612100366-2

Dostawa krążników gładkich do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Wujek - nr grupy materiałowej 292-1.
Typ aukcji:
Czas zakończenia ofertowania 30.11.2021 09:00:00
Czas rozpoczęcia aukcji 01.12.2021 13:00:00
Czas zakończenia aukcji 01.12.2021 13:10:00
Zmiana ceny 2min
Przedłużenie 2min

Lista kontaktów

Imię i nazwisko Telefon E-mail
Jerzy Pawlik 32 716 3644 j.pawlik@pgg.pl

Pozycje

Lp Nazwa pozycji Grupy materiałowe Ilość JM Kryteria
1 KRĄŻNIK GŁADKI 1-133X465-1-25X9X14 6305 2Z C3 PN-M-46606 Z PIASTĄ ŻELIWNĄ WZMOCNIONY 292-1 - Krążniki do przenośników taśmowych 600 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
2 KRĄŻNIK GŁADKI 1-133X670-1-25X9X14 6305 2Z C3 PN-M-46606 Z PIASTĄ ŻELIWNĄ WZMOCNIONY 292-1 - Krążniki do przenośników taśmowych 274 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00

Dokumenty wymagane

Dokumenty żądane na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Organizatora zal. nr1, oswiad. dot oferty,zał.nr2 oświad. o przynal.lub braku....pdf

UWAGA:

1. Wymagane przez Zamawiającego i składane przez Wykonawcę dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim a dokumenty w innym języku przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski i złożone wraz z tłumaczeniem.

2. Oświadczenia Wykonawcy niezbędne do potwierdzenia spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego, dołączane do oferty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

3. Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej PGG S.A. w zakładce RODO.

Dodatkowe informacje dotyczące aukcji

Nazwa specyfikacji Wartość końcowa
1. Termin realizacji dostaw od dnia dostarczenia zamówienia do 30
2. Termin płatności od daty wpływu faktury do Kupującego zgodnie z oświadczeniem
3. Okres gwarancji od daty dostarczenia do magazynu Kupującego zgodnie z zał. nr 2
4. Przewidywany okres obowiązywania umowy na czas określony od 01.12.2021 do 31.01.2022

Uwaga

Wykonawca zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. i który posiada status Kwalifikowanego Dostawcy lecz nie zadeklarował w Portalu Dostawcy PGG zgłoszenia w zakresie grupy asortymentowej, której przedmiot niniejszego postępowania (aukcji) dotyczy a jest zainteresowany złożeniem oferty w tym postępowaniu, to po zalogowaniu do Portalu Aukcji Niepublicznych ma możliwość zgłoszenia udziału w aukcji za pomocną przycisku „+” i „+ Zgłoś udział” na liście aukcji spotowych lub na formatce poszczególnych aukcji.
Jeżeli Wykonawca nie jest zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. a jest zainteresowany ubieganiem się o zamówienia udzielane w trybie aukcji "spotowych" winien dokonać rejestracji do Centralnej Bazy Kwalifikowanych Dostawców na zasadach określonych w Portalu Dostawcy PGG dostępnym poprzez stronę internetową Organizatora www.pgg.pl - Zakładka Dostawcy, menu Portal Dostawcy (przycisk Centralna Baza Kwalifikowanych Dostawców) lub bezpośrednio na stronie internetowej Portalu Dostawcy PGG pod adresem: https://dostawca-pgg.coig.biz/