482100696-1

Dostawa łożysk tocznych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice grupa mat 285-7
Typ aukcji:
Czas zakończenia ofertowania 29.11.2021 09:00:00
Czas rozpoczęcia aukcji 02.12.2021 12:15:00
Czas zakończenia aukcji 02.12.2021 12:25:00
Zmiana ceny 3min
Przedłużenie 2min

Lista kontaktów

Imię i nazwisko Telefon E-mail
Leszek Roezner 32 7163592 l.roezner@pgg.pl

Pozycje

Lp Nazwa pozycji Grupy materiałowe Ilość JM Kryteria
1 ŁOŻYSKO TOCZNE WALCOWE NU 2322 ECMLC3 SKF JEDNORZĘDOWE ZOPTYMALIZOWANA KONSTRUKCJA WEWNĘTRZNA KOSZYK MOSIĘŻNY KLATKOWY 1XCZĘŚCIOWY WIĘKSZY LUZ PROMIENIOWY 285-7 - Łożyska 2 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
2 ŁOŻYSKO TOCZNE WALCOWE NU 2320 ECMLC3 SKF JEDNORZĘDOWE ZOPTYMALIZOWANA KONSTRUKCJA WEWNĘTRZNA KOSZYK MOSIĘŻNY KLATKOWY 1XCZĘŚCIOWY WIĘKSZY LUZ PROMIENIOWY 285-7 - Łożyska 3 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
3 ŁOŻYSKO TOCZNE STOŻKOWE 748S/742 TIMKEN JEDNORZĘDOWE W UKŁADZIE CALOWY 285-7 - Łożyska 20 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
4 ŁOŻYSKO TOCZNE STOŻKOWE TS 4595/4535 TIMKEN JEDNORZĘDOWE 285-7 - Łożyska 5 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
5 ŁOŻYSKO TOCZNE STOŻKOWE TS 861/854 TIMKEN JEDNORZĘDOWE KOSZYK STALOWY 285-7 - Łożyska 12 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
6 ŁOŻYSKO TOCZNE STOŻKOWE TS 90381/90744 TIMKEN JEDNORZĘDOWE KOSZYK STALOWY 285-7 - Łożyska 6 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
7 ŁOŻYSKO TOCZNE STOŻKOWE HM 212047/011 KOYO JEDNORZĘDOWE 285-7 - Łożyska 10 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
8 ŁOŻYSKO TOCZNE KULKOWE 51311 SKF JEDNOKIERUNKOWE WZDŁUŻNE 285-7 - Łożyska 6 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
9 ŁOŻYSKO TOCZNE KULKOWE 51248 M SKF JEDNOKIERUNKOWE WZDŁUŻNE KOSZYK MASYWNY MOSIĘŻNY 285-7 - Łożyska 2 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
10 ŁOŻYSKO TOCZNE KULKOWE 7314 BECBM SKF JEDNORZĘDOWE SKOŚNE KĄT DZIAŁANIA 40ST.ZOPTYMALIZOWANA KONSTRUKCJA WEWN.NORMALNY LUZ OSIOWY KOSZYK KLATKOWY MOSIĘŻNY 285-7 - Łożyska 4 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00

Dokumenty wymagane

Dokumenty żądane na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Organizatora Parametry techn. łożyska KWK J-CE 2021.pdf

UWAGA:

1. Wymagane przez Zamawiającego i składane przez Wykonawcę dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim a dokumenty w innym języku przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski i złożone wraz z tłumaczeniem.

2. Oświadczenia Wykonawcy niezbędne do potwierdzenia spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego, dołączane do oferty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

3. Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej PGG S.A. w zakładce RODO.

Dodatkowe informacje dotyczące aukcji

Nazwa specyfikacji Wartość końcowa
1. Termin realizacji dostaw od dnia dostarczenia zamówienia do 14
2. Termin płatności od daty wpływu faktury do Kupującego zgodnie z oświadczeniem
3. Okres gwarancji od daty dostarczenia do magazynu Kupującego 12
4. Przewidywany okres obowiązywania umowy na czas określony od 02.12.2021 do 31.12.2021

Uwaga

Wykonawca zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. i który posiada status Kwalifikowanego Dostawcy lecz nie zadeklarował w Portalu Dostawcy PGG zgłoszenia w zakresie grupy asortymentowej, której przedmiot niniejszego postępowania (aukcji) dotyczy a jest zainteresowany złożeniem oferty w tym postępowaniu, to po zalogowaniu do Portalu Aukcji Niepublicznych ma możliwość zgłoszenia udziału w aukcji za pomocną przycisku „+” i „+ Zgłoś udział” na liście aukcji spotowych lub na formatce poszczególnych aukcji.
Jeżeli Wykonawca nie jest zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. a jest zainteresowany ubieganiem się o zamówienia udzielane w trybie aukcji "spotowych" winien dokonać rejestracji do Centralnej Bazy Kwalifikowanych Dostawców na zasadach określonych w Portalu Dostawcy PGG dostępnym poprzez stronę internetową Organizatora www.pgg.pl - Zakładka Dostawcy, menu Portal Dostawcy (przycisk Centralna Baza Kwalifikowanych Dostawców) lub bezpośrednio na stronie internetowej Portalu Dostawcy PGG pod adresem: https://dostawca-pgg.coig.biz/