442000074-1

Dostawa kształtek z rury DN 323,9x6,3 PN25 ocynkowanej z wkładką poliuretanową dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział kwk RUDA R. Halemba w 2020r. nr grupy 272-1
Typ aukcji:
Czas zakończenia ofertowania 14.02.2020 13:45:00
Czas rozpoczęcia aukcji 17.02.2020 11:00:00
Czas zakończenia aukcji 17.02.2020 11:02:00
Zmiana ceny 2min
Przedłużenie 2min

Lista kontaktów

Imię i nazwisko Telefon E-mail
Adam Rysz 032 716 4655 a.rysz@pgg.pl

Pozycje

Lp Nazwa pozycji Grupy materiałowe Ilość JM Kryteria
1 RURA BEZ SZWU KOŁNIERZOWA Z WKŁADKĄ POLIURETANOWĄ O NIESTANDARDOWYCH DŁUGOŚCIACH 323,9X6,3 R35=ST37,0=P235TR1 OC 2,5MPA Z KOŁNIERZAMI LUŹNYMI PRZYSPAWANYMI PIERŚCIENIAMI TRUDNOŚCIERALNA 272-1 - Rury stalowe kołnierzowe 12,7 m
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00

Dokumenty wymagane

Dokumenty żądane na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Organizatora 11.02.2020r. Parametry techniczne i wymagane dokumenty, rury z wkładką..pdf
schemat WASKO-TWN_IR-C3525 Nr216 Halemba_2461_001.pdf

UWAGA:

1. Wymagane przez Zamawiającego i składane przez Wykonawcę dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim a dokumenty w innym języku przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski i złożone wraz z tłumaczeniem.

2. Oświadczenia Wykonawcy niezbędne do potwierdzenia spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego, dołączane do oferty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

3. Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej PGG S.A. w zakładce RODO.

Dodatkowe informacje dotyczące aukcji

Nazwa specyfikacji Wartość końcowa
1. Termin realizacji dostaw od dnia dostarczenia zamówienia do 60
2. Termin płatności od daty wpływu faktury do Kupującego Zgodnie z oświadczeniem
3. Okres gwarancji od daty dostarczenia do magazynu Kupującego 36
4. Termin obowiązywania umowy do dnia 04.05.2020r.

Uwaga

Jeżeli Wykonawca jest zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. i posiada status Kwalifikowanego Dostawcy lecz nie zadeklarował w Portalu Dostawcy PGG zgłoszenia w zakresie grupy asortymentowej, której przedmiot niniejszego postępowania (aukcji) dotyczy a jest zainteresowany złożeniem oferty w tym postępowaniu, powinien zalogować się na swoje konto w Portalu Dostawcy PGG i dokonać wyboru w/w grupy asortymentowej. Jest to warunek niezbędny do złożenia oferty w Portalu Aukcyjnym.
Jeżeli Wykonawca nie jest zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. a jest zainteresowany ubieganiem się o zamówienia udzielane w trybie aukcji "spotowych" winien dokonać rejestracji do Centralnej Bazy Kwalifikowanych Dostawców na zasadach określonych w Portalu Dostawcy PGG dostępnym poprzez stronę internetową Organizatora www.pgg.pl (przycisk Centralna Baza Kwalifikowanych Dostawców) lub bezpośrednio na stronie internetowej Portalu Dostawcy PGG pod adresem: https://dostawca-pgg.coig.biz/