412100809-1

Dostawa tuleji z brązu dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica - nr grupy 285-18
Typ aukcji:
Czas zakończenia ofertowania 30.11.2021 08:00:00
Czas rozpoczęcia aukcji 30.11.2021 11:00:00
Czas zakończenia aukcji 30.11.2021 11:30:00
Zmiana ceny 2min
Przedłużenie 2min

Lista kontaktów

Imię i nazwisko Telefon E-mail
Mateusz Wodniok (32) 716 14 16 m.wodniok@pgg.pl

Pozycje

Lp Nazwa pozycji Grupy materiałowe Ilość JM Kryteria
1 TULEJA Z BRĄZU B555 250X110X500MM ODLEW Z BRĄZU 285-18 - Odlewy żeliwne, staliwne oraz z metali nieżelaznych: wałki, tuleje itp. 432 kg
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
2 TULEJA Z BRĄZU B555 110X50X500MM ODLEW Z BRĄZU 285-18 - Odlewy żeliwne, staliwne oraz z metali nieżelaznych: wałki, tuleje itp. 84 kg
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
3 TULEJA Z BRĄZU B555 150X50X500MM ODLEW Z BRĄZU 285-18 - Odlewy żeliwne, staliwne oraz z metali nieżelaznych: wałki, tuleje itp. 140 kg
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
4 WAŁEK Z BRĄZU BA1032 110X500MM ODLEW Z BRĄZU 285-18 - Odlewy żeliwne, staliwne oraz z metali nieżelaznych: wałki, tuleje itp. 86 kg
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
5 TULEJA Z BRĄZU B555 320X210X500MM ODLEW Z BRĄZU 285-18 - Odlewy żeliwne, staliwne oraz z metali nieżelaznych: wałki, tuleje itp. 546 kg
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00

Dokumenty wymagane

Dokumenty żądane na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Organizatora Wymagane parametry techniczne - tuleja - sośnica.pdf
Aukcje spotowe angielskie oraz japońskie.pdf
Informacje ogólne.pdf

UWAGA:

1. Wymagane przez Zamawiającego i składane przez Wykonawcę dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim a dokumenty w innym języku przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski i złożone wraz z tłumaczeniem.

2. Oświadczenia Wykonawcy niezbędne do potwierdzenia spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego, dołączane do oferty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

3. Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej PGG S.A. w zakładce RODO.

Dodatkowe informacje dotyczące aukcji

Nazwa specyfikacji Wartość końcowa
1. Termin realizacji dostaw od dnia dostarczenia zamówienia do 14
2. Termin płatności od daty wpływu faktury do Kupującego zgodnie z oświadczeniem
3. Okres gwarancji od daty dostarczenia do magazynu Kupującego 12
4. Przewidywany okres obowiązywania umowy 3 mies. od dnia zawarcia umowy

Uwaga

Wykonawca zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. i który posiada status Kwalifikowanego Dostawcy lecz nie zadeklarował w Portalu Dostawcy PGG zgłoszenia w zakresie grupy asortymentowej, której przedmiot niniejszego postępowania (aukcji) dotyczy a jest zainteresowany złożeniem oferty w tym postępowaniu, to po zalogowaniu do Portalu Aukcji Niepublicznych ma możliwość zgłoszenia udziału w aukcji za pomocną przycisku „+” i „+ Zgłoś udział” na liście aukcji spotowych lub na formatce poszczególnych aukcji.
Jeżeli Wykonawca nie jest zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. a jest zainteresowany ubieganiem się o zamówienia udzielane w trybie aukcji "spotowych" winien dokonać rejestracji do Centralnej Bazy Kwalifikowanych Dostawców na zasadach określonych w Portalu Dostawcy PGG dostępnym poprzez stronę internetową Organizatora www.pgg.pl - Zakładka Dostawcy, menu Portal Dostawcy (przycisk Centralna Baza Kwalifikowanych Dostawców) lub bezpośrednio na stronie internetowej Portalu Dostawcy PGG pod adresem: https://dostawca-pgg.coig.biz/