462100967-2

Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych - RYFAMA dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK RUDA Ruch Bielszowice - nr grupy 292-10-01
Typ aukcji:
Czas zakończenia ofertowania 29.11.2021 08:00:00
Czas rozpoczęcia aukcji 29.11.2021 11:00:00
Czas zakończenia aukcji 29.11.2021 11:05:00
Zmiana ceny 2min
Przedłużenie 2min

Lista kontaktów

Imię i nazwisko Telefon E-mail
WOJCIECH OLEJARCZYK 32 7161419 w.olejarczyk@pgg.pl

Pozycje

Lp Nazwa pozycji Grupy materiałowe Ilość JM Kryteria
1 BĘBEN 2XŁAŃCUCHOWY Q 26X92 Z=7 WYK.II S4376 19611/3 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 lub równoważny 292-10-01 - Części zamienne do przenośników zgrzebłowych - RYFAMA 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
2 GWIAZDA ŁAŃCUCHOWA Q 34X126 Z=7 S549 24.625.010.001 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850/35 lub równoważna 292-10-01 - Części zamienne do przenośników zgrzebłowych - RYFAMA 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
3 HAMULEC ŚRUBOWY S5111 W20.054-011.03.001 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 lub równoważny 292-10-01 - Części zamienne do przenośników zgrzebłowych - RYFAMA 4 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
4 WAŁ KPL NAPĘDU ZWROTNEGO 18541 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 lub równoważny 292-10-01 - Części zamienne do przenośników zgrzebłowych - RYFAMA 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
5 WAŁ WYJŚCIOWY REDUKTORA 90KW S5142 W00.106-03.001 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 lub równoważny 292-10-01 - Części zamienne do przenośników zgrzebłowych - RYFAMA 2 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
6 WYRZUTNIK KPL Q 34 24.054.090.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 lub równoważny 292-10-01 - Części zamienne do przenośników zgrzebłowych - RYFAMA 2 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
7 WYRZUTNIK NAPĘDU WYSYPOWEGO S4836 18308 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 lub równoważny 292-10-01 - Części zamienne do przenośników zgrzebłowych - RYFAMA 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
8 PRZETYCZKA Q 20X255 25.030.034.003 WYK.01 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 lub równoważna 292-10-01 - Części zamienne do przenośników zgrzebłowych - RYFAMA 200 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
9 PŁYTA WYRZUTNIKOWA Q 34 24.044.150.001 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 lub równoważna 292-10-01 - Części zamienne do przenośników zgrzebłowych - RYFAMA 2 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00

Dokumenty wymagane

Dokumenty żądane na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Organizatora Aukcje spotowe angielskie oraz japońskie.pdf
Informacje ogólne (AJ).docx
Wymagania techniczne + oświadczenia.pdf

UWAGA:

1. Wymagane przez Zamawiającego i składane przez Wykonawcę dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim a dokumenty w innym języku przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski i złożone wraz z tłumaczeniem.

2. Oświadczenia Wykonawcy niezbędne do potwierdzenia spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego, dołączane do oferty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

3. Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej PGG S.A. w zakładce RODO.

Dodatkowe informacje dotyczące aukcji

Nazwa specyfikacji Wartość końcowa
1. Termin realizacji dostaw od dnia dostarczenia zamówienia do 42
2. Termin płatności od daty wpływu faktury do Kupującego zgodnie z oświadczeniem
3. Okres gwarancji od daty dostarczenia do magazynu Kupującego 12
4. Przewidywany okres obowiązywania umowy 3 mies. od dnia zawarcia umowy

Uwaga

Wykonawca zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. i który posiada status Kwalifikowanego Dostawcy lecz nie zadeklarował w Portalu Dostawcy PGG zgłoszenia w zakresie grupy asortymentowej, której przedmiot niniejszego postępowania (aukcji) dotyczy a jest zainteresowany złożeniem oferty w tym postępowaniu, to po zalogowaniu do Portalu Aukcji Niepublicznych ma możliwość zgłoszenia udziału w aukcji za pomocną przycisku „+” i „+ Zgłoś udział” na liście aukcji spotowych lub na formatce poszczególnych aukcji.
Jeżeli Wykonawca nie jest zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. a jest zainteresowany ubieganiem się o zamówienia udzielane w trybie aukcji "spotowych" winien dokonać rejestracji do Centralnej Bazy Kwalifikowanych Dostawców na zasadach określonych w Portalu Dostawcy PGG dostępnym poprzez stronę internetową Organizatora www.pgg.pl - Zakładka Dostawcy, menu Portal Dostawcy (przycisk Centralna Baza Kwalifikowanych Dostawców) lub bezpośrednio na stronie internetowej Portalu Dostawcy PGG pod adresem: https://dostawca-pgg.coig.biz/