482101187-2

Dostawa sprzętu instalacyjnego łącznikowego dla Polskiej Grupy Górniczej SA Oddział KWK ROW Ruch Jankowice gr. mat. 312-13. - kopia
Typ aukcji:
Czas zakończenia ofertowania 29.11.2021 07:00:00
Czas rozpoczęcia aukcji 29.11.2021 13:00:00
Czas zakończenia aukcji 29.11.2021 13:03:00
Zmiana ceny 2min
Przedłużenie 2min

Lista kontaktów

Imię i nazwisko Telefon E-mail
Paweł Gęborski 032 716 4657 p.geborski@pgg.pl

Pozycje

Lp Nazwa pozycji Grupy materiałowe Ilość JM Kryteria
1 WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY P.T 1XKLAWISZOWY 312-13 - Sprzęt instalacyjny łącznikowy i bezpiecznikowy: gniazda, wtyczki, wkładki topikowe, przedłużacze itp. 150 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
2 WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY P.T 2XKLAWISZOWY 312-13 - Sprzęt instalacyjny łącznikowy i bezpiecznikowy: gniazda, wtyczki, wkładki topikowe, przedłużacze itp. 150 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
3 WYŁĄCZNIK AUTOMATYCZNY ZMIERZCHOWY HERMETYCZNY AZH-106 16A 230V AC IP-65 DO MOCOWANIA NAWIERZCHNIOWEGO AUTOMATYCZNE ZAŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE OŚWIELENIA ULIC PLACÓW WYSTAW REKLAM 312-13 - Sprzęt instalacyjny łącznikowy i bezpiecznikowy: gniazda, wtyczki, wkładki topikowe, przedłużacze itp. 25 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
4 GNIAZDO WTYCZKOWE N.T HERMETYCZNE POJEDYNCZE Z BOLCEM 16A 250V IP-44 312-13 - Sprzęt instalacyjny łącznikowy i bezpiecznikowy: gniazda, wtyczki, wkładki topikowe, przedłużacze itp. 150 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
5 GNIAZDO WTYCZKOWE N.T HERMETYCZNE POJEDYNCZE Z BOLCEM 2P+Z 16A 250V IP-55 312-13 - Sprzęt instalacyjny łącznikowy i bezpiecznikowy: gniazda, wtyczki, wkładki topikowe, przedłużacze itp. 150 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
6 GNIAZDO WTYCZKOWE N.T HERMETYCZNE PODWÓJNE Z BOLCEM 2X2P+Z 16A 250V IP-55 312-13 - Sprzęt instalacyjny łącznikowy i bezpiecznikowy: gniazda, wtyczki, wkładki topikowe, przedłużacze itp. 150 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
7 WTYCZKA SIECIOWA WB-6 16A 250V BOCZNE WYPROWADZENIE PRZEWODU 312-13 - Sprzęt instalacyjny łącznikowy i bezpiecznikowy: gniazda, wtyczki, wkładki topikowe, przedłużacze itp. 150 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
8 GNIAZDO WTYCZKOWE P.T POJEDYNCZE Z BOLCEM 2P+Z 16A 250V 312-13 - Sprzęt instalacyjny łącznikowy i bezpiecznikowy: gniazda, wtyczki, wkładki topikowe, przedłużacze itp. 150 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
9 GNIAZDO WTYCZKOWE P.T PODWÓJNE Z BOLCEM 16A 250V 312-13 - Sprzęt instalacyjny łącznikowy i bezpiecznikowy: gniazda, wtyczki, wkładki topikowe, przedłużacze itp. 150 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00

Dokumenty wymagane

Dokumenty żądane na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Organizatora wymagania techniczne i wymagane dokumenty- sprzęt instalacyjny Jankowice.pdf

UWAGA:

1. Wymagane przez Zamawiającego i składane przez Wykonawcę dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim a dokumenty w innym języku przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski i złożone wraz z tłumaczeniem.

2. Oświadczenia Wykonawcy niezbędne do potwierdzenia spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego, dołączane do oferty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

3. Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej PGG S.A. w zakładce RODO.

Dodatkowe informacje dotyczące aukcji

Nazwa specyfikacji Wartość końcowa
1. Termin realizacji dostaw od dnia dostarczenia zamówienia do 14
2. Termin płatności od daty wpływu faktury do Kupującego zgodnie z oświadczeniem
3. Okres gwarancji od daty dostarczenia do magazynu Kupującego 12
4. Przewidywany okres obowiązywania umowy na czas określony od 29.11.2021 do 31.12.2021

Uwaga

Wykonawca zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. i który posiada status Kwalifikowanego Dostawcy lecz nie zadeklarował w Portalu Dostawcy PGG zgłoszenia w zakresie grupy asortymentowej, której przedmiot niniejszego postępowania (aukcji) dotyczy a jest zainteresowany złożeniem oferty w tym postępowaniu, to po zalogowaniu do Portalu Aukcji Niepublicznych ma możliwość zgłoszenia udziału w aukcji za pomocną przycisku „+” i „+ Zgłoś udział” na liście aukcji spotowych lub na formatce poszczególnych aukcji.
Jeżeli Wykonawca nie jest zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. a jest zainteresowany ubieganiem się o zamówienia udzielane w trybie aukcji "spotowych" winien dokonać rejestracji do Centralnej Bazy Kwalifikowanych Dostawców na zasadach określonych w Portalu Dostawcy PGG dostępnym poprzez stronę internetową Organizatora www.pgg.pl - Zakładka Dostawcy, menu Portal Dostawcy (przycisk Centralna Baza Kwalifikowanych Dostawców) lub bezpośrednio na stronie internetowej Portalu Dostawcy PGG pod adresem: https://dostawca-pgg.coig.biz/