512000050-2

Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i średniego napięcia dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział ZRP w 2019 roku, nr grupy 312-9 - kopia
Typ aukcji:
Czas zakończenia ofertowania 14.02.2020 12:00:00
Czas rozpoczęcia aukcji 17.02.2020 09:30:00
Czas zakończenia aukcji 17.02.2020 09:40:00
Zmiana ceny 2min
Przedłużenie 2min

Lista kontaktów

Imię i nazwisko Telefon E-mail
Dariusz Łucarz 32 717 03 64 d.lucarz@pgg.pl

Pozycje

Lp Nazwa pozycji Grupy materiałowe Ilość JM Kryteria
1 MINISTYCZNIK MC1A310ATU 9A 4KW 380/400V AC 50HZ 3XBIEGUNOWY 312-9 - Aparatura rozdzielcza,łączeniowa i zabezpieczająca niskiego i średniego napięcia 2 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
2 ŁĄCZNIK KRZYWKOWY OBROTOWY CA25A342/GBA001FT 32A 690V 6P IP-20 2-POZYCYJNY KĄT RZUTOWANIA 60 STOPNI 48X48MM TYP SIŁOWNIKA-POKRĘTŁO KRAUS&NAIMER 312-9 - Aparatura rozdzielcza,łączeniowa i zabezpieczająca niskiego i średniego napięcia 10 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
3 WKŁADKA TOPIKOWA NOŻOWA WTN-1 80A 500V 312-9 - Aparatura rozdzielcza,łączeniowa i zabezpieczająca niskiego i średniego napięcia 50 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
4 KASETA STEROWNICZA PL08D6 6XPRZYCISKI DWUBIEGOWE START/STOP 2XNO IP65 GIOVENZANA 312-9 - Aparatura rozdzielcza,łączeniowa i zabezpieczająca niskiego i średniego napięcia 4 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
5 WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY AH8122 5A 250V AC IP-64 TRZPIEŃ Z ROLKĄ METALOWĄ POPRZECZNĄ Q 12,4MM HIGHLY 312-9 - Aparatura rozdzielcza,łączeniowa i zabezpieczająca niskiego i średniego napięcia 10 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
6 WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY SN4162-SP-B 10A 600V AC IP-67 1NO+1NC STYK MIGOWY ROZMIAR KANAŁU PRZEWODOWEGO PG13,5 ROLKA METALOWA SUNS 312-9 - Aparatura rozdzielcza,łączeniowa i zabezpieczająca niskiego i średniego napięcia 10 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
7 WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY SN6209-SP-C 10A 600V AC IP-65 1NO+1NC STYK MIGOWY ROZMIAR KANAŁU PRZEWODOWEGO M20 DŹWIGNIA REGULOWANA METALOWA SUNS 312-9 - Aparatura rozdzielcza,łączeniowa i zabezpieczająca niskiego i średniego napięcia 10 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00

Dokumenty wymagane

Dokumenty żądane na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Organizatora Parametry techniczne..pdf

UWAGA:

1. Wymagane przez Zamawiającego i składane przez Wykonawcę dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim a dokumenty w innym języku przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski i złożone wraz z tłumaczeniem.

2. Oświadczenia Wykonawcy niezbędne do potwierdzenia spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego, dołączane do oferty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

3. Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej PGG S.A. w zakładce RODO.

Dodatkowe informacje dotyczące aukcji

Nazwa specyfikacji Wartość końcowa
1. Termin realizacji dostaw od dnia dostarczenia zamówienia do 14
2. Termin płatności od daty wpływu faktury do Kupującego zgodnie z oświadczeniem
3. Okres gwarancji od daty dostarczenia do magazynu Kupującego 12
4. Termin obowiązywania umowy do dnia 31.03.2020

Uwaga

Jeżeli Wykonawca jest zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. i posiada status Kwalifikowanego Dostawcy lecz nie zadeklarował w Portalu Dostawcy PGG zgłoszenia w zakresie grupy asortymentowej, której przedmiot niniejszego postępowania (aukcji) dotyczy a jest zainteresowany złożeniem oferty w tym postępowaniu, powinien zalogować się na swoje konto w Portalu Dostawcy PGG i dokonać wyboru w/w grupy asortymentowej. Jest to warunek niezbędny do złożenia oferty w Portalu Aukcyjnym.
Jeżeli Wykonawca nie jest zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. a jest zainteresowany ubieganiem się o zamówienia udzielane w trybie aukcji "spotowych" winien dokonać rejestracji do Centralnej Bazy Kwalifikowanych Dostawców na zasadach określonych w Portalu Dostawcy PGG dostępnym poprzez stronę internetową Organizatora www.pgg.pl (przycisk Centralna Baza Kwalifikowanych Dostawców) lub bezpośrednio na stronie internetowej Portalu Dostawcy PGG pod adresem: https://dostawca-pgg.coig.biz/