412000094-1

Dostawa wpustów pryzmatycznych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica, grupa asortymentowa 287-14.
Typ aukcji:
Czas zakończenia ofertowania 14.02.2020 12:45:00
Czas rozpoczęcia aukcji 17.02.2020 08:00:00
Czas zakończenia aukcji 17.02.2020 08:10:00
Zmiana ceny 3min
Przedłużenie 2min

Lista kontaktów

Imię i nazwisko Telefon E-mail
Mirella Banasiak 32 7163656 m.banasiak@pgg.pl

Pozycje

Lp Nazwa pozycji Grupy materiałowe Ilość JM Kryteria
1 WPUST PRYZMATYCZNY METROWY 20X12X1000 DIN-6880 C45K BEZ POKRYCIA 287-14 - Elementy złączne stalowe - nity, kołki, wpusty 8 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
2 WPUST PRYZMATYCZNY METROWY 22X14X1000 DIN-6880 C45K BEZ POKRYCIA 287-14 - Elementy złączne stalowe - nity, kołki, wpusty 8 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
3 WPUST PRYZMATYCZNY METROWY 25X14X1000 DIN-6880 C45K BEZ POKRYCIA 287-14 - Elementy złączne stalowe - nity, kołki, wpusty 8 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
4 WPUST PRYZMATYCZNY METROWY 28X16X1000 DIN-6880 C45K BEZ POKRYCIA 287-14 - Elementy złączne stalowe - nity, kołki, wpusty 8 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
5 WPUST PRYZMATYCZNY METROWY 10X8X1000 DIN-6880 C45K BEZ POKRYCIA 287-14 - Elementy złączne stalowe - nity, kołki, wpusty 8 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
6 WPUST PRYZMATYCZNY METROWY 12X8X1000 DIN-6880 C45K BEZ POKRYCIA 287-14 - Elementy złączne stalowe - nity, kołki, wpusty 8 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
7 WPUST PRYZMATYCZNY METROWY 14X9X1000 DIN-6880 C45K BEZ POKRYCIA 287-14 - Elementy złączne stalowe - nity, kołki, wpusty 8 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
8 WPUST PRYZMATYCZNY METROWY 16X10X1000 DIN-6880 C45K BEZ POKRYCIA 287-14 - Elementy złączne stalowe - nity, kołki, wpusty 8 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
9 WPUST PRYZMATYCZNY METROWY 18X11X1000 DIN-6880 C45K BEZ POKRYCIA 287-14 - Elementy złączne stalowe - nity, kołki, wpusty 8 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
10 WPUST PRYZMATYCZNY METROWY 32X18X1000 DIN-6880 C45K BEZ POKRYCIA 287-14 - Elementy złączne stalowe - nity, kołki, wpusty 8 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00

Dokumenty wymagane

Dokumenty żądane na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Organizatora wpusty pryzmatyczne S.pdf

UWAGA:

1. Wymagane przez Zamawiającego i składane przez Wykonawcę dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim a dokumenty w innym języku przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski i złożone wraz z tłumaczeniem.

2. Oświadczenia Wykonawcy niezbędne do potwierdzenia spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego, dołączane do oferty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

3. Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej PGG S.A. w zakładce RODO.

Dodatkowe informacje dotyczące aukcji

Nazwa specyfikacji Wartość końcowa
1. Termin realizacji dostaw od dnia dostarczenia zamówienia do 21
2. Termin płatności od daty wpływu faktury do Kupującego 120
3. Okres gwarancji od daty dostarczenia do magazynu Kupującego 12
4. Termin obowiązywania umowy do dnia 30.04.2020r.

Uwaga

Jeżeli Wykonawca jest zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. i posiada status Kwalifikowanego Dostawcy lecz nie zadeklarował w Portalu Dostawcy PGG zgłoszenia w zakresie grupy asortymentowej, której przedmiot niniejszego postępowania (aukcji) dotyczy a jest zainteresowany złożeniem oferty w tym postępowaniu, powinien zalogować się na swoje konto w Portalu Dostawcy PGG i dokonać wyboru w/w grupy asortymentowej. Jest to warunek niezbędny do złożenia oferty w Portalu Aukcyjnym.
Jeżeli Wykonawca nie jest zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. a jest zainteresowany ubieganiem się o zamówienia udzielane w trybie aukcji "spotowych" winien dokonać rejestracji do Centralnej Bazy Kwalifikowanych Dostawców na zasadach określonych w Portalu Dostawcy PGG dostępnym poprzez stronę internetową Organizatora www.pgg.pl (przycisk Centralna Baza Kwalifikowanych Dostawców) lub bezpośrednio na stronie internetowej Portalu Dostawcy PGG pod adresem: https://dostawca-pgg.coig.biz/