402100752-1

Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych - NOWOMAG dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK BOLESŁAW ŚMIAŁY - nr grupy 292-10-03
Typ aukcji:
Czas zakończenia ofertowania 30.11.2021 09:00:00
Czas rozpoczęcia aukcji 30.11.2021 12:00:00
Czas zakończenia aukcji 30.11.2021 12:05:00
Zmiana ceny 2min
Przedłużenie 2min

Lista kontaktów

Imię i nazwisko Telefon E-mail
WOJCIECH OLEJARCZYK 32 7161419 w.olejarczyk@pgg.pl

Pozycje

Lp Nazwa pozycji Grupy materiałowe Ilość JM Kryteria
1 SWORZEŃ SEGMENTU TRASY Q 50X135 NS85-TZGJ-10.005=203-023787-N PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY NOWOMAG PSZ-850/3X105/315 lub równoważny 292-10-03 - Części zamienne do przenośników zgrzebłowych - NOWOMAG 50 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
2 SWORZEŃ Q 28 WY20.080-01.005 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY NOWOMAG PSZ-850 lub równoważny 292-10-03 - Części zamienne do przenośników zgrzebłowych - NOWOMAG 50 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
3 ZABEZPIECZENIE SEGMENTU TRASY NS85-TWIE-01.003=421-002257-N PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY NOWOMAG PSZ-850/3X105/315 lub równoważne 292-10-03 - Części zamienne do przenośników zgrzebłowych - NOWOMAG 90 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
4 ZAWLECZKA Q 5 SEGMENTU TRASY INSPEKCYJNEJ WY20.091.01-01.005 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY NOWOMAG PSZ-850 lub równoważna 292-10-03 - Części zamienne do przenośników zgrzebłowych - NOWOMAG 400 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
5 NAKŁADKA ZEWNĘTRZNA SEGMENTU TRASY NS85-TBS-01.004=421-072147-N PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY NOWOMAG PSZ-850/3X105/315 lub równoważna 292-10-03 - Części zamienne do przenośników zgrzebłowych - NOWOMAG 20 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
6 ŁĄCZNIK SEGMENTU TRASY 3000KN 23909=MOK-001039-N PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY NOWOMAG PSZ-850/3X105/315 lub równoważny 292-10-03 - Części zamienne do przenośników zgrzebłowych - NOWOMAG 10 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
7 NAKŁADKA WEWNĘTRZNA SEGMENTU TRASY NS85-TBS-01.005=421-072148-N PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY NOWOMAG PSZ-850/3X105/315 lub równoważna 292-10-03 - Części zamienne do przenośników zgrzebłowych - NOWOMAG 20 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00

Dokumenty wymagane

Dokumenty żądane na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Organizatora Wymagania techniczne + oświadczenia.pdf
Aukcje spotowe angielskie oraz japońskie.pdf
Informacje ogólne (AJ).docx

UWAGA:

1. Wymagane przez Zamawiającego i składane przez Wykonawcę dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim a dokumenty w innym języku przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski i złożone wraz z tłumaczeniem.

2. Oświadczenia Wykonawcy niezbędne do potwierdzenia spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego, dołączane do oferty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

3. Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej PGG S.A. w zakładce RODO.

Dodatkowe informacje dotyczące aukcji

Nazwa specyfikacji Wartość końcowa
1. Termin realizacji dostaw od dnia dostarczenia zamówienia do 45
2. Termin płatności od daty wpływu faktury do Kupującego zgodnie z oświadczeniem
3. Okres gwarancji od daty dostarczenia do magazynu Kupującego 12
4. Przewidywany okres obowiązywania umowy 3 mies. od dnia zawarcia umowy

Uwaga

Wykonawca zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. i który posiada status Kwalifikowanego Dostawcy lecz nie zadeklarował w Portalu Dostawcy PGG zgłoszenia w zakresie grupy asortymentowej, której przedmiot niniejszego postępowania (aukcji) dotyczy a jest zainteresowany złożeniem oferty w tym postępowaniu, to po zalogowaniu do Portalu Aukcji Niepublicznych ma możliwość zgłoszenia udziału w aukcji za pomocną przycisku „+” i „+ Zgłoś udział” na liście aukcji spotowych lub na formatce poszczególnych aukcji.
Jeżeli Wykonawca nie jest zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. a jest zainteresowany ubieganiem się o zamówienia udzielane w trybie aukcji "spotowych" winien dokonać rejestracji do Centralnej Bazy Kwalifikowanych Dostawców na zasadach określonych w Portalu Dostawcy PGG dostępnym poprzez stronę internetową Organizatora www.pgg.pl - Zakładka Dostawcy, menu Portal Dostawcy (przycisk Centralna Baza Kwalifikowanych Dostawców) lub bezpośrednio na stronie internetowej Portalu Dostawcy PGG pod adresem: https://dostawca-pgg.coig.biz/