512100782-1

Dostawa wyposażenia dźwignic dla PGG S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny - nr grupy 292-7
Typ aukcji:
Czas zakończenia ofertowania 26.11.2021 12:30:00
Czas rozpoczęcia aukcji 29.11.2021 10:00:00
Czas zakończenia aukcji 29.11.2021 10:10:00
Zmiana ceny 2min
Przedłużenie 2min

Lista kontaktów

Imię i nazwisko Telefon E-mail
Gabriela Jabłonka (32) 716 36 46 g.jablonka@pgg.pl

Pozycje

Lp Nazwa pozycji Grupy materiałowe Ilość JM Kryteria
1 OBUDOWA PVC Z TAŚMĄ PRZEWODZĄCĄ 75X56X12 70A 4XBIEGUNY (3L+N) L-4M P1 WYPOSAŻENIE DŹWIGNIC 292-7 - Części zamienne wciągników,podciągników i ciągarek ręcznych 36 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
2 OBUDOWA PVC Z TAŚMĄ PRZEWODZĄCĄ 75X56X12 70A 4XBIEGUNY (3L+N) L-3M P1 WYPOSAŻENIE DŹWIGNIC 292-7 - Części zamienne wciągników,podciągników i ciągarek ręcznych 2 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
3 ZAWIESIE ŚLIZGOWE P2 WYPOSAŻENIE DŹWIGNIC 292-7 - Części zamienne wciągników,podciągników i ciągarek ręcznych 78 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
4 OSŁONA POŁĄCZEŃ P3 WYPOSAŻENIE DŹWIGNIC 292-7 - Części zamienne wciągników,podciągników i ciągarek ręcznych 34 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
5 ZAWIESIE STAŁE P4 WYPOSAŻENIE DŹWIGNIC 292-7 - Części zamienne wciągników,podciągników i ciągarek ręcznych 2 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
6 OSŁONA KOŃCOWA P5 WYPOSAŻENIE DŹWIGNIC 292-7 - Części zamienne wciągników,podciągników i ciągarek ręcznych 2 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
7 ZASILANIE KOŃCOWE P6 WYPOSAŻENIE DŹWIGNIC 292-7 - Części zamienne wciągników,podciągników i ciągarek ręcznych 2 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
8 ODBIERAK PRĄDOWY 4L 35A KABEL 3M P8 WYPOSAŻENIE DŹWIGNIC 292-7 - Części zamienne wciągników,podciągników i ciągarek ręcznych 12 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
9 ZABIERAK PODWÓJNY 2X35A P9/2 WYPOSAŻENIE DŹWIGNIC 292-7 - Części zamienne wciągników,podciągników i ciągarek ręcznych 4 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00

Dokumenty wymagane

Dokumenty żądane na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Organizatora Parametry techniczne.pdf

UWAGA:

1. Wymagane przez Zamawiającego i składane przez Wykonawcę dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim a dokumenty w innym języku przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski i złożone wraz z tłumaczeniem.

2. Oświadczenia Wykonawcy niezbędne do potwierdzenia spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego, dołączane do oferty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

3. Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej PGG S.A. w zakładce RODO.

Dodatkowe informacje dotyczące aukcji

Nazwa specyfikacji Wartość końcowa
1. Termin realizacji dostaw od dnia dostarczenia zamówienia do 14
2. Termin płatności od daty wpływu faktury do Kupującego zgodnie z oświadczeniem
3. Okres gwarancji od daty dostarczenia do magazynu Kupującego min. 12
4. Przewidywany okres obowiązywania umowy na czas określony od 29.11.2021 do 31.01.2022

Uwaga

Wykonawca zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. i który posiada status Kwalifikowanego Dostawcy lecz nie zadeklarował w Portalu Dostawcy PGG zgłoszenia w zakresie grupy asortymentowej, której przedmiot niniejszego postępowania (aukcji) dotyczy a jest zainteresowany złożeniem oferty w tym postępowaniu, to po zalogowaniu do Portalu Aukcji Niepublicznych ma możliwość zgłoszenia udziału w aukcji za pomocną przycisku „+” i „+ Zgłoś udział” na liście aukcji spotowych lub na formatce poszczególnych aukcji.
Jeżeli Wykonawca nie jest zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. a jest zainteresowany ubieganiem się o zamówienia udzielane w trybie aukcji "spotowych" winien dokonać rejestracji do Centralnej Bazy Kwalifikowanych Dostawców na zasadach określonych w Portalu Dostawcy PGG dostępnym poprzez stronę internetową Organizatora www.pgg.pl - Zakładka Dostawcy, menu Portal Dostawcy (przycisk Centralna Baza Kwalifikowanych Dostawców) lub bezpośrednio na stronie internetowej Portalu Dostawcy PGG pod adresem: https://dostawca-pgg.coig.biz/