442100725-2

Dostawa osprzętu instalacyjnego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba - nr grupy 284-26
Typ aukcji:
Czas zakończenia ofertowania 29.11.2021 08:00:00
Czas rozpoczęcia aukcji 30.11.2021 11:00:00
Czas zakończenia aukcji 30.11.2021 11:05:00
Zmiana ceny 3min
Przedłużenie 2min

Lista kontaktów

Imię i nazwisko Telefon E-mail
Robert Feldy 32 716 1070 r.feldy@pgg.pl

Pozycje

Lp Nazwa pozycji Grupy materiałowe Ilość JM Kryteria
1 PUSZKA INSTALACYJNA KOŃCOWA PK-60 P.T SPRZĘT INSTALACYJNY 284-26 - Osprzęt stosowany w instalacjach elektrycznych niskonapięciowych 1000 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
2 ZŁĄCZKA INSTALACYJNA ROZGAŁĘŹNA 2X0,5-2,5 450V OPAKOWANIE 100SZT PUSZKA ODGAŁĘŹNA 284-26 - Osprzęt stosowany w instalacjach elektrycznych niskonapięciowych 10 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
3 ZŁĄCZKA INSTALACYJNA ROZGAŁĘŹNA 3X0,5-2,5 450V OPAKOWANIE 100SZT PUSZKA ODGAŁĘŹNA 284-26 - Osprzęt stosowany w instalacjach elektrycznych niskonapięciowych 10 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
4 ZŁĄCZKA INSTALACYJNA ROZGAŁĘŹNA 4X0,5-2,5 450V OPAKOWANIE 100SZT PUSZKA ODGAŁĘŹNA 284-26 - Osprzęt stosowany w instalacjach elektrycznych niskonapięciowych 10 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
5 ZŁĄCZKA INSTALACYJNA ROZGAŁĘŹNA 5X0,5-2,5 450V OPAKOWANIE 100SZT PUSZKA ODGAŁĘŹNA 284-26 - Osprzęt stosowany w instalacjach elektrycznych niskonapięciowych 10 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
6 ZŁĄCZKA INSTALACYJNA ROZGAŁĘŹNA 8X0,5-2,5 450V OPAKOWANIE 100SZT PUSZKA ODGAŁĘŹNA 284-26 - Osprzęt stosowany w instalacjach elektrycznych niskonapięciowych 10 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
7 KORYTKO KABLOWE 20X10 OSŁONY I OBUDOWY SZTUCZNE 284-26 - Osprzęt stosowany w instalacjach elektrycznych niskonapięciowych 60 m
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
8 KORYTKO KABLOWE 40X25 OSŁONY I OBUDOWY SZTUCZNE 284-26 - Osprzęt stosowany w instalacjach elektrycznych niskonapięciowych 50 m
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
9 KORYTKO KABLOWE KIO 130X50 OSŁONY I OBUDOWY SZTUCZNE 284-26 - Osprzęt stosowany w instalacjach elektrycznych niskonapięciowych 40 m
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
10 DŁAWIK PG-11MM IP-68 SPRZĘT INSTALACYJNY 284-26 - Osprzęt stosowany w instalacjach elektrycznych niskonapięciowych 100 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
11 PUSZKA HERMETYCZNA ODGAŁĘŹNA 4X2,5 380V N.T P-13,5MM IP-67 SPRZĘT INSTALACYJNY 284-26 - Osprzęt stosowany w instalacjach elektrycznych niskonapięciowych 30 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
12 PUSZKA HERMETYCZNA ODGAŁĘŹNA 4X4,0 380V N.T P-16,0MM IP-67 PLASTYKOWA SPRZĘT INSTALACYJNY 284-26 - Osprzęt stosowany w instalacjach elektrycznych niskonapięciowych 30 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
13 PUSZKA HERMETYCZNA 4XWYLOTOWA 100X100X50 380V N.T IP-55 Q WLOTU D13,5 SPRZĘT INSTALACYJNY 284-26 - Osprzęt stosowany w instalacjach elektrycznych niskonapięciowych 30 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
14 PUSZKA ODGAŁĘŹNA PO-80 P.T Z POKRYWĄ I WKRĘTAMI DO PŁYT GIPS SPRZĘT INSTALACYJNY 284-26 - Osprzęt stosowany w instalacjach elektrycznych niskonapięciowych 100 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
15 RURA ELEKTROINSTALACYJNA KARBOWANA Z PILOTEM 50/43MM WYTRZYMAŁOŚĆ 450N UKŁADANIE I OCHRONA KABLI 284-26 - Osprzęt stosowany w instalacjach elektrycznych niskonapięciowych 200 m
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
16 RURA ELEKTROINSTALACYJNA KARBOWANA Z PILOTEM 160/136MM WYTRZYMAŁOŚĆ 450N UKŁADANIE I OCHRONA KABLI 284-26 - Osprzęt stosowany w instalacjach elektrycznych niskonapięciowych 200 m
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
17 KORYTKO KABLOWE 60X40 OSŁONY I OBUDOWY SZTUCZNE 284-26 - Osprzęt stosowany w instalacjach elektrycznych niskonapięciowych 50 m
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00

Dokumenty wymagane

Dokumenty żądane na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Organizatora Wymagane parametry osprzęt el..pdf

UWAGA:

1. Wymagane przez Zamawiającego i składane przez Wykonawcę dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim a dokumenty w innym języku przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski i złożone wraz z tłumaczeniem.

2. Oświadczenia Wykonawcy niezbędne do potwierdzenia spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego, dołączane do oferty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

3. Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej PGG S.A. w zakładce RODO.

Dodatkowe informacje dotyczące aukcji

Nazwa specyfikacji Wartość końcowa
1. Termin realizacji dostaw od dnia dostarczenia zamówienia do 21
2. Termin płatności od daty wpływu faktury do Kupującego zgodnie z oświadczeniem
3. Okres gwarancji od daty dostarczenia do magazynu Kupującego 12
4. Przewidywany okres obowiązywania umowy na czas określony od 30.11.2021 do 31.12.2021

Uwaga

Wykonawca zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. i który posiada status Kwalifikowanego Dostawcy lecz nie zadeklarował w Portalu Dostawcy PGG zgłoszenia w zakresie grupy asortymentowej, której przedmiot niniejszego postępowania (aukcji) dotyczy a jest zainteresowany złożeniem oferty w tym postępowaniu, to po zalogowaniu do Portalu Aukcji Niepublicznych ma możliwość zgłoszenia udziału w aukcji za pomocną przycisku „+” i „+ Zgłoś udział” na liście aukcji spotowych lub na formatce poszczególnych aukcji.
Jeżeli Wykonawca nie jest zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. a jest zainteresowany ubieganiem się o zamówienia udzielane w trybie aukcji "spotowych" winien dokonać rejestracji do Centralnej Bazy Kwalifikowanych Dostawców na zasadach określonych w Portalu Dostawcy PGG dostępnym poprzez stronę internetową Organizatora www.pgg.pl - Zakładka Dostawcy, menu Portal Dostawcy (przycisk Centralna Baza Kwalifikowanych Dostawców) lub bezpośrednio na stronie internetowej Portalu Dostawcy PGG pod adresem: https://dostawca-pgg.coig.biz/