621903983-1

Dostawa części zamiennych do obudów ścianowych Fazos do Polskiej Grupy Górniczej S.A. dla Oddziału Murcki-Staszic w roku 2020; nr gr 295-27-01
Typ aukcji:
Czas zakończenia ofertowania 17.02.2020 08:00:00
Czas rozpoczęcia aukcji 17.02.2020 12:00:00
Czas zakończenia aukcji 17.02.2020 12:01:00
Zmiana ceny 1min
Przedłużenie 2min

Lista kontaktów

Imię i nazwisko Telefon E-mail
EMANUEL PTAK 32 7161421 e.ptak@pgg.pl

Pozycje

Lp Nazwa pozycji Grupy materiałowe Ilość JM Kryteria
1 PROWADNIK STROPNICY P02.718-01.017/1 OBUDOWA FAZOS 10/19-2X2340; FAZOS 10/20-2X2340 295-27-01 - Części zamienne do obudów ścianowych - FAZOS 10 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
2 SWORZEŃ Q 70X180MM P02.748-01.026 OBUDOWA FAZOS 12/25-POZ 295-27-01 - Części zamienne do obudów ścianowych - FAZOS 50 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
3 SWORZEŃ Q 30X116MM P02.742-01.019 OBUDOWA FAZOS 12/25; 22/45;10/20;10/24 295-27-01 - Części zamienne do obudów ścianowych - FAZOS 100 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
4 UCHWYT ROZDZIELACZA STROPNICY P02.805-01.04 OBUDOWA FAZOS 10/19-2X2340 295-27-01 - Części zamienne do obudów ścianowych - FAZOS 20 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
5 SIŁOWNIK OSŁON BOCZNYCH Q 90/63X160 L-380/540 P02.790-02.05 OBUDOWA FAZOS 22/46-2X3055 FAZOS 12/25-2X2970;08/22-2X2690;10/24-2X2530;10/20-2340 08/22-2X2690 295-27-01 - Części zamienne do obudów ścianowych - FAZOS 10 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00

Dokumenty wymagane

Dokumenty żądane na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Organizatora wymagania części załaczniki 295-27 -01.doc
SIWZ części zamienne 45 opis.docx
Oświadczenie mikoprzedsiębiorcy.docx

UWAGA:

1. Wymagane przez Zamawiającego i składane przez Wykonawcę dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim a dokumenty w innym języku przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski i złożone wraz z tłumaczeniem.

2. Oświadczenia Wykonawcy niezbędne do potwierdzenia spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego, dołączane do oferty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

3. Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej PGG S.A. w zakładce RODO.

Dodatkowe informacje dotyczące aukcji

Nazwa specyfikacji Wartość końcowa
1. Termin realizacji dostaw od dnia dostarczenia zamówienia do 45
2. Termin płatności od daty wpływu faktury do Kupującego Zgodnie z oświadczeniem
3. Okres gwarancji od daty dostarczenia do magazynu Kupującego 12
4. Termin obowiązywania umowy do dnia 17.05.2020

Uwaga

Jeżeli Wykonawca jest zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. i posiada status Kwalifikowanego Dostawcy lecz nie zadeklarował w Portalu Dostawcy PGG zgłoszenia w zakresie grupy asortymentowej, której przedmiot niniejszego postępowania (aukcji) dotyczy a jest zainteresowany złożeniem oferty w tym postępowaniu, powinien zalogować się na swoje konto w Portalu Dostawcy PGG i dokonać wyboru w/w grupy asortymentowej. Jest to warunek niezbędny do złożenia oferty w Portalu Aukcyjnym.
Jeżeli Wykonawca nie jest zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. a jest zainteresowany ubieganiem się o zamówienia udzielane w trybie aukcji "spotowych" winien dokonać rejestracji do Centralnej Bazy Kwalifikowanych Dostawców na zasadach określonych w Portalu Dostawcy PGG dostępnym poprzez stronę internetową Organizatora www.pgg.pl (przycisk Centralna Baza Kwalifikowanych Dostawców) lub bezpośrednio na stronie internetowej Portalu Dostawcy PGG pod adresem: https://dostawca-pgg.coig.biz/