472201044-1

Dostawa osprzętu elektroinstalacyjnego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. oddział KWK ROW Ruch Chwałowice. Grupa 312-13
Typ aukcji:
Czas zakończenia ofertowania 28.11.2022 08:00:00
Czas rozpoczęcia aukcji 28.11.2022 08:05:00
Czas zakończenia aukcji 28.11.2022 08:08:00
Zmiana ceny 2min
Przedłużenie 2min

Pozycje

Lp Nazwa pozycji Grupy materiałowe Ilość JM Kryteria
1 GNIAZDO WTYCZKOWE IZOLACYJNE STAŁE Z WYŁĄCZNIKIEM 0-I NR.187 5X32A 3P+N+Z 230/400V IP-44 OBUDOWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH 312-13 - Sprzęt instalacyjny łącznikowy i bezpiecznikowy: gniazda, wtyczki, wkładki topikowe, przedłużacze itp. 10 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
2 GNIAZDO SIŁOWE STAŁE 3P+N+Z NR 2622-126 5X16A 230/400V IP-44 OKRĄGŁE OBUDOWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH 312-13 - Sprzęt instalacyjny łącznikowy i bezpiecznikowy: gniazda, wtyczki, wkładki topikowe, przedłużacze itp. 20 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
3 GNIAZDO WTYCZKOWE FS16 16A 230V 2P+Z IP-20 MOCOWANE NA WSPORNIKU MONTAŻOWYM TH-35 BEMKO 312-13 - Sprzęt instalacyjny łącznikowy i bezpiecznikowy: gniazda, wtyczki, wkładki topikowe, przedłużacze itp. 20 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
4 GNIAZDO WTYCZKOWE N.T HERMETYCZNE POJEDYNCZE Z BOLCEM 16A 250V IP-44 312-13 - Sprzęt instalacyjny łącznikowy i bezpiecznikowy: gniazda, wtyczki, wkładki topikowe, przedłużacze itp. 50 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
5 GNIAZDO WTYCZKOWE N.T HERMETYCZNE PODWÓJNE Z BOLCEM 16A 250V IP-44 312-13 - Sprzęt instalacyjny łącznikowy i bezpiecznikowy: gniazda, wtyczki, wkładki topikowe, przedłużacze itp. 50 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
6 WTYCZKA SIŁOWA PRZENOŚNA 3P+N+Z NR.3622-326 5X16A 230/400V IP-44 OKRĄGŁA OBUDOWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH 312-13 - Sprzęt instalacyjny łącznikowy i bezpiecznikowy: gniazda, wtyczki, wkładki topikowe, przedłużacze itp. 15 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
7 WTYCZKA SIŁOWA PRZENOŚNA 3P+N+Z NR.3642-326 5X32A 230/400V IP-44 OKRĄGŁA OBUDOWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH 312-13 - Sprzęt instalacyjny łącznikowy i bezpiecznikowy: gniazda, wtyczki, wkładki topikowe, przedłużacze itp. 15 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
8 WYŁĄCZNIK HERMETYCZNY N.T POJEDYNCZY 312-13 - Sprzęt instalacyjny łącznikowy i bezpiecznikowy: gniazda, wtyczki, wkładki topikowe, przedłużacze itp. 50 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
9 WYŁĄCZNIK HERMETYCZNY N.T PODWÓJNY 312-13 - Sprzęt instalacyjny łącznikowy i bezpiecznikowy: gniazda, wtyczki, wkładki topikowe, przedłużacze itp. 50 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
10 GNIAZDO SIŁOWE STAŁE 3P+N+Z NR 2642-126 5X32A 230/400V IP-44 OKRĄGŁE OBUDOWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH 312-13 - Sprzęt instalacyjny łącznikowy i bezpiecznikowy: gniazda, wtyczki, wkładki topikowe, przedłużacze itp. 20 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
11 ZESTAW INSTALACYJNY ZI-05R441 32A Z ROZŁĄCZNIKIEM 0-1 GNIAZDO GŁÓWNE 3P BOCZNE 2P 312-13 - Sprzęt instalacyjny łącznikowy i bezpiecznikowy: gniazda, wtyczki, wkładki topikowe, przedłużacze itp. 10 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00

Dokumenty wymagane

Dokumenty żądane na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Organizatora Wymagania techniczne- osprzęt elektryczny - Chwałowice.docx
załączniki nr 1,2,3 powierzchnia.pdf

UWAGA:

1. Wymagane przez Zamawiającego i składane przez Wykonawcę dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim a dokumenty w innym języku przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski i złożone wraz z tłumaczeniem.

2. Oświadczenia Wykonawcy niezbędne do potwierdzenia spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego, dołączane do oferty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

3. Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej PGG S.A. w zakładce RODO.

Dodatkowe informacje dotyczące aukcji

Nazwa specyfikacji Wartość końcowa
1. Termin realizacji dostaw od dnia dostarczenia zamówienia do 21
2. Termin płatności od daty wpływu faktury do Kupującego 30 dni
3. Okres gwarancji od daty dostarczenia do magazynu Kupującego 12
4. Przewidywany okres obowiązywania umowy na czas określony od 28.11.2022 do 30.12.2022

Uwaga

Wykonawca zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. i który posiada status Kwalifikowanego Dostawcy lecz nie zadeklarował w Portalu Dostawcy PGG zgłoszenia w zakresie grupy asortymentowej, której przedmiot niniejszego postępowania (aukcji) dotyczy a jest zainteresowany złożeniem oferty w tym postępowaniu, to po zalogowaniu do Portalu Aukcji Niepublicznych ma możliwość zgłoszenia udziału w aukcji za pomocną przycisku „+” i „+ Zgłoś udział” na liście aukcji spotowych lub na formatce poszczególnych aukcji.
Jeżeli Wykonawca nie jest zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. a jest zainteresowany ubieganiem się o zamówienia udzielane w trybie aukcji "spotowych" winien dokonać rejestracji do Centralnej Bazy Kwalifikowanych Dostawców na zasadach określonych w Portalu Dostawcy PGG dostępnym poprzez stronę internetową Organizatora www.pgg.pl - Zakładka Dostawcy, menu Portal Dostawcy (przycisk Centralna Baza Kwalifikowanych Dostawców) lub bezpośrednio na stronie internetowej Portalu Dostawcy PGG pod adresem: https://dostawca-pgg.coig.biz/