702202229-1

Dostawa elementów hydrauliki siłowej: silniki dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek ruch Murcki-Staszic i Wujek - Oddział 291-14
Typ aukcji:
Czas zakończenia ofertowania 28.11.2022 09:00:00
Czas rozpoczęcia aukcji 28.11.2022 09:05:00
Czas zakończenia aukcji 28.11.2022 09:06:00
Zmiana ceny 1min
Przedłużenie 2min

Pozycje

Lp Nazwa pozycji Grupy materiałowe Ilość JM Kryteria
1 SILNIK HYDRAULICZNY SM/07/20 20MPA MOMENT OBROTOWY 87,9NM 1500 OBR/MIN 291-14 - Elementy hydrauliki siłowej: rozdzielacze, zawory, silniki, pompy itp 5 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
2 SILNIK HYDRAULICZNY SM/1/25 25MPA MOMENT OBROTOWY 242,8NM 800 OBR/MIN 291-14 - Elementy hydrauliki siłowej: rozdzielacze, zawory, silniki, pompy itp 5 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
3 SILNIK HYDRAULICZNY SMWH23 1,0/40 Z HAMULCEM SMWH-22194400 22MPA MOMENT OBROTOWY 274NM 800 OBR/MIN ZASILANIE BOCZNE PRZYŁĄCZE RF/289 291-14 - Elementy hydrauliki siłowej: rozdzielacze, zawory, silniki, pompy itp 3 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00

Dokumenty wymagane

UWAGA:

1. Wymagane przez Zamawiającego i składane przez Wykonawcę dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim a dokumenty w innym języku przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski i złożone wraz z tłumaczeniem.

2. Oświadczenia Wykonawcy niezbędne do potwierdzenia spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego, dołączane do oferty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

3. Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej PGG S.A. w zakładce RODO.

Dodatkowe informacje dotyczące aukcji

Nazwa specyfikacji Wartość końcowa
1. Termin realizacji dostaw od dnia dostarczenia zamówienia do 60
2. Termin płatności od daty wpływu faktury do Kupującego 30 dni
3. Okres gwarancji od daty dostarczenia do magazynu Kupującego 12
4. Przewidywany okres obowiązywania umowy na czas określony od 28.11.2022 do 31.01.2023

Uwaga

Wykonawca zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. i który posiada status Kwalifikowanego Dostawcy lecz nie zadeklarował w Portalu Dostawcy PGG zgłoszenia w zakresie grupy asortymentowej, której przedmiot niniejszego postępowania (aukcji) dotyczy a jest zainteresowany złożeniem oferty w tym postępowaniu, to po zalogowaniu do Portalu Aukcji Niepublicznych ma możliwość zgłoszenia udziału w aukcji za pomocną przycisku „+” i „+ Zgłoś udział” na liście aukcji spotowych lub na formatce poszczególnych aukcji.
Jeżeli Wykonawca nie jest zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. a jest zainteresowany ubieganiem się o zamówienia udzielane w trybie aukcji "spotowych" winien dokonać rejestracji do Centralnej Bazy Kwalifikowanych Dostawców na zasadach określonych w Portalu Dostawcy PGG dostępnym poprzez stronę internetową Organizatora www.pgg.pl - Zakładka Dostawcy, menu Portal Dostawcy (przycisk Centralna Baza Kwalifikowanych Dostawców) lub bezpośrednio na stronie internetowej Portalu Dostawcy PGG pod adresem: https://dostawca-pgg.coig.biz/