512100744-1

Dostawa wierteł lufowych dla PGG S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny- nr grupy 294-4
Typ aukcji:
Czas zakończenia ofertowania 30.11.2021 09:00:00
Czas rozpoczęcia aukcji 30.11.2021 12:00:00
Czas zakończenia aukcji 30.11.2021 12:02:00
Zmiana ceny 2min
Przedłużenie 2min

Lista kontaktów

Imię i nazwisko Telefon E-mail
Katarzyna Buk 32 716 4590 k.buk@pgg.pl

Pozycje

Lp Nazwa pozycji Grupy materiałowe Ilość JM Kryteria
1 WIERTŁO LUFOWE 1XOSTRZOWE EB80 XXL 5694 L-2000MM Q 4 MASZYNOWA OBRÓBKA METALI 294-4 - Narzędzia metalowe do skrawania metali 5 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
2 WIERTŁO LUFOWE 1XOSTRZOWE EB80 XXL 5694 L-2000MM Q 6 MASZYNOWA OBRÓBKA METALI 294-4 - Narzędzia metalowe do skrawania metali 5 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
3 WIERTŁO LUFOWE 1XOSTRZOWE EB80 XXL 5681 L-1400MM Q 6 MASZYNOWA OBRÓBKA METALI 294-4 - Narzędzia metalowe do skrawania metali 5 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
4 WIERTŁO LUFOWE 1XOSTRZOWE EB80 XXL 5694 L-2000MM Q 8 MASZYNOWA OBRÓBKA METALI 294-4 - Narzędzia metalowe do skrawania metali 5 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
5 WIERTŁO LUFOWE 1XOSTRZOWE EB80 XXL 5681 L-1400MM Q 8 MASZYNOWA OBRÓBKA METALI 294-4 - Narzędzia metalowe do skrawania metali 5 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
6 WIERTŁO LUFOWE 1XOSTRZOWE EB80 XXL 5694 L-2000MM Q 12 MASZYNOWA OBRÓBKA METALI 294-4 - Narzędzia metalowe do skrawania metali 5 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
7 WIERTŁO LUFOWE 1XOSTRZOWE EB80 XXL 5681 L-1400MM Q 12 MASZYNOWA OBRÓBKA METALI 294-4 - Narzędzia metalowe do skrawania metali 5 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00

Dokumenty wymagane

Dokumenty żądane na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Organizatora Parametry techniczne.pdf

UWAGA:

1. Wymagane przez Zamawiającego i składane przez Wykonawcę dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim a dokumenty w innym języku przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski i złożone wraz z tłumaczeniem.

2. Oświadczenia Wykonawcy niezbędne do potwierdzenia spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego, dołączane do oferty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

3. Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej PGG S.A. w zakładce RODO.

Dodatkowe informacje dotyczące aukcji

Nazwa specyfikacji Wartość końcowa
1. Termin realizacji dostaw od dnia dostarczenia zamówienia do 21
2. Termin płatności od daty wpływu faktury do Kupującego zgodnie z oświadczeniem
3. Okres gwarancji od daty dostarczenia do magazynu Kupującego 12
4. Przewidywany okres obowiązywania umowy na czas określony od 30.11.2021 do 31.01.2022

Uwaga

Wykonawca zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. i który posiada status Kwalifikowanego Dostawcy lecz nie zadeklarował w Portalu Dostawcy PGG zgłoszenia w zakresie grupy asortymentowej, której przedmiot niniejszego postępowania (aukcji) dotyczy a jest zainteresowany złożeniem oferty w tym postępowaniu, to po zalogowaniu do Portalu Aukcji Niepublicznych ma możliwość zgłoszenia udziału w aukcji za pomocną przycisku „+” i „+ Zgłoś udział” na liście aukcji spotowych lub na formatce poszczególnych aukcji.
Jeżeli Wykonawca nie jest zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. a jest zainteresowany ubieganiem się o zamówienia udzielane w trybie aukcji "spotowych" winien dokonać rejestracji do Centralnej Bazy Kwalifikowanych Dostawców na zasadach określonych w Portalu Dostawcy PGG dostępnym poprzez stronę internetową Organizatora www.pgg.pl - Zakładka Dostawcy, menu Portal Dostawcy (przycisk Centralna Baza Kwalifikowanych Dostawców) lub bezpośrednio na stronie internetowej Portalu Dostawcy PGG pod adresem: https://dostawca-pgg.coig.biz/