizacji dostaw od dnia dostarczenia zamówienia do 21
2. Termin płatności od daty wpływu faktury do Kupującego zgodnie z oświadczeniem
3. Okres gwarancji od daty dostarczenia do magazynu Kupującego 12
4. Termin obowiązywania umowy do dnia 30.04.2020

Uwaga

Jeżeli Wykonawca jest zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. i posiada status Kwalifikowanego Dostawcy lecz nie zadeklarował w Portalu Dostawcy PGG zgłoszenia w zakresie grupy asortymentowej, której przedmiot niniejszego postępowania (aukcji) dotyczy a jest zainteresowany złożeniem oferty w tym postępowaniu, powinien zalogować się na swoje konto w Portalu Dostawcy PGG i dokonać wyboru w/w grupy asortymentowej. Jest to warunek niezbędny do złożenia oferty w Portalu Aukcyjnym.
Jeżeli Wykonawca nie jest zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. a jest zainteresowany ubieganiem się o zamówienia udzielane w trybie aukcji "spotowych" winien dokonać rejestracji do Centralnej Bazy Kwalifikowanych Dostawców na zasadach określonych w Portalu Dostawcy PGG dostępnym poprzez stronę internetową Organizatora www.pgg.pl (przycisk Centralna Baza Kwalifikowanych Dostawców) lub bezpośrednio na stronie internetowej Portalu Dostawcy PGG pod adresem: https://dostawca-pgg.coig.biz/