442000044-1

Dostawa materiału instalacyjnego składająca się z profilów sufitowych i przyściennych, wieszaków obrotowych, drutów z oczkiem do sufitów podwieszanych na rzecz Oddziału KWK Ruda Ruch Halemba. Grupa materiałowa 281-9.
Typ aukcji:
Czas zakończenia ofertowania 18.02.2020 09:00:00
Czas rozpoczęcia aukcji 18.02.2020 10:00:00
Czas zakończenia aukcji 18.02.2020 10:02:00
Zmiana ceny 2min
Przedłużenie 2min

Lista kontaktów

Imię i nazwisko Telefon E-mail
Katarzyna Buk 32 716 4590 k.buk@pgg.pl

Pozycje

Lp Nazwa pozycji Grupy materiałowe Ilość JM Kryteria
1 PROFIL SUFITOWY CD-60 ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE BUDOWLANE 281-9 - Wyroby aluminiowe i stalowe dla budownictwa: okna,drzwi, itp. 100 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
2 PROFIL PRZYŚCIENNY UD-30 ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE BUDOWLANE 281-9 - Wyroby aluminiowe i stalowe dla budownictwa: okna,drzwi, itp. 200 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
3 DRUT Z OCZKIEM DO SUFITÓW PODWIESZANYCH ELEMENTY SUFITÓW PODWIESZANYCH 281-9 - Wyroby aluminiowe i stalowe dla budownictwa: okna,drzwi, itp. 100 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
4 WIESZAK OBROTOWY ZE SPRĘŻYNĄ DO MONTAŻU SUFITÓW PODWIESZANYC ELEMENTY SUFITÓW PODWIESZANYCH 281-9 - Wyroby aluminiowe i stalowe dla budownictwa: okna,drzwi, itp. 100 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00

Dokumenty wymagane

UWAGA:

1. Wymagane przez Zamawiającego i składane przez Wykonawcę dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim a dokumenty w innym języku przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski i złożone wraz z tłumaczeniem.

2. Oświadczenia Wykonawcy niezbędne do potwierdzenia spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego, dołączane do oferty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

3. Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej PGG S.A. w zakładce RODO.

Dodatkowe informacje dotyczące aukcji

Nazwa specyfikacji Wartość końcowa
1. Termin realizacji dostaw od dnia dostarczenia zamówienia do 14
2. Termin płatności od daty wpływu faktury do Kupującego zgodnie z oświadczeniem
3. Okres gwarancji od daty dostarczenia do magazynu Kupującego 12
4. Termin obowiązywania umowy do dnia 30.04.2020

Uwaga

Jeżeli Wykonawca jest zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. i posiada status Kwalifikowanego Dostawcy lecz nie zadeklarował w Portalu Dostawcy PGG zgłoszenia w zakresie grupy asortymentowej, której przedmiot niniejszego postępowania (aukcji) dotyczy a jest zainteresowany złożeniem oferty w tym postępowaniu, powinien zalogować się na swoje konto w Portalu Dostawcy PGG i dokonać wyboru w/w grupy asortymentowej. Jest to warunek niezbędny do złożenia oferty w Portalu Aukcyjnym.
Jeżeli Wykonawca nie jest zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. a jest zainteresowany ubieganiem się o zamówienia udzielane w trybie aukcji "spotowych" winien dokonać rejestracji do Centralnej Bazy Kwalifikowanych Dostawców na zasadach określonych w Portalu Dostawcy PGG dostępnym poprzez stronę internetową Organizatora www.pgg.pl (przycisk Centralna Baza Kwalifikowanych Dostawców) lub bezpośrednio na stronie internetowej Portalu Dostawcy PGG pod adresem: https://dostawca-pgg.coig.biz/