441903734-1

Dostaw sprzęgieł dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK RUDA Ruch Halemba numer grupy 291-4
Typ aukcji:
Czas zakończenia ofertowania 13.02.2020 11:30:00
Czas rozpoczęcia aukcji 17.02.2020 10:00:00
Czas zakończenia aukcji 17.02.2020 10:02:00
Zmiana ceny 2min
Przedłużenie 2min

Lista kontaktów

Imię i nazwisko Telefon E-mail
Jacek Jurczyk 032 716 4647 j.jurczyk@pgg.pl

Pozycje

Lp Nazwa pozycji Grupy materiałowe Ilość JM Kryteria
1 SPRZĘGŁO ELASTYCZNE TYTAN S-360 100X212/100X212 600/15 L-515 MOJ 291-4 - Sprzęgła i układy hamulcowe do maszyn i urządzeń 2 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
2 SPRZĘGŁO WYSOKOELASTYCZNE SET-200-16-2260BH 80X171/70X140 L-390 Z BĘBNEM HAMULCOWYM MOJ 291-4 - Sprzęgła i układy hamulcowe do maszyn i urządzeń 2 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
3 SPRZĘGŁO WYSOKOELASTYCZNE SET-200-16-987 80X110/80X171 L-330 MOJ 291-4 - Sprzęgła i układy hamulcowe do maszyn i urządzeń 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
4 SPRZĘGŁO WYSOKOELASTYCZNE SET-132-8A-1369 80X111/80X170 L-283 MOJ 291-4 - Sprzęgła i układy hamulcowe do maszyn i urządzeń 3 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00

Dokumenty wymagane

Dokumenty żądane na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Organizatora Oświadczenie o posiadaniu statusu.pdf
Załącznik Nr 2a do SIWZ.pdf
Opis, wymagane parametry oraz dokumenty_sprzęgła grupa 291-4_.pdf

UWAGA:

1. Wymagane przez Zamawiającego i składane przez Wykonawcę dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim a dokumenty w innym języku przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski i złożone wraz z tłumaczeniem.

2. Oświadczenia Wykonawcy niezbędne do potwierdzenia spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego, dołączane do oferty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

3. Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej PGG S.A. w zakładce RODO.

Dodatkowe informacje dotyczące aukcji

Nazwa specyfikacji Wartość końcowa
1. Termin realizacji dostaw od dnia dostarczenia zamówienia do 30
2. Termin płatności od daty wpływu faktury do Kupującego Według Oświadczenia Wykonawcy
3. Okres gwarancji od daty dostarczenia do magazynu Kupującego 12
4. Termin obowiązywania umowy do dnia 30.04.2020

Uwaga

Jeżeli Wykonawca jest zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. i posiada status Kwalifikowanego Dostawcy lecz nie zadeklarował w Portalu Dostawcy PGG zgłoszenia w zakresie grupy asortymentowej, której przedmiot niniejszego postępowania (aukcji) dotyczy a jest zainteresowany złożeniem oferty w tym postępowaniu, powinien zalogować się na swoje konto w Portalu Dostawcy PGG i dokonać wyboru w/w grupy asortymentowej. Jest to warunek niezbędny do złożenia oferty w Portalu Aukcyjnym.
Jeżeli Wykonawca nie jest zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. a jest zainteresowany ubieganiem się o zamówienia udzielane w trybie aukcji "spotowych" winien dokonać rejestracji do Centralnej Bazy Kwalifikowanych Dostawców na zasadach określonych w Portalu Dostawcy PGG dostępnym poprzez stronę internetową Organizatora www.pgg.pl (przycisk Centralna Baza Kwalifikowanych Dostawców) lub bezpośrednio na stronie internetowej Portalu Dostawcy PGG pod adresem: https://dostawca-pgg.coig.biz/