542100353-2

Dostawa akumulatorów do PGG S. A. Oddział Zakład Elektrociepłownie nr grupy 314-1.
Typ aukcji:
Czas zakończenia ofertowania 29.11.2021 06:00:00
Czas rozpoczęcia aukcji 29.11.2021 09:00:00
Czas zakończenia aukcji 29.11.2021 09:05:00
Zmiana ceny 2min
Przedłużenie 2min

Lista kontaktów

Imię i nazwisko Telefon E-mail
Tomasz Cichoń (32) 739 86 38 t.cichon@pgg.pl

Pozycje

Lp Nazwa pozycji Grupy materiałowe Ilość JM Kryteria
1 AKUMULATOR ELEKTRYCZNY KWASOWY 6SE 92AH 12V SAMOCHODOWY 314-1 - Akumulatory, baterie 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
2 AKUMULATOR BEZOBSŁUGOWY AGM04 VRLA GREEN CELL 7,0AH 12V MAX.151X65X94 WAGA MAX.2,0KG PODTRZYMYWACZ NAPIĘCIA UPS SYSTEMY ZASILANIA AWARYJNEGO LUB RÓWNOWAŻNY 314-1 - Akumulatory, baterie 12 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
3 AKUMULATOR BEZOBSŁUGOWY AGM05 VRLA GREEN CELL 7,2AH 12V MAX. 151X65X95 WAGA MAX. 2,1KG PODTRZYMYWACZ NAPIĘCIA UPS SYSTEMY ZASILANIA AWARYJNEGO LUB RÓWNOWAŻNY 314-1 - Akumulatory, baterie 12 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
4 AKUMULATOR BEZOBSŁUGOWY AGM06 VRLA GREEN CELL 9,0AH 12V MAX.151X65X95 WAGA MAX. 2,3KG PODTRZYMYWACZ NAPIĘCIA UPS SYSTEMY ZASILANIA AWARYJNEGO LUB RÓWNOWAŻNY 314-1 - Akumulatory, baterie 10 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00

Dokumenty wymagane

Dokumenty żądane na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Organizatora akumulatory 2 - wymagania.pdf

UWAGA:

1. Wymagane przez Zamawiającego i składane przez Wykonawcę dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim a dokumenty w innym języku przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski i złożone wraz z tłumaczeniem.

2. Oświadczenia Wykonawcy niezbędne do potwierdzenia spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego, dołączane do oferty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

3. Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej PGG S.A. w zakładce RODO.

Dodatkowe informacje dotyczące aukcji

Nazwa specyfikacji Wartość końcowa
1. Termin realizacji dostaw od dnia dostarczenia zamówienia do 21
2. Termin płatności od daty wpływu faktury do Kupującego zgodnie z oświadczeniem
3. Okres gwarancji od daty dostarczenia do magazynu Kupującego 12
4. Przewidywany okres obowiązywania umowy na czas określony od 29.11.2021 do 31.12.2021

Uwaga

Wykonawca zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. i który posiada status Kwalifikowanego Dostawcy lecz nie zadeklarował w Portalu Dostawcy PGG zgłoszenia w zakresie grupy asortymentowej, której przedmiot niniejszego postępowania (aukcji) dotyczy a jest zainteresowany złożeniem oferty w tym postępowaniu, to po zalogowaniu do Portalu Aukcji Niepublicznych ma możliwość zgłoszenia udziału w aukcji za pomocną przycisku „+” i „+ Zgłoś udział” na liście aukcji spotowych lub na formatce poszczególnych aukcji.
Jeżeli Wykonawca nie jest zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. a jest zainteresowany ubieganiem się o zamówienia udzielane w trybie aukcji "spotowych" winien dokonać rejestracji do Centralnej Bazy Kwalifikowanych Dostawców na zasadach określonych w Portalu Dostawcy PGG dostępnym poprzez stronę internetową Organizatora www.pgg.pl - Zakładka Dostawcy, menu Portal Dostawcy (przycisk Centralna Baza Kwalifikowanych Dostawców) lub bezpośrednio na stronie internetowej Portalu Dostawcy PGG pod adresem: https://dostawca-pgg.coig.biz/