502201317-1

Dostawa rozwalcówek dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy. Grupa materiałowa 298-2.
Typ aukcji:
Czas zakończenia ofertowania 28.11.2022 09:00:00
Czas rozpoczęcia aukcji 28.11.2022 09:05:00
Czas zakończenia aukcji 28.11.2022 09:07:00
Zmiana ceny 2min
Przedłużenie 2min

Pozycje

Lp Nazwa pozycji Grupy materiałowe Ilość JM Kryteria
1 KORPUS ROZWALCÓWKI C-815 ROZWALCARKA PNEUMATYCZNA K50-400 298-2 - Narzędzia warsztatowe mechaniczne i montażowe oraz części zamienne 6 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
2 ROLKA ROZWALCÓWKI R-6 3XSZTUK ROZWALCARKA PNEUMATYCZNA K50-400 298-2 - Narzędzia warsztatowe mechaniczne i montażowe oraz części zamienne 6 kompl.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
3 KORPUS ROZWALCÓWKI C-811 ROZWALCARKA PNEUMATYCZNA K50-400 298-2 - Narzędzia warsztatowe mechaniczne i montażowe oraz części zamienne 6 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
4 ROLKA ROZWALCÓWKI R-5 3XSZTUK ROZWALCARKA PNEUMATYCZNA K50-400 298-2 - Narzędzia warsztatowe mechaniczne i montażowe oraz części zamienne 6 kompl.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
5 TRZPIEŃ ROZWALCÓWKI M-6 KWADRAT TRZPIENIA 3/8" ROZWALCARKA PNEUMATYCZNA K50-400 298-2 - Narzędzia warsztatowe mechaniczne i montażowe oraz części zamienne 6 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00

Dokumenty wymagane

UWAGA:

1. Wymagane przez Zamawiającego i składane przez Wykonawcę dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim a dokumenty w innym języku przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski i złożone wraz z tłumaczeniem.

2. Oświadczenia Wykonawcy niezbędne do potwierdzenia spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego, dołączane do oferty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

3. Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej PGG S.A. w zakładce RODO.

Dodatkowe informacje dotyczące aukcji

Nazwa specyfikacji Wartość końcowa
1. Termin realizacji dostaw od dnia dostarczenia zamówienia do 30
2. Termin płatności od daty wpływu faktury do Kupującego 30 dni
3. Okres gwarancji od daty dostarczenia do magazynu Kupującego 12
4. Przewidywany okres obowiązywania umowy na czas określony od 28.11.2022 do 31.01.2023

Uwaga

Wykonawca zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. i który posiada status Kwalifikowanego Dostawcy lecz nie zadeklarował w Portalu Dostawcy PGG zgłoszenia w zakresie grupy asortymentowej, której przedmiot niniejszego postępowania (aukcji) dotyczy a jest zainteresowany złożeniem oferty w tym postępowaniu, to po zalogowaniu do Portalu Aukcji Niepublicznych ma możliwość zgłoszenia udziału w aukcji za pomocną przycisku „+” i „+ Zgłoś udział” na liście aukcji spotowych lub na formatce poszczególnych aukcji.
Jeżeli Wykonawca nie jest zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. a jest zainteresowany ubieganiem się o zamówienia udzielane w trybie aukcji "spotowych" winien dokonać rejestracji do Centralnej Bazy Kwalifikowanych Dostawców na zasadach określonych w Portalu Dostawcy PGG dostępnym poprzez stronę internetową Organizatora www.pgg.pl - Zakładka Dostawcy, menu Portal Dostawcy (przycisk Centralna Baza Kwalifikowanych Dostawców) lub bezpośrednio na stronie internetowej Portalu Dostawcy PGG pod adresem: https://dostawca-pgg.coig.biz/