442201769-1

Dostawa taśm kablowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. KWK Ruda Ruch Halemba -nr grupy 284-26
Typ aukcji:
Czas zakończenia ofertowania 29.11.2022 13:00:00
Czas rozpoczęcia aukcji 29.11.2022 13:05:00
Czas zakończenia aukcji 29.11.2022 13:09:00
Zmiana ceny 2min
Przedłużenie 2min

Pozycje

Lp Nazwa pozycji Grupy materiałowe Ilość JM Kryteria
1 TAŚMA KABLOWA TK-70/13 730MMX12,6MM SIŁA ZRYWAJĄCA 110 DAN Q MAX WIĄZKI 200 PODWIESZANIE PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH OPAKOWANIE 100 SZT 284-26 - Osprzęt stosowany w instalacjach elektrycznych niskonapięciowych 150 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
2 TAŚMA KABLOWA TK-30/8,0 280MMX7,6MM SIŁA ZRYWAJĄCA 54 DAN Q MAX WIĄZKI 76 PODWIESZANIE PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH OPAKOWANIE 100 SZT 284-26 - Osprzęt stosowany w instalacjach elektrycznych niskonapięciowych 70 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
3 TAŚMA KABLOWA TK-12/3,0 120MMX2,5MM SIŁA ZRYWAJĄCA 8 DAN Q MAX WIĄZKI 24 PODWIESZANIE PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH OPAKOWANIE 100 SZT 284-26 - Osprzęt stosowany w instalacjach elektrycznych niskonapięciowych 700 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00

Dokumenty wymagane

Dokumenty żądane na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Organizatora Załączniki pow..pdf
Wymagania 284-26 taśmy TK.pdf

UWAGA:

1. Wymagane przez Zamawiającego i składane przez Wykonawcę dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim a dokumenty w innym języku przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski i złożone wraz z tłumaczeniem.

2. Oświadczenia Wykonawcy niezbędne do potwierdzenia spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego, dołączane do oferty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

3. Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej PGG S.A. w zakładce RODO.

Dodatkowe informacje dotyczące aukcji

Nazwa specyfikacji Wartość końcowa
1. Termin realizacji dostaw od dnia dostarczenia zamówienia do 21
2. Termin płatności od daty wpływu faktury do Kupującego 30 dni
3. Okres gwarancji od daty dostarczenia do magazynu Kupującego 12
4. Przewidywany okres obowiązywania umowy na czas określony od 29.11.2022 do 28.02.2023

Uwaga

Wykonawca zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. i który posiada status Kwalifikowanego Dostawcy lecz nie zadeklarował w Portalu Dostawcy PGG zgłoszenia w zakresie grupy asortymentowej, której przedmiot niniejszego postępowania (aukcji) dotyczy a jest zainteresowany złożeniem oferty w tym postępowaniu, to po zalogowaniu do Portalu Aukcji Niepublicznych ma możliwość zgłoszenia udziału w aukcji za pomocną przycisku „+” i „+ Zgłoś udział” na liście aukcji spotowych lub na formatce poszczególnych aukcji.
Jeżeli Wykonawca nie jest zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. a jest zainteresowany ubieganiem się o zamówienia udzielane w trybie aukcji "spotowych" winien dokonać rejestracji do Centralnej Bazy Kwalifikowanych Dostawców na zasadach określonych w Portalu Dostawcy PGG dostępnym poprzez stronę internetową Organizatora www.pgg.pl - Zakładka Dostawcy, menu Portal Dostawcy (przycisk Centralna Baza Kwalifikowanych Dostawców) lub bezpośrednio na stronie internetowej Portalu Dostawcy PGG pod adresem: https://dostawca-pgg.coig.biz/