442100962-2

Dostawa zespołów i elementów wykonawczych i sterujących hydrauliki sterowniczej do sekcji obudów zmechanizowanych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba - grupa 295-15
Typ aukcji:
Czas zakończenia ofertowania 29.11.2021 09:00:00
Czas rozpoczęcia aukcji 29.11.2021 11:30:00
Czas zakończenia aukcji 29.11.2021 11:54:00
Zmiana ceny 1min
Przedłużenie 2min

Lista kontaktów

Imię i nazwisko Telefon E-mail
Joanna Tannhäuser 032 716 4660 fax 7164597 j.tannhauser@pgg.pl

Pozycje

Lp Nazwa pozycji Grupy materiałowe Ilość JM Kryteria
1 ZAWÓR ODCINAJĄCY ZO Q 25 STECKO DN31 30MPA GNIAZDO/WTYK 04.01.700.00A DŹWIGNIA 1XRAMIENNA STAL WĘGLOWA ELEMENTY HYDRAULIKI STEROWNICZEJ ZAWHYD=EHS 295-15 - Zespoły i elementy wykonawcze i sterujące hydrauliki sterowniczej do sekcji obudów zmechanizowanych 100 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
2 ZAWÓR ODCINAJĄCY ZO Q 8 STECKO DN10 53MPA GNIAZDO/WTYK 04.01.200.00A DŹWIGNIA 1XRAMIENNA STAL WĘGLOWA ELEMENTY HYDRAULIKI STEROWNICZEJ EHS 295-15 - Zespoły i elementy wykonawcze i sterujące hydrauliki sterowniczej do sekcji obudów zmechanizowanych 60 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
3 ZAWÓR ODCINAJĄCY ZO Q 16 STECKO DN19 45MPA GNIAZDO/WTYK 04.01.500.00A DŹWIGNIA 1XRAMIENNA STAL WĘGLOWA ELEMENTY HYDRAULIKI STEROWNICZEJ ZAWHYD=EHS 295-15 - Zespoły i elementy wykonawcze i sterujące hydrauliki sterowniczej do sekcji obudów zmechanizowanych 50 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00

Dokumenty wymagane

Dokumenty żądane na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Organizatora wymagania_295-15_442100962.pdf

UWAGA:

1. Wymagane przez Zamawiającego i składane przez Wykonawcę dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim a dokumenty w innym języku przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski i złożone wraz z tłumaczeniem.

2. Oświadczenia Wykonawcy niezbędne do potwierdzenia spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego, dołączane do oferty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

3. Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej PGG S.A. w zakładce RODO.

Dodatkowe informacje dotyczące aukcji

Nazwa specyfikacji Wartość końcowa
1. Termin realizacji dostaw od dnia dostarczenia zamówienia do 45
2. Termin płatności od daty wpływu faktury do Kupującego zgodnie z oświadczeniem
3. Okres gwarancji od daty dostarczenia do magazynu Kupującego 12
4. Przewidywany okres obowiązywania umowy na czas określony od 29.11.2021 do 28.02.2022

Uwaga

Wykonawca zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. i który posiada status Kwalifikowanego Dostawcy lecz nie zadeklarował w Portalu Dostawcy PGG zgłoszenia w zakresie grupy asortymentowej, której przedmiot niniejszego postępowania (aukcji) dotyczy a jest zainteresowany złożeniem oferty w tym postępowaniu, to po zalogowaniu do Portalu Aukcji Niepublicznych ma możliwość zgłoszenia udziału w aukcji za pomocną przycisku „+” i „+ Zgłoś udział” na liście aukcji spotowych lub na formatce poszczególnych aukcji.
Jeżeli Wykonawca nie jest zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. a jest zainteresowany ubieganiem się o zamówienia udzielane w trybie aukcji "spotowych" winien dokonać rejestracji do Centralnej Bazy Kwalifikowanych Dostawców na zasadach określonych w Portalu Dostawcy PGG dostępnym poprzez stronę internetową Organizatora www.pgg.pl - Zakładka Dostawcy, menu Portal Dostawcy (przycisk Centralna Baza Kwalifikowanych Dostawców) lub bezpośrednio na stronie internetowej Portalu Dostawcy PGG pod adresem: https://dostawca-pgg.coig.biz/