602101130-1

Dostawa części zamiennych do sprzęgieł i układów hamulcowych do Polskiej Grupy Górniczej SA Oddział KWK Mysłowice Wesoła gr mat 291-22.
Typ aukcji:
Czas zakończenia ofertowania 26.11.2021 10:00:00
Czas rozpoczęcia aukcji 29.11.2021 12:30:00
Czas zakończenia aukcji 29.11.2021 12:40:00
Zmiana ceny 2min
Przedłużenie 2min

Lista kontaktów

Imię i nazwisko Telefon E-mail
Leszek Roezner 32 7163592 l.roezner@pgg.pl

Pozycje

Lp Nazwa pozycji Grupy materiałowe Ilość JM Kryteria
1 CZĘŚĆ CIERNA KLOCKA HAMULCOWEGO (SZCZĘKI HAMULCOWEJ) TYP B 101000014034 TZ-014034/E ZWALNIAK HAMULCA TZ Z PNEUMATYCZNYM ZWALNIANIEM GBS DIGITAL III TSCHAN 291-22 - Części zamienne do sprzęgieł i układów hamulcowych 12 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
2 ŚRUBA M18X1,5-140GR TOPIKOWA SPRZĘGŁO VOITH-562;487 291-22 - Części zamienne do sprzęgieł i układów hamulcowych 30 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
3 PIERŚCIEŃ KŁOWY 260 23020260X3 SPRZĘGŁO ELASTYCZNE KŁOWE TZ-SV TSCHAN 291-22 - Części zamienne do sprzęgieł i układów hamulcowych 12 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
4 PIERŚCIEŃ KŁOWY 300 23020300X3 SPRZĘGŁO ELASTYCZNE KŁOWE TZ-SV TSCHAN 291-22 - Części zamienne do sprzęgieł i układów hamulcowych 12 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
5 PIASTA KŁOWA 260 26048260X1 SPRZĘGŁO ELASTYCZNE KŁOWE TZ-SV TSCHAN 291-22 - Części zamienne do sprzęgieł i układów hamulcowych 12 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00
6 PIASTA KŁOWA 300 26048300X1 SPRZĘGŁO ELASTYCZNE KŁOWE TZ-SV TSCHAN 291-22 - Części zamienne do sprzęgieł i układów hamulcowych 12 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [- / -] 0,00

Dokumenty wymagane

Dokumenty żądane na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Organizatora Parametry techn. części do sprzegieł KWK Mysłowice -Wesoła gr 291-22.pdf

UWAGA:

1. Wymagane przez Zamawiającego i składane przez Wykonawcę dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim a dokumenty w innym języku przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski i złożone wraz z tłumaczeniem.

2. Oświadczenia Wykonawcy niezbędne do potwierdzenia spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego, dołączane do oferty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

3. Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej PGG S.A. w zakładce RODO.

Dodatkowe informacje dotyczące aukcji

Nazwa specyfikacji Wartość końcowa
1. Termin realizacji dostaw od dnia dostarczenia zamówienia do 30
2. Termin płatności od daty wpływu faktury do Kupującego zgodnie z oświadczeniem
3. Okres gwarancji od daty dostarczenia do magazynu Kupującego 12
4. Przewidywany okres obowiązywania umowy 3 mies. od dnia zawarcia umowy

Uwaga

Wykonawca zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. i który posiada status Kwalifikowanego Dostawcy lecz nie zadeklarował w Portalu Dostawcy PGG zgłoszenia w zakresie grupy asortymentowej, której przedmiot niniejszego postępowania (aukcji) dotyczy a jest zainteresowany złożeniem oferty w tym postępowaniu, to po zalogowaniu do Portalu Aukcji Niepublicznych ma możliwość zgłoszenia udziału w aukcji za pomocną przycisku „+” i „+ Zgłoś udział” na liście aukcji spotowych lub na formatce poszczególnych aukcji.
Jeżeli Wykonawca nie jest zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. a jest zainteresowany ubieganiem się o zamówienia udzielane w trybie aukcji "spotowych" winien dokonać rejestracji do Centralnej Bazy Kwalifikowanych Dostawców na zasadach określonych w Portalu Dostawcy PGG dostępnym poprzez stronę internetową Organizatora www.pgg.pl - Zakładka Dostawcy, menu Portal Dostawcy (przycisk Centralna Baza Kwalifikowanych Dostawców) lub bezpośrednio na stronie internetowej Portalu Dostawcy PGG pod adresem: https://dostawca-pgg.coig.biz/