442300008-1

Dostawa elementów automatyki przemysłowej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A Oddział KWK Ruda Ruch Halemba - nr 316-1
Typ aukcji:
Czas zakończenia ofertowania 01.12.2022 11:00:00
Czas rozpoczęcia aukcji 01.12.2022 11:05:00
Czas zakończenia aukcji 01.12.2022 11:09:00
Zmiana ceny 2min
Przedłużenie 2min

Pozycje

Lp Nazwa pozycji Grupy materiałowe Ilość JM Kryteria
1 URZĄDZENIE CYFROWE KONTROLNO STERUJĄCE CUKS-4/Z1 IP-54 Z 1XGŁOŚNIKIEM ZE ZŁĄCZAMI KABLOWYMI SYSTEM ŁĄCZNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA SSG-2 316-1 - Elementy automatyki przemysłowej 2 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
2 URZĄDZENIE CYFROWE KONTROLNO STERUJĄCE CUKS-5BX 316-1 - Elementy automatyki przemysłowej 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
3 ŹRÓDŁO AKUMULATOROWE ISKROBEZPIECZNE IZ-AX/9,6-750 NI-CD 9,6V 750MAH TEMPERATURA PRACY 0-40ST.C WYMIARY MAX.114X54X62,5MM WAGA MAX.0,8KG REZERWOWE ŹRÓDŁO ZASILANIA URZĄDZEŃ STEROWNICZYCH NA NAPIĘCIE DO 15V DC 316-1 - Elementy automatyki przemysłowej 60 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00

Dokumenty wymagane

Dokumenty żądane na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Organizatora Załączniki pod ziem..pdf
Załącznik Nr 1a_e.pdf
Wymagane parametry elementy automatyki 316-1.pdf

UWAGA:

1. Wymagane przez Zamawiającego i składane przez Wykonawcę dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim a dokumenty w innym języku przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski i złożone wraz z tłumaczeniem.

2. Oświadczenia Wykonawcy niezbędne do potwierdzenia spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego, dołączane do oferty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

3. Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej PGG S.A. w zakładce RODO.

Dodatkowe informacje dotyczące aukcji

Nazwa specyfikacji Wartość końcowa
1. Termin realizacji dostaw od dnia dostarczenia zamówienia do 60
2. Termin płatności od daty wpływu faktury do Kupującego 30 dni
3. Okres gwarancji od daty dostarczenia do magazynu Kupującego 12
4. Przewidywany okres obowiązywania umowy na czas określony od 02.12.2022 do 28.02.2023

Uwaga

Wykonawca zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. i który posiada status Kwalifikowanego Dostawcy lecz nie zadeklarował w Portalu Dostawcy PGG zgłoszenia w zakresie grupy asortymentowej, której przedmiot niniejszego postępowania (aukcji) dotyczy a jest zainteresowany złożeniem oferty w tym postępowaniu, to po zalogowaniu do Portalu Aukcji Niepublicznych ma możliwość zgłoszenia udziału w aukcji za pomocną przycisku „+” i „+ Zgłoś udział” na liście aukcji spotowych lub na formatce poszczególnych aukcji.
Jeżeli Wykonawca nie jest zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. a jest zainteresowany ubieganiem się o zamówienia udzielane w trybie aukcji "spotowych" winien dokonać rejestracji do Centralnej Bazy Kwalifikowanych Dostawców na zasadach określonych w Portalu Dostawcy PGG dostępnym poprzez stronę internetową Organizatora www.pgg.pl - Zakładka Dostawcy, menu Portal Dostawcy (przycisk Centralna Baza Kwalifikowanych Dostawców) lub bezpośrednio na stronie internetowej Portalu Dostawcy PGG pod adresem: https://dostawca-pgg.coig.biz/