602202006-2

Dostawa narzędzi czarnych górniczych do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice Wesoła gr mat 286-2.
Typ aukcji:
Czas zakończenia ofertowania 28.11.2022 12:00:00
Czas rozpoczęcia aukcji 28.11.2022 12:05:00
Czas zakończenia aukcji 28.11.2022 12:06:00
Zmiana ceny 1min
Przedłużenie 2min

Pozycje

Lp Nazwa pozycji Grupy materiałowe Ilość JM Kryteria
1 ŁOPATA DO WĘGLA OPRAWIONA DŁ.BLATU MIN.340MM SZER.BLATU MIN.275MM DŁ.TULEI 160MM +/-5% Q 38MM GR.BLACHY MIN.1,8MM 286-2 - Narzędzia czarne górnicze 400 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
2 ŁOPATA DO PIASKU OPRAWIONA DŁ.BLATU MIN.270MM SZER.BLATU MIN.250MM DŁ.TULEI MIN.80MM +/-5% Q 38MM GR.BLACHY MIN.1,8MM 286-2 - Narzędzia czarne górnicze 200 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
3 KILOF GÓRNICZY BEZ MŁOTKA OPRAWIONY 1,50KG +/-5% 286-2 - Narzędzia czarne górnicze 300 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
4 KILOF GÓRNICZY Z MŁOTKIEM OPRAWIONY 1,50KG +/-5% 286-2 - Narzędzia czarne górnicze 100 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
5 PRZECINAK STYLOWANY-SIEKACZ 1,50KG +/-5% 2XSTRONNY MŁOT/SIEKACZ 286-2 - Narzędzia czarne górnicze 200 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
6 ŁOPATA NIECKOWA-SERCÓWKA Z PRZETŁOCZENIEM WZMACNIAJĄCYM NIE OPRAWIONA DŁ.BLATU MIN.430MM SZER.BLATU MIN.400MM DŁ.TULEI 210MM +/-5% Q 38MM GR.BLACHY MIN.1,8MM 286-2 - Narzędzia czarne górnicze 200 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
7 ŁOPATA NIECKOWA-SERCÓWKA Z PRZETŁOCZENIEM WZMACNIAJĄCYM OPRAWIONA DŁ.BLATU MIN.430MM SZER.BLATU MIN.400MM DŁ.TULEI 210MM +/-5% Q 38MM GR.BLACHY MIN.1,8MM 286-2 - Narzędzia czarne górnicze 300 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00

Dokumenty wymagane

Dokumenty żądane na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Organizatora Wymagania techniczne 286-2 narzędzia czarne KWK Wesola 602202006.pdf

UWAGA:

1. Wymagane przez Zamawiającego i składane przez Wykonawcę dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim a dokumenty w innym języku przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski i złożone wraz z tłumaczeniem.

2. Oświadczenia Wykonawcy niezbędne do potwierdzenia spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego, dołączane do oferty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

3. Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej PGG S.A. w zakładce RODO.

Dodatkowe informacje dotyczące aukcji

Nazwa specyfikacji Wartość końcowa
1. Termin realizacji dostaw od dnia dostarczenia zamówienia do 14
2. Termin płatności od daty wpływu faktury do Kupującego 30 dni
3. Okres gwarancji od daty dostarczenia do magazynu Kupującego 12
4. Przewidywany okres obowiązywania umowy 3 mies. od dnia zawarcia umowy

Uwaga

Wykonawca zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. i który posiada status Kwalifikowanego Dostawcy lecz nie zadeklarował w Portalu Dostawcy PGG zgłoszenia w zakresie grupy asortymentowej, której przedmiot niniejszego postępowania (aukcji) dotyczy a jest zainteresowany złożeniem oferty w tym postępowaniu, to po zalogowaniu do Portalu Aukcji Niepublicznych ma możliwość zgłoszenia udziału w aukcji za pomocną przycisku „+” i „+ Zgłoś udział” na liście aukcji spotowych lub na formatce poszczególnych aukcji.
Jeżeli Wykonawca nie jest zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. a jest zainteresowany ubieganiem się o zamówienia udzielane w trybie aukcji "spotowych" winien dokonać rejestracji do Centralnej Bazy Kwalifikowanych Dostawców na zasadach określonych w Portalu Dostawcy PGG dostępnym poprzez stronę internetową Organizatora www.pgg.pl - Zakładka Dostawcy, menu Portal Dostawcy (przycisk Centralna Baza Kwalifikowanych Dostawców) lub bezpośrednio na stronie internetowej Portalu Dostawcy PGG pod adresem: https://dostawca-pgg.coig.biz/