472101039-1

Dostawa kół napędowych ciernych do napędów lokomotyw spalinowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice nr grupy 295-51
Typ aukcji:
Czas zakończenia ofertowania 26.11.2021 13:40:00
Czas rozpoczęcia aukcji 29.11.2021 10:00:00
Czas zakończenia aukcji 29.11.2021 10:04:00
Zmiana ceny 2min
Przedłużenie 2min

Lista kontaktów

Imię i nazwisko Telefon E-mail
Ewa Sitek 32 7163661 e.sitek@pgg.pl

Pozycje

Lp Nazwa pozycji Grupy materiałowe Ilość JM Kryteria
1 KOŁO NAPĘDOWE CIERNE Q 340 SIŁA NACISKU PRZY PRĘDKOŚCI 2,0M/S MIN 40KN/KOŁO 602271 WSPÓŁCZYNNIK TARCIA OKŁADZINA/SZYNA SUCHA/MOKRA WYNOSI 0,5/0,3 KOLEJKA SCHARF 295-51 - Koła napędowe cierne do napędów lokomotyw spalinowych kolejek podwieszanych oraz wciągników hydraulicznych 40 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00

Dokumenty wymagane

Dokumenty żądane na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Organizatora Par.techn.; Zał. 1-3; 1a-1i ;.pdf

UWAGA:

1. Wymagane przez Zamawiającego i składane przez Wykonawcę dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim a dokumenty w innym języku przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski i złożone wraz z tłumaczeniem.

2. Oświadczenia Wykonawcy niezbędne do potwierdzenia spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego, dołączane do oferty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

3. Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej PGG S.A. w zakładce RODO.

Dodatkowe informacje dotyczące aukcji

Nazwa specyfikacji Wartość końcowa
1. Termin realizacji dostaw od dnia dostarczenia zamówienia do 30
2. Termin płatności od daty wpływu faktury do Kupującego zgodnie z oświadczeniem
3. Okres gwarancji od daty dostarczenia do magazynu Kupującego 600 mth pracu (moto godzin pracy) lecz nie dłużej niż 12 miesięcy od daty dostawy do magazynu Zamawiającego
4. Przewidywany okres obowiązywania umowy na czas określony od 29.11.2021 do 30.12.2021

Uwaga

Wykonawca zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. i który posiada status Kwalifikowanego Dostawcy lecz nie zadeklarował w Portalu Dostawcy PGG zgłoszenia w zakresie grupy asortymentowej, której przedmiot niniejszego postępowania (aukcji) dotyczy a jest zainteresowany złożeniem oferty w tym postępowaniu, to po zalogowaniu do Portalu Aukcji Niepublicznych ma możliwość zgłoszenia udziału w aukcji za pomocną przycisku „+” i „+ Zgłoś udział” na liście aukcji spotowych lub na formatce poszczególnych aukcji.
Jeżeli Wykonawca nie jest zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. a jest zainteresowany ubieganiem się o zamówienia udzielane w trybie aukcji "spotowych" winien dokonać rejestracji do Centralnej Bazy Kwalifikowanych Dostawców na zasadach określonych w Portalu Dostawcy PGG dostępnym poprzez stronę internetową Organizatora www.pgg.pl - Zakładka Dostawcy, menu Portal Dostawcy (przycisk Centralna Baza Kwalifikowanych Dostawców) lub bezpośrednio na stronie internetowej Portalu Dostawcy PGG pod adresem: https://dostawca-pgg.coig.biz/